In Monitorul oficial nr 533 din 15 iulie 2016 a fost publicat Ordinul 2048/2016 privind aprobarea modelului si Formularului 088 care va intra in vigoare la 1 august 2016. Formularul va avea 12 intrebari fata de 20 de intrebari in forma actuala si va trebui sa anexam 4 documente, fata de 11 cate ne erau solicitate pe forma veche. Astfel, putem vorbi intr-adevar de o simplificare a procedurilor in ceea ce priveste completarea Formularului 088.

Cristian RapcencuFoto: Hotnews

La nivelul de formular se elimină obligativitatea anexării oricăror documente cu excepția celor prevăzute la:

- pct. 1A lit. c) care trebuie să se justifice tipul activității desfășurate în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare;

- pct. 3 care trebuie să ateste tipul de viză și scopul șederii în Romania a administratorilor cetățeni non-UE;

- pct. 5 a), respectiv contractul de prestări servicii încheiat de persoana impozabila cu prestatorul de servicii în domeniul contabilității;

- pct. 7, respectiv contractul de prestări servicii încheiat de persoana impozabilă cu prestatorul de servicii în domeniul punerii la dispoziție de personal calificat.

  • O modificare esentiala consta in faptul ca se renunta la solicitarea Formularului 088 atunci cand o societate comerciala isi schimba sediul social sau administratorii şi/sau asociaţii.

Conform OPANAF 2048/2016, in cazul entitatilor care sunt deja platitoare de TVA, Formularul 088 se depune la solicitarea organului fiscal competent, în situația în care societatea prezintă risc fiscal, în urma selecției efectuate în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltată la nivel central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal în acest scop.

Analiza de risc ar presupune aplicarea, în mod automat, a unui set de indicatori/criterii de risc care privesc, fără a se limita:

- gradul de conformare la declarare și plată a;

- existența sediului social sau a sediilor secundare unde se desfășoară activitatea pentru care au obținut autorizație de funcționare;

- existența angajaților în vederea realizării obiectului de activitate;

- prezența neconcordanțelor între livrările și achizițiile de bunuri declarate de către partenerii acestor persoane impozabile în cadrul relațiilor economice desfășurate, etc.

Se introduc 2 intrebari noi:

- Precizați dacă dețineți active în vederea desfășurării obiectului preponderent de activitate (tipul activelor si valoarea acestora);

- Precizați dacă efectuați sau intenționați să efectuați, în următoarele 12 luni:

a) operațiuni intracomunitare

b) achiziții de bunuri/servicii din afara UE și/sau livrări de bunuri/prestări de servicii în afara UE (import/export)

In cadrul cartușului ”Date de identificare a persoanei impozabile” a fost introdusa o caseta care permite reprezentantului legal al entitatii să declare dacă societatea se află sau nu se află în procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014. Datele cu privire la asociați și/sau administratori se vor completa pentru persoanele care îndeplineau această calitate la momentul declanșării procedurii insolvenței.

In cadrul Intrebarii 1 se solicita descrierea în mod detaliat a activitatii economice pentru care se solicită sau s-a obținut codul de înregistrare în scopuri de TVA, precizând, după caz, principalii clienți/furnizori/prestatori. De asemenea, dacă entitatea urmează să efectueze investitii în legătură cu domeniul principal de activitate, va trebui sa indice:

- adresa unde se realizează investiția;

- durata realizării investiției;

- valoarea estimată a investiției;

- numărul/data autorizației de construire.

Sunt eliminate:

  • Intrebarea 1 Spaţiul cu destinaţie de sediu social (proprietate, chirie < 1 an, chirie > 1 an, temporar la avocat). Se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de sediu social.
  • Intrebarea 2 Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social? În cazul în care se răspunde cu DA, se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de domiciliu fiscal.
  • Intrebarea 3 Deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare declarate? Se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului (spaţiilor) cu destinaţie de sedii secundare declarate.
  • Intrebarea 7 a) Există asociaţi şi/sau administratori care deţin calitatea de asociat şi/sau administrator la persoane impozabile care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului? b) Există asociaţi şi/sau administratori care au deţinut în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi anterior depunerii prezentei declaraţii calitatea de asociat şi/sau administrator la persoane impozabile, care înregistrau obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului, potrivit evidenţei financiar-contabile.
  • Intrebarea 8 Există asociați și/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională sau persoane impozabile la care aceștia dețin calitatea de asociați și/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională?
  • Intrebarea 10 Cu acordul acestora, puteţi specifica datele de contact a 3 persoane din România care, la solicitarea organului fiscal, pot da relaţii despre administratorul/administratorii persoanei impozabile.
  • Intrebarea 16 Specificaţi care sunt indicatorii realizaţi de asociaţii şi administratorii persoane juridice* în ultimul an fiscal încheiat
  • Intrebarea 18 La câte persoane impozabile* deţin sau au deţinut calitatea de asociat şi/sau administrator*, în ultimii 5 ani anteriori depunerii prezentei declaraţii, administratorii şi asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea?
  • Intrebarea 20 Au mai fost depuse, pentru aceasta persoană impozabilă, declarații 088 pentru evaluarea intenției și capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA ?

N.red: Cristian Rapcencu este lector universitar la Departamentul de Contabilitate si Audit din cadrul ASE Bucuresti. De asemenea, este expert contabil autorizat CECCAR si expert contabil judiciar. De asemenea, este consultant fiscal activ, membru CCF. Cristi are titlul de doctor, absolvind Scoala Doctorala, specializarea Contabilitate. El a publicat o serie semnificativa de studii, proiecte si articole si a participat la numeroase sesiuni de comunicari stiintifice nationale si internationale axate pe domeniul Contabilitate.