Incepand cu 01.02.2015 ANAF a emis Ordinul 18/2015 prin care s-a aprobat o noua procedura de inregistrare a unui agent economic in scop de TVA cu conditii mult mai stricte in ceea ce priveste acest lucru prin introducerea unei declaratii inexistente pana acum si anume Declaratia 088 prin care se acorda un punctaj solicitantului si in urma acestuia este inregistrat in scop de TVA sau nu. Lucru justificat intrucat, conform ANAF, in materie de TVA s-au facut foarte multe fraude fiscale, mai ales cu TVA intracomunitar (din spatiul Uniunii Europene).

Cornel Grama, consultant fiscalFoto: Hotnews

Dar in urma analizarii punctajului acordat solicitantului de cod TVA , unul dintre cele mai intalnite motive de refuz a acordarii codului de inregistrare in scop de TVA este acesta : "persoana impozabila NU justifica intentia si NU are capacitatea de a desfasura activitate economica, pentru a fi inregistrata in scopuri de TVA" .

Acest motiv este specificat si in Codul Fiscal la art 153 alin 7^1 :

"(7^1) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se stabilesc criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA a societatilor cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, daca persoana impozabila justifica intentia si are capacitatea de a desfasura activitate economica, pentru a fi inregistrata in scopuri de TVA. Prin exceptie de la prevederile alin. (7), organele fiscale competente nu vor inregistra in scopuri de TVA persoanele impozabile care nu indeplinesc criteriile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

Insa ANAF ignora cu desavarsire jurisprudenta Curtii Europene de Justitie care s-a pronuntat asupra dreptului unei persoane impozabile (firme) sa solicite si sa fie inregistrata in scop de TVA daca indeplineste conditiile de forma impuse de lege.

Hotararile Curtii Europene de Justitie sunt obligatorii pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

De altfel chiar in Codul Fiscal se prevede la art 1 alin (4 ) ca : "(4) Daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care Romania este parte, se aplica prevederea acelui tratat."

Ori, art 153 privind conditionarea inregistrarii de capacitatea unui agent economic sa desfasoare activitati economice in absenta unor elemente obiective care sa dovedeasca faptul ca este susceptibil de frauda fiscala , nu pe presupuneri si suspiciuni cum se face acum , incalca flagrant legislatia europeana.

Astfel in Cauza C527-11 - Valsts ienemumu dienests impotriva Ablessio SIA, Curtea a decis ca din jurisprudenta existenta in materie si din modul de redactare al art 213 alineatul (1) din Directiva 2006/112:

"26. sunt considerate persoane impozabile care pot solicita atribuirea unui numar de identificare in scopuri de TVA nu doar persoanele care exercita deja o activitate economica, ci si cele care intentioneaza sa inceapa o asemenea activitate si care efectueaza primele cheltuieli de investitii in acest scop. Respectivele persoane nu pot fi astfel in masura sa dovedeasca, in aceasta etapa preliminara a activitatii lor economice, ca dispun deja de mijloacele materiale, tehnice si financiare pentru a exercita o astfel de activitate.

27 In consecinta, Directiva 2006/112 si in special articolele 213 si 214 din aceasta se opun refuzului din partea administratiei fiscale a unui stat membru de a atribui un numar de identificare in scopuri de TVA unui solicitant pentru simplul motiv ca acesta nu este in masura sa demonstreze ca dispune de mijloacele materiale, tehnice si financiare pentru a exercita activitatea economica declarata la momentul formularii cererii sale de inscriere in registrul persoanelor impozabile.

36. In ceea ce priveste imprejurarile din cauza principala, trebuie constatat ca faptul ca o persoana impozabila nu dispune de mijloacele materiale, tehnice si financiare pentru a exercita activitatea economica declarata NU ESTE SUFICIENT , in sine, pentru a demonstra ca este probabil ca aceasta din urma sa isi propuna sa savarseasca o evaziune fiscala.

Articolele 213, 214 si 273 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata trebuie interpretate in sensul ca se opun refuzului din partea administratiei fiscale a unui stat membru de a atribui un numar de identificare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata unei societati pentru simplul motiv ca aceasta nu dispune, in opinia respectivei administratii, de mijloacele materiale, tehnice si financiare pentru a exercita activitatea economica declarata si ca titularul partilor sociale ale acestei societati a obtinut deja ,in repetate randuri, un asemenea numar pentru societati care niciodata nu au exercitat efectiv o activitate economica si ale caror parti sociale au fost cesionate la scurt timp dupa atribuirea numarului respectiv, fara ca administratia fiscala in cauza sa fi stabilit, avand in vedere elemente obiective, ca exista indicii serioase care permit sa se suspecteze ca numarul de identificare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata atribuit va fi utilizat in mod fraudulos. Revine instantei de trimitere sarcina de a aprecia daca administratia fiscala mentionata a furnizat indicii serioase cu privire la existenta unui risc de evaziune in cauza principala.

Din acest dispozitiv al Deciziei Curtii Europene de Justitie rezulta fara echivoc ca organele fiscale nu pot impune criterii arbitrare alese unilateral prin care sa refuze inregistrarea persoanei impozabile in scop de TVA , care reprezinta un drept al acesteia si nu poate invoca cu atat mai mult neatribuirea acestui cod pe motivul ca "persoana impozabila NU justifica intentia si NU are capacitatea de a desfasura activitate economica, pentru a fi inregistrata in scopuri de TVA" fara a prezenta dovezi serioase bazate pe elemente obiective ca acel agent economic va folosi acel cod de TVA in mod fraudulos.

Motivele invocate de organele fiscale ( lipsa veniturilor pentru asociati - firma e la inceput , lipsa angajatilor- ii poate angaja dupa inregistrarea in scop de TVA , lipsa mijloacelor materiale , tehnice sau financiare ) NU SUNT INDICII TEMEINICE si DOVEZI OBIECTIVE care sa dovedeasca ca agentul economic va utiliza codul de TVA in mod fraudulos , acestea fiind doar interpretari abuzive ale organelor fiscale ce nu tin cont de Deciza Curtii Europene de Justitie , prezumand agentul economic din start un evazionist si nu un contribuabil de buna credinta , prezumtia de nevinovatie constitutionala fiind ignorata cu desavarsire de ANAF .

Mai mult decat atat in urma refuzului de inregistrare in scop de TVA de catre ANAF , intrucat INSCRIEREA acesteia IN REGISTRUL PERSOANELOR IMPOZABILE IN SCOP DE TVA REPREZINTA DOAR O CERINTA DE FORMA si NU DE FOND , persoana impozabila nu poate fi impiedicata de catre organele fiscale sa isi deduca taxa achitata pentru bunurile si serviciile achizitionate conform aceleasi Decizii ale Curtii Europene la punctul 33:

"33 Rezulta din aceasta jurisprudenta ca inscrierea persoanei impozabile in registrul persoanelor impozabile in scopuri de TVA reprezinta o cerinta de forma astfel incat o persoana impozabila nu poate fi impiedicata sa isi exercite dreptul de deducere pentru motivul ca nu este identificata in scopuri de TVA inainte de a utiliza bunurile dobandite in cadrul activitatii sale taxate (a se vedea in acest sens Hotararea citate anterior Nidera Handelscompagnie, punctul 51, precum si Dankowski, punctele 33, 34 si 36). In consecinta, refuzul de a atribui un numar de identificare in scopuri de TVA nu poate, in principiu, sa exercite nicio influenta asupra dreptului persoanei impozabile de a deduce TVA-ul achitat in amonte daca sunt indeplinite conditiile materiale care dau nastere acestui drept. "

In urma refuzurilor de inregistrare in scop de TVA pe acest considerent , agentii economici ajung in imposibilitatea continuarii activitatii ( intrucat avand cod anulat sau neacordat ) nu mai pot deduce taxa aferenta achizitiilor desi au acest drept conform legislatiei europene citate in Decizia Curtii de mai sus .

Prin aceasta se creeaza mari prejudicii contribuabililor prin pierderi de clienti , de contracte, de resurse financiare ( dobanzi la credite nerambursate prin blocarea activitatii ) , astfel ca acesti agenti economici sunt indreptatiti sa actioneze ANAF in instanta si sa solicite despagubiri pentru profiturile nerealizate prin refuzul de inregistrare in scop de TVA in ciuda faptului ca se incalca legislatia europeana amintita mai sus.

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj, serviciile sale acoperind urmatoarele domenii: intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale si in materie de creante bugetare, reprezentare in fata organelor fiscale, instruire si perfectionare in domeniul fiscal. Opiniile exprimate in acest articol apartin in exclusivitate autorului.