Noua contributie la sanatate, aplicabila din 2016 si platita de persoanele fara venituri, dar care nu beneficiaza de scutirea la plata prin efectul legii, afecteaza si cetatenii romani ce au domiciliul in tara, dar muncesc in strainatate, unde realizeaza si incaseaza venituri din salarii, daca au domiciliu in Romania, sau isi pastreaza rezidenta fiscala in Romania. Teoretic daca aceste persoane muncesc intr-alt stat membru si au o asigurare sociala atunci aceasta ar trebui sa-i scuteasca la plata in Romania de alte asigurari sociale, acest lucru se contrazice insa cu rezidenta fiscala in Romania.

Consultantii fiscal Adrian Benta si Dragos PatroiFoto: Hotnews

Desigur, pentru persoanele ce muncesc la negru in strainatate, si exemplele sunt multiple, nu mai putem sa aducem vreo argumentatie legala pentru scutirea la plata. Aceste persoane vor plati circa 66 lei/luna, reprezentand 5,5% din salariu minim pe economie, a carui valoare estimata este de 1.200 lei, incepand cu anul 2016.

Trebuie sa amintim ca intr-un an o persoana fizica este rezidenta fiscal doar intr-un singur stat. Exceptia de la regula se identifica cand statele nu se inteleg asupra rezidentei unei persoane.

In afara platii banesti efective, este vorba si de o procedura birocratica, care consta in depunerea la A.N.A.F. a unei declaratii. Termenul legal de depunere este de 15 zile de la data la care persoana fizica respectiva nu mai realizeaza venituri. Legiuitorul a omis sa precizeze ce se intampla cu persoanele care la data de 31 decembrie 2015 sunt in situatia celor ce doresc sa achite obligatia...acestia pana cand depun declaratia? Vom vedea! Insa in continuare analizam un aspect mult mai important!

  • Daca pleci din Romania, o perioada mai mare de 183 de zile, ce se intampla cu rezidenta ta fiscala? Mergi la A.N.A.F. sa depui o declaratie, face bine!

In primul rand, amintim faptul ca rezidenta fiscala este doar un atribut fiscal al unei persoane fizice, care nu trebuie confundata cu cetatenia. Rezidenta fiscala intr-un stat transforma o persoana fizica in contribuabil la bugetul statului ce i-a acordat rezidenta fiscala, inclusiv daca aceasta detine o alta cetatenie sau chiar o cetatenie dubla. Rezidenta fiscala da dreptul statului unde se localizeaza aceasta rezidenta sa solicite impozite de la persoana fizica, inclusiv pentru veniturile din strainatate.

Pentru veniturile din strainatate, trebuie sa avem in vedere unele conventii de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state, prin care se acorda o reducere a impozitului in Romania pentru impozitul platit in strainatate, situatie ce trebuie analizata punctual, conform prevederilor din fiecare conventie, aplicand procedura creditului fiscal.

Romania a adoptat aceasta conduita de mai mult timp, in cuprinsul art. 90 din actualul Cod fiscal. Conform acestui temei normativ, cu exceptia salariilor incasate in strainatate pentru munca din strainatate, toate veniturile din strainatate se impoziteaza in Romania, daca acelasi venit s-ar fi impozitat in conditiile in care ar fi fost realizat in Romania. Printr-o procedura numita credit fiscal, impozitul de plata din Romania se reduce corespunzator cu impozitul platit in strainatate, intr-o anumita pondere. Desigur, reducerea de impozit se acorda de catre organul fiscal, dupa ce insa persoana fizica rezidenta a depus formularul 201"Declaratie privind veniturile realizate din strainatate", depusa pana pe 25 mai din anul urmator celui in care s-au realizat veniturile.

  • Ce categorii de venituri, realizate in strainatate de un rezident fiscal, sunt impozitate in Romania?

Se incadreaza aici urmatoarele categorii de venituri: venituri din profesii libere, venituri din activitati comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, venituri din salarii platite pentru activitatea desfasurata in strainatate de un angajator sau in numele unui angajator rezident in Romania sau de un sediu permanent in Romania, venituri sub forma de dividende, venituri sub forma de dobanzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietatilor imobiliare, castiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare, alte venituri din investitii, venituri din pensii.

  • Cum se impoziteaza veniturile din strainatate incepand cu 2016, prin noul Cod fiscal?

Pentru usoara analiza ne raportam chiar la textul normativ al art. 130 din Legea 227/2015 - Codul fiscal, astfel:

(1) Persoanele fizice prevazute la art. 59 alin. (1) lit. a) (persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania ) si cele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 59 alin. (2) (persoane straine ce indeplinesc conditia de rezidenta) datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din strainatate.

(2) Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.

(3) Pentru veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania si neimpozabile in conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania.

(4) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform alin. (1) au obligatia sa le declare, potrivit declaratiei specifice, pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului.

(5) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, in intervalul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(6) Diferentele de impozit ramase de achitat, conform deciziei de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare.

  •     Cu ce ma ajuta rezidenta fiscala?

Cel putin teoretic, o persoana fizica poate fi rezidenta fiscal, pe percursul unui an, numai intr-un singur stat. Practic, doar acel stat are dreptul sa ceara globalizarea tuturor veniturilor in vederea impozitarii corespunzatoare a acestora. Exceptiile nu fac decat sa confirme regula.

Ce persoane sunt considerate - prin efectul legii - rezidente fiscal in Romania? Raspunsul il regasim structurat in cuprinsul art. 7 pct. 23 din Codul fiscal. Este asimilata unei persoane rezidente fiscal in Romania, orice persoana fizica ce se regaseste intr-una din cele 4 situatii de mai jos:

a) are domiciliul in Romania;

b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;

c) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;

d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain.

  • Si acum, apare intrebarea fireasca: daca lucrez mai mult de 183 de zile in strainatate, mai sunt rezident fiscal in Romania?

In esenta, pastrand domiciliul in Romania, se mentine un criteriu esential pentru stabilirea rezidentei fiscale in tara. Pe de alta parte, si statul unde se afla persoana fizica in cele mai mult de 183 de zile, este indreptatit sa o considere rezidenta fiscal in statul unde aceasta munceste si sa solicite impozitarea veniturilor.

Cum se face diferentierea? Ce obligatie/drept are cetateanul roman care munceste mai mult de 180 de zile in strainatate? Raspunsul este dat de art. 15 din Ordinul 74/2012, care precizeaza: ,,In vederea scoaterii/mentinerii din/in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta, persoana fizica rezidenta in Romania, respectiv persoana nerezidenta au obligatia sa inregistreze cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania, formularul prevazut la art. 1, lit.b) la autoritatea fiscala competenta unde a inregistrat formularul prevazut la art. 1, lit.a), daca persoana in cauza nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuintei permanente.

In ciuda formularii termenului din actul normativ ca fiind o "obligatie", aceasta inregistrare fiscala la A.N.A.F. este pe fond un drept al persoanei fizice. Dreptul de a renunta la plata taxelor cand nu le datoram pentru ca nu suntem rezidenti. La ce ne foloseste acest drept, poate stabili fiecare in parte, in functie de scopurile fiecaruia

  • Ce se intampla in cazul cetatenilor din Republica Moldova, care au si cetatenie romana si buletin romanesc ?

Moldovenii cu cetatenie dubla romana si moldoveneasca, care nu sunt angajati pe teritoriul Romaniei, desi au buletin romanesc, sunt obligati sa plateasca contributia pentru sanatate (CASS) conform noului Cod Fiscal din Romania, doar daca au rezidenta fiscala in Romania. In cazul in care acestia lucreaza oficial in Republica Moldova, atunci pot fi scutiti de achitarea CASS conform conventiei de evitare a dublei impuneri. Romanii basarabeni pot fi scutiti de la plata contributiei pentru sanatate (CASS) daca vor depune la A.N.A.F. declaratia reglementata de Ordinul nr. 74 / 2012, prin care solicita renuntarea la rezidenta fiscala. De mentionat ca renuntarea lor la rezidenta fiscala in Romania nu le afecteaza acestora dreptul dobandit la cetatenia romana si nici dreptul de vot.

Ordinul indicat in articol poate fi consultat aici.

Nota: cei doi consultanti fiscali autori ai articolului se delimiteaza de orice fel de actiuni politice sau propagandistice, exprimandu-si viziunea proprie asupra modului in care poti sa utilizezi legislatia fiscala.