Intrebare retorica, nu este o noutate faptul ca Guvernul nu respecta legislatia in vigoare privitoare la Consiliul Fiscal, consultarea publica sau alte “fleacuri” deranjante. Si ne abureste fie spunand jumatati de adevaruri, fie previzionand improbabilul – daca a mers pana acum de ce n-ar merge si pe mai departe? I se rupe. Chiar daca avem un nou ministru de finante, scolit la Harvard, (sincer, chiar credeam – ce naiv, nu? – ca vom vedea o schimbare de atitudine) narvurile au ramas la fel.

Mircea ModanFoto: Hotnews

În ziua de 21 aprilie 2014, Consiliului fiscal i-a fost remisă prin e-mail adresa Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 668810 datată 18 aprilie 2014, prin care i se solicită avizul asupra propunerii legislative referitoare la neimpozitarea profitului reinvestit. Între timp, propunerea legislativă menţionată mai sus a fost adoptată în ședința de guvern din data de 23 aprilie 2014, și ulterior publicată ca OUG 19/2014 în MO nr. 308 din 25 aprilie 2014, fără a avea avizul Consiliului fiscal, obligatoriu conform art. 13 din legea nr 69/2010 (LRFB) cu modificările și completările ulterioare. Potrivit articolului din Legea Responsabilității Fiscal-Bugetare (LRFB) mai sus menționat, „în cazurile în care se fac propuneri de acte normative care conduc la diminuarea veniturilor bugetare, se va elabora fişa financiară potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care trebuie să îndeplinească cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) să aibă avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Consiliului fiscal, conform căruia impactul financiar a fost luat în calcul în prognoza veniturilor bugetare şi nu afectează ţintele bugetare anuale şi pe termen mediu;

b) să fie însoţită de propuneri de măsuri de compensare a impactului financiar respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare.”

Speța în cauză este acoperită de punctul a) al articolului de lege mai sus citat, în condițiile în care nu au fost adoptate măsuri de compensare a impactului negativ asupra veniturilor bugetare.

În mod evident, o opinie a Consiliului fiscal asupra propunerii legislative în cauză nu putea fi redactată și adoptată în intervalul disponibil până la dezbaterea acesteia în ședința de guvern.

Consiliul fiscal constată că, în pofida apelurilor sale repetate (vezi Opinia Consiliului fiscal cu privire la Legea bugetului de stat, la Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2013 şi la Strategia fiscal-bugetară 2013-2015 actualizată, Opinia Consiliului fiscal cu privire la Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară şi opinia Consiliului fiscal cu privire la proiectul de rectificare bugetară pe anul 2013, Opinia Consiliului fiscal cu privire la Legea bugetului de stat, Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2014 şi Strategia fiscal bugetară 2014-2016 actualizată) de a i se asigura un interval de timp rezonabil pentru analizarea documentelor asupra cărora i se solicită opinia/avizul, MFP persistă în a trata prevederile LRFB și instituția Consiliului fiscal cu insuficientă considerație.

Sa vedem, chiar cu riscul sa lungesc articolul, (stiu, este plictisitor sa citesti aceeasi formulare, de n`spe ori, ti se face lehamite de la o vreme) e chiar asa?

-  În data de 21.01.2013, Consiliului fiscal a primit de la Ministerul Finanţelor Publice adresa nr. 350.147, prin care i se solicită, în baza art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010, formularea, în cel mai scurt timp posibil, a opiniilor privind proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2013, raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul 2013 şi proiecţia acesteia în perioada 2014-2016, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 şi expunerea de motive aferentă, precum și pentru Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2013-2015 revizuită. Cu toate acestea, setul complet de documente necesar elaborării opiniei Consiliului fiscal (în speță Raportul privind situația macroeconomică în anul 2013 și proiecția acesteia în perioada 2013-2016, respectiv versiunea actualizată a SFB 2013-2015) nu a parvenit acestuia decât în ziua de 23.01.2013, în condițiile în care primul document a fost înaintat Consiliului fiscal la ora 6 PM a zilei de marți 22 ianuarie, iar versiunea actualizată a strategiei la ora 10.30 AM în ziua de miercuri 23 ianuarie.

Având în vedere intenția Guvernului de a aproba documentele mai sus menționate în ședința din 23.01.2013, timpul este în mod evident insuficient pentru examinarea riguroasă a acestora, iar Consiliul fiscal se află în imposibilitatea de a elabora o opinie completă în ceea ce privește respectivele documente. În pofida faptului că este de înțeles urgența aprobării bugetului pentru anul 2013, procedura legislativă ar trebui să respecte principiul transparenței statuat în legea 69/2010, conform căruia “guvernul şi autorităţile publice locale au obligaţia de a face publice şi de a menţine în dezbatere un interval de timp rezonabil toate informaţiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale şi bugetare, rezultatelor acestora şi a stării finanţelor publice centrale şi, respectiv, locale”. În acest context, Consiliul fiscal recomandă pentru viitor o perioadă de cel puțin o săptămână între momentul transmiterii documentației necesare de către MFP și momentul adoptării legislației relevante, acest interval fiind minimul necesar în vederea elaborării unei analize riguroase. În plus, proiectul de buget conține și un pachet de modificări ale Codului Fiscal ce urmează să intre în vigoare începând cu 1 februarie 2013, fără ca acestea să fi fost supuse dezbaterii publice pentru un interval de timp rezonabil, în contradicție cu spiritul prevederilor art. 4 alin. 1 al Codului Fiscal care precizează că “prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia”

- În data de 29.07.2013, ora 10.22 PM, Ministerul Finanţelor Publice a trimis Consiliului fiscal prin adresa nr. 82016/09.08.2012, Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară şi Proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2013, Nota de fundamentare și proiectul de OG privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, precum și Nota de fundamentare și proiectul de OG privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2013, solicitând în temeiul art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010 opinia Consiliului fiscal cu privire la acestea. Având în vedere intenția Guvernului de a aproba respectivele documente în ședința de guvern din după-amiaza zilei de 30.07.2013, timpul de care Consiliul fiscal dispune este în mod evident insuficient pentru a permite o analiză riguroasă, acesta fiind pus în situația de nu putea elabora o opinie completă cu privire la documentele trimise și de a-și rezerva dreptul de a o completa ulterior. Consiliul fiscal se vede nevoit să reitereze recomandarea din ianuarie 2013, de asigurare a unei perioade de cel puțin o săptămână între momentul transmiterii documentației necesare de către MFP și momentul adoptării legislației relevante, acest interval fiind minimul necesar în vederea elaborării unei analize riguroase. În plus, proiectul de rectificare bugetară conține și un pachet de modificări ale Codului fiscal ce urmează să intre în vigoare începând cu 1 septembrie 2013, fără ca acestea să fi fost supuse dezbaterii publice pentru un interval de timp rezonabil, în contradicție cu spiritul prevederilor art. 4, alin. 1 al Codului fiscal care precizează că “prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia”.

În data de 7.11.2013, Consiliul fiscal a primit de la Ministerul Finanţelor Publice (MFP) adresa nr. 82615, prin care i se solicită, în baza art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010 (LRF), formularea opiniilor privind proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2014, raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul 2014 şi proiecţia acesteia în perioada 2015-2017, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 şi expunerea de motive aferentă, precum și pentru Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016 revizuită, expunerea de motive și legea asociată a plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar. Cu toate acestea, o parte din documentele necesare elaborării opiniei Consiliului fiscal (în speță Raportul privind situația macroeconomică în anul 2014 și proiecția acesteia în perioada 2015-2017 și ultima versiune a proiecției BGC pentru intervalul 2015-2017) nu au parvenit acestuia decât în ziua de 12.11.2013, iar textul actualizat al Strategiei fiscal-bugetare (SFB) a fost primit abia în cursul zilei de 13.11.2013.

Având în vedere intenția Guvernului de a aproba documentele mai sus menționate în ședința din 14.11.2013 (ceea ce implică un interval de timp insuficient pentru elaborarea unei analize riguroase), Consiliul fiscal se află în imposibilitatea de a elabora o opinie completă cu privire la SFB 2014-2016 actualizată și își rezervă dreptul de a reveni ulterior cu o completare a opiniei.

Consiliul fiscal se vede nevoit să reia recomandarea formulată în opiniile anterioare cu privire la necesitatea asigurării unui interval de cel puțin o săptămână între momentul transmiterii către Consiliul fiscal a documentației necesare de către MFP și momentul adoptării legislației relevante în ședința de Guvern, un astfel de interval fiind minimul necesar pentru elaborarea unei analize riguroase. În plus, asigurarea unui astfel de interval ar fi consistent cu respectarea principiului transparenței statuat în Legea 69/2010, conform căruia „guvernul şi autorităţile publice locale au obligaţia de a face publice şi de a menţine în dezbatere un interval de timp rezonabil toate informaţiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale şi bugetare, rezultatelor acestora şi a stării finanţelor publice centrale şi, respectiv, locale”.

Insuficienta consideratie? Daca ar fi „numai atat”, hai sa zicem, doar suntem romani, sefu-i sef si-n sant, nu? Chiar daca-i manga si trece gasca cu labele peste el. Destepti, frumosi si cu coada pe sus. Ce ne mai intereseaza ce spun si „pacalicii” aia de la CF? Ne facem ca le cerem parerea si facem tot cum ne taie capul. Suntem acoperiti, de forma, prin adresele care ”dovedesc” ca CF a fost informat. Treaba „lui” daca nu raspunde, sa se miste mai repede… cateva ore sunt suficente sa analizezi niste fleacuri cum sunt bugetele de stat, nu?

Doar ca nu-i asa. Exista un pericol real, mult mai mare, care poate avea repercusiuni majore asupra Romaniei. Iata de ce:

Modul în care s-a desfășurat procesul bugetar din acest an – ambele rectificări bugetare aducând majorări ale țintei de deficit, în condițiile existenței unei interdicții legale explicite și a unor suficiente indicii, în baza execuției bugetare la finele primelor 6 luni, cu privire la probabilitatea ridicată a realizării unor venituri bugetare mult inferioare estimărilor revizuite, pune sub semnul întrebării relevanța regulilor bugetare și angajamentul față de respectarea disciplinei fiscale. Eficiența unei reguli fiscale este determinată de gradul de constrângere pe care-l exercită asupra modului de formulare a politicii fiscal-bugetare. Ușurința cu care regulile fiscale au putut fi în mod repetat eludate în acest an (prin recursul la derogare față de regulile instituite de art. 6 lit. b) cu privire la deficitul bugetar, respectiv art. 6 lit. c) și art. 21 cu privire la nivelul cheltuielilor publice), alături de încălcările consemnate și în anii ce s-au scurs de la adoptarea Legii responsabilității fiscale în 2010 (ale regulilor statuate de art. 6 lit. c) și art. 21), pune în evidență slăbiciunea constrângerilor exercitate de regulile fiscale din LRF și ridică dubii serioase asupra angajamentului față de respectarea în viitor a regulilor fiscale ce vor fi instituite prin preluarea în legislația națională a prevederilor Tratatului privind Stabilitatea, Coordonarea și Guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare (Compactul fiscal).

Toate documentele pot fi consultate aici:

http://www.consiliulfiscal.ro/

Cata incredere poti sa mai ai intr-un guvern care nu respecta legea? Cum poti sa mai crezi in tinta de 1% defict structural, asumata pentru 2015? Evident, dupa ce a fost „ rostogolita” din 2014…

Am citit programul de convergenta 2014-2017, aici

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/pdc/ConvergenceProgramme2014_2017ro_5mai.pdf

Ce „garantii” avem ca Guvernul va atinge, in 2015, ce n-a atins in 2014? Cu „stilul” asta de lucru?

In plus, chiar nespecialist fiind tot iti sar in ochi cateva „chestii”.

Pentru a atinge un deficit structural de maxim 1% trebuie sa calculam defictul ciclic maxim admis, care este in relatie de proportionalitate directa cu output gap-ul (diferenta intre PIB potential si efectiv), printr-un coeficient de elasticitate. La noi este cca 0,3 (tot dintr-un studiu al CF: Romania poate avea deficite bugetare de 3% din PIB numai in perioadele extreme de criza – output gap negativ de circa 8.33%, data fiind elasticitatea soldului ciclic de doar 0.3 la modificarea cu un punct procentual a output-gap-ului. http://www.consiliulfiscal.ro/Impactcompactfiscal.pdf )

Altfel spus, daca avem un output gap de 3% (PIB-ul este mai mic cu 3% fata de PIB potential) deficitul ciclic este de 0.9 %, rezultand ca defictul efectiv nu poate fi mai mare de 1,9% ( deficit efectiv = deficit structural + deficit ciclic)

Pe 2013 am avut un defict structural de 1,8%, la un output gap de 1,6% si un deficit efectiv de 2,3%

Verificam , defictul cilic este de 0.5%, coroborat cu output gap-ul de 1,6% ne da elasticitatea 0.3125. „Pusca” cu ce-au zis aia de la CF.

Sa-l folosim pe 2014 si 2015, sa vedem ce iese.

In anul 2014 se previzioneaza un output gap de -1,4% iar in 2015 de -1,2%. Ne apropiem, incet, incet de PIB potential (output gap zero). Este un fenomen normal, tine de business cycle, si este valabil in toata lumea, nu doar in Romania guvernata de USL, sau ce-a mai ramas din el. Asa s-a intamplat si in perioada de boom, 2004-2007, PIB -ul a depasit PIB potential (output gap pozitiv)., de unde si duduirea economiei. Si prabuselnita care a urmat, cauzata de gestionarea extrem de proasta (peste normalul unei recesiuni naturale) a fazei faste a ciclului economic, dovada ca habarnavismul nu este monopolul vreunui partid.

„Pe termen mediu, obiectivul specific al politicii bugetare este reprezentat de ajustarea în continuare a deficitului bugetar, țintele planificate fiind de 2,2% din PIB în 2014, iar pentru perioada 2015‐2017deficit sub 2% din PIB (conform metodologiei ESA).”

In 2014 avem un deficit ciclic 1,4 x 0.3125 =0.4375 %. Daca scadem din 2,2 ajungem la un defict structural de 1.7625.% Posibil, daca ne gandim ca in 2013 am avut 1,8%…dar la un output gap mai mare, 1,6%, deci a fost „permis” un defict ciclic mai mare(0,5%).

In 2015 , la un output gap de -1,2 vom avea un defict cilcic de 1,2 x 0.3125 = 0,375. Or pentru a atinge un defict structural de 1% nu trebuie sa avem un deficit efectiv mai mare de 1.375%.

In 2013 , an foarte bun d.p.d.v. al cresterii economice, am avut 2,3%, pe 2014 estimam 2,2% in 2015… 1,4%? E mai mic de 2%? Pai e…probabil asta este si motivul pentru care nu au dat o cifra, ci au spus „sub 2%”, putin probabil sa atinga un 1,4% , iaca, daca va fi 1,9% se cheama ca nu au mintit, dar defictul structural de 1% nu va fi atins. Nicio problema, il rostogolim, la fel ca in 2014. Pana in 2019 (aderarea la moneda unica presupune si alinierea, in avans, la compactul fiscal), mai e mult, cine stie , poate nu vom mai fi la butoane, nu? Dam vina pe aia din 2018, iar daca om fi tot noi, o scaldam cumva, criza, mostenirea, Base, fascistii…ceva se gaseste intotdeuna.

In paranteza fie spus se estimeaza ca in 2018 PIB efectiv va atinge PIB potential, adica este posibil ca defici tul cilcic sa fie zero, ba chiar pozitiv… ar trebui sa fim pe excedent bugetar, la modul ideal, cu defict structural zero.

Citeste intreg articolul si comenteaza peContributors.ro