La finalul anului trecut, Ministerul pentru Societatea Informațională a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru introducerea unei taxe de mentenanță anuale pentru deținătorii de nume de domenii .ro. Îndelung criticat și dezbătut în presă, proiectul nu a avansat. Totuși, o reglementare în domeniu este absolut necesară, pentru a stabiliza această piață și pentru a o alinia la practicile internaționale.

Flavius FloreaFoto: Hotnews

În prezent, cumpărătorul unui domeniu de internet .ro devine deținătorul acestuia pe termen nelimitat, indiferent dacă îl utilizează sau nu. Lipsa unei proceduri de radiere din oficiu a domeniilor neutilizate a dus la indisponibilizarea unui număr important de domenii care au fost înregistrate exclusiv în scopul obținerii unui eventual profit la un moment viitor. O astfel de practică ar putea fi stopată prin taxarea anuală a numelor de domenii.

La nivel internațional transmiterea dreptului de utilizare asupra numelor de domenii se operează, de regulă, pe o perioadă limitată și cu plata unei taxe anuale. Aceasta este practica pentru domeniile .com și pentru cele europene .eu.

Perceperea unei taxe anuale de mentenanță va înlătura în parte specula cu numele de domenii, astfel că apare ca o măsură îndreptățită. O protecție limitată în timp a numelui de domeniu, similară protecției oferite în domeniul mărcilor, se impune pentru a spori posibilitățile de utilizare eficientă a numelor de domenii și de a debloca acele domenii înregistrate strict în scopul obținerii de profit din tranzacționarea numelor lor. În plus, neutilizarea unui domeniu de internet ar trebui să ducă la pierderea drepturilor asupra acestuia, la fel cum se întâmplă cu reglementarea în domeniul mărcilor.

Cu toate acestea, se naște o problemă legată de moralitatea, dar și de legalitatea aplicării acestei taxe domeniilor de internet deja înregistrate. Argumentul folosit de către autorități este acela că în contractul de înregistrare standard utilizat până acum există o clauză prin care este permisă modificarea unilaterală a contractului. Totuși, ne vedem nevoiți să semnalăm caracterul abuziv al clauzei de modificare a contractului în mod unilateral, conform legislației românești în vigoare. Mai mult, nu putem să nu ne întrebăm dacă este morală o implementare a acestei taxe în condițiile în care persoanele care au înregistrat un nume de domeniu anterior unei eventuale implementări a taxei aveau credința că achiziționează acest domeniu pe o perioadă nelimitată în timp în schimbul unei taxe fixe.

Pe de altă parte, dacă o astfel de taxă rezolvă o situație, forma inițială a proiectului propus de către Ministerul pentru Societatea Informațională creează alte probleme. Lăsând la o parte confuziile din textul propus între noțiunile de „înregistrant“ și „înregistrator“ – confuzie explicabilă întrucât primul termen nu există în limba română – proiectul are o serie de deficiențe atât în ce privește redactarea, cât și la nivel conceptual. De exemplu, utilizarea într-un text normativ a formulării „regula de atribuire a numelor de domenii este «primul venit, primul servit»“ creează confuzie și dificultăți în aplicare.

O altă chestiune de interes este posibilitatea de transferare a unui nume de domeniu de la un utilizator la altul. Abordarea de până acum este aceea că acest transfer se poate realiza, în cazul domeniilor .ro, doar cu titlu gratuit. Totuși, ținem să menționăm că interdicția de transfer contra-cost al unui nume de domeniu nu era prevăzută de vreun act normativ, reprezentând strict o restricție impusă de către registrul de nume de domenii .ro (RoTLD). Suntem de părere că această restricție este una abuzivă potrivit legislației române în vigoare, întrucât o eventuală restricție la înstrăinarea cu titlu oneros a unui bun ar putea fi impusă doar prin lege, iar nu în mod unilateral de către RoTLD.

Observăm că proiectul de hotărâre prevede că un nume de domeniu poate fi transferat către un terț, însă nu prevede dacă este permis doar transferul cu titlu gratuit sau nu. Pentru a evita viitoare abordări divergente în practică este necesar ca textul hotărârii să prevadă, în mod expres, în ce condiții se poate realiza transferul.

Citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro