A trecut oarecum neobservat ORDIN nr. 5549, al Ministrului Educatiei, din 6 octombrie 2011, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în managementul educational. N-a fost publicat nici pe site-ul Ministerului Educatiei, dintr-o ciudata competitie a drepturilor de autor, intre Monitorul Oficial si Ministerul Educatiei.

Stefan VlastonFoto: Hotnews

Cum am primit multe intrebari referitor la acest aspect al legislatiei secundare, subsecventa Legii Educatiei Nationale (LEN), am decis sa aduc in atentia publica acest ordin de ministru.

Corpul national de experti in managementul educational (CNEME), este pasul anterior organizarii concursurilor de selectie a managerilor (directorilor) din invatamant. Miza este enorma, depolitizarea functiei de directori ai unitatilor invatamantului preuniversitar. Conform LEN, selectia directorilor se va face de catre o comisie numita, de data aceasta, de catre Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant, nu de Inspectorate, mai mult sau mai putin politizate prin numirea Inspectorului General de catre ministrul educatiei.

In noua configuratie, prevazuta de LEN, Consiliul de Administratie este format 1/3 profesori, 1/3 parinti si 1/3 reprezentantii Consiliului Local, asa ca este de presupus ca vor promova, prin deciziile luate, interesele locale si regionale de dezvoltare, interesele parintilor si elevilor. De observat ca profesorii nu mai au majoritatea in Consiliile de Administratie, astfel incat sa promoveze persoane „convenabile” in functia de manager.

Cum se constiutie CNEME?

Marturisesc ca am avut temerea ca vor apare entitati private sau de stat, care vor elibera certificate de expert in management educational, contra a cateva sute de euro, cu prezenta la cursuri mai mult sau mai putin facultativa. Iarasi fabrici de diplome.

Nu s-a intamplat asa. Art 1. al metodologiei de constituire spune:

Calitatea de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional se dobândeşte prin înscrierea în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat în conformitate cu prevederile prezentei metodologii”.

Art 2. La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;

b)este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II;

c)a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;

d)nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

e)nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Procedura efectiva de concurs este urmatoarea:

Art. 4

Selecţia candidaţilor se realizează, în baza calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, după următoarele etape:

a)completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică dedicată acestui scop, pentru compararea datelor înscrise de candidat cu cerinţele obligatorii prevăzute la art. 2;

Citeste tot articolul si comenteaza pe Contributors.ro