Parlamentul European a votat joi o rezoluţie în care solicită acordarea statutului de ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. În paralel, Comisia a anunțat joi un nou ajutor oferit Moldovei, de 52 milioane euro.

Parlamentul EuropeanFoto: Abdesslam Mirdass / AFP / Profimedia

Textul afirmă că Republica Moldova a fost afectată în mod disproporționat de războiul rusesc din Ucraina vecină. Acest lucru se datorează în principal sosirii a peste 450.000 de refugiați ucraineni de la începutul invaziei – dintre care aproape 100.000 rămân în Republica Moldova – dar și din cauza diminuării schimburilor comerciale și a creșterii prețurilor la energie și transport.

În acest scop, eurodeputații solicită UE să ofere mai mult sprijin țării, și anume prin intermediul unei noi asistențe macrofinanciare, al unor măsuri suplimentare de liberalizare a transporturilor și a comerțului și al unui sprijin continuu pentru gestionarea refugiaților și în scopuri umanitare.

În contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Parlamentul salută cererea oficială a Republicii Moldova de aderare la UE depusă pe 3 martie 2022 și afirmă că UE ar trebui să îi acorde statutul de țară candidată, în conformitate cu articolul 49 din TUE și „pe baza meritelor”. Între timp, Uniunea Europeană și Republica Moldova ar trebui să își continue eforturile de integrare a țării pe piața unică a UE și de consolidare a cooperării sectoriale.

Eurodeputații solicită Comisiei Europene să finalizeze rapid evaluarea cererii și să ofere Republicii Moldova asistență deplină pe durata acestui proces. Aceștia afirmă că, fără a anticipa conținutului avizului Comisiei, autoritățile moldovene se află, fără îndoială, pe calea cea bună prin adoptarea unor reforme-cheie, în special în ceea ce privește democrația, statul de drept și drepturile omului.

Creșterea temerilor legate de evoluțiile din Transnistria

Rezoluția își exprimă, de asemenea, profunda îngrijorare cu privire la evoluțiile recente de pe teritoriul regiunii Transnistria, care a înregistrat o serie de „incidente de securitate” în luna aprilie, considerate de eurodeputați drept acte provocatoare periculoase într-o situație de securitate extrem de volatilă. Aceștia reiterează, de asemenea, sprijinul Parlamentului pentru o „soluționare politică cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean”, și anume bazată pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, precum și pe retragerea forțelor rusești staționate acolo.

De asemenea, Parlamentul subliniază că este inacceptabil ca Rusia să folosească aprovizionarea cu gaze ca armă pentru a exercita presiuni politice asupra Republicii Moldova, pentru a influența traiectoria politică și orientarea geopolitică a țării, în special după recenta instalare a guvernului pro-vest al țării. Deputații solicită Comisiei și țărilor UE să sprijine Moldova în asigurarea independenței sale energetice, a conectivității, a diversificării și a eficienței sale energetice, precum și în accelerarea dezvoltării surselor regenerabile de energie.

Sprijin suplimentar de 52 milioane euro pentru Republica Moldova

La Bruxelles, Comisia Europeană a decis, joi, să acorde Republicii Moldova un sprijin suplimentar de 52 milioane euro din partea Uniunii Europene.

Banii sunt pentru promovarea rezilienței, redresării și reformelor pe termen lung ale acestei țări, în special prin punerea în aplicare a inițiativelor emblematice prevăzute în Planul economic și de investiții al Uniunii pentru partenerii săi estici. Finanțarea va sprijini și punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova.

Două acțiuni vor fi finanțate prin programul anual de sprijin pentru 2021:

EU4Reforms: prin această acțiune se va sprijini Republica Moldova în punerea în aplicare a reformelor legate de Acordul de asociere UE-Moldova și de zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare. Promovarea eforturilor de reformă din Republica Moldova, în special în domeniul bunei guvernanțe, este esențială pentru ca țara să devină un loc atractiv pentru investiții și afaceri. Sprijinul pentru eforturile de comunicare strategică din Republica Moldova va contribui în special la combaterea dezinformării.

EU4Recovery and Resilience: prin această acțiune se va contribui la o dezvoltare economică rezilientă, durabilă și favorabilă incluziunii în Republica Moldova, inclusiv prin sprijinirea IMM-urilor, îmbunătățirea climatului de afaceri datorită facilitării comerțului și îmbunătățirii capacității de inserție profesională. Se va sprijini, de asemenea, o agendă verde transformatoare pentru Republica Moldova în vederea realizării unei dezvoltări economice durabile.

Acest sprijin suplimentar se adaugă sprijinului actual pe care UE l-a acordat Moldovei în contextul crizei, și anume:

  • 53 de milioane EUR ca sprijin bugetar;
  • 150 de milioane EUR în cadrul Programului de asistență macrofinanciară, ce urmează să fie plătite în lunile următoare;
  • 13 milioane EUR sub formă de asistență umanitară;
  • 15 milioane EUR pentru a sprijini procesarea în condiții demne și eficiente a cererilor refugiaților, precum și tranzitul și repatrierea în condiții de siguranță a resortisanților țărilor terțe;
  • 15 milioane EUR pentru a sprijini Misiunea UE de asistență la frontieră (EUBAM), care și-a redirecționat recent activitățile pentru a asista polițiștii de frontieră moldoveni în gestionarea sosirii refugiaților. Misiunea va colabora strâns cu Frontex, care își intensifică prezența în această țară, în urma Acordului privind statutul cooperării în materie de gestionare a frontierelor, semnat la 17 martie 2022 de către UE și autoritățile moldovene.

Pe lângă gestionarea crizei, UE continuă să sprijine recuperarea și reziliența pe termen lung a Republicii Moldova, în special prin intermediul Planului economic și de investiții din cadrul Parteneriatului estic, care vizează să mobilizeze aproximativ 3,4 miliarde EUR sub formă de investiții publice și private pentru cinci direcții emblematice în această țară: sprijin pentru IMM-uri, facilitarea comerțului, eficiența energetică, conectivitate și dezvoltarea capitalului uman.

La 31 martie, în cadrul Planului economic și de investiții, Banca Europeană de Investiții și Republica Moldova au convenit asupra unui împrumut de 150 de milioane EUR pentru conectarea țării la rețeaua transeuropeană centrală (rețeaua TEN-T).

Potrivit europarlamentarului european Rareș Bogdan, rezoluția a fost votată aproape în unanimitate.

  • „Un vot istoric azi la Strasbourg: Republica Moldova este susținută să obțină statut de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Demersurile în susținerea Rezoluției făcute de Delegația EPP România au presupus cel mai intens efort de negociere in materie de politică externă făcut pe căi parlamentare.
  • Rezoluția (vot aproape in unanimitate) se referă nu doar la obținerea statutului de țara candidata, dar și la accesul fraților noștri de peste Prut la Piața Comuna și consultanță.
  • Obiectivul Delegației EPP România a fost ca Moldova sa obțină facilitați pentru comerț, ca produsele agricole, dar nu numai, sa aibă acces, sa transmitem un semnal către investitori strategici. Moldova pornește pe un drum care va creste nivelul de trai al cetățenilor ei, iar pasul următor este sa reducem dependența de gazul rusesc. Republica Moldova este la fel de importantă pentru climatul de securitate european și mondial precum Ucraina. Mă bucur ca prietenii și colegii noștri din UE au înțeles asta. Doamna Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, va vorbi in Parlamentul European in aceasta luna si urmează proiecte majore pentru frații noștri. Investiții, locuri de munca, progres. Zarurile au fost aruncate!”, scrie Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.