Fondul pentru o tranziție justă (JTF), adoptat marți Parlamentul European, va ajuta țările Uniunii să răspundă la impactul social și economic al tranziției către neutralitatea climatică, transmite legislativul european într-un comunicat.

HotNews.roFoto: Hotnews
  • Accent pe regiunile cel mai puțin dezvoltate, regiunile ultraperiferice și insule
  • Pentru a beneficia de sprijin financiar este necesar angajamentul de a atinge neutralitatea climatică (zero emisii nete de gaze cu efect de seră) până în 2050
  • Investițiile legate de incinerarea deșeurilor și combustibilii fosili nu pot beneficia de granturi
  • Un „mecanism de recompensare ecologică” pentru statele membre care iau măsuri cel mai rapid

Textul a fost adoptat marți cu 615 voturi pentru, 35 împotrivă și 46 abțineri.

Pachetul cuprinde 7,5 miliarde euro din cadrul financiar multianual 2021-2027 și 10 miliarde euro din Instrumentul de redresare al Uniunii. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să pună accentul pe diversificarea economică, reconversia profesională sau crearea de locuri de muncă, ori trebuie să contribuie la tranziția spre o economie europeană sustenabilă, neutră din punct de vedere climatic și circulară.

Fondul pentru o tranziție justă (JTF) va finanța sprijinul pentru căutarea de locuri de muncă, perfecționarea și recalificarea profesională, precum și includerea activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în contextul în care economia Europei se îndreaptă într-o direcție neutră climatic. Fondul va sprijini și microîntreprinderile, incubatoarele de afaceri, universitățile și institutele publice de cercetare, precum și investițiile în noile tehnologii energetice, eficiența energetică și mobilitatea locală durabilă.

Incinerarea deșeurilor nu va beneficia de sprijin prin JTF. Nu vor beneficia de sprijin nici dezafectarea sau construirea de centrale nucleare, activitățile legate de produsele din tutun și investițiile legate de combustibilii fosili.

Statele membre trebuie să redacteze planuri pentru o tranziție justă. În acestea, trebuie să identifice regiunile care se confruntă cu cele mai mari dificultăți și care sunt afectate cel mai mult de tranziție. Statele trebuie să concentreze în aceste regiuni resursele pe care le primesc din JTF. Trebuie să se acorde o atenție deosebită caracterului specific al insulelor, zonelor insulare și regiunilor ultraperiferice.

La inițiativa Parlamentului European, va fi introdus un „mecanism de recompensare ecologică”, dacă resursele fondului vor fi majorate după 31 decembrie 2024. Aceste resurse suplimentare vor putea fi distribuite între statele membre, iar cele care reușesc să reducă emisiile industriale de gaze cu efect de seră vor primi mai multe fonduri.

Alte aspecte esențiale ale regulamentului

- Statele membre vor avea acces deplin la JTF doar dacă adoptă angajamente la nivel național de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Înainte de a adopta acest obiectiv, statele membre vor putea primi doar 50% din suma care le-a fost alocată;

- Companiile care au dificultăți financiare pot beneficia de sprijin, cu respectarea normelor temporare ale Uniunii Europene privind ajutoarele de stat instituite pentru circumstanțe excepționale;

- Resurse din alte fonduri de coeziune pot fi transferate voluntar;

- Proporția investițiilor care pot fi acoperite prin finanțarea UE (cofinanțare) este de maximum 85% pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 70% pentru regiunile de tranziție și 50% pentru regiunile mai dezvoltate.

Raportorul Manolis Kefalogiannis (PPE, Grecia) a declarat: „Parlamentul European transmite un semnal politic puternic: trebuie abordat impactul social, economic și de mediu al tranziției energetice în regiunile cele mai afectate. Ne îndreptăm către o nouă eră verde pentru Europa, fără a lăsa pe nimeni în urmă”.

Următoarele etape

După ce Consiliul UE aprobă în mod oficial acordul, regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Context

Fondul pentru o tranziție justă (JTF) este primul pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă, un instrument-cheie pentru sprijinirea regiunilor, a industriilor și a lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari provocări legate de punerea în aplicare a Pactului verde european. Legiuitorii au ajuns la un acord politic provizoriu referitor la JTF pe 9 decembrie 2020.