Culturile modificate genetic pot oferi o alternativa mai sustenabilă pentru agricultură, contribuind la reducerea poluării și creșterea rezilienței față de schimbările climatice a agriculturii globale, scrie Anca Macovei, cercetător și conferențiar universitar la Departamentul de Biologie și Biotehnologie “Lazzaro Spallanzani” al Universității de Studii din Pavia, Italia - Expert in Biologie moleculară, biotehnologii și fiziologie vegetală pentru InfoClima.ro.

Culturile modificate genetic (MG) pot contribui la dezvoltarea agriculturii durabile şi la combaterea schimbărilor climatice prin:

  • sporirea producției și valorii produselor cu 186,1 miliarde USD (perioada 1996-2016).
  • asigurarea unui mediu mai curat prin eliminarea utilizării pesticidelor (deja am eliminat circa 393 milioane kg de pesticide folosind culturi modificate genetic din 1996).
  • reducerea emisiile de CO2 (până în momentul curent acest culturi au redus poluarea cu 18 miliarde kg, echivalent cu scoaterea din circulație a 16.7 milioane mașini).
  • conservarea biodiversității prin salvarea terenurilor agricole (183 milioane hectare de teren au fost salvate până în acest moment).

Mai mult decât atât, această tehnologie a ajutat la reducerea sărăciei, sprijinind peste 17 milioane de fermieri, in special in regiuni defavorizate.

Conform unui recent raport al Organizației pentru Alimentație și Agricultură, producția globală de alimente și agricultura actuală trebuie să țină cont de capacitatea de a susține în mod durabil omenirea într-un context instabil din punct de vedere economic, social și de mediu.

Principalele preocupări se referă la creșterea continuă a cererii globale de alimente, persistența sărăciei, inegalității și șomajului. Toate acestea într-un context de mediu în care schimbările climatice cauzează constant pierderi ale productivității agricole. Mulți oameni, inclusiv cei din țări dezvoltate și în curs de dezvoltare, nu au acces constant la o hrană adecvată. La toate acestea se adaugă si criza sanitară actuala care influențează profund producția și mai ales aprovizionarea cu alimente.

Citește mai departe pe InfoClima.ro.