Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a lansat în consultare publică proiectul de hotărâre al Guvernului privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv şi a conţinutului planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru activităţile care pot crea disconfort olfactiv, se menţionează într-un comunicat remis marţi de ministerul de resort și citat de Agerpres.

HotNews.roFoto: Hotnews

Legea nr. 123/2020, cunoscută ca „Legea mirosurilor”, aprobată de Parlament pe 10 iulie 2020, are ca scop întărirea coordonării în cadrul procedurilor de reglementare dintre autoritatea publică pentru sănătate şi autoritatea publică pentru protecţia mediului, conform comunicatului. În acest sens, se vor putea impune condiţiile de funcţionare pentru respectarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei pentru proiectele sau activităţile care pot crea disconfort olfactiv în zonele rezidenţiale, se precizează în comunicat.

De asemenea, în lege sunt specificate standardele în vigoare conform cărora se evaluează prezenţa şi concentraţia mirosurilor în aerul înconjurător.

Legea nr. 123/2020 prevede că autoritatea publică centrală cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi autoritatea publică centrală cu responsabilităţi în domeniul sănătăţii trebuie să elaboreze, în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii, metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv şi planul de gestionare a disconfortului olfactiv pentru toate activităţile care pot crea disconfort olfactiv.

Metodologia are rolul evaluării şi gestionării la nivel naţional a mirosurilor care provoacă efecte neplăcute şi inacceptabile, dar şi rolul evaluării riscului asupra stării de sănătate în funcţie de agentul cauzal şi determinarea măsurilor aplicabile în vederea diminuării disconfortului olfactiv, potrivit Ministerului Mediului.

Metodologia se adresează atât operatorilor economici/titularii activităţilor care pot genera disconfort olfactiv, cât şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi publicului.

Planul de gestionare a disconfortului olfactiv se elaborează şi se pune în aplicare de către operatorii economici/titularii activităţilor care pot genera disconfort olfactiv. De asemenea, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului măsuri de prevenire şi reducere a disconfortului olfactiv, se menţionează în comunicatul Ministerului Mediului.

În acest sens, proiectul de act normativ supune spre aprobare metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv şi conţinutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru toate activităţile care pot crea disconfort olfactiv.

Proiectul de hotărâre a Guvernului este disponibil pe site-ul MMAP, la secţiunea „Transparenţă”.