​ECOTIC, o organizație de transfer de responsabilitate a reușit să colecteze peste 175 000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice în 13 ani de activitate, asigurând astfel protejarea mediului de substanțele nocive conținute de acestea.

Deseuri electrice si electroniceFoto: Rompres

Prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice din România, ECOTIC, a înregistrat un record în ceea ce privește colectarea acestui tip de deșeuri: peste 175 000 de tone. Infrastructura de peste 6000 de puncte de colectare la nivel național deschise publicului în retail, companii, instituții, spitale, mall-uri, benzinării și farmacii, campaniile de conștientizare și colectare din mediului urban și rural, cunoscute sub numele de „Orașe curate”, „Comune Curate” și „Stația de reciclare”, precum și proiectele educaționale implementate la nivel național de către organizație au susținut această colectare.

Proiectele de conștientizare derulate de organizație, adresate copiilor si adulților deopotrivă, cum sunt spre exemplu „Școala Ecoterrienilor” și „Fii la tine-n țară la fel ca afară”, reprezintă o parte importantă a efortului depus de aceasta pentru a schimba mentalități și a informa publicul românesc asupra soluțiilor de colectare separată a deșeurilor electrice și electronice ce stau la îndemâna tuturor. Caravana ECOTIC, expoziție mobilă a componentelor deșeurilor de echipamente electrice și electronice, creată în scop educațional în cadrul unui proiect finanțat din fonduri LIFE (instrumentul de finanțare al UE pentru mediul înconjurător și acțiuni în domeniul schimbărilor climatice) a vizitat peste 150 de școli din toată țara educând tinerii cu privire la protecția mediului. În 2018, Comisia europeană i-a acordat distincția “Best Environment LIFE Project”, recunoscând astfel impactul acesteia în educarea tinerelor generații.

Studiul „Cuantificarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice generate în România, situație comparativă 2019 vs 2015” din 2019 arăta că din 8,3 kg de deșeuri electronice scoase din casă de români sub formă de deșeu, doar 3 kg ajung pe fluxul corect de reciclare, restul ajungând la gropile de gunoi sau pe un flux incorect al reciclării. Acest fapt are consecințe negative atât asupra mediului înconjurător cât și asupra sănătății populației, multe dintre aceste deșeuri electrice conținând substanțe toxice care pot polua solul și pânză freatică.

sursa: ECOTIC

Legislația în vigoare privind colectarea separată impune clar normele de colectare a diferitelor tipuri de deșeuri, dar problemele încă persistă: slabă conștientizare a populației în ceea ce privește importanța colectării separate, lipsa infrastructurii de colectare și în special a punctelor municipale, o implementare slabă a legislației și lipsa măsurilor coercitive. În cazul deșeurilor de echipamente electrice și electronice acest lucru este vizibil la nivel național prin incapacitatea României de atinge ținta de țară de 45% (aplicat la media EEE puse pe piață în ultimii 3 ani). Situatia este cu atât mai gravă cu cât această țintă va crește la 65% începând cu anul 2021.

Reprezentând peste 600 de producători și importatori de echipamente electrice si electronice, ECOTIC asigură atat colectarea deșeurilor electrice ci supervizează întregul proces de preluare, transport, dezmembrare și reciclare asigurându-se astfel că la final, DEEE-urile nu mai reprezintă un pericol pentru mediu și sănătatea populației.Totodată, organizația promovează standardul WEEELABEX, un certificat european care asigura conformitatea cu standardele europene în materie de colectare, transport și reciclare DEEE.

Organizația este și cea care a introdus în anul 2007, pentru prima dată în piață din România, Timbrul Verde®, reprezentând, pentru consumatorul final, o garanție a gestionării corecte a deșeurilor electrice. Timbrul Verde reprezintă, conform art. 28-32 din OUG 5/2015, remunerația menită să acopere costurile de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare și eliminare nepoluanta a DEEE și costurile de conștientizare a consumatorilor, activități care trebuie finanțate de către producătorii EEE.