Ministerul Dezvoltarii a pus in dezbatere publica Strategia integrata de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii. In linii mari, documentul propune gestionarea rationala a resurselor naturale, promovarea Deltei Dunarii ca destinatie ecoturistica integrata si dezvoltarea infrastructurii, urmand sa fie imbunatatit accesul in zona. Printre proiectele propuse se numara construirea unui pod peste Dunare in zona Braila-Macin, infiintarea unei Organizatii de Management al Destinatiei in Delta Dunarii (OMD) corelat cu dezvoltarea brandului Delta Dunarii, eliminarea sau scaderea TVA-ului la produsele piscicole, pescuitul de caras ar putea fi permis si in perioada de prohibitie, replantarea zonelor defrisate, managementul deseurilor, in special PET-uri aduse de apele Dunarii, infrumusetarea localitatilor.

Pelicani creti in Delta DunariiFoto: Societatea Ornitologica din Romania

Ce proiecte propune strategia:

- Realizare pod peste Dunare in zona Braila-Macin;

- Eliminarea sau scaderea TVA-ului la produsele piscicole. POtrivit eleboratorilor strategiei, aceasta masura i-ar putea ajuta pescarii sa desfasoare aceasta profesie in zona pentru cel putin cativa ani in plus.

- Pescuitul recreativ, de agrement sau sportiv poate fi o activitate complementara pescuitului comercial. Conform Bancii Mondiale, potentialul economic al pescuitului recreativ este mai ridicat decat cel al pescuitului comercial, fiind mai compatibil cu ecoturismul si obiectivele de conservare a naturii specifice REzervatia BIosferei DEltei Dunarii (RBDD).

- Pescuitul de caras ar trebui permis si in perioadele de prohibitie. "Exista potential de a exploata carasul, care in prezent este o specie cu valoare economica scazuta, din pescuitul traditional pentru conservarea acestuia la scara mica (cu condimente) si imbunatatirea sistemelor locale de afumare, pentru productia locala de delicatese. Aceasta ar contribui la crearea de oferte turistice locale, mai ales in centrul Deltei. Pescuitul de caras ar trebui permis si in perioadele de prohibitie. Acest lucru presupune schimbarea legislatiei", se arata in strategie.

- Cresterea rolului localnicilor in planificarea si implementarea administrarii RBDD si a resurselor sale naturale.

- Acordarea drepturilor de pescuit si de vanzare directa a capturii pentru pescarii locali (drepturi de proprietate) in locul sistemului actual de vanzare prin intermediul centrelor de prima vanzare.

- Reorganizarea sistemului de transport public prin adaptarea la nevoile specifice zone si implicarea crescuta a comunitatilor locale.

- Refacerea sistemelor ecologice si a habitatelor naturale din cadrul retelei "Natura 2000" pentru speciile care fac obiectul preocuparilor europene legate de conservare.

- Refacerea/restaurarea habitatelor naturale afectate de activitatile non-ecologice din polderele agricole, pescaresti si forestiere.

- Reimpadurirea zonelor unde vegetatia naturala a disparut sau s-a degradat. "Se observa defrisarea de vegetatie naturala a aproximativ 200 de km de-a lungul bratelor canalelor naturale din Delta.

Suprafata ce trebuie impadurita de -a lungul canalelor este de aproximativ 400 de ha; iar in ceea ce priveste polderele agricole si piscicole este de aproximativ 5,000 ha"< se arat in strategie.

- Dezvoltarea si implementarea unor actiuni pentru reducerea deversarii deseurilor in zonele naturale;

- Imbunatatirea eficientei energetice si cresterea utilizarii surselor de energie regenerabila in cladirile publice (scoli, spitale, cladiri administrative etc.

- Dezvoltarea si promovarea Deltei Dunarii ca destinatie ecoturistica integrata, cu un portofoliu bogat de produse si de servicii durabile prin valorificarea patrimoniului natural si cultural. "Dezvoltarea si instalarea infrastructurii turistice in Delta Dunarii este de o importanta fundamentala in vederea dezvoltarii in zona a unui turism durabil, bazat pe natura si cultura. In primul rand, calatorii interesati de experiente in natura cauta sa o exploreze activ prin activitati precum observarea pasarilor (birdwatching), drumetiile, ciclismul, calaria, sporturile nautice etc. Aceste activitati necesita rute si infrastructura corespunzatoare", se arata in strategie.

- Institutionalizarea unei Organizatii de Management al Destinatiei in Delta Dunarii (OMD) corelat cu dezvoltarea brandului Delta Dunarii. "Institutionalizarea unei Organizatii de Management al Destina

tiei in DD (OMD) este necesara pentru coordonarea managementului regiunii ca destinatie integrata de calatorie. Acest proiect ar implica dezvoltarea capacitatii de leadership si de management

local in ceea ce priveste dezvoltarea politicii din domeniul turismului, planificarea strategica a turismului si managementul destinatiei turistice, incluzand managementul brandului local al DD ca destinatie de vacanta", se arata in strategie. .

- Realizarea unui Centru de excelenta in sport si medicina sportiva

Strategia are la baza 5 piloni:

1. Protejarea mediului si resurselor naturale

"Principalul avantaj comparativ pe care il detine aceasta regiune este reprezentat de catre bogatia mediului inconjurator. Chiar daca impune constrangeri anumitor activitati economice (care

nu pot fi promovate/desfasurate in cadrul sau in apropierea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii), aceasta ofera de asemenea oportunitati semnificative de a aduce un plus de prosperitate regiunii, daca este exploatata corespunzator, prin generarea de venit bazat cat mai mult posibil pe utilizarea responsabila a resurselor naturale vii si pe conservarea traditiilor culturale locale.

Primul pas important care trebuie facut este restaurarea mediului natural, partial distrus de activitatile intreprinse de om in ultimii 50 de ani si imbunatatirea managementului acestor bunuri de mediu

si a resurselor naturale. Pe termen lung, durabilitatea va depinde de oamenii locului care vor juca un rol activ de protectori si administratori ai bunurilor culturale si de mediu din delta, in parteneriat cu

ARBDD", se arata in strategie.

2. Imbunatatirea economiei

"Bogatia si diversitatea naturala si culturala a regiunii ofera oportunita ti economice pentru dezvoltarea turismului, a pescuitului si acvaculturii, agriculturii, serviciilor si activitatilor non-agricole, dezvoltarea mediului de afaceri din mediul rural si urban inclusiv a ocupatiilor traditionale specifice Deltei Dunarii, cum ar fi: mestesugaritul, realizarea de barci, instrumente de pescuit etc. Printr-o gama mai diversificata de atractii si programe pentru petrecerea timpului in natura, nu numai ca va creste numarul de turisti, dar va creste si durata sederii acestora, ceea ce va genera venituri populatiei locale atat de la nivelul Rezervatiei Biosferei (in special in centrul Deltei), cat si din orasele si comunele invecinate", se arata in strategie.

3. Imbunatatirea conectivitati

"O conectivitate mai buna care asigura un flux crescut de persoane, bunuri si informatii va diminua decalajul dintre ora se si locurile izolate si intre regiunile nedezvoltate si cele dezvoltate (de ex. Regiunea Deltei Dunarii si Constanta, unul dintre polii de crestere ai tarii). De asemenea, este necesara cresterea conectivitatii la nivel national si international (prin 84 investitii strategice cum ar fi: pod peste Dunare in zona Macin, aeroport, porturi). Avand in vedere particularitatile geografice ale centrului Deltei, este necesara dezvoltarea unui sistem de transport public pe apa, economic si eficient pentru localnici si turisti,

adaptat specificului Deltei Dunarii. O infrastructura TIC imbunatatita si o circula tie mai rapida atat in interiorul regiunilor, cat si intre acestea, va sprijini dezvoltarea turismului. Se vor imbunatati de asemenea oportunitatile de afaceri prin conectarea vanzatorilor cu pietele si prin crearea de oportunitati pentru oferirea de servicii mai inovatoare in sectoarele sanatate si educatie. Accesibilitatea catre punctele de servicii esentiale, in special in randul localitatilor din centrul Deltei, va fi imbunata tita prin transportul rutier sau pe apa si prin oferirea de servicii mai bune de internet", se arata in strategie.

4. Asigurarea serviciilor publice

"Accesul la serviciile publice de baza (apa, canalizare, eliminarea de seurilor), la clinici medicale si la educa tie in regiune este diferentiat, la fel ca si calitatea serviciilor sus-amintite. Imbunatati

rea acestor servicii, partial prin folosirea unor abordari inovatoare si eficiente din punct de vedere financiar pe baza TIC, va duce la ameliorarea sectorului de sanatate si amobilita ti sociale. Solutionarea

decalajelor majore referitoare la infrastuctura ce deserveste serviciile de apa si salubritate va contribui la dezvoltarea turismului", se arata in strategie.

5. Promovarea eficientei, accesibilitatii si sustenabilitatii

"Un factor important, care ar ajuta la dezvoltarea zonei de studiu, il reprezinta oferirea de atibutii, competente si sprijin autoritatilor publice de a dezvolta si supraveghea furnizarea de servicii publice, intrucat

alegerea unor alternativele precum concesiuni, institutii externe, aduce cu sine dificultatea de a trasa eficient un cadru de responsabilite a celor ce le preiau/gestioneaza fata de cei care se presupune ca vor beneficia de aceste investitii. Daca nici localnicii, nici autoritatile locale nu pot sustine nivelul serviciilor locale din zona, atunci trebuie sa se ofere ajutoare financiare venite prin intermediul unor subventii specifice de la guvernul central sau va fi nevoie ca serviciile sa fie ajustate la un nivel accesibil. Nu doar capacitatea autoritatilor locale de a administra proiecte de diverse tipuri si marimi trebuie consolidata,

ci si aceea a tuturor celorlalte institutii implicate. Resursele bugetare limitate si provocarile de a mentine personalul in locuri izolate (ex. in sectoarele de sanatate si educatie) constituie un stres suplimentar pentru sistemele administrative. Nevoia de coordonare eficienta a interventiilor va reprezenta o solicitare administrativa suplimentara din partea institutiilor beneficiare, de aceea se propune infiintarea unor organizatii noi (de ex. o organizatie de management a destinatiei in sectorul turism). Aceste tip de decizii va trebui insa secondat de demararea unui program comprehensiv pentru ceea ce inseamna construirea capacitatii administative si in materie de asistenta tehnica, care sa vina in sprijinul functiilor, stimulentelor si a responsabilitatilor viitoare prefigurate pentru noile organizatii", se arata in strategie.

Strategia a fost elaborata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice cu expertiza externa din partea Bancii Mondiale, contractata in cadrul proiectului "Strategie integrata de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii si implementarea acesteia printr-o investitie Teritoriala Integrata", finantat din Programul Operational Asistenta Tehnica. Proiectul a fost implementat in perioada iunie 2013 - noiembrie 2015 si a avut o valoare totala de 13,1 milioane lei din care 85 % contributie FEDR.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administra?iei Publice - str. Apolodor nr. 17, Latura Nord - Serviciul Avizare, Persoana de contact este Stefana Arsene pe adresa de e-mail stefana.arsene@mdrap.ro, la nr. de fax 0372 111 574 sau la nr. de tel: 0372.111.511.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile, incepand cu 18 august.