Guvernul a facut public proiectul de lege privind exploatarea de la Rosia Montana

de Red. Economic     HotNews.ro
Marţi, 3 septembrie 2013, 19:07 Actualitate | Mediu


 documente
(03 Sep 2013) PDF, 478KB
(03 Sep 2013) PDF, 342KB
Guvernul a facut public proiectul de lege privind exploatarea de la Rosia Montana si proiectul de Acord privind unele masuri necesare demararii proiectului. Documentele au fost aprobate de Guvern saptamina trecute si trimise Parlamentului pentru vot. Documentele au fost postate pe site-ul Departamentului pentru Marile Proiecte, condus de Dan Sova. Vezi documentele atasate


Prevederi din documente:


- Exploatarea minereurilor auro-argentifere propusă de Societatea comercială „Roşia Montană Gold Corporation” – S.A. („RMGC” sau „Titularul Licenţei de exploatare”) în perimetrul minier Roşia Montană, judeţul Alba, definit în Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 47/1999 („Licenţa de exploatare”), se supune regimului juridic instituit de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor prezentei legi şi este de utilitate publică şi de interes public naţional deosebit.

- durata de valabilitate a Licenţei de exploatare este extinsă, în condiţiile art. 5 pct. II.1 din prezenta lege, cu respectarea perioadei solicitate şi rezultate din studiul de fezabilitate al proiectului depus de Titularul Licenţei de exploatare la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, împreună cu documentaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât o prelungire să nu depăşească 20 de ani;

- cuantumul redevenţei este stabilit la nivelul de 6%

- se instituie posibilitatea plăţii redevenţei în natură

- constituirea de către RMGC a garanţiei de răspundere de mediu, estimată în prezent la 25 milioane USD, printr-un mecanism financiar agreat cu autoritatea de mediu; aceasta garanţie este destinată acoperirii scenariilor de risc analizate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului; RMGC va revizui periodic şi va ajusta gradual garanţia de răspundere de mediu, în funcţie de activităţile derulate, în orice moment şi în funcţie de evoluţia proiectului;

- respectarea unei limite de cianură mai mici decât standardele Uniunii Europene, respectiv maximum 7 ppm la descărcare în iazul de decantare;

- RMGC va suporta costul şi va realiza lucrări de împădurire pe o suprafaţă totală de 1.000 ha de teren, aflată în domeniul public sau privat al statului român. Lucrările de împădurire vor fi realizate de către RMGC, conform dispoziţiilor legale în vigoare, în termen de 5 ani de la data la care îi sunt puse la dispoziţie suprafeţele de teren necesare pentru realizarea acestor lucrări.

- se mandatează Ministerul Culturii ca în termen de 15 zile de la prezentarea documentaţiei prevăzute de lege, să avizeze documentaţiile de urbanism referitoare la perimetrul minier Roşia Montană sau adiacente acestuia.

- Se mandatează Ministerul Economiei ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să facă demersurile necesare pentru ca MINVEST să aporteze la capitalul social al RMGC imobilele situate în perimetrul minier Roşia Montană, asupra cărora deţine un titlu de proprietate valabil, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- Se mandatează Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în calitate de creditor majoritar, şi Ministerul Economiei ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legii, să facă demersurile necesare pentru vânzarea de către Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „REMIN” - S.A. („REMIN”) către RMGC, în condiţiile reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările și completările ulterioare, a imobilelor proprietate a REMIN situate în perimetrul minier Roşia Montană.

- Se mandatează societăţile MINVEST şi REMIN şi Ministerul Economiei ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să facă demersurile necesare pentru emiterea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor din perimetrul minier Roşia Montană, cu respectarea cu respectarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. Ulterior obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor, se vor aplica dispoziţiilor pct. 4-5 din prezentul articol, în termen de 30 de zile de la data obţinerii acestora.

- Instituţiile sau autorităţile publice centrale sau locale care deţin drepturi de administrare şi/sau proprietate asupra imobilelor necesare exploatării miniere din perimetrul minier Roşia Montană şi asupra cărora statul român şi/sau unităţile administrativ teritoriale deţin un drept de proprietate publică sau privată, în termen de 45 zile de la solicitarea Titularului Licenţei de exploatare, vor încheia cu acesta contracte de concesiune pentru imobilele pe care le au în administrare sau, după caz, în proprietate, aflate în cadrul perimetrului minier Roşia Montană, în condiţiile art. 5 pct. II.1 din prezenta lege. Concesionarea terenurilor forestiere nu poate fi realizată decât după ce aceste terenuri au fost scoase definitiv din fondul forestier naţional în condiţiile legii.

- În considerarea stadiului în care se află în prezent procesul de autorizare a construirii facilităţilor de exploatare şi a exploatării propriu-zise a minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană, precum şi luând în considerare cadrul legal existent, Părţile estimează că etapele de implementare ale proiectului se vor derula după cum urmează:
1. Aprobarea PUZ Zona Industrială - Decembrie 2013
2. Finalizarea dobândirii dreptului de folosinţă asupra imobilelor din perimetrul de exploatare - Mai 2014
3. Scoaterea imobilelor din Fondul Forestier - Mai 2014
4. Scoaterea imobilelor din circuitul agricol - Iunie 2014
5. Obţinerea Autorizaţiei de Construire - Iunie 2014
6. Construirea propriu-zisă a facilităţilor de exploatare şi producţie - Iunie 2014 - Noiembrie 2016
7. Demararea propriu-zisă a exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană - Noiembrie 2016

- Părţile convin că, în temeiul Licenţei de exploatare, RMGC are dreptul de a exploata numai minereurile auro-argentifere de la Roşia Montană, astfel că pentru exploatarea oricăror alte resurse minerale existente în perimetrul sus-menţionat, RMGC trebuie să obţină licenţele şi/sau permisele corespunzătoare reglementate de Legea minelor nr. 85/2003.

Beneficiile estimate la bugetul general consolidat:
Încasările la bugetul general consolidat sunt estimate la un total de 2,3 miliarde USD folosind un preţ al aurului pe termen lung de $1.200/uncie. Astfel:
- redevenţa miniera pentru aur si argint – 591 milioane USD;
- dividende acţionar statul roman prin Minvest sau succesor Minvest - 580 milioane USD;
- impozit pe profit – 445 milioane USD;
- impozite pe dividende şi dobânzi nerezidenţi - 368 milioane USD;
- impozite şi contribuţii sociale asociate salariilor - 200 milioane USD;
- accize pe combustibili - 115 milioane USD;
- alte impozite şi taxe (impozit pe clădiri şi terenuri, fondul de mediu, taxa pe licenţa minieră, redevenţa pentru agregate utilizate la construcţia minei, taxe pentru autorizaţii de construcţii, taxe pentru scoatere din fondul forestier, alte taxe) - 56 milioane USD.

- Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, dreptul de concesiune asupra imobilelor din perimetrele proiectelor miniere, asupra cărora Statul Roman şi/sau unităţile administrativ teritoriale deţin un drept de proprietate publică sau privată, va fi atribuit direct titularilor licenţelor de exploatare minieră de către instituţiile sau autorităţile publice centrale sau locale care deţin drepturile de administrare si/sau proprietate asupra acestor imobile. Contractul de concesiune se va încheia pe o perioada de 49 de ani. Redevenţa datorată de concesionar va fi calculata pe baza valorii de piaţă a imobilelor concesionate, ce va fi stabilita de un evaluator autorizat printr-un raport de evaluare.

- In cazul proiectelor miniere de exploatare, declarate de utilitate publică şi interes public naţional deosebit, exproprierea imobilelor necesare pentru realizarea acestor proiecte se va face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

- Dreptul de administrare asupra imobilelor expropriate potrivit prevederilor prezentului articol şi intrate în proprietatea publică a statului român, precum şi asupra celor care au trecut în proprietatea publică a statului potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică va fi exercitat de Ministerul Economiei. Titularul dreptului de administrare va atribui direct titularului licenţei de exploatare un drept de concesiune asupra acestor imobile, pentru o durată de maxim 49 ani. Dreptul de concesiune se exercită fără a fi necesară înscrierea în Cartea Funciară. În măsura în care exploatarea proiectului minier împreună cu refacerea şi ecologizarea acestuia, se încheie înainte de expirarea celor 49 de ani, durata dreptului de concesiune al titularului licenţei de exploatare se va reduce în mod corespunzător.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

11770 vizualizari

 • +30 (34 voturi)    
  Hotnews (Marţi, 3 septembrie 2013, 19:50)

  Mariicaialbastri [utilizator]

  Cereți vă rog frumos avizul (negativ) al Ministerului de Justiție pentru acest proiect de lege (este semnat de secretarul de stat Florin Moțiu).

  Dacă sunteți jurnaliști adevărați îl puneți pe site...
  El circulă deja pe net...
  Este ca în Kill Bill!!! Proiectul de lege a fost făcut franjuri de un anonim spadasin al silogismului judiciar din MJ!!!

  Înțeleg de ce nu l-a semnat R Cazanciuc, dar mă mir totuși cu Florin Moțiu a avut curaj să-l semneze (probabil că e magistrat și i se rupe)!
  • +24 (26 voturi)    
   Excelent (Marţi, 3 septembrie 2013, 22:24)

   mvr [utilizator] i-a raspuns lui Mariicaialbastri

   Si nu numai asta.
   Normal ar fi sa se publice si contractul dintre Stat si RMGC -- care se pare ca este secret.

   Tot auzim formulari ambigue de genul: Statului roman ii vor reveni mai mult de jumatate din beneficii ... dar ce inseamna asta concret ?
   - un pachet de biscuiti ?
   - o ladita cu margele ?
   - profitul net ?
   - Veniturile ?
   - ...ce ?

   Toate cele de mai sus -- cu exceptia Veniturilor -- ar fi o afacere super proasta (din punct de vedere financiar/economic ... si nu numai ecologic, etc).
   • +6 (6 voturi)    
    6% (Miercuri, 4 septembrie 2013, 10:51)

    snowflake [utilizator] i-a raspuns lui mvr

    Redeventa de doar 6% sin metalele pretioase este o tepa cat casa pt statul roman. Pe langa Au si Ag in minereul de la rosia montana mai este cel putin si Cu care are si el un pret destul de ridicat si se gaseste in concentratii mult mai mari.
    Corect ar fi ca statul sa ia 100% din Au si Ag si doar 6% din Cu. Profitul din exploatarea cuprului find suficient pentru sustinerea financiara a exploatarii.
   • +3 (3 voturi)    
    exista si "noul acord" (Miercuri, 4 septembrie 2013, 12:36)

    Codruta N [utilizator] i-a raspuns lui mvr

    Tot pe site la Sova >:

    Zice acolo ca acei "25% beneficii" care i se cuvin statului vor fi reinvestiti de firma TOT in infrastructura din zona exploatarii (pe care statul o da ORICUM gratis firmei!!)!!! Deci in beneficiul unei firme PRIVATE!!!
    In NICI un caz, cum se tot lauda peste tot, "in beneficiul romanilor"!!
  • +18 (18 voturi)    
   si mai normal (Miercuri, 4 septembrie 2013, 0:52)

   ZeroAbsolut [utilizator] i-a raspuns lui Mariicaialbastri

   ar fi sa se ia la purecat modul in care RMGC a intrat in posesia licentei de exploatare a intregului zacamant de la Rosia, pentru ca e mai mult decat dubios, bate bine in penal.
   • +10 (10 voturi)    
    Ai aici amănunte... (Miercuri, 4 septembrie 2013, 11:18)

    Radu I [utilizator] i-a raspuns lui ZeroAbsolut

    despre „afacerea” RMGC, care (de 14 ani,nota bene!) mânjește/mituiește gașca de penali, care-și zic politicieni:
    „Rise Project publică documentul care a cedat practic dreptul asupra aurului de la Roșia Montană: licența de exploatare.
    Timp de paisprezece ani, licența a fost unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale unei mari afaceri românești, fiind actul care a dezbinat peste un deceniu societatea civilă, guvernanți și compania dezvoltatoare. Licența a fost acordată, în 1999, companiei statului Minvest, fără licitație, iar un an mai târziu, a ajuns, tot fără licitație, la compania privată Roșia Montană Gold Corporation (fosta Euro Gold Resources). În ultimele luni, autoritățile guvernamentale au promis că vor urgenta desecretizarea licenței. Marți, 27 august 2013, Guvernul și-a asumat un proiect de lege prin care dă undă verde exploatării de la Roșia Montană, fără ca în prealabil să publice cel mai important document din această afacere. Proiectul guvernului este primul pas spre desemnarea proiectului de la Roșia drept proiect de utilitate publică, ceea ce ar permite companiei să-i exproprieze pe localnicii care se opun proiectului fără ca aceștia să poată contesta în instanță procedura.”

    http://www.riseproject.ro/articol/documentele-confidentiale-ale-afacerii-rosia-montana/
  • 0 (0 voturi)    
   dar noi dorim (Marţi, 24 septembrie 2013, 12:19)

   lucyan [utilizator] i-a raspuns lui Mariicaialbastri

   sa se faca public si contractul initial dintre rmgc si stat, sa vedem exact detaliile, ca acolo se ascunde esentialul, acest proiect de lege in mare se stia, el este neconstitutional in punctele esentiale-licenta, exproprieri, etc., etc., dar contractul initial de ce nu se desecretizeaza in intregime? vrem si noi sa stim ce se intampla cu metalele rare? chiar vor fi aruncate inapoi in pamant, se vor cheltui sume imense pentru exploatare si nu extragem tot?daca rmcg-ul a fost de acord cu licenta numai pentru aur si argint, atunci metalele rare sa revina statului roman, si in acest mod proiectul devine rentabil economic
   -mai ramane partea cu ecologizarea, sa luam de la finlandezi si metoda de exploatare, chiar daca folosesc cianuri, am inteles ca inainte de cianurare ei mai aplica o metoda care face ca intregul proces sa fie mai ecologic
   - inteleg ca redeventele sunt de 6 %, cele mai mari din europa, dar ar trebui sa stim cat incaseaza statele din europa din alte taxe si impozite, ca pe mine putin ma intereseaza daca banii provin din redevente sau din alte taxe, suma absoluta este concludenta, iar din proiectul de lege rezulta ca statul nu va incasa mai nimic, pana intr-o suta de milioane anual, dar in urma va ramane un dezastru ecologic si nici locuri de munca nu vor mai fi...
 • +13 (15 voturi)    
  Taxa pentru licența de exploatare este de..... (Marţi, 3 septembrie 2013, 20:51)

  fdgfd [utilizator]

  Taxa pentru licența de exploatare este de 25,000 lei/m2 SAU 25.000 lei/m2 ???

  Deoarece văd că ”virgula” este folosită și pentru a separa, într-un număr zecimal, partea întreagă de partea fracționară (exemplu: ”Redevențele pentru agregate folosite la construcții de 0,35 EUR/tona”), dar și ca separator între grupurile de câte trei cifre (”Taxa pentru licența de exploatare este de 25,000 lei/m2”).

  Să se ascundă, de fapt, o ”promoție” ???
 • +19 (21 voturi)    
  Halal (Marţi, 3 septembrie 2013, 21:45)

  un dac [utilizator]

  Unde sunt bolduirile cu care ne facea Hotnews "educatie"?
  Unde este explicata mai clar ideea de proiect de interes public national deosebit? Ce inseamna asta mai exact? Ca domnul Dragos Tanase de la RMGC spunea ca cineva din Dorohoi nu are dreptul sa-si dea cu parerea. De cand un proiect care intereseaza doar o mica comunitate este de interes public NATIONAL deosebit?
  De ce trebuie REMIN sa vanda daca si statul este actionar?
  Chiar daca risc sa-mi fie cenzurat mesajul ca si in alte dati, mi s-ar parea firsc ca HN sa desecretizeze, ca tot e la moda, contractul cu RMGC. Sunt curios daca exista prevederea ca in cazul unor proteste presa sa fie impotriva manifestantilor.
  Multumesc.
  • +14 (16 voturi)    
   Offtopic (Marţi, 3 septembrie 2013, 23:14)

   nano2k [utilizator] i-a raspuns lui un dac

   HN se pare ca s-a mai muiat intre timp, odata cu politrucii sefi. Oare si pe mine o sa ma cenzureze din nou?
 • +17 (19 voturi)    
  cred ca era mult mai simplu (Marţi, 3 septembrie 2013, 23:05)

  jbstg01 [utilizator]

  sa se spuna '' se mandateaza toate firmele statului roman sa puna la dispozitia firmei RMGC toate resursele aflate in proprietate, cu titlu gratuit pana la epuizarea reurselor de aur/argint sau alte metale pretioase''
  Am o curiozitate: care jaf e mai mare , cel patronat de guru adi cu Petrom sau cel patronat de invatacelul copy/paste cu aurul?Macar adi a luat o spaga consistenta.epigonii nu cred ca se ridica nici la sfert!
  • +1 (1 vot)    
   pai zice cam pe-aproape ;) (Miercuri, 4 septembrie 2013, 12:39)

   Codruta N [utilizator] i-a raspuns lui jbstg01

   Cititi acordul - unele se vor da gratis, altele se vand, intr-adevar... insa stiti si voi cum se vand: "la valoarea de inventar".
   Care "valoare de inventar" o fi una neactualizata de 20 ani... ca ASA s-a facut intotdeauna >:)
 • -25 (25 voturi)    
  sa voteze (Marţi, 3 septembrie 2013, 23:25)

  inavero73 [utilizator]

  poate si voteaza acest proiect si ajuta la redresarea economiei si crearea de locuri de munca
  • +14 (14 voturi)    
   postace, postace (Miercuri, 4 septembrie 2013, 9:40)

   ZeroAbsolut [utilizator] i-a raspuns lui inavero73

   doar manipularea iti place.

   Zi-ne, mai bine, cum s-a transformat licenta de EXPLORARE a RMGC in licenta de EXPLOATARE a RMGC ?! Peste noapte si fara licitatie?

   Hai cu Parchetu', ca-i bai mare !
   • +5 (5 voturi)    
    legalizarea ilegalitatii! (Miercuri, 4 septembrie 2013, 12:40)

    Codruta N [utilizator] i-a raspuns lui ZeroAbsolut

    Prin "noul acord" vor sa legalizeze ilegalitatea veche!!
  • +9 (9 voturi)    
   Cianura in cafea (Miercuri, 4 septembrie 2013, 10:24)

   LoveRomania [utilizator] i-a raspuns lui inavero73

   locuri de munca 15 ani maxim si apoi ai un lac urias cu otrava mii de ani, din acel lac vor iesi vapori de cianura care vor ajunge la miii de km
 • +14 (24 voturi)    
  Dar contractul HM-RMGC? (Marţi, 3 septembrie 2013, 23:33)

  Shaolin [utilizator]

  Dupa cum prea bine a spus cineva mai sus...

  Contractul de publicitate dintre RMGC si Hotnews nu vreti voi sa il desecretizati?

  Nu de alta dar sunt multi oameni curiosi sa vada de ce HotNews impreuna cu toata media romaneasca tine partea RMGC.

  Aici nu mai avem teorii ale conspiratiei. Avem certitudini: intreaga clasa politica si intreaga mass-media romaneasca sustin JAFUL aurului romanesc. Cum este posibil asa ceva?
  • -9 (9 voturi)    
   rafuieli! (Miercuri, 4 septembrie 2013, 10:02)

   Viorica Alexandru [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

   Hotnews a facut un contract de publicitate. Cine spune ca este reprobabil? Dvs?

   In publicitate, continutul mesajului publicitar nu este asumat de cel care publica mesajul. Sunt cateva exceptii care nu au legatura cu RM.

   La fel ca la Comisia Europeana. CE da banii pentru proiecte dar nu-si asuma informatiile si mesajele celor finantati.

   Vorbe.
   • +3 (3 voturi)    
    aha (Miercuri, 4 septembrie 2013, 11:56)

    SumoZebedeus [anonim] i-a raspuns lui Viorica Alexandru

    Eu cred ca unii au facut si contract de Duplicitate
 • -6 (12 voturi)    
  apăi (Miercuri, 4 septembrie 2013, 1:55)

  Mazeta [utilizator]

  De se votează pentru legea aista, nu-i fain, că pierdem aurul și rămânem cu o mare de cianuri. De se votează împotriva legii, iar nu-i fain, că tb să plătim clauze de 2mld. de dolari. No, apăi io zic să ne mai gândim...
  • +2 (2 voturi)    
   io zic (Miercuri, 4 septembrie 2013, 16:31)

   manoman [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   ca nu trebuie sa platim nimic.
   ii anchetam, sa vedem cum este cu licentele, si-i bagam si la zdup
 • +18 (18 voturi)    
  adevaratul contract cu RMGC (Miercuri, 4 septembrie 2013, 2:21)

  Ozymankos [utilizator]

  e aici
  http://www.riseproject.ro/articol/documentele-confidentiale-ale-afacerii-rosia-montana/
  cu toate clauzele aditionale si spaga de 38 de milioane de dolari
  90% mere la canadieni,10% la statul roman
  care e plin de mafioti
  in total se fura cam 40 de miliarde de dolari
  pt ca nu auru e de baza acolo
  ci elementele rare:galiul,titanul,wolfranul si altele
  • +15 (15 voturi)    
   BRAVO! (Miercuri, 4 septembrie 2013, 7:33)

   schroedinger [utilizator] i-a raspuns lui Ozymankos

   Bine ca mai vad si altii mai departe de aur si argint! Asa este! Unul dintre elementele extrase se obtine intr-o cantitate de 300 kg pe an pe intreaga planeta, iar numai de aici s-ar obtine cca 10%!
  • -5 (9 voturi)    
   Ma, (Miercuri, 4 septembrie 2013, 7:49)

   Jar [utilizator] i-a raspuns lui Ozymankos

   face cineva socotela cat costa sa macini muntii aia,sa dai salarii,sa dai cu cianura-ca si aia costa-si apoi sa ecologizezi?
   Adica, pe-ntelesul vostru s-ar putea ca aurul ala sa valoreze 20mld.,dar ca sa-l scoti afara sa coste 21mld.
   Suntem saraci ca n-avem minte!
   • +9 (9 voturi)    
    Ecologizarea (Miercuri, 4 septembrie 2013, 10:26)

    LoveRomania [utilizator] i-a raspuns lui Jar

    Ci ne te-a pacalit ca se face si ecologizarea? Dupa ce termina aurul astia vor dizolva firma, si apoi mii de nai noi vom trebui sa avem grija de acel lac, sa platim toate costurile de mentinere a deseurilor cu cianuri sub o limita minima
   • +8 (8 voturi)    
    prostii (Miercuri, 4 septembrie 2013, 11:43)

    gigel123 [utilizator] i-a raspuns lui Jar

    Tu crezi ca o firma ar astepta 19 ani pentru a incepe exploatarea in zona (timp in care au cheltuit enorm cu propaganda si alte prostii) pentru a lucra in pierdere ???

    Daca raspunsul la intrebarea de mai sus este DA, inseamna ca esti extrem de NAIV !

    Tu chiar crezi ca (in general) exista companii interesate sa lucreze (cu incapatanare) in pierdere ?

    Uita-te numai la ce salarii au cei de la RMGC / Gabriel Resources:

    money.ca.msn.com/savings-debt/gallery/canadas-10-highest-paid-ceos#image=2

    totb.ro/exclusiv-cat-castiga-sefii-gold-ului-dragos-tanase-peste-6-milioane-de-dolari-minciuna-lui-ponta-cu-despagubirile-si-a-lui-basescu-cu-referendumul/

    ...si te mai intreb inca o data: chiar crezi ca s-a pus vreo secunda problema ca RMGC sa lucreze in pierdere ???

    E clar cine nu prea are minte pe aici !
   • +1 (1 vot)    
    pai, sa NU ii mai macine!! (Miercuri, 4 septembrie 2013, 12:43)

    Codruta N [utilizator] i-a raspuns lui Jar

    Exact aia sustineam si noi!!
   • +2 (2 voturi)    
    nu-i bai (Miercuri, 4 septembrie 2013, 16:33)

    manoman [utilizator] i-a raspuns lui Jar

    daca e mai scump sa-l exploatam, atunci mai bine il lasam copiilor nostri care, mai destepti decat noi, si cu o tehnologie mai avnsata sa-l extraga economic!
   • +1 (1 vot)    
    costurile sunt (Miercuri, 4 septembrie 2013, 20:23)

    Ozymankos [utilizator] i-a raspuns lui Jar

    de 1,5 miliarde de dolari,varianta maximala ecologizarea inainte de a incepe exploatarea
    care nu a fost facuta
    si 2 miliarde dupa,care vor fi facute,cf contractului,de care statul roman:)))
    concentratia de aur e de 2 grame pe tona de piatra
    adica 2/1000000 deci vor ramane 150 de milioane de tone de steril in urma
    o suprafata vasta langa lacul de cianura va fi transformata in peisaj selenar
    vor fi efecte nocive pana la alba hunedoara si poate cluj
   • 0 (0 voturi)    
    ecologizarea (Marţi, 24 septembrie 2013, 11:54)

    lucyan [utilizator] i-a raspuns lui Jar

    costa 140 milioane de euro, o nimica toata pe langa valoarea proiectului, cel putin atat a cerut rovana plumb, ba mai mult, sustine ca sume este dubla fata de necesar...
    mai mult costa sa intretii patiul verde in bucuresti, cu panselute si viorele, ba si glicina, nu?
 • +12 (12 voturi)    
  incredibil (Miercuri, 4 septembrie 2013, 10:23)

  Ava_ps [utilizator]

  Unde sînt sancțiunile în caz de nerespectarea contractului? Mai mult, tu, stat pățit cu accident industrial (Aurul Baia Mare), nu pui o clauză specifică pentru a face „Investitorul” responsabil de toate daunele produse? În schimb accepți că „RMGC va revizui periodic şi va ajusta gradual garanţia de răspundere de mediu, în funcţie de activităţile derulate, în orice moment şi în funcţie de
  evoluţia proiectului”? Adică RMGC poate elimina garanția de mediu în orice moment, după bunul plac?!

  Autorii acestui document ar trebui judecați pentru prejudiciu adus statului romîn.
  • +3 (3 voturi)    
   adevarul graiesc (Miercuri, 4 septembrie 2013, 11:00)

   SysyCycy [anonim] i-a raspuns lui Ava_ps

   Horia Cretan Nimeni in Europa nu ne accepta nici macar ca turisti, si ne cheama tigani si hoti oriunde ne ducem, de ce vin ei intr-o tara de tigani atunci ca sa fure?
   acum 10 minute · Nu-mi mai place · 2

   Sumo Zebedeus Exact de aceea. Cum s-au dus in Africa si au luat/iau diamantele se gandesc ca vin si la "negrii" Europei.
 • +4 (4 voturi)    
  doar doua linkuri utile... (Miercuri, 4 septembrie 2013, 11:17)

  geto-dac [utilizator]

  http://initiativaromaneasca.wordpress.com/2013/09/03/guvernul-gold-corporation/
  http://www.kmkz.ro/de-pe-teren/interviu-dezvaluiri/aurel-santimbrean/
  Multumesc Hotnews


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by