Ariile naturale protejate ar putea fi desfiintate daca o parte din acestea a fost afectata, potrivit unui proiect de Ordonanta initiat de Ministerul Mediului. In plus, avizele date de custozii si administratorii acestor zone pentru proiecte imobiliare sau industriale devin consultative, in loc de obligatorii, ca pina acum. Potrivit Societatii Ornitologice din Romania, daca se aproba, aceste prevederi vor duce la disparitia acestor zone care vor fi la cheremul unor functionari sau a unor decizii politice.

TulceaFoto: USER UPLOADED

documente

Proiectul de OUG arii naturale protejate

(26 Aug 2013) PDF, 348KB

"Cu doar trei cuvinte, Ministerul Mediului lasa Romania fara Ariile Naturale Protejate. Cele trei cuvinte se regasesc in propunerile de modificare a OUG nr 57/2007 si daca aceste modificari vor fi adoptate, tot ceea ce mai este verde in Romania ajunge la cheremul unor functionari sau a unor decizii politice. Prima dintre modificari se refera la avizul pe care administratorii si custozii ariilor protejate (ONG-uri de mediu si alte tipuri de organizatii) il emit firmelor care doresc sa se extinda in ariile naturale protejate. Acum, acest aviz este obligatoriu, iar pentru afacerile care ar putea afecta semnificativ mediul, exista posibilitatea stoparii. Noile prevederi il transforma intr-un aviz consultativ, de care nu se va mai tine cont. Acest lucru inseamna ca un functionar ministerial poate decide daca ultimele rezervatii din Romania devin teritoriu de joaca pentru afaceristi sau raman teritoriu pentru speciile de plante, pasari si animale protejate din tara", se arata intr-un comunicat emis de Societatea Ornitologica din Romania.

A doua modificare se refera la desfiintarea Ariilor Naturale Protejate, daca acestea sunt afectate "in parte". "Daca o mica parte dintr-o Arie Naturala Protejata a fost afectata de un factor extern si isi pierde valoarea naturala, atunci intreaga arie poate fi desfiintata. Culmea, printr-o decizie politica, nu una a specialistilor in biologie. Ca ipoteza: o deversare „accidentala” de petrol intr-un lac dintr-o rezervatie naturala poate duce la anularea statutului de rezervatie pentru intregul teritoriu. Lacul, padurea, animalele de acolo, toate vor ramane la cheremul unui viitor investitor care va putea profita de ridicarea statutului de Arie Naturala Protejata. Societatea Ornitologica Romana potesteaza cu indignare la adresa acestor prevederi si ii solicita in mod oficial ministrului Rovana Plumb sa anuleze procedura de modificare a OUG 57/2007", se mai arata in comunicatul SOR.

Potrivit proiectului de Ordonanta de Urgenta pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Mediului si care modifica OUG nr. 57/2007, se modifica urmatoarele articole:

  • Avizul custozilor si administratorilor devine consultativ

Articol vechi:

- "In procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte si/sau activitati care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autoritatile competente pentru protectia mediului solicita si tin seama de avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate".

Articol nou:

- "La articolul 28, alineatul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „In procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte si/sau activitati care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes national si comunitar, autoritatile competente pentru protectia mediului solicita si obtin avizul consultativ al administratorilor, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate”".

Ce spune Ministerul Mediului in nota de fundamentare a proiectului:

- "Transformarea avizului administratorului/custodelui din aviz obligatoriu în aviz consultativ se realizeaza în vederea scurtarii procedurii de analiza si aprobare a proiectelor/planurilor privind dezvoltarea durabila a comunitatilor din perimetrul ariilor naturale protejate. Punctul de vedere al administratorului/custodelui poate fi exprimat în cadrul Comisiei de Avizare Tehnica, unde prezenta si participarea acestora este obligatorie. Agentiile pentru Protectia Mediului trebuie sa îsi asume decizia finala pentru emiterea actului de reglementare în urma analizei Comisiei de Avizare Tehnica".

Ce spune Societatea Ornitologica Romana:

- "Transformarea avizului obligatoriu al administratorilor/custozilor ariilor protejate, în unul consultativ, reprezinta o subminare a capacitatii acestora de a-si îndeplini obligatiile de asigurare a statutului favorabil de conservare al ariilor protejate. Astfel, autoritatile de reglementare, care sunt conduse de factori politici, vor putea lua decizii lipsite de fundamentare stiintifica. Consideram ca aceasta propunere de modificare a OUG 57/2007 este de natura sa favorizeze beneficiarii planurilor, proiectelor sau activitatilor din ariile naturale protejate, prin înlesnirea aprobarii acestora indiferent de impactul pe care îl exercita. De asemenea, mentionam ca în situatia în care prevederile de modificare a art. 28 si 281 vor fi aprobate, APM/ANPM/ ARBDD/MMSC vor avea drept unic de decizie politica asupra dezvoltarii economice (haotice) în ariile naturale protejate, iar administratorii si custozii ariilor naturale protejate vor fi unicii raspunzatori pentru mentinerea statutului favorabil de conservare a ariilor protejate, dar fara niciun instrument de interventie. Astfel, nu suntem de acord cu transformarea avizului obligatoriu al administratorilor/custozilor, în unul consultativ.

  • Ariile naturale protejate afectate partial pot fi desfiintate

Articol vechi:

- "In cazul ariilor naturale protejate de interes national care si-au pierdut valoarea si capacitatea conservativa pentru care au fost declarate initial, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor poate dispune încetarea regimului de arie naturala protejata, în baza documentatiei prevazute la art. 11 alin. 1".

Articol nou:

- "La articolul 56 alin. (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul continut: „(1)În cazul ariilor naturale protejate de interes national care si-au pierdut valoarea si capacitatea conservativa pentru care au fost declarate initial, în tot sau în parte, se poate dispune încetarea regimului de arie naturala protejata printr-un act normativ de acelasi nivel cu cel prin care aria naturala protejata a fost declarata”.

Ce spune Ministerul Mediului in nota de fundamentare a proiectului:

- Nu este explicata aceasta modificare.

Ce spune Societatea Ornitologica Romana:

- "Nu suntem de acord cu modificarile art. 561 alin. (1) si (2) deoarece acestea sunt abuzive fata de integritatea ariilor naturale protejate si fata de administratori si custozi. Asa cum este reformulat alin. (1), se întelege ca daca o parte din aria protejata si-a pierdut valoarea si capacitatea conservativa (de exemplu din cauza unor activitati economice ilegale), atunci toata aria naturala protejata poate fi desfiintata dupa bunul plac al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. Statutul de arie protejata este superior în raport cu orice alte obiective (cu exceptia celor ce tin de securitatea nationala, securitatea oamenilor si prevenirea catastrofelor naturale), iar pevederea de desfiintare a ariilor protejate din cauza impactului antropic este contrar acestei prevederi".

- "In cazul în care o arie protejata si-a pierdut obiectul de conservare, atunci trebuie sa se ia masuri pentru încetarea activitatilor generatoare de impact asupra mediului si sanctionarea responsabililor. În legislatia româneasca exista instrumente clare pentru astfel de actiuni, cum ar fi Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului si alte legi specifice pentru protectia mediului care contin prevederi despre sanctiuni".

- "O consecinta a desfiintarii atât de facile a ariilor protejate, este pierderea coerentei retelei, în contextul în care în legislatie este prevazut ca pe lânga ariile protejate existente, sa se declare coridoare ecologice cu rol de conectivitate pentru suprafetele izolate cu biodiversitate ridicata".

- "Amintim ca Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice este responsabil în totalitate de buna administrarea sistemului national al ariilor protejate, prevazând în mod repetat ca ariile protejate sa fie atribuie în administrare, deoarece MMSC nu are capacitate tehnica, stiintifica, de personal sai financiara pentru a îndeplini acest deziderat".