​​Curtea de Justiție a UE a decis joi că regimul disciplinar aplicat judecătorilor din Polonia „nu este conform” cu dreptul european. „Polonia nu și-a îndeplinit obligațiile ce îi revin”, a precizat Curtea, citată de AFP.

Decizie a CJUEFoto: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE / AFP / Profimedia

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la noul regim disciplinar aplicabil judecătorilor polonezi, solicitând Curții aplicarea unei proceduri accelerate.

La 3 aprilie 2019, Comisia a lansat această procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, motivul invocat fiind acela că noul regim disciplinar aduce atingere independenței judiciare a judecătorilor polonezi și nu asigură garanțiile necesare pentru a-i proteja de controlul politic, astfel cum a solicitat Curtea de Justiție a UE.

Mai precis, legislația poloneză permite ca judecătorii de drept comun să fie investigați și sancționați disciplinar pentru hotărârile pe care le-au pronunțat, inclusiv pentru exercitarea dreptului lor de a înainta Curții de Justiție a UE cereri de decizii preliminare în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Mai mult, noul regim disciplinar nu garantează independența și imparțialitatea camerei disciplinare a Curții Supreme, compusă exclusiv din judecători selecționați de Consiliul Național al Magistraturii, care este, la rândul său, numit de Parlamentul polonez (Sejm). Noul regim disciplinar nu oferă nici garanția că acțiunile disciplinare inițiate împotriva judecătorilor de drept comun vor fi soluționate de o instanță de prim grad de jurisdicție „instituită prin lege”. Dimpotrivă, acest regim îl împuternicește pe președintele camerei disciplinare să stabilească - de la caz la caz și cu o putere de apreciere aproape nelimitată - ce instanță disciplinară de prim grad de jurisdicție va soluționa un anumit dosar privind un judecător de drept comun. Noul regim nu mai garantează soluționarea cauzelor într-o perioadă de timp rezonabilă, ci îi permite ministrului justiției să mențină acuzațiile împotriva judecătorilor de drept comun prin intermediul unor responsabili în materie disciplinară numiți de ministru. Noul regim aduce atingere și dreptului la apărare al judecătorilor de drept comun. Pe scurt, judecătorii nu sunt protejați împotriva controlului politic și, prin urmare, independența sistemului judiciar este încălcată.

La 3 aprilie 2019, Comisia a transmis Poloniei o scrisoare de punere în întârziere. În urma unei analize detaliate a răspunsului primit, Comisia a concluzionat că acesta nu răspunde preocupărilor de ordin legal și a făcut următorul pas în cadrul procedurii, trimițând un aviz motivat la 17 iulie 2019. Polonia nu a reușit să răspundă preocupărilor Comisiei nici în cel mai recent răspuns trimis.

Prin urmare, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la situația din Polonia. Cererea de aplicare a unei proceduri accelerate, care are ca scop pronunțarea unei hotărâri definitive cât mai curând posibil, se justifică având în vedere impactul potențial al regimului disciplinar asupra independenței sistemului judiciar.