Asomarea prealabilă a unui animal cu prilejul sacrificării poate fi impusă în Uniunea Europeană, fără ca prin aceasta să fie afectată libertatea cultelor şi ritualurilor tradiţionale precum cele evreieşti şi musulmane, a apreciat joi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), transmit AFP și Deutsche Welle, potrivit Agerpres.

porcFoto: Hotnews

Instanţa de la Luxemburg a fost rugată să se pronunţe asupra unui decret adoptat în 2017 de regiunea flamandă din Belgia, care a impus această asomare prealabilă în numele bunăstării animalului. Decretul a avut ca efect interzicerea sacrificării animalelor fără asomare, inclusiv pentru sacrificările prevăzute de un rit religios.

Decretul a fost contestat în special de mai multe asociaţii evreieşti şi musulmane care solicită anularea sa în tot sau în parte.

În opinia acestora, întrucât nu permite credincioşilor evrei şi musulmani să îşi procure carne provenită de la animale sacrificate în conformitate cu preceptele lor religioase, care s-ar opune tehnicii asomării reversibile, decretul încalcă Regulamentul nr.1099/20091 şi, prin urmare, îi împiedica pe credincioşi să îşi practice religia.

„În vederea promovării bunăstării animale în cadrul sacrificării religioase, statele membre pot, fără a încălca drepturile fundamentale consacrate de carta, să impună un procedeu de asomare reversibilă şi care nu poate conduce la moartea animalului”, afirmă Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

Curtea concluzionează că măsurile cuprinse în decret permit să se asigure un just echilibru între importanţa atribuită bunăstării animale şi libertatea credincioşilor evrei şi musulmani de a-şi manifesta religia.

Curtea subliniază că legiuitorul Uniunii a înţeles sa recunoască fiecărui stat membru o marja de apreciere amplă în cadrul concilierii protecţiei bunăstării animalelor la uciderea lor şi a respectării libertăţii de manifestare a religiei.

Ori, s-a ajuns la un consens ştiinţific cu privire la faptul ca asomarea prealabilă constituie mijlocul optim pentru a reduce suferinţa animalului în momentul uciderii sale.

În sfârşit, Curtea constată că decretul nu interzice şi nici nu împiedică punerea în circulaţie a produselor de origine animală derivate din animale care au fost sacrificate religios în cazul în care aceste produse provin din alt stat membru sau dintr-un stat terţ.

În România, autoritatea veterinară poate acorda derogare pentru sacrificarea unor specii de animale (porcine, ovine, caprine) în afara abatoarelor de către proprietarii de animale dar numai pentru consumul propriu, în gospodărie, sub supravegherea medicului verterinar şi cu recomandarea ca animalele respective să fie asomate în prealabil, adică să fie ferite de suferinţă sau durere în timpul contenţionării (prinderii) şi a înjungherii.

Asomarea, care la specia porcină se efectuează cu un pistol cu glonţ captiv, care este în dotarea medicilor veterinari, este un procedeu care atunci când este aplicat unui animal cauzează acestuia pierderea cunoştinţei până în momentul înjunghierii şi se practică la cerere în gospodăriile individuale cu porcine, majoritatea oamenilor fiind conştienţi că animalul nu trebuie să fie stresat şi să sufere în timpul înjunghierii.