Legislația poloneză privind reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme este contrară legislației Uniunii Europene și încalcă principiul inamovibilității judecătorilor și al independenței judiciare, a decis luni Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

CJUEFoto: Pixabay

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) face trimitere la articolul din Tratatul Uniunii Europene (TUE) potrivit căruia Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale.

CJUE arată că aplicarea măsurii privind reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme în cazul judecătorilor deja în exercițiu are drept consecință o încetare anticipată a exercitării funcțiilor jurisdicționale ale acestora. "O astfel de aplicare nu poate fi admisă decât dacă este justificată de un obiectiv legitim și proporțional raportat la acesta și cu condiția de a nu fi de natură să genereze îndoieli legitime, în percepția justițiabililor, referitoare la impenetrabilitatea instanței respective în privința unor elemente exterioare și la imparțialitatea sa în raport cu interesele care se înfruntă", argumentează CJUE.

Curtea respinge argumentul Poloniei potrivit căruia reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme de la 70 la 65 de ani a rezultat dintr-o voință de armonizare a acestei vârste cu vârsta generală de pensionare aplicabilă tuturor angajaților din Polonia și de optimizare, prin aceasta, a structurii de vârstă a membrilor acestei instanțe.

În concluzie, Curtea constată că reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme în cazul judecătorilor în exercițiu în cadrul acestei instanțe nu este justificată de un obiectiv legitim și aduce atingere principiului inamovibilității judecătorilor, care este inerent independenței lor.

Curtea subliniază că garanțiile de independență și de imparțialitate a instanțelor necesită ca instanța să își exercite funcțiile în deplină autonomie, fiind astfel protejată de intervenții sau de presiuni exterioare susceptibile să aducă atingere independenței judiciare și fără a avea niciun interes în soluționarea litigiului. Curtea arată, în această privință, că condițiile și modalitățile procedurale de care noua Lege privind Curtea Supremă condiționează prelungirea eventuală a exercitării funcției de judecător al Curții Supreme peste vârsta normală de pensionare nu îndeplinesc asemenea cerințe.

Comisia Europeană: Este o hotărâre importantă în sprijinul independenței sistemului judiciar din Polonia

Comisia Europeană a transmis că hotărârea Curții de Justiție a UE este una importantă în sprijinul independenței sistemului judiciar din Polonia și reprezintă o clarificare binevenită a principiilor inamovibilității și independenței judecătorilor, elemente esențiale ale unei protecții jurisdicționale eficiente în Uniunea Europeană.

"De asemenea, hotărârea clarifică faptul că, deși organizarea justiției în statele membre intră în sfera competenței naționale, statele membre sunt obligate să își respecte obligațiile care le revin în temeiul legislației UE, în exercitarea acestei competențe. Fiecare instanță națională este, de asemenea, o instanță europeană atunci când aplică legea UE. Prin urmare, statele membre trebuie să asigure o protecție jurisdicțională efectivă a persoanelor în domeniile reglementate de legislația UE", a transmis Comisia Europeană.

CE spune că va analiza hotărârea și o va lua în considerare în viitoarea comunicare a Comisiei privind statul de drept. Comisia mai arată că este pregătită să sprijine guvernul polonez în aplicarea acestei hotărâri și să continue discuțiile cu privire la soluționarea tuturor celorlalte chestiuni nesoluționate legate de statul de drept în Polonia, în conformitate cu procedura curentă a Articolului 7.

Potrivit legii impuse de guvernul de la Varșovia, judecătorii în exercițiu ai Curții Supreme care au împlinit vârsta de 65 de ani înainte de data intrării în vigoare a acestei legi sau cel târziu la 3 iulie 2018 trebuiau să se pensioneze.

Comisia Europeană a dat în judecată Polonia la Curtea Europeană de Justiție, în octombrie anul trecut, în cadrul unei acțiuni de infringement, oficialii de la Bruxelles afirmând că Varșovia a încălcat normele Uniunii Europene prin reducerea vârstei de pensionare, aplicarea vârstei de pensionare de 65 de ani judecătorilor numiți la Curtea Supremă și prin faptul că i s-a conferit președintelui Republicii Polone putere discreționară de a prelungi funcția judiciară activă a judecătorilor Curții Supreme.

În decembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis o rezoluție prin care acceptă o serie de măsuri de urgență pentru apărarea statului de drept în Polonia, în cazul pensionării judecătorilor Curții Supreme de Justiție de la Varșovia. Astfel, până la luarea unei decizii, Curtea a dispus suspendarea legii privind pensionarea magistraților.

Ce prevede controversata lege din Polonia

În temeiul acestei legi, vârsta de pensionare a judecătorilor Curții Supreme a fost redusă la 65 de ani. Noua limită de vârstă se aplică la data intrării în vigoare a legii, inclusiv judecătorilor acestei instanțe numiți anterior acestei date.

Prelungirea funcției judiciare active a judecătorilor Curții Supreme dincolo de vârsta de 65 de ani este posibilă însă este condiționată de prezentarea unei declarații care să indice dorința judecătorilor de a continua să își exercite funcția și a unui certificat care să ateste că starea lor de sănătate le permite să desfășoare activitatea de judecată, precum și de autorizarea președintelui Poloniei.

Pentru acordarea acestei autorizații, președintele Poloniei nu ar fi ținut de vreun criteriu, iar decizia sa nu ar face obiectul unui control jurisdicțional.

Astfel, potrivit legii, judecătorii în exercițiu ai Curții Supreme care au împlinit vârsta de 65 de ani înainte de data intrării în vigoare a acestei legi sau cel târziu la 3 iulie 2018 trebuiau să se pensioneze la 4 iulie 2018, în afară de cazul în care au prezentat, înainte de 3 mai 2018 inclusiv, o asemenea declarație și un asemenea certificat și dacă președintele Republicii Polone le acordă autorizația de a-și prelungi funcția la Curtea Supremă