Vezi ce modificari propune presedintia in proiectul de revizuire a Constitutiei

de Victor Cozmei     HotNews.ro
Miercuri, 1 iunie 2011, 17:00 Actualitate | Modificarea Constitutiei


Urmarirea, perchezitia, retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata a parlamentarilor se va putea face fara acordul Parlamentului, Retinerea unei persoane nu poate depasi 48 de ore (fata de 24 in prezent), Caracterul licit al averii dobandite nu se mai prezuma, Trecerea la un Parlament unicameral, cu maxim 300 de parlamentari - sunt cateva dintre cele mai importante modificari ale Constitutiei care fac parte din proiectul de revizuire a legii fundamentale trimise de Presedintie la Consiliul Legislativ. Printre schimbarile majore propuse de presedintie se afla si faptul ca Presedintele poate dizolva Parlamentul daca nu acorda votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 45 de zile (n.r. in prezent 60), Suspendarea Presedintelui se poate face numai dupa obtinerea avizului Curtii Constitutionale, Deficitul bugetar nu poate fi mai mare de 3% din PIB, iar Datoria Publica nu poate depasi 60% din PIB. Se mai precizeaza ca imprumuturile externe pot fi contractate numai in domeniul investitiilor.

Peste tot in Constitutiei, acolo unde sunt mentionate cele doua camere ale Parlamentului (Camera Deputatilor si Senat), s-au inlocuit termenii cu termenul "Parlamentul Romaniei".

Cele mai importante modificari din proiectul de revizuire a Constitutiei trimis de presedintie catre Consiliul Legislativ:
 • Articolul 44, Dreptul de proprietate privata. In forma actuala, paragraful (8) stipuleaza ca "Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit se prezuma". In forma propusa de presedintie, paragraful (8) spune ca "Averea dobandita licit nu poate fi confiscata"
 • Articolul 23, Libertatea individuala. Se modifica paragraful (3) care vorbeste de retinerea persoanei in cazurile si cu procedura prevazute de lege. In forma propusa, retinerea nu poate depasi 48 de ore, fata de 24 de ore cat este stipulat in prezent.
 • In Titlul III, Capitolul I Parlamentul, se modifica articolul 61 si se precizeaza in paragraful (2) ca Parlamentul este alcatuit dintr-o singura Camera.
 • In Articolul 62, Alegerea parlamentarilor, se precizeaza in paragraful (3) ca numarul parlamentarilor nu poate depasi 300 de persoane.
 • In ceea ce priveste Imunitatea Parlamentara, articolul 72 se modifica si se precizeaza ca "Urmarirea, perchezitia, retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala a parlamentarilor, pentru fapte care nu au legatura cu voturile sau cu opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului, se poate face numai de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie".
 • In forma actuala in vigoare, articolul 72 din Constitutie stipuleaza ca parlamentarii "nu pot fi perchezitionati, retinuti, sau arestati fara incuviintarea Camerei din care fac parte, dupa ascultarea lor".
 • Articolul 86, Numirea Guvernului. Se adauga paragraful (2') care stipuleaza ca "Propunerea primului-ministru de revocare si de numire a unor membri ai Guvernului se poate afce numai dupa consultarea prealabila a Presedintelui".
 • Potrivit proiectului de revizuire, la Articolul 89, Dizolvarea Parlamentului, Presedintele Romaniei poate dizolva Parlamentul daca acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 45 de zile (n.r. - fata de 60 de zile cat este in prezent) de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari.
 • La articolul 95, Suspendarea din functie, se precizeaza ca Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de catre Parlament, "dupa obtinerea avizului Curtii Constitutionale cu privire la gravitatea faptelor si incalcaea Constitutiei". Se precizeaza clar ca doar un aviz favorabil al CC duce la continuarea procedurii de suspendare, iar in cazul unui aviz negativ din partea CC, procedura de suspendare va inceta.
 • In ceea ce priveste Investitura Guvernului, Articolul 103 se modifica prin stipularea faptului ca "Parlamentul se va pronunta prin vot asupra formarii noului Guvern in termen de 10 zile de la data solicitarii votului de incredere. In caz contrar, dupa trecerea celor 10 zile, candidatul propus, impreuna cu programul si lista Guvernului va fi considerat respins de catre Parlament", iar Presedintele Romaniei va desemna un alt candidat.
 • La Articolul 126, Instantele judecatoresti, paragraful (6) se va modifica astfel: "Controlul judecatoresc al actelor administrative ale autoritatilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu exceptia celor ce privesc raporturile cu Parlamentul, a actelor de comandament cu caracter militar, precum si a celor care privesc politicile fiscale si bugetare".
 • In articolul 138, Bugetul public national, se modifica paragraful (2) si se stipuleaza ca Guvernul transmite proiectele bugetului de stat si al asigurarilor sociale Uniunii Europene, dupa informarea prealabila a Parlamentului asupra continutului acestora. In plus, Guvernul va supune spre aprobare Parlamentului, separat, proiectul bugetuluid e stat si pe cel al asigurarilor sociale de stat.
 • In cadrul proiectului de revizuire, se adauga un nou articol 138' care vorbeste despre "Politica financiara" si stipuleaza ca Statul trebuie sa evite deficitul public excesiv. Deficitul bugetar nu poate fi mai mare de 3% din produsul intern brut, air datoria publica nu poate depasi 60% din PIB. Se mai precizeaza ca imprumuturile externe pot fi contractate numai in domeniul investitiilor. Valorile maxime prevazute pot fi depasite doar in cazul unor producerii unei catastrofe naturale sau ivirii unor situatii exceptionale cu impact negativ semnificativ al finantelor publice.
 • Articolul 109, Raspunderea membrilor Guvernului. Daca in prezent, paragraful (2) stipuleaza ca "Numai Camera Deputatilor, Senatul si Presedintele Romaniei au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor", forma propusa de presedintie abroga acest paragraf si completeaza la paragraful (3) ca "Raspunderea penala a membrilor Guvernului, pentru fapte savarsite in exercitiul functiei lor, se stabileste prin lege organica".
 • Articolul 114, Angajarea raspunderii Guvernului, la paragraful (1), in forma propusa, se stipuleaza ca "Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Parlamentului, o singura data pe sesiune", dar ca limitarea angajarii raspunderii nu se aplica in cazul proiectului bugetului de stat si cel al asigurarilor sociale.
Cateva modificari substantiale au loc si in capitolele referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM):
 • Potrivit proiectului de revizuire, componenta CSM se va schimba. In prezent, CSM este alcatuit din 19 membri: 14 membri alesi in adunarile generale ale magistratilor si validati de parlament (9 judecatori, 5 procurori), 2 reprezentanti ai societatii civile, ministrul Justitiei, presedintele ICCJ si Procurorul General.
 • In forma propusa de presedintie, componenta CSM va fi urmatoarea: 10 membri alesi in adunarile generale ale magistratilor si validati de parlament (5 judecatori, 5 procurori), 6 reprezentanti ai societatii civile (3 numiti de catre Parlament, 3 numiti de catre Presedintele Romaniei.
 • O alta modificare vizeaza mandatul de membru CSM, care va ramane tot de 6 ani, dar se stipuleaza ca "nu poate fi prelungit sau innoit". Se mai precizeaza ca presedintele CSM poate fi ales atat din randul magistratilor, cat si din randul reprezentantilor societatii civile.
 • Deasemenea, presedintele CSM este ales pentru un mandat de un an, ce poate fi innoit o singura data, spre deosebire de prevederile in vigoare care spunc a mandatul nu poate fi reinnoit. Mandatul acestuia nu poate fi prelungit.
 • Inca o modificare importanta vizeaza caracterul hotararilor luate de CSM. Daca in prezent ele se iau prin vot secret, in forma de revizuire a Constitutiei, hotararile CSM vor fi publice si se vor motiva.
 • Articolul care prevedea ca Presedintele tarii prezideaza sedintele CSM la care participa este abrogat in proiectul de revizuire a legii fundamentale.
​Alte modificari propuse in proiectul de revizuire a legii fundamentale:
 • Articolul 6, Dreptul la identitate, Se adauga paragraful (3) Autoritatile publice vor consulta organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in legatura cu deciziile privind pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii lor etnice, culturale si religioase
 • Articolul 40, Dreptul de asociere. Se modifica paragraful (3) care stipuleaza cine nu poate face parte din partide politice. In forma propusa, scrie ca judecatorii Curtii Constitutionale, Avocatul Poporului si adjunctii acestuia, magistratii, cadrele militare in activitate, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica.
 • Articolul 52, Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica. in forma actuala, paragraful (3) spune ca "Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor care si-au executat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta". In forma propusa, Paragraful (3) se modifica si stipuleaza ca "Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor pentru erorile judiciare savarsite".
 • In Titlul II, capitolul IV Avocatul Poporului, Articolul 58, Numirea si rolul. Paragraful (1) se modifca astfel: "Avocatul Poporului este numit de catre Parlament, pe o durata de 5 ani, pentru apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice. Adjunctii Avocatului poporului sunt specializati pe domenii de activitate, conform legii de organizare si functionare a institutiei".
 • La Articolul 71, Incompatibilitati, se modifica articolul (1) si se stipuleaza ca "Nimeni nu poate fi, in acelasi timp, membru al Parlamentului si membru al Parlamentului European".
 • Articolul 76, Adoptarea legilor si hotararilor, se va modifica si i se va adauga paragraful (4) "Propunerile legislative si proiectele de legi vor fi dezbatute si votate in plen in doua lecturi succesive, la cel putin 30 de zile distanta. In cadrul primei lecturi, dezbaterile si votul se vor face pe articole. Inc adrul celei de-a doua lecturi, dezbaterile si votul se vor face pe articole, urmate de votul final pe intreaga lege. In mod exceptional, Parlamentul poate aproba, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, reducerea termenului de 30 de zile si adoptarea unui rpoiect de lege sau a unei propuneri legislative in procedura de urgenta."
 • La articolul 90, Referendumul, se adauga paragrafele (2)-(4), care spun ca "problemele care se supun referendumului si ca data desfasurarii acestuia se stabilesc de catre presedintele Romaniei prin decret" si ca "punctul de vedere al Parlamentului asupra initierii referendumului de catre presedintele Romaniei se exprima, printr-o hotarare adoptata de Parlament, cu votul majosritatii membrilor prezenti, in termen de cel mult 30 de zile". Daca hotararea nu este adoptata in termenul prevazut, procedura de consultare a parlamentului se considera a fi idneplinita, iar Presedintele poate emite decretul privind organizarea referendumului.
 • La articolul 92, Atributii in domeniul apararii, se adauga paragraful (3') care spune ca "Declararea starii de razboi precum si suspendarea sau incetarea ostilitatilor militare se fac de catre Parlament, cu votul majoritatii membrilor acestuia". Se mai adauga si paragraful (5) care stipuleaza ca Presedintele "propune Parlamentului numirea directorilor serviciilor de informatii, iar Parlamentul exercita controlul asupra activitatii acestor servicii."
 • Articolul 94, Alte Atributii (n.r. - ale presedintelui tarii), se stipuleaza ca Presedintele Romaniei "confera si retrage decoratii si titluri militare".
 • Articolul 97, Vacanta functiei, paragraful (2) se va modifica astfel incat Guvernul va organiza alegeri pentru functia de presedinte in termen de 60 de zile de la vacanta functiei, fata de 3 luni cat este stipulat in prezent.
 • La articolul 107, Primul-ministru, paragraful (4) stipuleaza ca daca un membru al Guvernului este in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, atunci presedintele tarii, la propunerea premierului, va desemna un alt membru al Guvernului ca ministru interimar.
 • In Articolul 119, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se vor adauga doua noi paragrafe ce stipuleaza ca "CSAT va transmite Parlamentului, in vederea aprobarii, strategia de securitate nationala" si rapoartele asupra activitatii desfasurate, in vederea examinarii acestora.
 • La articolul 124, Infaptuirea Justitiei, se precizeaza ca "Judecatorii sunt independenti si se supun numai Constitutiei, legii si deciziilor Curtii Constitutionale" si ca "Raspunderea judecatorilor si procurorilor se reglementeaza prin lege organica".


Citeste mai multe despre   

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.


15328 vizualizari

 • +26 (30 voturi)    
  Nu cred că o să le placă judecătorilor :D (Miercuri, 1 iunie 2011, 17:17)

  meioza [utilizator]

  Oare propunerea de Constituție trebuie să treacă de Curtea Constituțională? :)
  • +4 (4 voturi)    
   discutabil :) (Joi, 2 iunie 2011, 9:15)

   xyz [anonim] i-a raspuns lui meioza

   Curtea Constitutionala decide daca ceva este constitutional sau nu. Acum se discuta "legea" pe baza careia ei vor judeca cazurile, deci logic ar fi sa nu se poata opuna. Dar totusi, tinand cont de experienta lor in judecarea a atator cazuri pe baza constitutiei, ar putea face si ei niste recomandari pentru articolele neclare si care le-ar usura munca. Ce a ramas neclar in constitutie e tocmai cum alege parlamentul judecatorii curtii constitutionale, cine ii propune, cine voteaza dintre candidatii propusi... :)
    #showComment()
  • +6 (8 voturi)    
   modificarea a cerut-o poporul (Joi, 2 iunie 2011, 10:12)

   neaga1900 [utilizator] i-a raspuns lui meioza

   Este foarte dificil sa gasesti O SINGURA PROPUNERE a Presedintelui care sa nu fi fost dorita de societatea civila si populatie.Terminarea ideii ca averea e sacrosanta indiferent de cum a fost obtinuta,sfarsitul imunitatii parlamentare pentru orice afara de declaratii politice,responsabilizarea judecatorilor,interzicerea amestecului magistratilor in bugetul tarii,micsorarea numarului de parlamentari,unicameralitate,etc,etc.Plus oferta(aproape de neconceput in politica romaneasca) de a-si scurta voluntar mandatul cu doi ani pentru a permite recuplarea alegerilor parlamentare cu cele prezidentiale.
   Dincolo de reactia imediata si previzibila de a-l injura pe Presedinte in loc de a-i discuta propunerile va veni momentul adevarului: cine va indrazni sa voteze impotriva rezultatului referendumului si a modernizarii,de data asta adevarate,a constitutiei.Vot care va fi decontat cu siguranta in 2012.
    #showComment()
  • +10 (12 voturi)    
   Romania e pe drumul cel bun, in sfarsit.. (Joi, 2 iunie 2011, 10:55)

   Romania, a 7-a tara din UE ca marime [anonim] i-a raspuns lui meioza

   Statul se modernizeaza si devine mai eficient, e fara precedent in ultimii 20 de ani, tara noastra pare sa intre treptat in categoria statelor europene bine structurate, stabile si competitive.

   Foarte bune idei:

   -o singura camera si maxim 300 deputati

   -fara imunitate pt parlamentari

   -ministrii si magistratii vor raspunde penal pt erori grave, ca orice alt cetatean

   -plafoanele PIB de 3% pt deficit (adio populisme si pomeni electorale) si 60% pt datorie (nu vom putea ajunge niciodata in halul Greciei)

   -imprumuturi externe doar pt investitii, nu consum sau salarii

   -averea nu se mai prezuma ca licita, va urma lege organica pt a confisca ce nu e justificat, lovitura data mafiotilor si clanurilor de tigani

   -termene mai mici pt intrarea in functiune a guvernului si o mai mare coerenta presedinte-premier

   -definire mai clara a raportului de forte Parlament/Presedintie/Guvern

   -1 singura asumare de raspundere/sesiune, Guvernul devine mult mai raspunzator in fata Parlamentului

   -mai mult echilibru procurori/judecatori/societate civila in CSM si limitarea la 1 mandat de 6 ani

   Idei care vor crea probleme suplimentare societatii romanesti:

   -art.6 revizuit ar crea legal o subminare a suveranitatii statului, Guvernul Romaniei nu ar mai putea lua decizii in anumite domenii fara avizul obligatoriu al unor organizatii etnice, ceea ce va duce fara nici un fel de indoiala la abuzuri si permanente provocari din partea unor minoritati care produc deja tensiuni sociale, aceea maghiara si cea tiganeasca, probabil si cea musulmana (care nu va intarzia sa ceara tot felul de aberatii gen lege coranica..)

   -art 116, CSAT ar fi blocat de dezbateri parlamentare despre securitatea nationala, o eroare strategica intr-o lume in care statele cauta sa aiba reactii mai rapide la ce se intampla in lume.

   -art 92, sa speram ca nu va fi cazul, dar imi inchipui deja demagogia dezbaterilor cu privire la oportunitea de a declara sau nu stare de razboi, etc.

   Sa speram ca proiectul va fi completat.
    #showComment() #showComment()
 • +29 (35 voturi)    
  tare de tot (Miercuri, 1 iunie 2011, 17:24)

  Mockito [anonim]

  ...dar nu prea-i vad pe parlamentari grabindu-se sa schimbe constitutia in defavoarea lor. Sa-i vezi pe USL-isti cum o sa urle pe la televiziuni ca Base vrea sa-i aresteze pe toti oamenii "cinstiti" din politica :)
  • +30 (36 voturi)    
   Vuvuzele, vuvuzele, peste tot vuvuzele! (Miercuri, 1 iunie 2011, 19:28)

   Gutza [anonim] i-a raspuns lui Mockito

   Mutare geniala a lui Basescu!
   Multi il vor regreta atunci cand nu va mai putea fi presedinte. Ce a facut azi e o sabie cu doua taisuri, pentru USL,care taisuri taie rau de tot: daca trece legea e meritul lui Basescu, dar daca nu trece!? oare cine nu vrea reformarea Romaniei??????
    #showComment() #showComment() #showComment() #showComment()
 • -20 (26 voturi)    
  Maine este Inaltarea (Miercuri, 1 iunie 2011, 17:46)

  Petru [anonim]

  Maine germanii au Public Holiday de Inaltare, la fel si belgienii, francezii, olandezii. Poate ar fi bine sa propuna Boc si un Public Holiday in Romania de inaltare. Daca tot suntem... crestini.
  • +14 (20 voturi)    
   public holiday (Miercuri, 1 iunie 2011, 19:21)

   si pavel [anonim] i-a raspuns lui Petru

   germaii au Feiertag, francezii si o parte din belgieni au Jour férié, olandezii si cealalta parte de belgieni au Feestdag, iar romanii au zi libera de craciun, de pasti, de rusalii, de 1 decembrie etc. Ajunge. Altfel in curand o sa ajungem sa ne intrabam care zi sa o legiferam ca Zi Lucratoare.
    #showComment() #showComment()
 • -16 (24 voturi)    
  majoritatea par ok (Miercuri, 1 iunie 2011, 17:49)

  ginel [anonim]

  Majoritatea par ok, mai putin aia cu averea licita. Ca aia incalca prezumtia de nevinovatie si ne vor da afara europeni in suturi.
  • +23 (27 voturi)    
   poate mai studiati... (Miercuri, 1 iunie 2011, 20:08)

   dodu [anonim] i-a raspuns lui ginel

   domeniul fiscal e singurul in care caracterul licit al averii trebuie demonstrat de proprietar nu de stat. Si aspectul asta nu are nimic de a face cu "prezumtia de nevinovatie". Spre exemplu va recomand sa cititi despre SUA sau Germania si cum implementeaza ele problema asta.
    #showComment() #showComment() #showComment()
 • +16 (30 voturi)    
  . (Miercuri, 1 iunie 2011, 17:51)

  kid [anonim]

  Nimic despre dizolvarea parlamentului care suspenda presedintele care este confirmat in functie prin referendumul de rigoare ?

  Nu se corecteaza aceasta porcarie nici de data asta ?

  Continuam sa mergem cu aceeasi idiotzenie care permite parlamentului care nu mai reprezinta vointa poporului sa ramina in functie pina la urmatoarele alegeri si poate face ce vrea de cite ori vrea pina atunci ?
  • +9 (13 voturi)    
   nu inteleg (Miercuri, 1 iunie 2011, 19:55)

   ciupi 2 [utilizator] i-a raspuns lui kid

   de ce ti-ai luat minusuri.
  • -6 (10 voturi)    
   ... (Joi, 2 iunie 2011, 3:43)

   Parent [anonim] i-a raspuns lui kid

   De asemenea nimic despre reducerea mandatului de presedinte de la 5 la 4 ani si alinierea datei alegerilor parlamentare cu alegerile local si prezidentiale.
 • -20 (28 voturi)    
  imi plac propunerile, sincer, dar... (Miercuri, 1 iunie 2011, 18:24)

  catalin [anonim]

  ne promite ca dupa adoptare ne lasa ?
  • +6 (6 voturi)    
   e la ultimul mandat! (Joi, 2 iunie 2011, 7:21)

   bula [anonim] i-a raspuns lui catalin

   cat va dura acest mandat, depinde de data asta dePSD! daca PNL nici nu vrea sa discute (urlete Mihalache si Crin) iar ramane in ofsaid!
 • -17 (25 voturi)    
  Ce ignora dl. presedinte/tatzi parlamentoshii? (Miercuri, 1 iunie 2011, 18:34)

  Klopo_tare [anonim]

  Motivul juridic principal al prezumtiei de licit a averii este un lucru fundamental: prezumtia de nevinovatie. Adica pana cand nu esti dovedit vinovat(de evaziune fiscala, de trafic de droguri, de etc.) averea aceea nu poate fi confiscata. Nu este treaba ta sa dovedesti ca averea este licita, este treaba statului sa dovedeasca ca tu ai averea din: trafic de droguri, etc. Daca averea este facuta licit, dar ai facut evaziune fiscoasa, asta este alta treaba, si tre sa platesti amenzi si impozite peste ce nu ai platit.
  Se vede ca nu prea lucreaza consilierii juridici prezidentiali.
  • +11 (11 voturi)    
   esti deci dintre ei! (Joi, 2 iunie 2011, 7:24)

   bula [anonim] i-a raspuns lui Klopo_tare

   ai acumulat ilicit, asa-i? Arata-mi o singura tzara IN LUME unde nu fiscul intreaba si ipochimenul raspunde! O SINGURA TARA!!!!! cum a fost condamnat Al Capone? PS. iar te-a pus Dragnea sa scrii?
  • +13 (13 voturi)    
   Gresit (Joi, 2 iunie 2011, 9:11)

   cristi [anonim] i-a raspuns lui Klopo_tare

   Foarte gresit. In toate tarile din Europa TU trebuie sa demonstrezi ca ai obtinut averea licit nu statul. Suntem singura tara cu asemenea prevedere (motivul este evident).
  • +4 (4 voturi)    
   va este frica domnule? (Joi, 2 iunie 2011, 10:05)

   gazpefoc [anonim] i-a raspuns lui Klopo_tare

   eu simt ca va este. mie nu-mi este si toti oamenilor cinstiti si muncitori din tara nu le este frica.
 • +24 (28 voturi)    
  stima si respect pt dl. presedinte BASESCU (Miercuri, 1 iunie 2011, 21:39)

  acer [anonim]

  nu credeam ca are puterea sa mearga pana la capat si sa se tina de cuvant dar m-am inselat...am crezut ca este alunecos si mincinos precum tapul sau ilikremlin dar m-am inselat...e un om care merita sa fie seful statului...are sange in instalatie atat pe plan intern cat si extern si mai presus de toate e patriot...stiu ca nu convine la multi dar asta este in fond si la urma urmei...faptele raman si vorbesc de la sine...nu vad in viitorul apropiat un inlocuitor de aceeasi calitate
  • +25 (31 voturi)    
   Ai dreptate!!!!!!!! (Miercuri, 1 iunie 2011, 23:31)

   corina [anonim] i-a raspuns lui acer

   Multi il vor regreta pe Basescu.
   Este sigurul care ne-a aratat la toti de ce este in stare.
   A aruncat o sageata cu doua taisuri.
   Cine dintre deputati se vor opune vor pierde.
   Sa vedem si sondajele din toamna.
   Felicitari d-le Presedinte pentru sah-mat.,
    #showComment()
  • +2 (2 voturi)    
   Acer,trebuia sa stii demult ce calitati are Base (Joi, 2 iunie 2011, 11:46)

   dora si profa in acelasi timp [utilizator] i-a raspuns lui acer

   De multa vreme m-am intrebat de ce este atacat zilnic cu atata inversunare si ura Basescu.I-am urmarit cu atentie declaratiile,interventiile ce tineau de functia sa si m-am convins definitiv ca,presedintele nostru este un mare om de stat ce se detaseaza net de toti politicienii cu inalte functii pe care i-am avut in doua decenii.Este un bun strateg,un combatant neinfricat,uman,patriot si singurul care-si asuma si erorile.Nu avem dreptul sa-l pierdem din activitatea politica.
 • -12 (20 voturi)    
  base e o bomboana (Joi, 2 iunie 2011, 4:30)

  bo [anonim]

  este imposibil de adoptat asa ceva..nu pentru ca nu ar avea si puncte bune...ci pentru ca nimeni nu o va vota...si asta stie si el...de asta a introdus unele lucruri sensibile..ca mai apoi sa poata spune ca io am vrut...dar altii...eeee....povestea e mai groasa...si dak te dai sa analizezi punct cu punct sunt multe care nu pusca...va inceredeti in curtea constitutionala?...oioi...dar ce putere o sa aiba...10 bosorogi care hotarasc tara...ei la randul lor corupti sau coruptibili......in fine...ce nu am inteles e de cand presedintele are drept legislativ...si unde este dezbaterea pt asemenea modificari...hmmm?....voi ce ziceti...? v-a placut bomboana?...e buna...dar o sa faca rau la stomac...o sa vedeti...
  • +9 (13 voturi)    
   toate (Joi, 2 iunie 2011, 7:27)

   veninusrl [utilizator] i-a raspuns lui bo

   Propunerile de modificare a constitutiei sunt mai mult decat pertinente, unele chiar vitale. Nu pot sa cred ca un om cu o inteligenta cel putin medie si CINSTIT poate avea ceva impotriva.
    #showComment()
  • +11 (11 voturi)    
   Stai sa vedem... (Joi, 2 iunie 2011, 8:40)

   Rammy [anonim] i-a raspuns lui bo

   ...care sunt acesti ''nimeni''.Nu cred ca pdl nu si-ar vota propriul proiect.Acum o sa vedem cine doreste o Romanie reformata si cine doreste o Romanie corupta.Acest proiect de Constitutie e foarte bun,asta vor romanii.usLasii,ca de obicei,sunt in off-said.Nu cred ca poate critica nimic din acest proiect.
 • +16 (16 voturi)    
  Sobolanii chitaie.Se apropie funia de par (Joi, 2 iunie 2011, 5:56)

  hotnewsfil [utilizator]

  Tara a ajuns 'intr-un hal fara de hal', vertiginos, dupa '89, datorita gastii feseniste conduse si protejate de Iliescu.
  Avocatii cei mai inraiti (selectati iliescian), "asii" metamorfozarii negrului in alb, aparatorii marilor jefuitori ai avutiei nationale (jefuitori care i-au imbogatit si pe ei-batjocoritorii onoarei facultatilor de "drept"), ataca furibund orice incercare energica, a autoritatilor statului, de a se face curatenie in tara. Ei s-au specializat, in acesti douazeci de ani, in pescuirea in ape tulburi, ei isi fac un titlu de glorie din castigarea unor procese care ar trebui sa ii pedepseasca pe marii borfasi.
  Acum chitaie cand li se apropie funia de par clientilor lor (sursele lor de imbogatire rapida).
  FSN-ul (PSD-ul) i-a bagat si in parlament ca sa faca legi confuze, protectoare pentru clientii lor, ca sa blocheze orice incercare de 'deranjare' a "ordinii" instaurate de Iliescu in 'momentul '89.
  Ei au ticluit o constitutie care sa ii lase sa isi faca de cap, intr-o tara in care politia si justitia sa mimeze ordinea si dreptatea
  Propunerile de curatire a constitutiei creaza panica printre borfasi si printre aparatorii acestora.Ei nu accepta ca populatia, complet neincrezatoare in politicieni si in justitie, isi pune ultima speranta tocmai in masurile dure pe care le-ar lua o entitate pe care Ioan Chelaru o denumeste ( 'la smecherie- diversionista'), "stat politienesc".
  • -3 (3 voturi)    
   nimeni nu e sfant! (Joi, 2 iunie 2011, 13:04)

   lavinia [anonim] i-a raspuns lui hotnewsfil

   om bun: ca o completare la afirmatia ta, din FSN pe langa Iliescu a facut parte, printre altii si Traian Basescu (vezi: http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Frontul_Salv%C4%83rii_Na%C5%A3ionale ) Ca a facut Petre Roman urat, si s-au rupt la un moment dat, asta e altceva, dar FSN nu este doar PSD, ci cuprinde reprezentanti din APROAPE TOT ESICHIERUL POLITIC actual al Romaniei... toti fostii comunistit se afla azi in functii imoprtante... nu mai acuzati PSD si pe Iliescu, Nastase etc. si Basescu este un FOST COMUNIST! Iar modificarile pe care le propune "el" constitutiei, fiti siguri ca nu vor trece toate de parlament, pt ca nici macar Basescu nu le vrea trecute. Credeti ca averea lui e cinstita? Credeti ca e atat de prost incat sa-si sape singur groapa? Ce face el acum este sa arunce praf in ochii "prostimii" ca a facut si el "ceva" in al doilea mandat. Sa fim seriosi! Doar nu credeti tot ce auziti?!
    #showComment()
 • +11 (15 voturi)    
  Trambaiteii USL (Joi, 2 iunie 2011, 7:49)

  mircea [anonim]

  la TVR1 apare acum un ochelarist Teodorescu care cica analizeaza subiectul urla ca de ce e nevoie sa se scoata din Constitutie prezumtia ca averea e licita.. urla ca nu e nevoie de asa ceva, ca Basescu vrea sa castige capital politic ca are putin in sondaje...

  ce indivizi patetici si cu gandire limitata sau perversa... chiar si un ''analist'" politic ar putea sa-si dea seama ca o prevedere din constitutie ca aceasta serveste in procese in a se presupune ca averea unui vames de 2 milioane euro e ilicita daca nu a fost prins in flagrant de o armata de politisti, procurori, judecatori... dar sunt multi indivizi ca Teodorescu asta care sunt mai preocupati de dreptul celor imbogatiti fara justificare decat de moralitate, dreptate, lege..in opinia individului, cum e si opinia USL cei imbogatiti peste noapte trebuie lasati in pace...

  domnule Teodorescu, domnilor politicieni corupti.. de asta Romania nu poate avansa spre o democratie europeana..din cauza unor indivizi ca voi care sunt o piatra de moara care ne trag spre un stat slab, condus de clanuri securisto-mafiote
  • +2 (2 voturi)    
   trist (Joi, 2 iunie 2011, 9:47)

   ION I [anonim] i-a raspuns lui mircea

   sectiunea 2, articolul 72
   .. au scos retinerea pentru flagrant... (cel putin nu e explicit trecuta si propunerea alineatului 2 limiteaza aceste actiuni doar la PICCJ ....
 • -8 (14 voturi)    
  CONTRADICTII ESENTIALE (Joi, 2 iunie 2011, 7:57)

  Un pensionar "nesimtit" [anonim]

  Sunt atat de multe lucruri BUNE amestecate insa cu un insiduos totalitarism al unei "nesintite" pozitii tupeiste incat cred ca "le-a luat Dumnezeu mintile" unor consilieri prezidentiali.

  Tara "arde" si fiindca "arde" noi facem "teoria chibritului".

  Dupa guvernarea asta putem pune cred cheile in cui si pleca in lumea larga iar consilierii "sa stinga lumina" ca tot nu mai sunt bani din miliardele de euro imprumutate ca sa o plateasca.

  Te rog Doamne poate le dai mintea cea de pe urma!

  Este cred cea mai neagra perioada din istoria Romaniei dupa cultura mea de ... pensionar "nesimtit".

  Poate va veni timpul si sa raspunda PENAL pentru dezastrul creat fiindca IMPOTENTA sistemelor actuale se vede din servilismul UNOR institutii CONSTITUTIONALE (CC de exemplu) crezand ca pe ei nu-i atinge flagelul totalitar ce-i ridica la rang de arbitru servil.
  GRESIT dupa cum vedem aici si este DOAR INCEPUTUL. Iar daca se va finaliza acest sistem PARTIAL aberant pentru Romania "ne-a mancat GAIA". Am spus PARTIAL fiindca paradoxal contine si UNELE lucruri bune.

  Vom primi "democraie cu lingurita si numai daca portia asta este prinsa in bugetul prezidential" :) trist

  Unde ne sunt specialistii Doamne ca mare nevoie este de ei?
  • +3 (5 voturi)    
   de mult.. (Joi, 2 iunie 2011, 10:14)

   gazpefoc [anonim] i-a raspuns lui Un pensionar "nesimtit"

   Se spunea odata ca daca nu ai un batran sa ti-l cumperi, din pacate acum in tara toti batranii sunt fosti comunisti. domnule pensionar, ca platitor pentru trei pensionari (cel putin) va spun, plimbati-va nepotii prin parcuri, urmariti-va telenovela preferata, daca cumva aveti o pensie "nesimtita", plecati in plimbare prin afara, dar lasati politica. Pentru ca nimeni nu va vedea in dvs. decat un comunist nostalgic, indiferent cate CAPS veti folosi in textul dvs.
  • +2 (4 voturi)    
   Unde este contradictia? (Joi, 2 iunie 2011, 12:12)

   dora si profa in acelasi timp [utilizator] i-a raspuns lui Un pensionar "nesimtit"

   Bati apa-n piua ,pensionarule!.Ce te sperie de fapt?Ai acumulat avere si n-o poti justifica? Ai certificat su supliment de pensie obtinut pe pile?Istitutiile unui stat democratic trebuie asezate pe principii sanatoase,functionale si morale si legea fundamentala.adica Constitutia- e menita s-o reglementeze.Ceea ce nu intelegeti voi carcotasii si perioada de criza a dovedit-o este necesitatea schimbarii paradigmei de functionare a unei societati in care munca(cinstita) trebuie sa fie motorul,nu pomenile pe termen scurt,prevestitoare de catastrofa in viitor.Eu reprosez actualei guvernari ca n-a taiat in carne vie inca din 2009 si s-a lasat prostit de stangistii mafioti ai PSD-lui.
    #showComment()
 • +12 (16 voturi)    
  Go Go Go Base!!! (Joi, 2 iunie 2011, 8:30)

  je [anonim]

  Cel mai tare presedinte si om politic.

  Mereu le-a dat teme celorlalti. Mereu a fost un pas inaintea tuturor.

  Alde Poanta si Chucky nu-s decat niste agarici politici. Nu au reusit niciodata sa lanseze vreo tema de dezbatere de interes national. Doar se plang pe la latrine ce greu le e, cand se scoala la 11 si stau 1h la lucru.
 • +9 (15 voturi)    
  Anormalitatea guvernelor si presedintilor anterior (Joi, 2 iunie 2011, 8:54)

  Viorica Alexandru [utilizator]

  Basescu a aratat ce trebuie sa faca un conducator ales. Sa se tina de promisiuni.

  Acum o sa auzim ca este normal sa fie asa.
  Da, dar a mai facut cineva asa ceva pana acum?

  La fel si cu Guvernul . A mai facut vreun guvern reforma pana acum? Lumea spune deja ca este normal.

  O fi. Dar asta inseamna ca pana acum guvernele si presedintii au fost anormali.

  Basescu
 • -12 (14 voturi)    
  Populism pt prosti (Joi, 2 iunie 2011, 8:59)

  catalin_mattei [utilizator]

  s-au introdus de-a valma articole unele de un populism amintind de Ceausescu, totul din dorinta de a fi votata de populatie.. ca tovarasul basescu este in stare sa isi bata joc de orice doar pt a-si apara mici interese ( ca tare ii mai este frica sa nu fie zburat de la Cotroceni pana in 2014) ne-o demonstreaza acest joc ce il face.. probabil ca o seama de lingai vor sari sa ma injure.. sa ma injure atata timp cat mi s-a luat de actiunile comunistoide ale tovarasilor din PDL care pe stilul hotul striga hotul incearca sa isi faca loc... strigati si injurati tovarasi caci va este frica de locurile caldute pe care vi le-a dat pdl pt ca ati lipit afise
  • +4 (6 voturi)    
   Bati campii amice (Joi, 2 iunie 2011, 8:34)

   gigi [anonim] i-a raspuns lui catalin_mattei

   A intrat frica in voi ca va trebui s-a demonstrati cum ati facut banutii timp de 20 de ani.
    #showComment()
  • -1 (7 voturi)    
   Vai vai! (Joi, 2 iunie 2011, 10:22)

   tom [anonim] i-a raspuns lui catalin_mattei

   S-a gandit ceva tatuca sa vina cu ideile astea...ma asteptam sa vad si o desemnare de succesor dupa moartea presedintelui ales pe viata, onoruri, etc.

   Si apropo, pt toti cei care spun ca "peste tot in lume trebuie sa dovedesti provenienta averii", stiti si in ce conditii trebuie facuta dovada asta?cand se declanseaza procedura?...astept si niste citate din constitutiile tarilor in care este implementata pe langa atotcuprinzatoarea espresie "peste tot".

   repet deci - unde? si care e baza legala?

   respect
 • -1 (7 voturi)    
  tare! (Joi, 2 iunie 2011, 9:06)

  me [anonim]

  "Averea dobandita licit nu poate fi confiscata" - fratilor haideti la furat ca nu-ti confisca nimeni nimic!

  "nu pot fi perchezitionati, retinuti, sau arestati fara incuviintarea Camerei din care fac parte, dupa ascultarea lor". - foarte frumos... haideti fratilor sa ajngem parlamentari ca putem fura in liniste

  "precum si a celor care privesc politicile fiscale si bugetare" - nu e in esenta o idee rea... cu o singura exceptie -> fiecare poate pune ce taxe vrea si nimeni nu-i poate face nimic (vezi mazare cu intrarea in mamaia"

  "componenta CSM va fi urmatoarea: 10 membri alesi in adunarile generale ale magistratilor si validati de parlament (5 judecatori, 5 procurori)," - si independenta politica unde e daca sunt "validati de parlament"?

  inafara de asta cateva articole care dau mai multa putere presedintelui. lucru care nu cred ca e chiar de dorit! si aici nu ma refer la basescu

  restul articolelor par ok... unele sunt chiar un progres...

  ce sa zic... nu e chiar constitutia ideala, dar este ceva mai buna decat ma asteptam
  • +4 (4 voturi)    
   corectare (Joi, 2 iunie 2011, 10:21)

   andreeak [anonim] i-a raspuns lui me

   "nu pot fi perchezitionati, retinuti, sau arestati fara incuviintarea Camerei din care fac parte, dupa ascultarea lor".
   Daca citeati cu atentie ati fi observat ca asta spune in textul actual al constitutiei, iar noul proiect abroga acest lucru si declara:

   "Raspunderea penala a membrilor Guvernului, pentru fapte savarsite in exercitiul functiei lor, se stabileste prin lege organica".
  • +2 (2 voturi)    
   ai citit sau ti s-a spus??? (Joi, 2 iunie 2011, 10:55)

   bula [anonim] i-a raspuns lui me

   A. cum sa confisti o avere LICITA (1950 cu Iliescu activist?)????? sau nu stii ce inseamna licit? B. in noua Constitutie NU MAI E NEVOIE de incuviintarea camerei; iar ti s-a data fituica gresita de la partid (poate de la cabinetul lui Nastase)? C. deci legea fiscala votata de parlament poate fi anulata la Tichilesti de judecatorul local care o are pe sora-sa bugetar???? asta vrei? D. daca parlamentul nu valideaza CSM, atunci cumatra ta Pivniceru si cu cumatra ta Costiniu si Barbulescu ajung in CSM; chiar atata spaga ti-au dat cumetrele? E. nimic din ce nu e valabil azi prin hotararile CCR din ultimii 8 ani nu a fost introdus (consultarea la remaniere, decizie din 2007; validarea CCR la suspendare - amendamentul SOVA din 2010).
  • -2 (2 voturi)    
   Mda... (Joi, 2 iunie 2011, 11:20)

   Adrian [anonim] i-a raspuns lui me

   "Averea dobandita licit nu poate fi confiscata" Asta m-a dezamagit si pe mine...
    #showComment()
  • +2 (2 voturi)    
   Daca citeai mai atent (Joi, 2 iunie 2011, 11:48)

   nemanipulabila [utilizator] i-a raspuns lui me

   ti se parea un pic si mai buna:
   de exemplu paragraful citat de tine
   1. caracterul licit NU se mai "prezuma" cum e scris in forma actuala
   2."nu pot fi perchezitionati, retinuti, sau arestati fara incuviintarea Camerei din care fac parte, dupa ascultarea lor"
   face parte din forma actuala, ia citeste si cum se propune modificarea lui, adica exact invers, nu mai e nevoie de incuviintarea camerei si ascultarea lor! Ha? parca ar fi mai bine, nu?
   ...da, nu e chiar perfecta dar e bine sa citesti atent inainte sa scrii... ca uite asa zapacesti si alti grabiti in concluzii.
 • -3 (3 voturi)    
  Sarmanii..cati someri vor fi!! (Joi, 2 iunie 2011, 9:30)

  LicaStana1306995863742 [anonim]

  :-))
 • +6 (8 voturi)    
  operatie... (Joi, 2 iunie 2011, 9:35)

  constitutie [anonim]

  Transant si direct. In sfarsit cineva care ia cutitul si taie in puroi, numai ca puroiul se va opune. Conteaza cine castiga, pentru ca noile articole arata chiar bine.
  mult success.
  Numai cei care nu vor binele tarii se vor opune acestor articole.
  Numai cei ce au ceva de ascuns nu vor fi de acord.
  Romanii au nevoie de o mana de fier, asa suntem noi.
  Inca o data, BRAVO !!! Nu credeam ca va veni cineva cu asa ceva si din pacate nici nu cred ca va trece usor, dar sper sa treaca.
  A fost un referendum de la 2 camere la 1 camera. S-a vazut clar vointa poporului catre 1 camera. Acum o sa vedem vointa conducatorilor nostri....ca presedintele ne-a ascultat.
  • 0 (2 voturi)    
   dar de ce nu (Joi, 2 iunie 2011, 18:19)

   radu [anonim] i-a raspuns lui constitutie

   s-a limitat la ce am votat la referendum. Ce e cu limitarea deficitului si a datoriei publice? Intelegeti voi , toti, dar absolut toti de ce trebuie puse aceste limite? Intelegeti care este efectul pe termen lung asupra economiei? Stiu, raspunsul va fi ... nu ne mai indatoram, nu ne vindem viitorul etc etc. O prostie, limitele asta sunt scoase din pix, cifre exacte si rotunde.
   Si ... de ce trebuie sa trimitem bugetul Uniunii Europene? Si unde anume il trimitem? La Comisie? La presedentie? La parlamentul European? Uniunea Europeana e ... asocierea, in general, a statelor. Nu e o institutie. Acest paragraf e ambiguu si absurd. Daca tot vroia sa scrie ceva exact, putea scrie...se va transmite presedentiei comisiei europene. Aceea chiar exista ca institutie, are adresa si nr de tel in caz ca pierde curierul bugetul pe drum
 • +3 (5 voturi)    
  Nu sunt de acord cu (Joi, 2 iunie 2011, 9:47)

  Mihai [anonim]

  prevederile referitoare la dizolvarea parlamentului, trecerea la unicameral(insa sunt de acord cu reducerea numarului de burtosi inutili, 200 ar fi mai mult decat suficient), suspendarea presedintelui cu acordul CC(astia sunt pusi politic si asculta ordine, constitutia pentru ei e ceva optional).

  Ar trebui introdusa ilegalitatea ca partidele pe criterii etnice gen UDMR sa poata participa la guvern, sa aiba participare in parlament dar sa nu faca ei jocurile asa cum se intampla acum.
  Cu restul sunt de acord, asteptam sa vedem cum vor fi mutilate in parlament.
  • +4 (4 voturi)    
   putina logica, te rog! (Joi, 2 iunie 2011, 11:02)

   simplicius [anonim] i-a raspuns lui Mihai

   A. avizul OBLIGATORIU al CCR este azi in vigoare; amendamentul SOVA (deci PSD). nu este ceva nou aparut, ci pur si simplu s-a inglobat in text o schimbare aparuta pe parcurs (ca si in cazul referirirlor la UE care nu puteau exista in Consitutia 2003). B. daca cele 2 camere au atributii total diferite, inseamna ca de o problema specifica se ocupa O SINGURA CAMERA, deci afirmatia ca cealalta camera este un filtru este un NON SENS. (nici azi decizia camerei ce nu este decizionala nu are vreo influenta asupra legii finale).
 • -1 (1 vot)    
  În mare parte, de acord (Joi, 2 iunie 2011, 10:39)

  sorin [anonim]

  Majoritatea modificărilor sunt binevenite, mai putin cele legate de marirea nr. de membri CSM alesi din randul societatii civile si respectiv îngradirea accesului la justitie, la instantel de contencios administrativ, pe probleme fiscale si bugetare. Accesul la justitie al cetăteanului nu poate fi îngrădit, contravine CEDO.
 • 0 (2 voturi)    
  Maastricht-ul si parnaia (Joi, 2 iunie 2011, 12:37)

  FLORIN [anonim]

  Nu vad locul criteriilor de la Maastricht in Constitutie. Doh!!!
  Nici aia cu retinerea pt 48 de ore. 24 e absolut suficient.
  In rest, populisme ieftine, dar cum intre ei si-o trag, eu is multumit. Vreau sa sufere cat mai mult aia care si-o iau la bot, ca au fost la putere si au bagat piciorul in tara.
  Dupa cum nu am nici cea mai mica indoiala ca atunci cand astia ajung in opozitie - eu sper cat de curand- si-o vor lua gros de tot cu dosare.
  Sa se impuste intre ei ca bine fac, pacat ca ii platim din banii nostri.
 • +2 (2 voturi)    
  sondajul de pe site TVR (Joi, 2 iunie 2011, 13:50)

  tyty [anonim]

  Care aveti cateva secunde libere,treceti si pe la site TVR si votati DA,pt sondaj,cred ca s-au sculat cu dimineata in cap cateva sute de parlamentari si judecatatori si au votat ca nu e buna schimbarea Constitutiei,pe site.
  • +2 (2 voturi)    
   tvr (Joi, 2 iunie 2011, 15:38)

   huhu [anonim] i-a raspuns lui tyty

   aoleu, am verificat

   ai dreptate

   ai dreptate

   am votat: modificarea constitutiei

   da,da,da
 • -1 (3 voturi)    
  legat de unicameral si nr de deputati (Joi, 2 iunie 2011, 14:54)

  Stefan [anonim]

  Nu vad de ce reducerea numarului de deputati nu ridica semne de intrebare. Adica dupa ce ca avem reprezentanti cam de proasta calitate, sa fim si subreprezentati? Nu prea are sens. Ar putea sa se gandeasca la modalitati de a imbunatati calitatea clasei politice, sa lucreze la calitate, nu la cantitate.

  Iar cu unicameral, cred ca se aplica in general in tarile mici. Romania nu e o tzara mica. Plus ca iar ajungem la reprezentativitate - pe afara se practica impartirea intre Camera Deputatilor, cu reprezentanti in numar proportional cu populatia fiecarui judet (ma rog, echivalentul), si Senatul are numar egal de reprezentanti din fiecare, tocmai pentru a nu fi favorizate judetele/statele cu populatie mare. Dar nu cred ca s-a gandit nimeni la astea.

  In plus, ca numar de deputati raportati la populatie nu stam deloc rau, daca tin bine minte. Deci cam putine argumente, zic eu.
 • +2 (2 voturi)    
  SPUNE DA .MODIFICAREA CONSTITUTIEI FACUTA DE PSD (Joi, 2 iunie 2011, 14:56)

  Lazarica Dionisie [anonim]

  atributii mai multe presedintelui romaniei .... modificarea codului penal ....eliminarea prezumctiei de nevinovatie....confiscarea averilor care au savirsit infractiuni de: spalari de bani , delapidari si deturnari de fonduri, mita, trafic de carne vie si droguri.....ar duce romania spre mai bine............!!! , privind modificarea constitutiei romaniei.
  • +2 (2 voturi)    
   Mafia judecatorilor si procurorilor spaga lor (Joi, 2 iunie 2011, 15:17)

   LazaricaDionisie-Dumitru1307016040136 [anonim] i-a raspuns lui Lazarica Dionisie

   raspunderea penala a judecatorilor, si procurorilor pentru conflict de interese si erori judiciare, ........nu ar mai duce la blocarea justitiei si termenelor de judecata prelungite Romania dreapta rupta de corupta...........
 • +2 (2 voturi)    
  de acord (Joi, 2 iunie 2011, 15:27)

  kiki [anonim]

  bravo basel.....

  te rog sa-i mai ciuruesti odata..
  dar bine acum....

  am inceput sa fiu atent la comentariile opozitiei

  sun ofticati si penibili

  ia sa-i urmariti putin..
  mai ales partea cu averile
  va rog frumos
 • +3 (3 voturi)    
  site TVR-SONDAJ (Joi, 2 iunie 2011, 16:02)

  popi [anonim]

  am verificat siteul TVR
  e un sondaj privind modificarea constitutiei

  un procent mare arata ca nu sunt de acord

  aoleu, TREBUIE
  SA LI SE IA AVERILE

  ca prostii am votat in 2003

  unde erau marii politologi
  au tacut malc
  • +3 (3 voturi)    
   verificati singuri,nu va luati dupa ratati (Joi, 2 iunie 2011, 16:52)

   alex [anonim] i-a raspuns lui popi

   Treceti pe site TVR,sa vedeti la sondajul pentru Constitutie cum si-au adus parlamentarii si judecatorii familioanele sa voteze pt 'NU' de pe la ora 16,cu viteza lumii se aduna numai la NU aproape voturi,dupa ce era usor votu in favoarea DA.Voteaza la doua maini,ca in Parlament.De ce le e frica oricum nu scapa.
 • -1 (1 vot)    
  Vezi ce modificari propune presedintia in proiectu (Joi, 2 iunie 2011, 20:12)

  Liviu Stoian [anonim]

  Dragilor, mai stie cineva ce este separatia puterilor in stat ? Va bucurati ca sistemul parlamentar romanesc devine unul de buzunar si la discretia presedintelui de azi si a celui de maine ? Acum avem un voda prin obedienta scarboasa si impostura. Maine vom avea voda cu acte in regula. Credeti ca va fi mai bine ?
  Cand oare Romania va ajunge totusi la democratie ?
  Nu tin cu niciun partid insa propunerile nu fac decat sa strice si mai mult o constitutie si asa rahitica. Cum vor fi aparate drepturile copiilor actualului presedinte si cele ale nepotilor lui de abuzurile care se pregatesc acum pentru viitorii presedinti ? Ne meritam soarta ! Unele prevederi nici nu ar avea ce cauta in Constitutie. Si asa arata ca o varza.
  • 0 (0 voturi)    
   Zau bre, domnuleStoian! (Duminică, 5 iunie 2011, 18:24)

   Ioana [anonim] i-a raspuns lui Liviu Stoian

   La ce-ti foloseste, sau la ce ti-a folosit separatia puterilor de stat din Constitutia 2003? Explica-te!

   PS, nu vezi bre ce se intampla prin Europa? Despre care democratie vorbesti mneata, dom¨le? Marea societate s-a desteptat si si-a dat seama de falsa democratie la care incearca s-o supuna, Sistemul Bancar Mondial. Nu-ti face iluzii! Caput!
 • 0 (0 voturi)    
  Ref. averea se prezumă licită (Marţi, 21 iunie 2011, 21:51)

  Viorel [anonim]

  Păi după logica Dlui Preşedinte Băsescu ar trebui desfiinţată şi prezumţia de nevinovăţie care operează ca drept a oricărui cetăţean până când o instanţă judecătorească hotăreşte în baza unor dovezi indubitabile că cetăţeanul respectiv este de fapt hoţ.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by