La Bacalaureatul care incepe in mai putin de o luna, elevii care vor fi prinsi la copiat nu vor mai putea da BAC-ul in urmatoarele doua sesiuni, iar candidatii au dreptul sa sustina examenul, fara taxa, de cel mult doua ori. Prevederile fac parte din Ordinul de Ministru nr. 4799/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat 2011. "Ce ati vazut in vami veti vedea si in Educatie", a avertizat ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, precizand ca examenul este aproape identic cu cel de anul trecut, modificarile fiind minore si vizand prevenirea fraudei. Examenul de BAC va incepe pe data de 6 iunie cu proba orala la Limba romana si se va termina pe 1 iulie cu proba la alegere a profilului si specializarii - proba scrisa.

Examenul de BacalaureatFoto: Agerpres

Ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, a declarat pentru HotNews.ro ca, "pentru ca suntem adeptii stabilitatii in sistem, admiterea si Bacalaureatul din acest an se desfasoara aproape identic cu cele de anul trecut. Acest lucru a fost anuntat inca din august 2010". Funeriu a explicat ca "sunt cateva modificari minore de organizare, pentru a preveni frauda", subliniind ca este "total gresit sa spunem ca se schimba BAC-ul".

Calendarul Examenului de Bacalaureat 2011

23-27 mai Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

27 mai Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6-8 iunie Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in

limba romana - proba A (proba orala)

8-10 iunie Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in

limba materna - proba B (proba orala)

13-17 iunie Evaluarea competentelor digitale - proba D (proba

scrisa/practica)

20-23 iunie Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de

circulatie internationala - proba C (proba orala, scrisa si practica)

27 iunie Limba si literatura romana - proba E)a) - proba scrisa

28 iunie Limba si literatura materna - proba E)b) - proba scrisa

29 iunie Proba obligatorie a profilului - proba E)c) (istorie pentru profilurile umanist, artistic, pedagogic - bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor activitati extrascolare -, educatie fizica si sport, teologic si matematica pentru celelalte profiluri) - proba scrisa

1 iulie Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E)d) (geografie, logica, psihologie, economie, sociologie sau filosofie pentru profilul umanist; fizica, chimie, biologie sau informatica pentru profilurile real si militar; geografie, logica, psihologie sau economie pentru profilul servicii; fizica, chimie sau biologie pentru profilul resurse naturale si protectia mediului si pentru profilul tehnic; geografie, logica, psihologie, economie sau filosofie pentru profilurile artistic, pedagogic, educatie fizica si sport si profilul teologic) - proba scrisa

3 iulie Afisarea rezultatelor

4 iulie Depunerea contestatiilor (orele 08:00 - 12:00)

5-7 iulie Rezolvarea contestatiilor

8 iulie Afisarea rezultatelor finale

Cum se va desfasura BAC-ul 2011 - Cele mai importante modificari

Bacalaureat

Bacalaureat

Foto: Agerpres

Potrivit ordinului MECTS numarul 4799/31.08.2010, Candidatii au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

 • Candidatii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile de bacalaureat organizate incepand cu anul 2003, pot solicita recunoasterea unora dintre probele promovate in anii mentionati
 • Elevii care, in una din clasele a IX-a - a XII-a, au obtinut premii individuale la concursuri/olimpiade scolare internationale recunoscute de catre MECTS au posibilitatea de a-si echivala, la cerere, proba scrisa de examen la disciplina la care au obtinut premiul. Echivalarea se face cu nota maxima. Lista concursurilor/olimpiadelor scolare internationale recunoscute de catre MECTS se publica pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pana la inceperea sesiunii speciale de bacalaureat.
 • Elevii romani care au studiat in strainatate se pot inscrie la examenul de bacalaureat numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferenta stabilite de MECTS, prin Centrul National pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor.
 • Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal se face prin trei tipuri de probe, dupa cum urmeaza: proba scrisa, proba orala, proba de intelegere a unui text audiat.
 • La proba de intelegere a unui text audiat, textul inregistrat pe o caseta sau pe un CD este audiat de doua ori. Pe masura ce audiaza textul, elevii incep rezolvarea subiectelor.
 • Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere
 • Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere
 • Se interzice cu desavarsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la candidati, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude in randul candidatilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea cazarii, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de examen sau de evaluare.
 • Candidatii care au fost eliminati de la o proba, pentru frauda sau tentativa de frauda, nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat. Acestia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme in a treia sesiune dupa cea in timpul careia au fost eliminati.
 • Candidatii care au fost inscrisi la examen fara a indeplini conditiile legale de inscriere sau care au beneficiat de informatii, documente sau alte forme de sprijin, obtinute pe cale frauduloasa, care le-au facilitat rezolvarea subiectelor, situatii constatate de organele in drept, sunt eliminati din examen. Daca frauda este constatata in centrul zonal de evaluare, lucrarile sunt anulate si candidatii sunt considerati eliminati din examen.
 • Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma de merit.
 • Potrivit ordinului MECTS numarul 4799/31.08.2010, elevii claselor a XII-a din sectiile cu predare in regim bilingv a limbii franceze, italiene sau spaniole, incluse in acordurile bilaterale, sustin probele specifice ale examenului de bacalaureat, in conformitate cu prevederile acordului si, dupa caz, ale metodologiei specifice.

Probele specifice de BAC pentru elevii din sectiile bilingve francofone, care fac parte din proiectul "De la invatamantul bilingv catre filierele francofone".

Elevii din sectiile bilingve francofone care au un orar specific de cursuri in limba franceza si de discipline non lingvistice predate in limba franceza au dreptul sa obtina mentiunea speciala „sectie bilingva francofona” pe diploma de bacalaureat. Pentru aceasta, ei trebuie sa sustina si sa promoveze urmatoarele probe specifice, incepand cu anul scolar 2010 - 2011:

 • Proba anticipata, sustinuta la sfarsitul clasei a XI-a de elevii care au frecventat Modulul de Invatamant Pluridisciplinar Bilingv

Proba anticipata se organizeaza simultan, in toate liceele bilingve care fac parte din proiect, in semestrul al II-lea al clasei a XI-a, in ultima vineri a lunii mai. In cadrul Modulului de Invatamant Pluridisciplinar Bilingv, elevii realizeaza, la nivelul clasei, un proiect, bazat pe disciplinele studiate. Pe parcursul anului scolar, elevii vor lucra la proiect, in echipa, si vor redacta, individual, un carnet de bord si o sinteza. Carnetul de bord, redactat in limba franceza, va contine notitele luate in timpul cursurilor alocate modulului respectiv, in cadrul fiecarei discipline non lingvistice, precum si raportul cercetarilor documentare. Sinteza sau nota sintetica, de maximum 2 pagini, se elaboreaza in limba franceza si se refera la derularea proiectului si la contributia personala a elevului in cadrul echipei.

Proba anticipata consta in:

- prezentarea orala, in fata comisiei, a carnetului de bord realizat in mod individual, pe durata Modulului de Invatamant Pluridisciplinar Bilingv, si a sintezei;

- sustinerea orala a produsului final/ proiectului. Durata probei nu va depasi 15 minute pentru fiecare elev.

Elevii care nu sustin sau nu promoveaza proba anticipata la sfarsitul clasei a XI-a nu pot participa la probele specifice ale bacalaureatului, care se sustin la sfârșitul clasei a XII-a, si nu beneficiaza de mentiunea speciala „sectie bilingva francofona” pe diploma de bacalaureat.

Proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza, sustinuta la sfarsitul clasei a XII-a

Proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza se sustine in perioada prevazuta de calendarul examenului de bacalaureat pentru evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C. Evaluarea competentelor lingvistice in limba franceza se face prin trei tipuri de probe:

- proba scrisa, cu durata de 120 minute;

- proba orala, cu durata de 20 minute;

- proba de intelegere a unui text audiat, cu durata de 30 de minute.

Proba scrisa la disciplina non lingvistica studiata in limba franceza, sustinuta la sfarsitul clasei a XII-a

Elevii din sectiile bilingve francofone au, pe parcursul celor 4 ani de liceu, un orar specific de discipline non lingvistice (DNL) predate in limba franceza: Matematica, Fizica, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Economie, in functie de filiera, profilul si specializarea clasei. Acestia vor sustine o proba scrisa, in limba franceza, la una dintre aceste discipline. Proba scrisa la disciplina non lingvistica studiata in limba franceza se sustine in perioada prevazuta in calendarul examenului de bacalaureat romanesc pentru Limba si literatura materna - proba E) b) - proba scrisa

Aceste prevederi se aplica incepand cu anul scolar 2010 - 2011, potrivit ordinului de ministru privind organizarea si desfasurarea probelor specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone in vederea obtinerii mentiunii speciale "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat.

Probele specifice de BAC pentru elevii din sectiile bilingve romano-spaniole

Absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole au dreptul sa obtina, pe langa diploma romana de bacalaureat, si diploma spaniola de bacalaureat. Pentru obtinerea diplomei spaniole de bacalaureat, absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole trebuie sa sustina si sa promoveze urmatoarele probe:

 • Proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba spaniola se desfasoara in perioada prevazuta in calendarul examenului de bacalaureat pentru evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C si se realizeaza prin trei tipuri de probe: proba scrisa cu durata de 120 de minute, proba orala cu durata de 10-15 minute si proba de intelegere a textului audiat cu durata de 20 de minute.
 • Proba de cultura spaniola este scrisa si se sustine in perioada prevazuta de calendarul examenului de bacalaureat pentru proba scrisa la limba si literatura materna, potrivit Anexei la ordinul de ministru nr. 5218/09.09.2010. Metodologia se aplica incepand cu anul scolar 2010-2011.

Vezi aici Legislatia privind examenul de Bacalaureat 2011

Vezi aici Modele de subiecte pentru BAC-ul 2011