Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT) vrea sa infiinteze o retea nationala de trasee cicloturistice, pe drumuri asfaltate sau nemodernizate aflate in special in zone cu peisaje pitoresti si trafic auto redus, potrivit unui proiect de hotarare de guvern elaborat de institutie si citat de Mediafax.

Ciclotraseele se vor desfasura pe caile de comunicatie existente, accesibile cu bicicleta, cu caracter "cat mai pitoresc din punct de vedere peisagistic" si trafic motorizat cat mai redus, alese in functie de rangul, tipul si gradul traseului.

Utilizarea ciclotraseelor va fi gratuita. Lungimea acestora se va alege astfel incat durata normala de parcurgere sa fie de 5-12 zile in cazul celor de rang national, 2-5 zile pentru traseele regionale si de maxim o zi in cazul celor de rang local. Traseele vor fi marcate prin amplasarea de-a lungul cailor de comunicatie, la anumite intervale si la ramificatii si intersectii, a unei succesiuni de elemente grafice numite "marcaje cicloturistice".

Proiectarea, marcarea, monitorizarea si intretinerea ciclotraseelor se va face din fondurile alocate in acest sens din bugetul consiliilor judetene si, in completare, din alte fonduri publice sau private, interne sau externe, prin grija autoritatilor publice centrale si locale, a organizatiilor neguvernamentale de profil, a agentilor economici din turism si a altor factori interesati conform sursei citate.

Pe langa consiliile judetene vor fi organizate comisii judetene de trasee cicloturistice, ca structuri fara personalitate juridica, formate din reprezentanti ai autoritatilor, institutiilor, organizatiilor si operatorilor economici. Realizarea de ciclotrasee noi, modificarea semnificativa sau desfiintarea celor existente, atat ca itinerar cat si ca mod de marcare si amenajare, se va aviza de catre comisiile judetene si vor fi aprobate de catre autoritatea publica centrala in domeniul turismului care, in cazul ciclotraseelor de rang local, poate delega aceasta atributie consiliilor judetene, pe baza de protocol.

Potrivit proiectului de act normativ, in Romania exista deja "un interes si o cerere crescuta de trasee cicloturistice marcate si omologate", atat din partea turistilor individuali, a asociatiilor de cicloturism si a agentiilor de turism din tara si strainatate, cat si din partea autoritatilor publice locale si structurilor asociative de dezvoltare locala si regionala.