Formarea initiala pentru ocuparea functiilor didactice va cuprinde formarea teoretica, in specialitate, realizata prin universitati in cadrul unor programe acreditate potrivit legii, un masterat didactic cu durata de doi ani si un stagiu practic cu durata de un an scolar realizat intr-o unitate de invatamant sub coordonarea unui profesor mentor, prevede proiectul de lege a educatiei nationale pus in dezbatere publica joi, de Ministerul Educatiei, transmite Agerpres.

Inscrierea pentru efectuarea stagiului practic prevazut va fi conditionata de obtinerea diplomei de licenta si a diplomei de profesor in domeniul programului de licenta, iar ocuparea unei functii didactice, pentru perioada stagiului practic cu durata de un an scolar, se va realiza prin concurs pe posturi/catedre vacante, pe baza de contract individual de munca cu o durata determinata de un an scolar.

Dupa efectuarea stagiaturii, examenul national de definitivare in invatamant va fi organizat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si va cuprinde etapa I, eliminatorie - realizata de inspectoratele scolare in perioada stagiului practic cu durata de un an scolar si va consta in evaluarea activitatii profesionale la nivelul unitatii de invatamant, evaluarea portofoliului profesional personal si cel putin doua inspectii la clasa, etapa a II-a, finala - realizata la finalizarea stagiului practic cu durata de un an scolar si va consta intr-o examinare scrisa, pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru fiecare specialitate in parte.

Cadrele didactice care vor promova examenul de definitivat vor dobandi titlul de profesori cu drept de practica in invatamantul preuniversitar, iar cele care nu vor promova examenul de definitivare in invatamant pot participa la cel mult doua alte sesiuni ale acestui examen, in conditiile reluarii de fiecare data, anterior sustinerii examenului, a stagiului de practica cu durata de un an scolar.

Potrivit proiectului de act normativ, stagiul de practica cu durata de un an scolar si examenul de definitivare in invatamant va putea fi reluat, in conditiile legii, intr-un interval de timp care nu va depasi cinci ani de la inceperea primului stagiu de practica.

Persoanele care nu vor promova examenul de definitivare in invatamant, in conditiile prezentului articol, vor putea fi angajate in sistemul national de invatamant preuniversitar numai pe perioada determinata, cu statut de profesor debutant, precizeaza proiectul de lege, iar dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a personalului didactic se realizeaza prin sistemul gradelor didactice.