UPDATE Bacalaureat 2009: Ultimul examen. Vezi subiectele la Economie, Geografie, Biologie, Psihologie

de Sorana Mihailescu, Ella Moroiu     HotNews.ro
Joi, 2 iulie 2009, 8:10 Actualitate | Esenţial


Rezultate slabe la Bacalaureat
Foto: AGERPRES
Joi se desfasoara ultima proba a Bacalaureatului 2009, cea scrisa sau practica, la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare. Cei mai multi candidati (127.450 de elevi) au ales ca ultima proba Sportul. 47.581 de candidati dau proba la Geografie si 10.045 la Istorie. La ultima proba a examenului de Bacalaureat s-au inscris 197.180 de candidati.

PROBA SCRISA LA GEOGRAFIE - Europa, Romania, UE

SUBIECTUL I
A. Precizati:
1. Numele statelor marcate pe harta c literele C si D.
2. Numele oraselor-capitala marcate pe harta cu numerele 7 si 12

B. Scrieti pe foaia de examen raspunsurile corecte care completeaza afirmatiile de mai jos:
1. Muntii Alpi se gasesc in nordul statului marcat pe harta cu litera...
2. Podisul Meseta este situat in statul marcat pe harta cu litera...
3. Climatul sub-polar este caracteristic in nordul statului marcat pe harta cu litera...

C. Scrieti pe foaia de examen litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Este situat intr-n stat insular orasul-capitala marcat pe harta cu numarul:
a.2, b. 3, c. 14, d. 15
2. Sunt traversate de Dunare orasele-capitala marcate pe harta cu numerele:
a. 1 si 5; b. 6 si 9; c. 9 si 14; d. 1 si 13
3. Stepa se dezvolta in statul marcat pe harta cu litera:
a. A; b. E; c. H; d. G
4. Podisul Boemiei este situat in statul marcat pe harta cu litera:
a. C; b. E; c. G; d. H
5. Statul San Marino este o enclava in cadrul statului marcat pe harta cu litera:
a. A; b. C; c. D; d. I

D. Precizati doua deosebiri si o asemanare intree relieful Muntilor Alpi si relieful Muntilor Scandinaviei

Nota 1: Deosebirile si asemanarile se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua deosebiri si asemanarea vor fi prezentate comparativ si nu separat.

E. Prezentati:
1. O cauza a prezentei ghetarilor actuali in Muntii Pirinei
2. O cauza a scaderii cantitatii de precipitatii din vestul spre estul Europei.

SUBIECTUL II
A. Precizati:
1. Numele unitatilor de relief marcate pe harta cu literele B si E
2. Numele oraselor marcate pe harta cu numerele 1 si 6

B. Scrieti pe foaia de examen raspunsurile corecte care completeaza afirmatiile de mai jos:
1. Resurse de bauxita se exploateaza in unitatea de relief marcata pe harta cu litera...
2. Orasul marcat pe harta cu numarul 5 este traversat de raul numit...
3. Grinduri exista in unitatea de relief marcata pe harta cu litera...

C. Scrieti pe foaia de examen litera corespnzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Sisturile verzi sunt roci specifice unitatii de relief marcata pe harta cu litera:
a. A, b. B, c. D, d. H
2. Depresiunea Brasov se afla in nitatea de relief marcata pe harta cu litera:
a. C, b. D, c. E, d. G
3. Lacul glaciar Zanoaga este situat in unitatea de relief marcata pe harta cu litera:
a. A, b. E, c. G, d. H
4. Influente climatice scandinavo-baltice patrund in unitatea de relief marcata pe harta cu litera:
a. A, b. C, c.E, d.G
5. Un important combinat siderurgic se afla in orasul marcat pe harta cu numarul:
a.1, b. 2, c. 3, d. 4

D. Precizati trei deosebiri intre clima unitatii de relief marcate cu litera B si clima unitatii de relief marcate cu litera H.

E. Precizati doua cauze care determina diversitatea tipurilor genetice de relief in Carpatii Orientali.

SUBIECTUL III
Graficul alaturat se refera la subiectul III A si prezinta evolutia debitelor medii lunare ale unui fluviu la o anumita statie hidrologica.
A. Precizati:
1. Luna cu cel mai mic debit mediu lunar si valoarea acestuia.
2. Doua luni in care valoarea debitului mediu lunar a fost de 6.000 de metri cubi pe secunda.

B. 1. Calculati pe baza datelor din tabel densitatea populatiei din Italia, Germania si Grecia.
2. Precizati statul cu cea mai mare densitate a populatiei si un argument care explica aceasta valoare.

C. Referitor la Spania, precizati:
1. Doua unitati de relief;
2. Un tip de clima;
3. Doua rauri sau fluvii;
4. O zona de vegetatie;
5. Doua orase-port maritime;
6. Numele orasului-capitala;
7. Numele unui arhipelag sau al unei insule care apartine acestui stat;

D. Precizati:
1. Doua resurse care au favorizat dezvoltarea industriei siderurgice in Ucraina;
2. Un argument pentru a sustine afirmatia "Franta are o agricultura dezvoltata".

E. Precizati doi factori care determina valori mai mici ale densitatii populatiei in Islanda comparativ cu Olanda.

PROBA SCRISA LA ECONOMIE

SUBIECTUL I:
A. Cititi cu atentie enunturile urmatoare:
1. Nevoia de imbracaminte reprezinta o nevoie superioara.
2. Daca cererea e mai mare decat oferta, atunci se va mari productia.
3. Piata de oligopol se caracterizeaza printr-un numar mic de producatori care concentreaza oferta pietei.
4. Prin definitie, piata este spatiul economic in care actioneaza agenti economici in calitate de vanzatori - cumparatori.
5. In economia de piata, pretul bunurilor si serviciilor se formeaza in functie de raportul cerere - oferta.
6. Cresterea impozitelor stabilite de guvern pentru un anumit bun incurajeaza firmele care vor produce acel bun.
7. Daca o crestere a pretului bunului A conduce la cresterea cererii lui B, atunci A si B sunt bunuri complimentare.

a. Pentru fiecare dintre enunturile de la 1 la 6, scrieti cifra coresounzatoare enuntului si notati in dreptul ei litera A daca apreciati ca enuntul este adevarat sau F daca apreciati ca enuntul este fals.
b. Pentru enunturile 5 si 6 justificati succint alegerea facuta la punctul a.
c. Pentru enuntul 7 transcrieti cuvantul / sintagma care determina caracterul eronat al enuntului, realizand totodata si inlocuirea cuvantului / sintagmei astfel incat enuntul sa devina adevarat.

B. Transcrieti tabelul de mai jos referitor la piata unui bun normal.
a. Completati tabelul utilizand valori fictive astfel incat acestea sa respecte corelatie pret-cantitate ceruta si sa evidentieze evolutia cererii in "Situatia B", in conditiile scaderii veniturilor consumatorilor cu 10% fata de cele din "Situatia A".
b. Reprezentati grafic in acelasi sistem de axe curbele (liniile) cererii si ofertei astfel incat sa ilustrati modificarea pretului de echilibru si a cantitatii de echilibru in "Situatia B" fata de "Situatia A".

SUBIECTUL II
Tabelul urmator prezinta situatia a trei agenti economici care produc si comercializeaza bunul economic X in conditii specifice.
Pe baza fatelor de mai sus:
a. Precizati pretul mediu de vanzare pentru bunurile realizate de agentul economic B.
b. Calculati explicit cifra de afaceri pentru agentul economic A.
c. Calculati costul productiei obtinute de agentul economic C si diferenta dintre veniturile si cheltuielile agentului economic B, scriind formulele de calcul si explicitand simbolurile utilizate.
d. Comparati explicit rata profitlui la costul productiei obtinute de agentul economic A cu rata profitului la incasari pentru agentul economic C in conditiile date.
e. Precizati o modalitate de rentabilizare a activitatii agentului economic B.

SUBIECTUL III
Raspundeti la fiecare dintre cerintele:
1. Precizati continutul economic al notiunii de piata monetara.
2. Enumerati doua forme ale salariului.
3. Evidentiati o corelatie existenta intre termenii speculator a la Hausse si cursul titlurilor de valoare, redactand un text coerent de o jumatate de pagina (plus minus cu un rand) in care sa ii utilizati in sensul specific economiei.
4. Construiti un exemplu simplu in valori numerice prin care sa ilustrati modificarea relativa a castigului bancar daca la creditele acordate din depuneri creste rata dobanzii active cu trei puncte procentuale.
5. Argumentati succint afirmatia potrivit careia reducerea timpului de munca si cresterea timpului liber sunt expresii ale ridicarii calitatii vietii.

PROBA SCRISA LA BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA


SUBIECTUL I
A. Scrieti pe foaia de examen notiunile cu care trebuie sa completati spatiile libere din afirmatia urmatoare, astfel incat aceasta sa fie corecta:

Cai urinare extrarenale la mamifere sunt ..., vezica urinara si ...

B. Coloana B cuprinde reprezentanti ai unor regnuri ale lumii vii, iar coloana A grupele sistematice carora apartin acesti reprezentanti. Scrieti pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifra a coloanei A si litera corespunzatoare din coloana B.

Coloana A
1. Ascomicete
2. Gimnosperme
3. Angiosperme

Coloana B
a. Bradul alb
b. Floarea soarelui
c. Drojdia de bere
d. Ciuperca de camp

C. Scrieti pe foaia de examen litera corespunzatoare raspunsului corect. Este corecta o singura varianta de raspuns.
1. Elementele sexuale barbatesti din structura florii de angiosperme sunt:
a. carpelele
b. petalele
c. sepalele
d. staminele

2. Ribozomul:
a. este format dintr-o subunitate mare si una mica
b. prezinta la periferie o membrana dubla
c. este alcatuit din canalicule intracitoplasmatice
d. cuprinde un numar mare de centriomi

3. Nutritia utotrofa:
a. se realizeaza prin preluarea substantelor organice din mediu
b. este caracteristica organismelor fotosintetizatoare
c. produce substante anorganice necesare hranirii animalelor
d. este realizata saprofit sau parazit de catre bacterii si ciuperci

4. Invelisul extern al globului ocular la mamifere este:
a. retina
b. sclerotica
c. coroida
d. pupila

5. Individualizarea cromozomilor are loc in:
a. telofaza
b. profaza
c. metafaza
d. anafaza

D. Cititi cu atentie afirmatiile urmatoare. Daca apreciati ca afirmatia este adevarata, scrieti pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzatoare afirmatiei, litera A. Daca apreciati ca afirmatia este falsa, scrieti in dreptul cifrei corespunzatoare afirmatiei litera F si modificati partial afirmatia pentru ca aceasta sa devina adevarata.

1. Neuronul este o celula specializata in generarea si conducerea impulsurilor nervoase.
2. Lizozomii au rol in sinteza proteinelor.
3. Hemofilia se manifesta prin absenta unor factori de coagulare ai sangelui.
4. Liliacul este un mamifer care face parte din grupul placentarelor.
5. Diencefalul controleaza echilibrul si pozitia corpului.
6. Factorii de mediu influenteaza toate functiile organismului.

SUBIECTUL II
A. 1. Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediului acvatic si celui terestru.
a. numiti trei reprezentanti ai acestei clase si dati un exemplu din care sa rezulte importanta amfibienilor in natura.
b. precizati doua adaptari ale amfibienilor la mediul terestru.
c. explicati dependenta de mediul acvatic a reproducerii amfibienilor.

2. Plastidele sunt componente specifice ale celulelor vegetale.
a. numiti componenta plastidiala la nivelul careia sunt localizati pigmentii asimilatori.
b. precizati principalele tipuri de plastide, dupa culoare, si rolul acestora.
c. alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, in care sa folositi corect si in corelatie urmatoarele notiuni: frunze, angiosperme, lumina.

B. La hibridarea plantelor de mazare cu talie inalta si flori rosii cu plante scunde si cu flori rosii rezulta in F1 un numar de 1.200 plante, toate de talie inalta (plantele de talie scunda apar doar in F2). Stiind ca 900 dintre plantele din F1 au flori rosii si ca 300 au flori albe, stabiliti urmatoarele:
a. genotipurile parintilor;
b. caracterele dominante si cele recesive ale plantelor care participa la hibridare; genotipul pentru caracterul "floare alba";
c. genotipurile plantelor din F1.

SUBIECTUL III
Alcatuiti un eseu cu tema "Circulatia in lumea vie", dupa urmatorul plan:
- mentionarea rolului circulatiei in lumea vie;
- denumirea vaselor din corpul plantelor, respectiv din corpul animalelor, precum si a lichidelor care circula prin aceste vase;
- prezentarea fortelor care determina ascensiunea apei in corpul plantei: numele fortelor si mecanismul de actiune al acestor forte;
- precizarea rolului inimii; caracterizarea elementelor figurate ale sangelui: nume, rol;
- corelarea activitatii sistemului circulator cu activitatea celorlalte sisteme care asigura realizarea functiei de nutritie.

PROBA SCRISA LA PSIHOLOGIE

SUBIECTUL I
A. Cititi cu atentie enunturile urmatoare:
1. Senzatia tactila face parte din categoria senzatiilor exteroceptive.
2. Imaginea perceptiva este bogata in continut, deoarece reflecta atat insusirile semnificative ale obiectelor si fenomenelor, cat si pe cele mai putin importante, de detaliu.
3. Temperamentul este latura rezolutiv-productiva a personalitatii.
4. Durata unei senzatii este, de regula, mult mai mare decat durata actiunii stimulului.
5. Perceptiile se aseamana cu reprezentarile din perspectiva continutului reflectat.
6. Personalitatea deplin formata se caracterizeaza prin complexitate, organizare, ierarhizare, adaptare flexibila, nivel ridicat de eficienta.
7. Sub raportul continutului ei, reprezentarea face trecerea catre procesele cognitive superioare.

a. Pentru fiecare dintre enunturile de la 1 la 6, scrieti cifra corespunzatoare enuntului si notati in dreptul ei litera A daca enuntul este adevarat sau F mare daca enuntul este fals.
b. Pentru enunturile 5 si 6, justificati succint alegerea facuta la punctul a.
c. Pentru enuntul 7, transcrieti cuvantul/sintagma care determina caracterul eronat al enuntului, realizand totodata si inlocuirea cuvantului/sintagmei, astfel incat enuntul sa devina adevarat.

B. Precizati trei aptitudini simple.

C. Explicati succint afirmatia conform careia inteligenta este o dimensiune a presonalitatii ce favorizeaza adaptarea conduitei intelectuale, practice si sociale la situatii noi.

SUBIECTUL II
Confruntati fiind cu situatii noi, se intampla sa ne simtim blocati in actiunile noastre de multitudinea de imagini care ne invadeaza mintea; dintre acestea, trebuie selectate cele potrivite, apoi combinate si recombinate pentru a fi transformate in instrumente adaptative; apelam deci la procedeele si formele unui proces de cunoastere numit imaginatie.

A. Mentionati doua trasaturi ale rezultatelor imaginatiei.
B. Descrieti succint una dintre formele involuntare ale imaginatiei.
C. Evidentiati o corelatie existenta intre termenii imaginatie si memorie, redactand un text coerent de aproximativ o jumatate de pagina in care sa ii utilizati in sensul specific psihologiei.
D. Ilustrati, printr-un exemplu concret, un procedeu imaginativ.
E. Formulati o solutie pentru optimizarea procedeului imaginativ exemplificat la punctul D.

SUBIECTUL III
A. Urmatorul text contine concepte psihologice si evidentiaza relatii intre ele:

Actul voluntar poate sa apara si in situatia in care exista un conflict intre doua tendinte care dispun de forte inegale. In acest caz, masura vointei este data de capacitatea persoanei de a satisface motivul mai slab energizat, dar mai important in situatia respectiva.

Pe baza informatiilor date:
1. Precizati continutul a doua dintre conceptele psihologice la care face referire textul.
2. Descrieti, in aproximativ zece randuri, o modalitate prin care gandirea este implicata in desfasurarea unuia dintre procesele / fenomenele psihice la care se refera textul dat.
3. Explicati modul specific in care interactioneaza componentele vietii psihice identificate in text si precizate la punctul 1, mentionand si categoria sau sistemul in care se incadreaza fiecare.

B. Stiind ca pasiunile sunt trairi afective foarte puternice, intense, stabile, ce antreneaza ansamblul personalitatii:
1. Explicati cum se poate trece de la emotii intelectuale la pasiunea pentru cunoastere.
2. Argumentati cu un punct de vedere personal privitor la ideea conform careia pasiunile oarbe, viciile sunt manifestari anormale ale afectivitatii.

Rezultate si contestatii: 5 iulie

Afisarea rezultatelor va avea loc duminica, 5 iulie, pana la ora 16.00. Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, intre orele 16.00 - 20.00. Solutionarea acestora va avea loc in zilele de 7 si 8 iulie.

Cei care nu vor promova examenul in prima sesiune din acest an mai au o sansa in sesiunea de toamna. Probele incep in 17 august si se vor desfasura pana in 26 august.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

8827 vizualizari

 • +3 (3 voturi)    
  Sport? (Joi, 2 iulie 2009, 9:03)

  Wasile [utilizator]

  Sincer, eu înțeleg că toată lumea vrea să scape mai ușor și mai repede de bac, dar sport?
  Nu știu dacă este cea mai potrivită materie pentru a arăta că ai învățat ceva în patru ani de școală.
  Mai bine de 64% din candidați dau probă la sport, înseamnă că vom avea o națiune sănătoasă, plină de energie, etc. Ori asta, ori vom avea oameni incapabili de fizică, chimie, geografie și alte științe exacte.
  • +1 (1 vot)    
   RE: Sport? (Joi, 2 iulie 2009, 9:51)

   Bogdan S [anonim] i-a raspuns lui Wasile

   mda... daca tin bine minte din relatarile altora... era undeva o vorba: "Prost sa fii da' s-ai putere".
  • +1 (1 vot)    
   Din contra (Joi, 2 iulie 2009, 11:10)

   soferul [utilizator] i-a raspuns lui Wasile

   Mi se pare cel mai nasol sa dai BAC-ul la sport avand in vedere ce aranjamente se fac(eau). Poti contesta ca ai fugit 50m in 6.5 secunde si nu in 7.5? s.a.m.d.

   La Geografie insa cred ca e cel mai simplu. Pe vremea mea toti am terminat in jumatate din timpul total, iar cei de la sport inca mai alergau pe teren.
 • -1 (1 vot)    
  bac (Joi, 2 iulie 2009, 10:16)

  cristina [anonim]

  se afiseaza variantele pt geografie???
 • -4 (4 voturi)    
  da,si sport pe linga mate,fizica,chimie... (Joi, 2 iulie 2009, 10:18)

  max [anonim]

  Dupa ce-ai sustinut o proba scrisa la romana, M1 la mate si inca una la fizica chiar credeti ca nu puteau sa-si aleaga a patra proba sport?
  Acesti copii care au ales mate, fizica ,chimia au dreptul si la o proba de aptitudini mai lejera si nu cred ca ar trebuii sa-i jignim pe acesti copii care de doua saptamani sunt in examene.

  Probabil nu ati ajuns inca aici s-au ati trecut fara sa invatatai nimic.
  • 0 (0 voturi)    
   Intr-adevar (Joi, 2 iulie 2009, 10:23)

   Bogdan S [anonim] i-a raspuns lui max

   ... sau poate nu
  • +1 (1 vot)    
   Orice exagerare este periculoasă (Joi, 2 iulie 2009, 11:02)

   Wasile [utilizator] i-a raspuns lui max

   Dacă ai hipertensiune, nu este bine. Dacă ai hipotensiune, iarăși nu este bine. Peste tot este necesară o balanță, menținerea unui echilibru între două extreme la fel de proaste. Lumea nu este albă sau neagră.
   Când aproape 65% din elevi aleg o materie, începi și te întrebi de ce. Simplu: pentru că acum ceva ani, când am dat eu bacul la sport, cei de la sport au luat toți 10 și le-a ieșit media mai bună decât cei care au dat la fizică și au scos un opt-nouă.

   Și în multe locuri proba la sport se dă cu o șpagă la profi, repede, că nu are cine să reverifice că s-au respectat regulile - nu mai există tezele scrise care pot fi recorectate.

   Dar eu zic că este bine: românul învață de tânăr să treacă pe lângă lege. Asta este o lecție care-i va servi mai încolo când va deveni român adevărat :)
  • 0 (0 voturi)    
   Catre domnu max (Joi, 2 iulie 2009, 14:31)

   Ion Pascu [anonim] i-a raspuns lui max

   Inainte sa iei apararea bietilor elevi, care s-au spetit din greu sa invete, ia putine lectii de gramatica. Asta imi aminteste de fotbalistii nostri, care, la ultimul campionat mondial parca, se vaitau de programul infernal.. de parca celelalte echipe jucau cate un meci pe luna
 • 0 (0 voturi)    
  de rasul lumii (Joi, 2 iulie 2009, 10:49)

  alex [anonim]

  In nici o tara serioasa din lumea asta nu se accepta ca proba pentru un examen de maturitate proba de sport. Asa ceva se putea inventa doar la noi. Pe de alta parte la baremele care exista note mari ar trebui sa ia foarte putine. Realitatea arata contrariul. Dar se da spaga la greu. Aceasta proba are un singur scop: sa le bage bani in buzunar unor profi se sport care oricum nu-si prea fac orele aproape deloc in cursul anului scolar. Mi-e scarba.
  • +1 (1 vot)    
   ai dreptate intr-o oarecare masura (Joi, 2 iulie 2009, 11:27)

   nashu_mare [utilizator] i-a raspuns lui alex

   E normal sa poti fi examinat la "sport" atat timp cat e materie in programa (si asa trebuie sa si ramana, sa nu fim toti niste grasi) dar e anormal sa se ia atatea note mari, ca nu sunt toti elevii niste atleti.
 • 0 (0 voturi)    
  sal (Joi, 2 iulie 2009, 13:22)

  marius [anonim]

  wasile te rugam sa ne lasi... dute la treaba ta. daca si matematica si informatica si mai departe mergem tot pe domeniu asta , ce interes am avea sa invatam istorie sau geografie ca sa dam la bac?? gandeste si tu putin!
 • 0 (0 voturi)    
  Sport (Joi, 2 iulie 2009, 13:28)

  anonim [anonim]

  Am dat la sport, a fost destul de nasol, au dat note mici si au asteptat sa primeasca ceva, am auzit de la prieteni ca in alte licee le-a zis direct sa dea bani, sa faca cheta, le-a zis si suma(10mil) ca altfel nu vor lua peste 8.

  proba 6 este o prostie iar profesorii de sport sunt oameni de proasta calitate !
  • 0 (0 voturi)    
   pentru....anonim (Joi, 2 iulie 2009, 23:06)

   Carla [anonim] i-a raspuns lui anonim

   Daca te crezi asa destept si cu reponsabilitate de ce nu ai curaj sa -ti scrii numele?
   Tu de ce ai ales sportul? pentru ca esti prost la alte materii de baza? nimeni nu cere ....voi faceti speculatii.
 • 0 (0 voturi)    
  probleme? (Joi, 2 iulie 2009, 13:38)

  Dragos Stefan [utilizator]

  Fiecare-si alege ce vrea. Probele in sine la sport nu-s usoare asa ca nu va mai plangeti. Spaga se da la orice (toate) materie deci nu-i nimeni "mai prejos".

  Oricum e frumos sa stai in spatele unui monitor si sa comentezi ce aberanta este o asemenea proba mai ales pe o vreme ca asta. Sunt absolut sigur ca toata lumea poate sa faca 27 de flotari corecte! [/sarcasm]
  • 0 (0 voturi)    
   Pentru Dragos Stefan (Vineri, 3 iulie 2009, 0:07)

   tot ... [anonim] i-a raspuns lui Dragos Stefan

   Eu de exemplu nu pot face atatea si nici alte elemente din cauza unor probleme din copilarie.Asa ca am dat la altceva.Nu mai generaliza,te rog frumos!
 • 0 (0 voturi)    
  spaga la sport (Joi, 2 iulie 2009, 13:42)

  adi [anonim]

  la liceul forestier din neamt nota 10 la sport a costat 100 RON
 • 0 (0 voturi)    
  INTERESANT (Joi, 2 iulie 2009, 15:07)

  sabo [utilizator]

  ca desi treaba a devenit publica...pentru mita asta la drumul mare nu face nimeni "parnaie"!
  dar chiar nimeni.
  de cate un medic am mai auzit, dar cativa profesori si vreo 2..3 parinti ..nu?
 • 0 (0 voturi)    
  BAC LA SPORT (Joi, 2 iulie 2009, 17:02)

  toma [anonim]

  Eu am dat acum 6 ani bac-ul si pentru proba de sport m-am antrenat un an intreg,am luat 10 pe langa 10 la romana scris, 9 la mate , 8 la info si 10 la orale...daca crezi ca testul asta al bacului e important il tratezi ca atare indiferent de probele alese. Sport fac si acum la fel cum folosesc informatica, matematica, romana, engleza. Men sana in corpore sana...Problema nu e a profesorilor care cer ci a celor neputinciosi care dau spaga pentru teste elementare ca bac-ul... Romania trezeste-te si da-i drumul la treaba!
  • 0 (0 voturi)    
   in cazul asta (Joi, 2 iulie 2009, 18:45)

   dedeiu [anonim] i-a raspuns lui toma

   ai grija cu cine votezi ;)
  • 0 (0 voturi)    
   acum 6 ani bac. (Joi, 2 iulie 2009, 23:11)

   FELICITARIc [anonim] i-a raspuns lui toma

   FELICITARI!
 • 0 (0 voturi)    
  Bacalaureat (Vineri, 3 iulie 2009, 0:01)

  ... [anonim]

  Eu una am ales italiana si pot sa spun ca la partea a treia mi-a picat o mare tampenie si anume sa comentez un proverb intitulat:"Craciunul cu ai tai,Pastele cu cine vrei".Si parintii desi au citit enorm la viata lor au zis ca e o prostie.Si au dreptate.Macar de ne dadea un proverb romanesc si tot era ceva.
  Acum asta e.Sper sa puncteze ceva din ce am scris acolo.
 • 0 (0 voturi)    
  Haos (Vineri, 3 iulie 2009, 2:19)

  Anonim [anonim]

  Sunt dintr-un oras de provincie si am dat bacul la sport. Pentru ca eram sigur pe fortele mele, avand la activ olimpiade judetene si chiar nationale cu echipa de volei a liceului. Baremele la toate probele alese de mine le faceam fara nici cea mai mica problema. Si totusi, desi la toate probele mam descurcat de nota 10, am depasit cu mult toate baremele, proba sportiva am reusito fara nici cea mai mica problema, am ”reusit” sa iau 9,50. Chestia e ca nu am stiut ca in liceu la mine s-a facut o lista cu elevi care au cotizat pentru a-si asigura nota. La un moment dat un profesor examinator ma intreaba daca sunt trecut pe lista. Mi-am dat seama ca am omis ceva si i-am zis ca vreau sa dau in momentul acela pentru ca nu stiam pana atunci nimic de nici o lista. Mi-a zis ca nu e nici o problema e prea tarziu dar mia dat de inteles ca nu trebuie sa-mi fac probleme pentru asta. Ok... Am termiat toate probele si peste cateva ore am constatat cu surprindere ca eu, olimpic la volei am luat 9,5, doar pentru ca n-am reusit sa ma inscriu pe lista cu shpaga. Ce e ironic e ca multi obezi care abia stiu sa alerge si dupa 30 de metri le sar plamanii din piept de la tigari au luat 10 fara nici cea mai mica problema. Inteleg frate, ai luat bani ai pus 10 la cei care nu meritau. Dar cum ramane cu cei care chiar practica sportul, olimpicii care aduc onoare liceului si dezvolta cultura sportiva din Romania? Va bateti joc de voi, profesorii si de noi elevii... si mai vreti mariri astronomice de salarii. Nu mai pun ca multi din voi sunteti semianalfabeti si prin pile v-ati vazut inspectori. Un haos total la bacalaureat fara nici o organizare, cu profesori care abia stiau sa citeasca numele elevilor, desi nu imi place uneori mi-e rusine ca sunt roman. Felicitari Romania! Oameni buni nu va mai plangeti ca duceti un trai dificil fata de alte tari, pentru ca e vina voastra.
  • 0 (0 voturi)    
   la fel (Sâmbătă, 4 iulie 2009, 2:19)

   adi [anonim] i-a raspuns lui Anonim

   frate'miu a patit la fel
   nu era olimpic, da' era in echipa de handbal liceului
   pana la urma a dat 100 RON si i-a facut din sase noua, culmea, la handbal.
   exact asa a spus si el, obezi din clasa au luat 10
 • 0 (0 voturi)    
  Ca sa vedeti corectitudine la bac (Vineri, 3 iulie 2009, 17:13)

  Anonim [anonim]

  Sa faci ceva in el de bac ;)...si in comisiile de oameni prosti...hai sa zicem ca nu luam bani pentru bacu la sport da' de unde...asa a fost, asa este si asa se va proceda si in viitor toti anii de acum inainte...ca deh'...asta e coruptia;) ce sa mai zici cand una de la tine din clasa (ditamai vaca o dai dadura...scuzati expresiile...) ia 10 la sport...si una care intr'adevar face sport si stie ceva acolo cat de cat ia nota mai mica...si multe alte cazuri...sa te caci in ele de reguli si sa te pisi pe ele de comisii de rahat ca daca le arati hartiuta cu milionu li se inmoaie picioarele si le curg balele...si LOGIC...iau banii...bag pula in el de bac...ca oricat de prost ai fi daca ai banu...nu mai conteaza;) si v'am dat exemplul concret cu incorectitudinea la notele la sport..asta e;)
 • 0 (0 voturi)    
  la anu (Sâmbătă, 4 iulie 2009, 2:20)

  adi [anonim]

  la anul poate face cineva un pustiu de bine si filmeaza proba la sport
 • 0 (0 voturi)    
  Sport (Joi, 9 iulie 2009, 11:25)

  tot ... [anonim]

  Si la mine la liceu (nu dau nume) diriga a strans cate 100 ron de la fiecare si a dat comisiei la sport.Mi-a zis cineva.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by