Spitalele si directiile de sanatate publica, transformate in Directii de Asistenta Medicala, vor fi transferate in administrarea autoritatilor locale de la 1 ianuarie 2010, printr-un pachet de legi care vor intra in vigoare la 1 septembrie, a declarat ministrul Sanatatii, Ion Bazac, citat de Mediafax.

Guvernul a adoptat, duminica, Strategia privind descentralizarea in sistemul de sanatate, urmand ca pana la 1 iulie sa fie elaborate inca patru acte normative in domeniu.

Legea descentralizarii in sistemul de sanatate va prevedea transferul Directiei de Sanatate Publica in subordinea consiliilor judetene sub numele de Directie de Asistenta Medicala.

Aceasta va coordona toate activitatile de asistenta medicala din judet, va reprezenta autoritatea locala in consiliul de administratie al spitalului, va aloca resursele proprii la nivel local si judetean, va aviza bugetele de venituri si cheltuileli ale unitatilor medicale, precum si planul de investitii si cheltuilile de capital - finantate de la bugetul local - si va aviza propunerile de achizitie de echipamente de inalta perfromanta, inclusiv cele finantate de Ministerul Sanatatii.

Unitatile sanitare, dupa descentralizare, vor fi finantate din Fondul National de Asigurari de Sanatate, de la bugetele locale si de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii - pentru programe nationale de sanatate, dotare cu aparatura de inalta performanta, pentru plata rezidentilor, untiatile de urgenta si activitati de cercetare. Administratia locala va finanta reparatii curente, reparatii capitale, utlitati, consolidari, modernizari, achizitii de echipamente medicale altele decat cele de inalta performanta.

Spitalele judetene vor trece in administrarea consiliilor judetene, cele muncipale in administrarea consiliilor muncipale, cele orasenesti si comunale in administrarea consililiilor locale. In subordinea ministerului vor ramane institutele nationale de cercecatre, institutele clinice, spitalele regionale si anumite spitale declarate de interes national, unde se realizeaza acte medicale de inalta performanta.

Directiile judetene de sanatate vor fi transferate consiliilor judetene, cu denumirea de Directii de Asistenta Medicala, cu exceptia unor compartimente care vor ramane in structura ministerului. Aceste compartimente vor avea ca atributii supravegherea epidemiologica si controlul problemelor de sanatate publica, in special boli transmisibile si netransmisibile, evaluarea factorilor de risc a nivel national teritorial si national, precum coordonarea asitentei medicale de urgenta.

Prin Legea sanatatii publice se vor infiinta consilii de administratie la nivelul spitalelor si vor fi alcatuite in marea lor majoritate din trei membri: reprezentantul ministerului, reprezentantul autoritatilor locale si cel al caselor de asigurari de sanatate.

In cazul spitalelor clinice sau al celor care cuprind sectii clinice, consiliul va include si un reprezentant al universitatilor sau facultatilor de medicina si famarcie.

In cadrul descentralizarii va fi infiintat Institutul National de Sanatate Publica, fiind astfel reorganizate cele sase institute de sanatate publica existente si doua centre se sanatate publica, care vor deveni filiale ale acestuia.

Printr-o alta hotarare de guvern se va infiinta si Institutul National de Medicina Legala, care va cuprinde Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" si cele 5 institute de medicina legala din tara, urmand sa coordoneze totodata sectiile de medicina legala din structura spitalelor judetene.