​Academia de Studii Economice din București anunță că Admiterea 2024 la programele universitare de licență începe în data de 12 iulie 2024. ASE a lansat site-ul instituțional dedicat Admiterii 2024, care cuprinde regulamentul de admitere și informații la zi pentru viitorii candidați la programele de licență.

ASE - Piața RomanăFoto: Academia de Studii Economice din Bucureşti

NOU: Examen de admitere la două dintre facultățile ASE:

• Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

• Facultatea de Drept

Elementul de noutate la Admiterea 2024 este introducerea examenului scris la programele de licență organizate de două dintre facultățile ASEFacultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) și Facultatea de Drept.

Astfel, pentru admiterea la programele universitare de licență ale Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică se va da examen scris la disciplina Matematică, iar la programul de licență al Facultății de Drept se va da examen la disciplinele Limba română și Economie. Tematica, bibliografia, punctajul care constituie media finală de admitere la cele două facultăți, precum și particularitățile procesului de înscriere se găsesc pe site-ul de Admitere 2024.

ASE scoate la concurs o ofertă generoasă de locuri, similară celei din anii trecuți. Liderul învăţământului economic superior din România a admis în 2023 un număr record de peste 10.000 de boboci la toate programele unversitare (licență, masterat și doctorat).

Academia de Studii Economice din București are aceeași modalitate de admitere, ca și anul trecut, pentru toate celelalte facultăți ale sale, în afara celor două mai sus menționate. Înscrierile se vor desfășura pe platforma de admitere în perioada 12 - 19 iulie 2024. Candidații pot opta pentru unul sau mai multe dintre cele 35 de programe universitare de licenţă, cu predare în limbile română, engleză, franceză sau germană – 25 de programe pentru forma de învățământ cu frecvenţă și 10 programe pentru formele de învățământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă. Candidații la facultățile CSIE și/sau Drept se pot înscrie și la alte programe de licență din oferta ASE, cu respectarea procedurii de concurs la acele programe.

Concursul de admitere constă în:

  • eseu motivațional - probă eliminatorie, cu calificativ admis/respins;
  • test de competenţă lingvistică - susținut doar de către candidaţii care optează pentru un program cu predare în limbă străină sau pentru programul „Limbi moderne aplicate (engleză; franceză)” și care nu au certificat de competență lingvistică recunoscut de ASE;
  • media generală de admitere, ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii liceale (30%).

ASE are o vastă rețea de parteneriate cu licee și colegii din București și din țară, în baza cărora desfășoară activități de informare despre Admitere. În cursul acestei luni, ASE organizează Caravana Admitere 2024 în peste 40 de licee și colegii din țară. Echipa universității, formată din consilieri educaționali, cadre didactice și studenți voluntari, prezintă modalitatea de admitere și oferta educațională pentru concursul de admitere la programele universitare de licență 2024, oferind și materiale informative care să vină în ajutorul viitorilor candidați la ASE. De asemenea, ASE organizează pe tot parcursul anului vizite ghidate în campusul universitar pentru elevii de liceu.

Pentru a afla condițiile de studiu și de cazare în perioada studenției (în cazul celor care vor sta la cămin), candidații interesați pot vizita campusul ASE, accesând modernul tur virtual al ASE, care poate fi vizionat și cu ochelarii VR (realitate virtuală). Pentru informații la zi despre Admitere și ASE, candidații au la dispoziție paginile instituționale Admitere Licență 2024, Facebook, Instagram, adresa de e-mail admitere@ase.ro și call center la 021.319 19 00/01, interior 360, 306.

Cu o tradiție de excelență academică de peste 110 ani, Academia de Studii Economice din București este cel mai puternic brand al învățământului universitar economic din România, lucru confirmat de toate clasamentele naționale și internaționale din domeniu. ASE ocupă, pentru a cincea oară consecutiv, locul I în România, conform prestigiosului Times Higher Education World University Rankings, ediția 2024, iar clasamentul QS Europe University Rankings 2024 evidențiază gradul de atractivitate în rândul angajatorilor. ASE este universitatea cu o foarte bună inserție a absolvenților pe piața muncii - 86% dintre absolvenții noștri își găsesc de lucru în primele 6 luni de la terminarea facultății în domeniul studiat, având oportunitatea de a-și clădi un viitor sigur și bine plătit.

Academia de Studii Economice din București urează viitorilor săi candidați succes la învățătură!

Articol susținut de ASE