Număr record de candidați admiși la concursul de admitere, sesiunea iulie 2023, la programele universitare de licență din cadrul Academiei de Studii Economice din București!

Fii Student la ASE! Foto: ASE

Admiterea la Academia de Studii Economice din București la programele universitare de licență sesiunea iulie 2023 s-a finalizat cu un număr record de admiși – 6695 de candidați. Îi felicităm pe cei care din toamnă vor fi studenți și le urăm succes în noua etapă a vieții lor!

„Dragi studenți, vă doresc să fiți ambițioși, să aveți încredere în voi pentru a face față tuturor provocărilor, să nu vă lipsească energia și curajul, să fiţi cât mai activi pentru a vă bucura de performanțele obținute prin competiție! Suntem mândri de a vă primi în marea noastră comunitate universitară!” prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE.

Cea mai bună universitate economică și de administrație publică din Europa de Sud-Est anunță organizarea la începutul lunii septembrie a unui nou concurs de admitere la programele universitare de licenţă cu frecvență, la învățământul la distanță și cu frecvență redusă.Oferta finală de locuri pentru fiecare program va fi anunțată la sfârșitul lunii august pe toate canalele de informare ale universității: www.ase.ro, facebook și instagram.

Înscrierile la concursul de admitere septembrie 2023 la programele universitare de LICENȚĂ au loc în perioada 1 - 4 septembrie, prin încărcarea de către candidați a documentelor de concurs pe platforma ASE dedicată Admiterii, care va fi accesată prin www.ase.ro. Calendarul Admiterii poate fi consultat pe pagina Admitere licență. Tot aici, candidații pot studia planurile de învățământ și fișele de disciplină, astfel încât pot afla din timp ce discipline se studiază și care este conținutul acestora la fiecare program universitar de licență în parte. De asemenea, pe pagina de Admitere, candidații pot afla detalii în legătură cu perspectivele de angajare dobândite la absolvirea programelor de licență.

Concursul de admitere septembrie 2023 constă în:

  • eseul motivațional
  • testul de competenţă lingvistică, susținut doar de către candidaţii care optează pentru un program cu predare în limbă străină sau pentru programul Limbi moderne aplicate și care nu au certificat de competență lingvistică, recunoscut de ASE (detalii);
  • media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii liceale (30%).

Pentru informații detaliate despre Admitere, candidații au la dispoziție paginile instituționale Admitere Licență 2023, Facebook, Instagram. Oferta de școlarizare pentru Admitere septembrie 2023 poate fi consultată pe pagina instituțională.

ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziționată la nivel internaţional, fapt atestat de recentele topuri de prestigiu. În prezent ASE are semnate peste 300 de acorduri bilaterale cu parteneri din 45 de țări, prin care susținem creșterea calității procesului didactic și a experienței educaționale oferite studenților, absolvenților și cadrelor didactice din universitate. Studenții noștri au astfel posibilitatea de a urma cursuri la nivel internațional, dar și acasă, în România. Studenților le oferim acces la o mulțime de oportunități educaționale, în funcție de domeniul lor de interes. Angajatorii apreciază foarte mult studiile urmate la ASE. Diploma de absolvent ASE constituie garanția unui viitor sigur și a celei mai bune inserții pe piața muncii. O confirmă influentul QS World University Rankings, unde ASE este universitatea cu o foarte bună inserție a absolvenților pe piața muncii. 86% dintre absolvenții noștri își găsesc de lucru în primele 6 luni de la terminarea facultății în domeniul studiat, având oportunitatea de a-și clădi un viitor sigur și bine plătit.

La 110 ani de excelență academică, universitatea noastră are o comunitate puternică cu peste 25 000 de membri și peste 350 000 de absolvenți, recunoscută la nivel internațional. În mesajul transmis cu ocazia zilei ASE, Președintele României, Klaus Iohannis, a felicitat universitatea pentru menținerea poziției de lider în rândul școlilor de învățământ superior economic din România – „Rezultatele dumneavoastră sunt notabile și se reflectă, pe deplin și binemeritat, în poziționarea Academiei de Studii Economice pe un loc fruntaș în clasamentele naționale şi în primele 600 de universităţi din lume. Performanțele cadrelor didactice, studenților și absolvenților Academiei de Studii Economice sunt oglinda calităţii actului educațional desfășurat la ASE de mai bine de un secol.”

Articol susținut de ASE