​Notarii publici nu pot fi sancționați disciplinar în prezent dacă săvârșeșsc, chiar și cu bună-știință, un act notarial sau o procedură notarială cu nerespectarea dispozițiilor legale, dacă fapta nu este săvârșită „în mod repetat”. Un proiect de lege inițiat de Ministerul Justiției și aflat joi pe masa Guvernului vrea să schimbe această situație.

Notar publicFoto: Tetrinos / Dreamstime.com

Notarii publici vor fi sancționați și pentru o singură faptă ilegală, nu doar când o fac „în mod repetat” ca acum

Proiectul de lege propus de Ministerul Justiției, condus de Alina Gorghiu, propune eliminarea sintagmei „în mod repetat” în cazul sancțiunilor disciplinare aplicate notarilor publici în Legea 36/1995.

Iată motivarea:

  • „Prin prezentul proiect de lege se propune modificarea prevederilor art. 74 lit. d) din Legea nr.36/1995, în sensul eliminării sintagmei „în mod repetat”, modificarea propusă îndeplinind dublu scop: atât unul preventiv - prin responsabilizarea sporită a notarilor publici în exercitarea atribuțiilor legale – cât și unul sancționator extins prin raportare la reglementarea în vigoare, notarul public urmând a răspunde disciplinar, spre deosebire de situația actuală, și pentru o singură faptă constatată de către organul de control.
  • Necesitatea modificării este justificată de rațiuni practice, în prezent nu poate fi atrasă răspunderea, pe cale de consecință, organele de control fiind în imposibilitatea legală a aplica o sancțiune disciplinară pentru situații precum cea în care notarul public săvârșește, chiar și cu bună-știință, un act notarial sau o procedură notarială cu nerespectarea dispozițiilor legale prevăzute pentru valabilitatea actului sau procedurii notariale în cauză, dacă fapta nu este săvârșită în mod repetat.”, se arată în nota de fundamentare.

Proiectul de lege propus de Ministerul Justiției are un singur articol ce vizează modificarea literei d) a articolului 74 din Legea notarilor publici, astfel:

  • „d) îndeplinirea actelor și procedurilor notariale cu nerespectarea dispozițiilor legale prevăzute pentru valabilitatea actului sau procedurii notariale în cauză ori îndeplinirea acestora cu încălcarea dispozițiilor art. 9;”

După ce va fi adoptat de Guvern, proiectul de lege va fi transmis în Parlament spre aprobare.

Ce sancțiuni disciplinare se pot aplica notarilor publici

Potrivit legii notarilor publici în vigoare, sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite şi sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) amendă de la 5.000 lei la 40.000 lei;

c) suspendarea notarului public din exerciţiul funcţiei pe o durată de cel mult 6 luni;

d) excluderea notarului public din profesie.

În cazul abaterilor prevăzute la art. 74 lit. a), d), e), k), n), r) şi s), Consiliul de disciplină poate dispune şi obligarea notarului public sancţionat să urmeze, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care acesta a fost sancţionat, una dintre formele de pregătire profesională în cadrul INR.

Sursa foto: Tetrinos / Dreamstime.com