Ana Sebov este Director și Forensic Services Lider al PwC România, cu peste 19 ani de experiență în contabilitate și finanțe, la nivel local și internațional, în multiple industrii (ex. energie, farma, servicii financiare, retail, telecomunicații, producție). Din 2007, ea s-a specializat în consultanță forensic și analize de conformitate.

Ana Sebov, Director și Forensic Services Lider al PwC RomâniaFoto: PwC România

Proiectele coordonate de Ana au inclus investigații de amploare în cazuri de mită și fraudă, consultanță oferită clienților în contextul investigațiilor de reglementare, analize de conformitate AML și anti-mită și elaborarea de rapoarte de expertiză în contextul unor arbitraje, litigii și investigații de reglementare.

Ana este licențiată în Administrarea Afacerilor la Academia de Studii Economice din București, este contabil calificat (ACCA), auditor financiar calificat (ASPAAS), examinator calificat de fraude (ACFE) și auditor intern calificat (CIA).

Cum ați optat pentru o specializare în forensic accounting și ce presupune, mai concret această funcție?

Cariera mea a început în audit financiar, fapt care mi-a oferit posibilitatea de a mă dezvolta rapid pe plan profesional în domeniul financiar-contabil, dar și de a cunoaște multiple industrii și procese, diverse echipe și oameni. În 2007, am acceptat provocarea de a mă alătura unei practici aflate la început de drum în PwC România, cea de forensic.

Forensic înseamnă, printre altele, investigarea de suspiciuni sau incidente de tip fraudă, corupție sau atacuri cibernetice, realizarea de expertize financiar-contabile în context de arbitraje sau litigii, analize de conformitate, implementarea și optimizarea de controale și sisteme anticorupție sau pentru prevenirea spălării banilor. Și am făcut o pasiune din acest job, care presupune expunerea la situații interesante, învățare continuă și multe satisfacții.

Activitatea mea presupune, în primul rând, coordonarea și dezvoltarea practicii și a echipei de Forensic a PwC România. Coordonez o echipă de specialiști care sunt implicați în diverse proiecte de investigații, expertize sau conformitate, precum cele enumerate anterior. Acolo unde este cazul, cooperăm strâns cu specialiști pe diverse industrii și cu avocați.

Ce tip de calificări sau competențe sunt necesare pentru o poziție într-o echipă de forensic accounting?

Un forensic accountant este un ”detectiv”, un căutător de dovezi și fapte, care, în plus, are capacitatea de a prezenta și comunica date si aspecte financiare complexe într-o manieră simplă și concisă.

Abilitățile analitice, gândirea critică, abilitățile de prezentare și comunicare și o atenție la detalii și curiozitate sunt printre principalele calități pe care trebuie să le aibă un specialist forensic.

Misiunea noastră de a ajuta companiile să prevină și să reducă pierderile, pagubele și riscurile de fraudă, corupție, spălarea banilor și consecințele potențiale ale acestora (pierderea reputației, pierderi financiare mari sau chiar falimentul) implică, pe lângă calitățile enumerate mai sus, foarte multe cunoștințe și competențe.

Cunoștințele financiar-contabile sunt absolut necesare, iar cursurile și acreditarea ACCA sunt foarte importante în acest sens. La acestea se adaugă calificările în tehnici/tehnologii de tip forensic computers și sisteme antifraudă și împotriva spălării banilor. De asemenea, în echipa de forensic sunt importante cunoștințele care sunt aduse de oamenii cu experiență anterioară în conformitate, poliție sau procuratură, respectiv oameni formați în psihologie.

În acest domeniu, pregătirea este continuă, pentru a ține pasul cu schemele de criminalitate economică din ce în ce mai sofisticate și mai complexe, în contextul evoluției tehnologiei, respectiv în contextul economic și geopolitic etc.

Care a fost cea mai spinoasă situație de fraudă economică cu care v-ați confruntat?

Majoritatea proiectelor de forensic sunt provocatoare și presupun un proces complex.

Vă pot da câteva exemple de cazuri la care am lucrat:

O companie a primit informări de la un avertizor de integritate cu privire la o serie de nereguli: situații de utilizare a bunurilor companiei în scop personal, favorizarea unor furnizori si raportări financiare denaturate. În acest context compania ne-a angajat pentru a identifica dacă există substanță în legătură cu informațiile primite, respectiv pentru a prezenta dovezile și faptele identificate.

Investigația a presupus interviuri cu angajați relevanți, preluarea de calculatoare de business, după avizul legal, și analiza de emailuri pe baza de cuvinte cheie, recuperarea și analiza de date șterse, verificări de integritate, analiza de tranzacții și de documente.

Ca în orice investigație, nivelul de emoție din partea celor investigați este foarte mare, însă ca investigatori trebuie să ne păstrăm obiectivitatea și urmărim aflarea faptelor și evidențelor legate de aspectele analizate. Munca unui investigator presupune și multă iscusință în a alege tehnicile de lucru, respectiv în a alege momentul sau succesiunea utilizării lor.

Un alt exemplu este o companie care ne-a solicitat sprijinul pentru cuantificarea profiturilor pierdute ca urmare a nerespectării unor clauze contractuale de către unul din partenerii săi de afaceri.

Cuantificarea profitului nerealizat s-a efectuat pe baza de analize financiare si documentare, respectiv pe bază de analize de piață. Partea cea mai dificilă a constat în identificarea și separarea profitului nerealizat si rezultat din nerespectarea contractuală de alte cauze, cum ar fi cauze rezultate din evoluția pieței.

In acest sens, au fost necesare analize istorice și comparative cu concurenți din același segment de piață și mărime, precum și identificarea de dovezi cum ar fi comenzi anulate sau reduse, măsuri luate ca urmare a cauzelor produse de nerespectarea contractului, etc.

Documentarea analizei s-a făcut într-un raport de expertiză care a fost prezentat de noi în fața tribunalului arbitral. După prezentare a urmat examinarea de către tribunalul arbitral și de către avocații părților.

Expertizele presupun o muncă riguroasă și o gândire din multiple unghiuri, deoarece rapoartele sunt analizate și criticate de tribunal și de către părțile implicate în dispută.

Au existat și situații de alarmă falsă?

De cele mai multe ori nu există fum fără foc. Însă au fost și cazuri în care în urma investigației s-a dovedit că informările erau nefondate și că erau rezultatul unor conflicte sau răzbunări care aveau la bază motive personale.

”Alarma falsă” în investigațiile pe care le derulăm este de obicei rezultatul diferenței dintre eroare și fraudă, care este dată de intenție, informații care se dovedesc false și care au la bază conflicte care pot conduce la răzbunări sau acte malițioase nefondate, interpretări sau informații incomplete.

Cum depistați, în general, autorii fraudelor economice și ce măsuri iau, în general companiile?

Orice fraudă sau act de criminalitate economică lasă urme. Cifrele vorbesc, și emailurile, și oamenii.

Tehnicile de analiză folosite de un forensic accountant includ: interviuri, analize de date și documente financiar-contabile și operaționale, analize de tip computer forensic în care, cu ajutorul tehnologiilor dedicate, sunt analizate volume imense de date, emailuri și sunt recuperate date șterse de angajați, analize și corelare de date din domeniul public.

În urma unei suspiciuni sau informări de fraude sau act de criminalitate economică, pașii urmați de companii includ: stabilirea unei echipe de răspuns care include specialiști din diverse domenii, investigarea internă sau cu ajutorul consultanților de tip forensic accountants, analiza faptelor și dovezilor identificate împreună cu echipa de avocați, informarea autorităților, după caz, definirea și implementarea de măsuri de remediere pentru a reduce riscul de fraudă/criminalitate economică în viitor (ex, controale interne, implementare de sisteme de monitorizare tranzacții, verificări de integritate, verificări inopinate și/sau cu o anumită regularitate, implementare de canale de raportare, etc).

Care a fost cea mai mare valoare de fraudă economică pe care ați depistat-o?

Când vine vorba de fraudă, nu trebuie să existe ordin de mărime. Un act fraudulos nu trebuie tolerat, el trebuie investigat și în urma investigației trebuie luate măsuri.

Sunt fraude care au costat anumite companii milioane sau miliarde de euro și care au inclus costul fraudei, cel cu investigația, cu avocații, amenzi și penalități și costuri de remediere.

Dincolo însă de pierderile financiare, fraudele pot avea consecințe nefaste de imagine și reputație, care pot duce chiar la falimentul unei companii. Gândiți-vă la cazurile celebre de scandaluri economice, precum cel al companiei americane de energie Enron, un gigant care a dispărut peste noapte. În cazul Enron de exemplu, conducerea Enron a practicat scheme financiare creative pentru a ascunde situația reală a datoriilor și activelor de investitori și creditori.

De ce apelează companiile la serviciile unui forensic accountant și nu sună direct la poliție?

În momentul în care o companie are o suspiciune sau primește o informare de fraudă sau criminalitate economică, va trebui să evalueze dacă există un fundament bazat pe fapte și dovezi și să identifice obligațiile legale de raportare împreună cu echipa sa de avocați.

Forensic accountants sunt implicați pentru a sprijini clientul și/sau avocații săi în identificarea de fapte și dovezi sau sa efectueze expertize financiar-contabile. În anumite situații rapoartele noastre pot fi atașate la informările sau plângerile efectuate către autorități.

Faceți parte dintr-o companie multinațională - ați rezolvat situații de criză și în străinătate sau doar în România?

Atât eu, cât și membrii echipei pe care o conduc suntem frecvent implicați în proiecte internaționale/globale care includ echipe mixte din România, SUA, Germania, Franța, UK, Cehia. Un proiect memorabil la care am lucrat s-a desfășurat in Madagascar și a presupus o analiza de conformitate cu reglementări anticorupție.

Ce tipuri de cursuri ar trebui să urmeze un contabil sau un absolvent de studii economice ca să ajungă forensic accountant?

Mulți specialiști forensic au o diplomă de licență sau de master în contabilitate, finanțe sau administrarea afacerilor și pot avea, de asemenea, certificări precum Contabil certificat (ACCA), Examinator certificat de fraudă (CFE), Auditor certificat (CIA).

În cariera mea, calificarea care m-a ajutat multidisciplinar și care mi-a consolidat baza profesională a fost certificarea ACCA, care îți deschide multe uși atât local, cât și internațional și care te completează ca profesionist în domeniul financiar-contabil.

Pe lângă cursurile diverse care acopereau tematici contabile, de analiză financiară, de instrumente financiare, de resurse umane, de etică, de taxe, îmi aduc aminte cu plăcere de interacțiunea cu profesorii și colegii de curs. Și, nu în ultimul rând, de întâlnirile la care luam parte pe parcursul perioadelor de curs.

Articol susținut de ACCA