​Industria cimentului reprezintă o ramură esențială în dezvoltarea economică a unei țări. Fără ciment, nu există beton, iar fără beton marile proiecte de infrastructură, construcțiile energetice verzi, fundațiile turbinelor eoliene, reabilitările de locuințe și multe alte proiecte care susțin această dezvoltare, nu ar putea fi realizate. Beneficiile utilizării betonului se pot vedea în societate, economie și mediu.

Marinela Dracea, Președinte CIROM Foto: CIROM

Betonul este în mod natural rezistent, chiar și în cele mai dure condiții. Rezistent la foc, vânt, apă, vibrații și cutremure este esențial pentru progresul și dezvoltarea unei societăți moderne. Fiind un material versatil, durabil, accesibil și eficient din punct de vedere energetic, betonul poate răspunde unei game largi de nevoi, precum infrastructura supraterană și subterană, clădiri și locuințe, infrastructură de apă, drumuri și transport subteran. Unele dintre cele mai emblematice structuri din lume – vechi și noi deopotrivă – au fost realizate din beton.

“Betonul este un material 100% natural, realizat prin tehnologii de fabricație moderne, dezvoltate în scopul îmbunătățirii calității produselor finite din punctul de vedere al impactului asupra mediului. Datorită versatilității, rezistenței și durabilității sale, betonul este un produs de construcție sigur, fiabil și durabil. Cu o masă termică ridicată, reciclabil 100% și cu potențial de recarbonatare, betonul, pe parcursul întregului său ciclu de viață, sprijină în mod semnificativ reducerea emisiilor în sectorul construcțiilor, care reprezintă 40% din consumul de energie și 36% din emisiile de CO2 în Uniunea Europeană. Prin urmare, putem spune că cimentul și betonul reprezintă cheia pentru un mediu durabil construit”, a declarat Marinela Drăcea, Președinte CIROM.

Industria cimentului își accelerează parcursul către zero net până în 2050, iar betonul poate reprezenta un element esențial în atenuarea schimbărilor climatice și în construcția unui mediu durabil pentru generațiile viitoare.

În același timp, eficiența energetică, durata lungă de viață și eficiența materialului pe întregul ciclu de viață al unei structuri sunt, de asemenea, factori esențiali în decarbonizarea unui mediu construit. Capacitatea betonului de a absorbi variațiile de temperatură (numită masă termică) contribuie la confortul unei clădiri, precum și la reducerea costurilor. Durabilitatea acestuia înseamnă și că întreținerea și renovarea sunt, de asemenea, reduse. Utilizarea masei termice, atunci când este integrată cu un design inteligent, poate minimiza cu peste 60% cerințele de energie în utilizare ale unei structuri pe durata de viață a acesteia. În plus, betonul poate oferi bariere fonice, ceea ce îl face ideal pentru densitatea urbană.

Betonul absoarbe dioxidul de carbon din atmosferă, captându-l permanent prin carbonatare. O serie de studii au arătat că până la 25% din emisiile de carbon sunt reabsorbite și blocate în produsele din beton pe parcursul ciclului lor de viață, reducând amprenta de CO2. Totodată, betonul expus și mărunțit asociat de obicei cu demolarea sau dezafectarea infrastructurii și clădirilor crește viteza cu care CO2 este absorbit din atmosferă.

Fiind cel mai folosit material de construcție din lume, betonul joacă un rol important în crearea unui mediu durabil construit. Rezistența, durabilitatea, performanța termică, versatilitatea, reciclabilitatea, capacitatea sa de a absorbi carbon și natura sa locală – oferă beneficii semnificative de durabilitate și ajută la reducerea amprentei de carbon a clădirilor și infrastructurii pe parcursul ciclului de viață.

Betonul poate fi reciclat 100% la sfârșitul ciclului de viață, ca agregat alternativ utilizat la construirea infrastructurii de transport sau pentru obținerea unui nou beton. Poate fi reutilizat în timp, economisind resursele de infrastructură, energie, timpul și banii cheltuiți pentru o construcție nouă.

Activitățile de construcții și/sau demolări generează cantități mari de deșeuri cu un potențial impact asupra mediului și sănătății umane. Prin reciclare în industria cimentului, deșeurile din construcții și demolări (DCD) sau care sunt deja depozitate sunt transformate în resurse alternative - implementând astfel economia circulară în procesele sale de producție.

În demersul său privind consumul responsabil al resurselor și tranziția către o economie circulară, industria cimentului este preocupată de dezvoltarea activității de gestionare corectă a deșeurilor din construcții și demolari la nivel național și se implică activ în dezvoltarea legislației în domeniu.

Despre CIROM

CIROM este o organizație patronală care reprezintă cei mai mari producători de ciment și produse minerale din România. CIROM are 10 companii membre, care contribuie anual la bugetul de stat cu aproximativ 200 de milioane de euro și asigură aproximativ 10.000 de locuri de muncă pe tot lanțul valoric.

Producția de ciment și a altor produse minerale pentru construcții are un profil capital intensiv, energo intensiv și un puternic caracter local. Principalele materiale utilizate în producția cimentului sunt de origine națională, unitățile de producție se află în apropierea carierelor de materii prime și angajează forță de muncă locală. Distribuirea și utilizarea produselor, producerea betonului și a altor materiale de construcții au loc tot pe plan local. Având în vedere specificul activității, industria are un rol important în consolidarea economiilor locale și în furnizarea unei surse stabile de locuri de muncă.

Articol susținut de CIROM