Agenţia Naţională de Integritate (ANI) critică mai multe amendamente depuse la Comisia juridică a Senatului prin care se aduc modificări regimului de depunere, evaluare şi anonimizare a declaraţiilor de avere şi de interese în instituțiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Potrivit ANI, declaraţiile de avere ale acestor categorii nu vor mai fi publice, nu vor mai fi transmise agenţiei, iar inspectorii de integritate le vor putea consulta doar cu aprobare, la sediul instituţiei unde este angajată persoana respectivă.

Agenția Națională de Integritate (ANI) Foto: AGERPRES

Potrivit ANI, în ședința de săptămâna trecută a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului au fost propuse o serie de amendamente la Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, care vor avea ca efect imediat introducerea unui regim special de integritate pentru „personalul din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru care, potrivit statutului ori prin natura atribuţiilor de serviciu, apartenenţa la aceste instituţii reprezintă informaţii clasificate ori confidenţiale/nedestinate publicităţii ori prin a căror diseminare neautorizată se pot prejudicia ordinea publică, securitatea naţională, apărarea ţării, interesele persoanelor de drept public deţinătoare, rezultatul misiunilor specifice, ori se pot dezvălui surse confidenţiale, se pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma misiunilor specifice".

Amendamentele nu precizează explicit care sunt aceste categorii de personal din cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru care se aplică această excepţie, arată ANI.

Potrivit modificărilor propuse, persoanele care ar urma să facă parte din aceste categorii vor fi stabilite prin norme interne ale instituţiei, aspect care contravine în mod grav normelor constituţionale şi de tehnică legislativă, spune ANI într-un comunicat de presă.

În secţiunea aferentă motivării amendamentelor, autorul acestora face referire la o anumită categorie de personal căreia i s-ar aplica această excepţie - „structurile specializate ale MAI în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale".

Care ar fi efectele amendamentelor propuse pentru modificarea Legii ANI

ANI spune că amendamentele propuse vor crea următoarele efecte:

Încălcarea principiului transparenţei în exercitarea funcţiilor publice:

  • Declaraţiile de avere şi de interese depuse de către aceste persoane nu vor mai fi publice, ci vor trebui păstrate "în locuri special amenajate, în condiţii în care să asigure confidenţialitatea";
  • Persoanele menţionate anterior ar urma să depună declaraţii de avere şi de interese strict în cadrul instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea, eliminând atribuţia persoanei responsabile de a le transmite agenţiei, cum de altfel este cazul începând cu anul 2007, astfel că ANI nu va mai putea primi şi gestiona declaraţii pentru aceste categorii de persoane. Mai mult, începând cu anul 2022 declaraţiile de avere şi de interese se depun exclusiv prin intermediul platformei e-DAI.

Ingerinţe în activitatea de evaluare şi încălcarea independenţei operaţionale:

  • Declaraţiile de avere şi de interese ale persoanelor vizate de amendamente vor putea fi accesate de inspectori de integritate special desemnaţi şi doar la sediul instituţiei din care face parte persoana evaluată;
  • Pentru a desfăşura activităţi de evaluare specifice privind incompatibilităţi, conflicte de interese sau averi nejustificate, inspectorul ANI trebuie să solicite unei alte entităţi aprobări suplimentare pentru a accesa aceste declaraţii şi să se deplaseze la sediul acesteia pentru a le putea vizualiza;
  • * Interacţiunea inspectorilor ANI cu persoana evaluată se va realiza prin intermediul unor persoane anume desemnate de către instituţia în care îşi desfăşoară activitatea persoana evaluată;
  • În cazul în care agenţia constată un incident de integritate, în vederea comunicării rapoartelor de evaluare, inspectorul de integritate trebuie să solicite instituţiei din care face parte persoana evaluată "deanonimizarea" declaraţiilor de avere şi de interese.

Conform ANI, această „deanonimizare” se realizează, potrivit amendamentelor, în termen de cel mult 3 luni de la data solicitării ANI.

Astfel, noile amendamente creează obligaţia ANI de a transmite rapoartele de evaluare în primă fază către conducătorul instituţiei din care face parte persoana evaluată, urmând ca ulterior să trimită raportul de evaluare şi instituţiilor cu competenţe în controlul respectării legislaţiei, fiscale, penale, disciplinare.

  • Adoptarea acestor amendamente ar duce la afectarea şi întârzierea activităţii de evaluare în cele peste 380 de dosare aflate în prezent pe rolul agenţiei şi a altor câteva zeci aflate pe rolul instanţelor de judecată, dosare care vizează persoane care ar putea face parte din categoriile invocate în amendamentele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări.

Încălcarea principiului repartizării aleatorii a dosarelor - activitatea de evaluare a averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se va realiza de către inspectori de integritate anume desemnaţi, aspect ce va crea un profund caracter de subiectivitate şi o lipsă de imparţialitate în ceea ce priveşte repartizarea sesizărilor.

Pentru persoanele vizate de aceste modificări legislative, ANI anunţă că a identificat până, în prezent, peste 800 de incidente de integritate constând în incompatibilităţi, conflicte de interese în materie administrativă, averi nejustificate cu o valoare totală de aproximativ 20,2 milioane lei, sesizarea organelor de urmărire penală pentru nedeclarare venituri din jocuri de noroc în valoare de peste 900.000 lei, precum şi cazuri de nedepunere a declaraţiilor de avere şi de interese.

Agenţia Naţională de Integritate spune că a transmis vinerea trecută către Comisia juridică din Senat un punct de vedere în care arată că nu susţine modificările propuse, întrucât actuala reglementare instituie suficiente garanţii privind confidenţialitatea informaţiilor în cadrul acţiunilor specifice de depunere a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi a celor desfăşurate de inspectorii de integritate.

  • „Considerăm că aceste amendamente au rolul de înlătura unele categorii de deponenţi de la publicarea declaraţiilor de avere şi de interese, de a implementa proceduri distincte în ceea ce priveşte atât depunerea declaraţiilor, cât şi modalitatea de evaluare pentru categorii de funcţii care au obligaţia respectării Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Facem precizarea că, în prezent, România este evaluată de Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) în cadrul Rundei a cincea de evaluare, printre temele examinate fiind prevenirea corupţiei şi promovarea integrităţii (...) la nivelul instituţiilor de punere în aplicare a legii.
  • Astfel, evaluarea vizează funcţionarii organismelor care îndeplinesc funcţii esenţiale de aplicare a legii şi care fac obiectul reglementărilor naţionale, respectiv funcţionarii din cadrul instituţiilor din domeniul ordinii, siguranţei publice şi siguranţei naţionale”, adaugă ANI.