​Guvernul vrea să extindă marți perioada de concediu pentru creșterea copilului în cazul celuilalt părinte care nu a solicitat inițial acest drept, fie că este ea mama sau tatăl salariat. Astfel, perioada va crește de la cel puțin 1 lună la cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului pentru creșterea copilului.

Concediu crestere copilFoto: Inara Prusakova / Dreamstime.com

În prezent, dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile de acordare a concediului pentru creștere copilului, potrivit legii, cel puţin o lună din perioada totală a concediului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept, fie că este ea mama sau tatăl salariat. Perioada acesta se va extinde la cel puțin 2 luni.

Astfel, tatăl salariat va putea beneficia de acest concediu pentru o perioadă de cel puțin 2 luni, dacă mama optează pentru concediul de creștere copil. În situația inversă, mama salariată va putea beneficia de cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului pentru creșterea copilului, dacă cel care a solicitat acest drept a fost tatăl.

Astfel, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 se va modifica astfel:

”Art. 11 – (1) Dreptul la concediul pentru creșterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă părinților, precum și persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

 • a) cel puţin 2 luni din perioada totală a concediului de creştere a copilului sunt alocate uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
 • b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.”

VEZI AICI PROIECTUL DE OUG ȘI NOTA DE FUNDAMENTARE

Schimbările sunt făcute prin Ordonanță de Urgență, motivul fiind acela că România este deja în procedură de infringement pentru netranspunerea în legislația națională a acestor prevederi europene.

Proiectul de act normativ vizează modificări ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, astfel încât acest act să fie conform cu prevederile Directivei (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor.

Principalele schimbări sunt:

 • - modificarea reglementărilor actuale în sensul extinderii perioadei netransferabile de concediu pentru creșterea copilului în cazul celuilalt părinte care nu a solicitat inițial dreptul, de la cel puțin 1 lună la cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului;
 • - revizuirea și completarea reglementărilor actuale privind acordarea perioadelor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, sau după caz, stimulent de inserție, astfel încât să fie evidențiată flexibilitatea în acordarea acestor drepturi;
 • - reglementarea situației privind recalcularea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului, în cazul obținerii în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv ani, în cazul copilului cu handicap, a unor venituri din hotărâri judecătorești/adeverințe/acte de rectificare a veniturilor;
 • - suspendarea/încetarea plății indemnizației pentru creșterea copilului în situația expirării certificatului de încadrare în grad de handicap, în perioada concediului de creștere a copilului;
 • - reglementarea unei perioade de preaviz rezonabilă pe care lucrătorul o acordă angajatorului atunci când își exercită dreptul la concediul și indemnizația pentru creșterea copilului;
 • - completarea prevederilor actuale referitoare la cererea lucrătorului de concediu pentru creșterea copilului, astfel încât să fie precizat începutul și sfârșitul preconizat al perioadei de concediu;
 • - completarea reglementărilor privind menținerea drepturilor privind încadrarea în muncă care au fost dobândite sau sunt în curs de a fi dobândite de lucrători la data la care începe concediul până la sfârșitul respectivului concediu;
 • - revizuirea unor dispoziții privind asimilarea veniturilor realizate în alte state membre UE;
 • - revizuirea și completarea dispozițiilor actuale, astfel încât să fie asigurată claritate legislativă în situația persoanelor îndreptățite ai căror copii obțin certificat de încadrare în grad de handicap pe parcursul acordării drepturilor de concediu și indemnizația pentru creșterea copilului, precum și până la împlinirea de către copil a vârstei de 3-4 ani;
 • - reglementarea obligației autorităților de a informa atât lucrătorii, cât și angajatorii cu privire la prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului;
 • - introducerea ca perioadă asimilată a concediului și indemnizației de acomodare, în vederea acordării concediului și indemnizației pentru creșterea copilului;
 • - reglementarea situației privind recuperarea sumelor reprezentând indemnizația pentru creșterea copilului în concordanță cu Decizia Curții Constituționale nr.232/2021;
 • - introducerea altor modificări astfel încât să fie asigurată claritate la nivel legislativ și o transpunere corespunzătoare a prevederilor noii Directive;
 • - introducerea unor dispoziții tranzitorii. Astfel, modificările propuse prin proiectul de act normativ se vor aplica de la 1 ianuarie 2023.

Fac excepție prevederile care majorează perioada de netrasferabilitate de la o lună la 2 luni care se vor aplica pentru cererile de acordare a dreptului de indemnizație lunară depuse începând cu 1 ianuarie 2023 și pentru cererile depuse anterior, dar nesoluționate până la această dată, precum și prevederile referitoare la perioada obligatorie pentru înștiințarea angajatorului, de către angajat/angajată cu privire la intenția de intrare în concediul pentru creșterea copiilor.

Sursa foto: Dreamstime.com