Actele de identitate, permisele de conducere sau autorizațiile provizorii de circulație care au expirat în timpul stării de alertă, dar au avut valabilitatea prelungită prin lege cu încă trei luni de la încetarea stării de alertă își pierd valabilitatea de marți, 7 iunie. Cei care nu își preschimbă aceste documente sunt pasibili de amenzi ce pot depăși 1.000 de lei.

Carte de identitateFoto: dgepmb.ro

Conform Ministerului de Interne, în 7 martie 2022 la nivel național erau înregistrate aproximativ 387.000 documente de identitate expirate în perioada 1 martie 2020 - 7 martie 2022, iar până în 28 mai 2022 pentru aproximativ 267.000 de documente nu a fost solicitată preschimbarea.

Care sunt pașii pentru obținerea unei noi cărți de identitate

Românii care sunt în această situație trebuie să meargă la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor pe raza cărora își au domiciliul, pentru schimbarea cărții de identitate, având în vedere că aceste documente își pierd valabilitatea la 7 iunie.

Pentru evitarea aglomerației la sediul acestor servicii publice, MAI le recomandă oamenilor să acceseze platformele de programare on-line şi/sau telefonic existente la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor.

Potrivit legii, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Aproximativ o jumătate de milion de permise de conducere expirate

Și Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor (DRPCIV) a reamintit, luni, că permisele de conducere/autorizațiile de circulație provizorie care au expirat în perioada de alertă, își pierd valabilitatea de marți, 7 iunie.

Instituția precizează că, la data încetării stării de alertă, potrivit statisticilor sale, erau aproximativ 500.000 de documente expirate (permise de conducere/autorizații de circulație provizorie).

Pentru evitarea aglomerației la sediile serviciilor publice regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, DRPCIV le recomandă celor aflați în această situație să solicite preschimbarea documentelor parcurgând următorii pași:

  • programare online pe site-ul www.drpciv.ro,
  • achitarea contravalorii documentelor solicitate (prin intermediul CEC, BCR, rețeaua de stații SelfPay, online – ghișeul.ro sau drpciv.ro sectiunea servicii online – plăți, mandat poștal, etc.)
  • pregătirea documentelor necesare pentru preschimbarea permisului de conducere/înmatricularea vehiculelor (lista documentelor se regăsește pe site-ul www.drpciv.ro, secțiunea documente și formulare.
  • prezentarea la sediu conform programării.

Potrivit art.2 alin.(1) din OMAI nr.123/2013 privind condițiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului, cererea pentru preschimbarea permisului de conducere poate fi depusă la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, indiferent de domiciliul titularului.

Stadiul emiterii documentelor poate fi urmărit, în timp real, pe site-ul www.drpciv.ro, secțiunea servicii online – emitere permis/emitere certificat.

Documente necesare pentru preschimbarea permisului auto

  • 1) Cererea solicitantului care se obține și se completează în format electronic la ghișeu (împreună cu declarația de furt/pierdere, după caz);
  • 2) Actul de identitate al solicitantului, original;
  • 3) Dovada de plată a contravalorii permisului de conducere – 89 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife).
  • 4) Permisul de conducere în original;
  • 5) Documentul emis de o unitate medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medial să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere (fișa medicală). Lista unitaților autorizate este disponibilă pe site-ul Ministerului Sănătății – www.ms.ro.