Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aplicat amenzi contravenţionale operatorilor de distribuţie de energie electrică şi gaze naturale în valoare totală de 2.285.000 lei, a transmis marți Autoritatea, potrivit Agerpres. Cauzele sunt nerespectarea reglementărilor referitoare la termenele pentru înregistrarea cererilor sau pentru acordarea avizelor, dar şi pentru numărul de întreruperi neplanificate sau neasigurarea calităţii tehnice a energiei electrice distribuite, printre cei sancţionaţi numărându-se Distrigaz Sud Reţele, Distribuţie Energie Electrică România, DELGAZ GRID.

Dumitru Chirita, seful ANREFoto: AGERPRES

”În perioada martie – octombrie 2021, ANRE a efectuat numeroase controale la operatorii de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale. În urma constatărilor efectuate, ANRE a sancţionat operatorii de distribuţie de energie electrică şi gaze naturale, aplicând amenzi contravenţionale în valoare totală de 2.285.000 lei”, precizează autoritatea.

ANRE prezintă şi lista celor amendaţi, precum şi neregulile constatate:

- Distrigaz Sud Reţele (gaze naturale) a fost sancţionată cu amenzi contravenţionale în valoare de 725.000 lei, în principal pentru:

 • Nerespectarea termenului de 30 de zile pentru emiterea Avizului Tehnic de Racordare (ATR) persoanelor fizice şi juridice;
 • Nerespectarea termenului de 45 de zile pentru modificarea Avizului Tehnic de Principiu (ATP) pentru care nu s-au încheiat contracte de racordare.

- Distribuţie Energie Electrică România a fost sancţionată cu amenzi contravenţionale în valoare de 690.000 lei, în principal pentru:

 • Nerespectarea termenului de 90 de zile pentru proiectarea, autorizarea, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentelor electrice;
 • Nerespectarea termenului de 30 de zile pentru emiterea Avizului Tehnic de Racordare (ATR) persoanelor fizice şi juridice.

- E-Distribuţie Muntenia a fost sancţionată cu amenzi contravenţionale în valoare de 375.000 lei, E-Distribuţie Dobrogea a fost sancţionată cu amenzi contravenţionale în valoare de 200.000 lei şi E-Distribuţie Banat a fost sancţionată cu amenzi contravenţionale în valoare de 75.000 lei, în principal pentru:

 • Nerespectarea termenului de 90 de zile pentru proiectarea, autorizarea, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentelor electrice;
 • Nerespectarea termenului de 30 de zile pentru emiterea Avizului Tehnic de Racordare (ATR) persoanelor fizice şi juridice;
 • Nerespectarea termenului de maximum 20 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare de a transmite solicitantului scrisoarea de informare privind necesitatea extinderii reţelei electrice de distribuţie;
 • Nerespectarea numărului de întreruperi lungi neplanificate ce afectează un loc de consum şi/sau de producere racordat la reţelele electrice de joasă tensiune (JT) într-un an calendaristic;
 • Nerespectarea termenului de restabilire a căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum şi/sau de producere, după o întrerupere neplanificată.

- DELGAZ GRID, a fost sancţionată cu amenzi contravenţionale în valoare totală de 150.000 lei, din care 90.000 lei în domeniul energiei electrice şi cu amenzi contravenţionale în valoare de 60.000 lei, în domeniul gazelor naturale în principal pentru:

 • Neasigurarea calităţii tehnice a energiei electrice distribuite;
 • Nerespectarea termenului de 45 de zile pentru modificarea Avizului Tehnic de Principiu (ATP) pentru care nu s-au încheiat contracte de racordare;
 • Nerespectarea termenului de 90 de zile pentru depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru branşamentele de gaze naturale;
 • Nerespectarea obligaţiei de a emite din oficiu şi de a transmite prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuţie a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune.

- Distribuţie Energie Oltenia, a fost sancţionată cu amenzi contravenţionale în valoare de 70.000 lei, în principal pentru:

 • Nerespectarea termenului de 90 de zile pentru proiectarea, autorizarea, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentelor electrice;
 • Nerespectarea termenului de restabilire a căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum şi/sau de producere, după o întrerupere neplanificată;
 • Depăşirea numărului maxim de întreruperi planificate, în mediul urban.

”ANRE monitorizează permanent activitatea operatorilor de distribuţie de energie electrică şi gaze naturale, în vederea verificării respectării de către aceştia a tuturor prevederilor legale în vigoare. Facem menţiunea că sumele aferente sancţiunilor aplicate de ANRE se constituie integral ca venit la bugetul de stat”, precizează autoritatea.