Sustenabilitate. Un termen care domină strategiile companiilor din toate domeniile, intens discutat și analizat, în jurul căruia pare să se rotească viitorul. De la economia de resurse, utilizarea regenerabilelor, managementul deșeurilor, susținerea mobilității alternative, până la implicarea în comunitate, atenția acordată „verdelui” și dezvoltarea resursei umane, toate par să lucreze pentru sustenabilitate și să aibă impact în viața tuturor. În real-estate, sustenabilitatea este un trend care s-a dezvoltat constant, un avantaj de business cu efecte asupra confortului tuturor.

Iulius Town TimișoaraFoto: Iulius Grup

Am vorbit cu Dan Adrian Chelaru - Group Sustainability Officer IULIUS despre angajamentul companiei pentru sustenabilitate, concretizat printr-o strategie centrată pe trei mari piloni: mediu, comunitate și guvernanță și etică în afaceri.

Care este principalul aspect la care vă gândiți când vorbiți de sustenabilitate, raportat la companie?

Sunt foarte multe aspecte importante pe care se construiește strategia noastră de sustenabilitate, dar dacă ar fi să alegem unul singur, care este și cel mai vizibil, atunci putem vorbi despre grădini. Reprezintă o amprentă a proiectelor IULIUS, de care comunitatea s-a atașat și care au devenit repere urbane și sociale. În portofoliu sunt peste 13 hectare de spații verzi, în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, care au presupus investiții inițiale de peste 15 milioane de euro, pentru a fi armonios încadrate orașului, cu arbori maturi și o atmosferă naturală autentică.

Spre exemplu, la Palas Iași avem un raport al spațiilor verzi din suprafața totală de aproape 46% și cred că este singurul proiect din România care se poate mândri cu o proporție atât de mare de verde. Iar dacă am ajuns la calcule, estimările noastre arată că arborii plantați în grădinile IULIUS absorb anual aproximativ 75 de tone de CO2. Iar dacă adăugăm campaniile anuale de împădurire organizate de IULIUS, o inițiativă de compensare a amprentei de carbon prin intermediul absorbanților naturali, precum pădurile, aportul este și mai mare. Numai anul acesta am plantat peste 4.500 de puieți și estimăm că suprafețele plantate vor stoca în următorii 50 de ani până la 4.500 tone CO2, contribuind la susținerea obiectivului (13) Acțiune Climatică din Agenda ONU 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Avem soluții și pentru proiectele în care nu avem spații verzi extinse, cum ar fi plantarea de arbori în parcările de la nivelul solului. Se reduce astfel efectul de „insulă de căldură” generat de acestea, prin scăderea temperaturii de la nivelul suprafețelor betonate, iar aerul este mai curat, toate aceste măsuri având implicații directe asupra sănătății și confortului oamenilor.

Clădiri verzi, prietenoase cu mediul și cu oamenii

Cum se aplică principiile sustenabilității în cazul clădirilor dezvoltate de IULIUS?

Toate clădirile IULIUS sunt certificate LEED, adică sunt concepute și construite cu respectarea principiilor internaționale de eficiență și sustenabilitate. Tot ceea ce dezvoltăm în continuare respectă aceleași standarde și rigori. Palas Campus, care va fi cea mai mare clădire de birouri din țară, la capătul unei investiții de 120 de milioane de euro, iese în evidență și prin aceea că este primul proiect aflat simultan în 2 procese de certificare - EDGE și LEED. De altfel, Palas Campus a obținut primul credit verde, de 72 de milioane de euro, de la IFC (divizia Băncii Mondiale), ceea ce precede certificarea EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies).

Tot la Iași, ansamblul urbanistic Palas este singurul proiect din Europa Centrală și de Est care a primit certificarea LEED® Neighborhood Development pentru impactul pozitiv asupra comunității și pentru modul sustenabil în care au fost concepute și construite clădirile integrate. Clădirea UBC 3 din Iulius Town Timișoara este singura certificată LEED Platinum din afara Capitalei. Aceste certificări confirmă că tot ceea ce construim se face cu grijă pentru mediu și pentru oameni. Eficiența energetică, gestionarea apei, maximizarea efectului luminii naturale, colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea sunt preocupările noastre pe termen scurt, lung și mediu, astfel încât amprenta asupra mediului să fie minimă.

Ce ținte aveți în privința reducerii emisiilor de CO2?

Focusul nostru este crearea unui portofoliu de proprietăți eficiente din punct de vedere al emisiilor GES (gaze cu efect de seră), care să contribuie la atingerea nivelului zero de emisii nete. Primul pas în acest sens este un audit al emisiilor de carbon rezultate din întreg portofoliul de operațiuni, pentru a înțelege mai bine de unde provin acestea. Această evaluare ne va permite apoi să luăm măsurile care se impun pentru reducerea amprentei de carbon.

Este relevant de menționat că, la nivelul UE, industria real-estate este responsabilă de 38% din totalul energiei consumate și de 29% din emisiile de gaze cu efect de seră. Astfel, abordarea la nivel sectorial a decarbonizării este esențială pentru atingerea obiectivelor UE în ce privește reducerea amprentei de carbon.

Focus pe colectare selectivă

Cum abordați problema gestionării deșeurilor - colectare selectivă, reciclare. Ce soluții aveți la nivelul grupului și cât de eficiente sunt?

Gestionarea deșeurilor este un capitol important al eforturilor noastre de a reduce amprenta asupra mediului și un efort pe care trebuie să îl facem neîncetat. Am crescut anual procentul de deșeuri reciclabile din totalul deșeurilor menajere, ținta pentru anul 2021 fiind creșterea cu 20% a cantităților de reciclabile față de 2019, iar obiectivul pe termen mediu este scăderea cantităților de deșeuri menajere eliminate prin depozitare cu peste 50%.

O să dau exemplul concret al Palas Iași, unde am reușit să îmbunătățim procesul de colectare selectivă atât printr-o mai bună colectare la sursă, cât și printr-o sortare suplimentară a deșeurilor menajere. Ne așteptăm așadar ca la finalul anului să avem cu 20% mai multe deșeuri colectate separat față de 2019 și să atingem o medie a deșeurilor reciclabile colectate separat de 30% din cantitatea totală a deșeurilor menajere, față de 10% anul trecut.

Reducerea risipei alimentare prin transformarea resturilor în compost, în conformitate cu obiectivele la nivel european și național în acest sens, este un alt focus al IULIUS și estimăm că aplicând acest mecanism vom diminua cantitatea de deșeuri menajere cu până la 40%.

Mai multe biciclete, mai puține mașini

Ce soluții aveți pentru reducerea traficului în perimetrul proiectelor IULIUS și pentru a încuraja soluțiile alternative, nepoluante, de mobilitate?

Reducerea traficului rutier și, în același timp, creșterea mobilității alternative sunt obiective care guvernează toate proiectele noastre. Ele fac parte din cartea de vizită a IULIUS, care dezvoltă nu doar clădiri sustenabile, ci proiecte care funcționează integrat, au un impact major în dezvoltarea urbană, dar nu sunt invazive.

Proiectele IULIUS sunt realizate în direcția „walkable cities”, deschise comunității, ușor accesibile pe jos sau cu bicicleta. Viziunea noastră nu este de a împovăra orașul prin adăugarea de infrastructură rutieră care nu ar face decât să genereze mai mult trafic. Noi optimizăm infrastructura existentă și identificăm soluții care să reducă dependența de mașină în favoarea mijloacelor de mobilitate alternativă și pietonală.

Veți vedea aceste soluții aplicate în toate proiectele noastre care sunt situate în centrul orașelor. Încurajăm accesul pietonal al publicului prin alei și spații verzi care fac legătura între ansamblurile IULIUS și mediul urban. Simplificăm accesul la infrastructura de transport public și, cel mai important, încurajăm transportul alternativ prin amenajarea pistelor de biciclete și a întregii infrastructuri aferente.

Angajații IULIUS și cei ai clădirilor office beneficiază de dușuri și vestiare astfel încât să poată face naveta pe bicicletă în cele mai confortabile condiții, iar spațiile de parcare pentru biciclete sunt generoase, putând fi accesate atât de către cei care lucrează în proiectele IULIUS, cât și de publicul larg. De exemplu, Iulius Town dispune de aproximativ 600 de locuri de parcare pentru biciclete în întregul ansamblu, din care jumătate sunt acoperite.

Nu întâmplător și Palas Iași este considerată zona cea mai prietenoasă cu bicicliștii din Iași, potrivit asociațiilor de profil. Și aici sunt amenajate peste 300 locuri de parcare pentru biciclete, dintre care 150 sunt securizate complet și accesibile angajaților, iar restul sunt destinate publicului larg.

Facilitarea tranziției către surse electrice de transport, o preocupare majoră la nivel european, este un alt focus al IULIUS, astfel că în toate centrele noastre există stații de încărcare a mașinilor electrice, infrastructură pe care o vom dezvolta continuu.

Articol susținut de Iulius Grup