​Guvernul vrea să majoreze numărul maxim de posturi al Corpului de Control al prim-ministrului și să-i modifice structura organizatorică, pentru a rezolva, printre altele, problema dată de subdimensionarea personalului raportat la necesitățile instituționale și la volumul de muncă, se arată într-un proiect aflat miercuri pe masa Executivului. Modificarea vizează creșterea numărului de posturi de la 77 la 92, exclusiv demnitarul și posturile aferente cabinetului acestuia.

Corpul de control al premieruluiFoto: Guvernul Romaniei

În Nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern se spune că principalele probleme identificate, a căror rezolvare se urmărește prin acest act sunt:

  • (a) subdimensionarea aparatului de lucru al CCPM raportat la necesitățile instituționale și la volumul de muncă;
  • (b) lipsa unei organizări eficiente conform principiului specializării, în funcție de activitățile specifice, desfășurate la nivelul CCPM;
  • (c) lipsa unei structuri la nivel de direcție generală care să potențeze profilul prinicipal, de control administrativ al CCPM;
  • (d) lipsa unei structuri care să asigure îndeplinirea funcției de coordonare metodologică, prevăzută în sarcina CCPM potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020;
  • (e) lipsa unei structuri care să asigure soluționarea petiţiilor;
  • (f) afectarea eficienței personalului din cadrul Direcției juridice și suport logistic din cauza imixtiunii și confuziei atribuțiilor profesionale juridice și administrative, care nu sunt compatibile între ele.

Ce se va schimba la Corpul de Control al premierului

Prin prezentul act normativ se urmăreşte o majorare a numărului maxim de posturi al Corpului de control al prim-ministrului precum și o modificare a structurii organizatorice.

Modificarea preconizată vizează creșterea numărului de posturi de la 77 la 92, exclusiv demnitarul și posturile aferente cabinetului acestuia, cu modificarea structurii organizatorice pentru a pune în practică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2020 în mod fidel, după cum urmează:

  • (i) Înființarea, în subordinea directă a conducătorului CCPM, a unei Direcții generale de control, condusă de un director general, în subordinea cărora să-și desfășoare activitatea două direcții de control (Direcția de control al ministerelor și Direcția de control al agențiilor guvernamentale), conduse fiecare de câte un director, ajutat de câte un director adjunct și două servicii (Serviciul de control al companiilor de stat și Serviciul de monitorizare și coordonare metodologică), conduse fiecare de câte un șef de serviciu;
  • (ii) Înființarea în subordinea directă a conducătorului CCPM, a unei Direcții juridice și de petiții, condusă de un director, în subordinea căreia să-și desfășoare activitatea un Serviciu juridic și un Serviciu de petiții, ambele conduse de câte un șef de serviciu.
  • (iii) Înființarea, în subordinea directă a conducătorului CCPM, a unui Serviciu de suport administrativ și documente clasificate, condus de un șef de serviciu, în subordinea căruia să se regăsească un compartiment de secretariat și suport al personalului, un compartiment de suport logistic și IT, un compartiment de documente clasificate și analiza informațiilor și un compartiment de arhivă;
  • (iv) Menținerea cabinetului demnitarului din actuala structură cu același număr de posturi, în subordinea directă a conducătorului CCPM, cu desemnarea unui director de cabinet.

"În ceea ce privește efectele juridice pe care procesul de reorganizare a CCPM le poate avea asupra personalului existent, menționăm că, pe de o parte, acesta nu va atrage eliberarea din funcție a niciunui funcționar public ori angajat având calitatea de personal contractual în cadrul CCPM, iar, pe de altă parte, procesul anterior menționat urmărește, în esență, modificarea atribuițiilor aferente unor funcții publice cu mai puțin de 50% și modificarea structurii compartimentelor din cadrul CCPM

Mai mult decât atât, modificările preconizate nu vor avea impact asupra bugetului general consolidat, întrucât suplimentarea posturilor aferente CCPM se asigură prin redistribuirea unor posturi din numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului. Cheltuielile aferente posturilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în calitate de ordonator principal de credite, cu încadrarea în sumele aprobate deja cu această destinație prin legea bugetară anuală.", se mai arată în nota de fundamentare.