DEZBATERE Care sunt prevederile controversate din ordonanța lui Tanczos Barna privind împușcarea urșilor - problemă, explicațiile Ministerului Mediului și comentariile unui ONG specializat în prevenirea abuzurilor

de Gabriel Bejan     HotNews.ro
Marţi, 6 iulie 2021, 18:07 Actualitate | Esenţial


urs Covasna
Foto: Gabriel Bejan
​Potrivit unui draft al ordonanței care va permite împușcarea în regim de urgență a urșilor care fac probleme, intrat în posesia HotNews.ro, decizia se mută de la Ministerul Mediului la echipele de intervenție locale din care fac parte reprezentanți ai fondurilor de vânătoare. Care sunt punctele controversate din viitorul act normativ, cum le explică Ministerul Mediului și ce comentarii are un ONG specializat în prevenirea abuzurilor.

Ordonanța de urgență care va permite împușcarea urșilor din România, fără ca decizia să mai urmeze procesul de avizare din partea mai multor instituții așa cum se întâmplă în prezent, este așteptată în perioada următoare.

Ministerul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat zilele trecute că actul normativ va intra în procedură de avizare interministerială.

HotNews.ro a intra în posesia unui draft al actului normativ și, chiar dacă unele lucruri vor mai fi schimbate pe parcurs, putem schița în acest moment o imagine destul de clară a ceea ce dorește Ministerul Mediului.

Pentru o imagine cât mai fidelă a viitorului act normativ am solicitat și un punct de vedere de la Ministerul Mediului referitor la prevederile controversate din ordonanță. De asemenea, am solicitat și opinia și unui ONG cu activitate în prevenirea abuzurilor.

Principiile ordonanței de urgență referitoare la urșiCa o primă observație, „Ordonanța de Urgență pentru aprobarea metodelor de prevenție și intervenție la specia urs brun precum și pentru completarea unor acte normative” nu-și propune să rezolve pe termen lung problema conflictelor dintre localnicii din zonele montane și urși, ci cel mult să transmită mesajul că „viața omului este mai importantă decât a ursului”, principiu enunțat, de altfel, în mod repetat și de Tanczos Barna.

Al doilea lucru care poate fi remarcat este acela că actul normativ nu se bazează pe niște date solide, incontestabile, referitoare la populația de urs brun din România (așa cum a solicitat Comisia Europeană), ci pe niște aprecieri subiective. În continuare, autoritățile nu știu câți urși sunt în România și care este structura acestei populații (număr masculi, femele, pui etc)

Alt treilea element este acela că, prin această ordonanță, rezolvarea problemelor grave (atacuri ale animalelor) este pasată de la minister unor așa-numite echipe de intervenție locale, formate dintr-un reprezentant al fondului de vânătoare și un jandarm (conform precizărilor ulterioare ale Ministerului Mediului, din această echipă vor face parte și un reprezentant al primăriei și un medic veterinar).

Până acum, pentru împușcarea unui urs în procesul de decizie erau implicate mai multe instituții printre care Ministerul Mediului și Academia Română.

Al patrulea lucru care merită menționat este acela că vor rămâne în continuare nerezolvate o serie de probleme cum ar fi prevenirea eficientă a deciziilor discreționare care ar putea fi luate de „echipele de intervenție locale” sau stabilirea unor metode eficiente de identificare a urșilor-problemă.

Prevederile controversate din draftul ordonanței de urgență și cum le explică Ministerul Mediului1. Pe ce date se bazează Ministerul Mediului când vorbește despre urșii din România?În preambulul ordonanței se face următoarea afirmație:

„Luând în considerare evoluția populației de urs brun de pe teritoriul României ca urmare a Ordinului de interzicerea vânătorii la specia de urs brun începând cu anul 2016 până la data curentă se poate constata o creștere explozivă a populației de urși bruni precum și o lărgire a arealului de urși bruni.

La data curentă, prezența ursului brun este raportată în 13 județe față de 8, câte erau la nivelul anului 2016. De subliniat că prezența ursului brun a ajuns până la nivelul județului Arad”.

Având în vedere că unul dintre cele mai controversate subiecte referitoare la urșii din România este cel legat de numărul acestora, pentru că cel oficial, cuprins între 6000-6600, este contestat de toată lumea, întrebarea legitimă aici este următoarea:

Pe ce se bazează afirmația din ordonanță „se poate constata o creștere explozivă a populației de urși bruni”? Cine a numărat animalele și cu ce metode?

„Afirmația se bazează pe raportările de atacuri la 112 și pe estimările pe care le fac gestionarii fondurilor de vânătoare. Nu s-a mai făcut niciun studiu din 2016, iar în acel an, ministrul Mediului de atunci a denunțat studiul făcut de Universitatea Brașov și Fundația Carpați pentru că l-a considerat făcut în interesul vânătorilor și a refuzat să-l plătească. Nu există în acest moment alte date disponibile”, a declarat Mihai Drăgan, Director de comunicare în cadrul Ministerului Mediului.

În ceea ce privește numărul urșilor din România merită amintit că, într-un răspuns trimis unui cetățean din Valea Jiului, în ianuarie 2021, Comisia de petiții a Parlamentului European a spus următoarele:

„Planul național de acțiune privind urșii, elaborat de România în 2018, indică prezența unei populații de 6 050-6 640 de urși în 2016. Cu toate acestea, estimările respective nu sunt pe deplin fiabile, având în vedere că se bazează pe datele raportate de unitățile de vânătoare, care sunt apoi prelucrate pentru a elimina contabilizările duble sau triple.

Astfel, ele pot supraestima populația reală. Monitorizarea utilizând eșantioane genetice, care ar furniza date mai bune, constituie una dintre măsurile planului de acțiune, dar încă nu a fost aplicată.”

2. Prima opțiune prevăzută este relocarea ursului-problemă în altă zonă. Ce se întâmplă dacă nu-l primește nimeni?O prevedere din ordonanță spune în felul următor:

„În cazul soluției de prevenție prin relocare în termen de 5 zile de la sesizare, Ministerul Mediului prin structurile abilitate se va adresa, în vederea obținerii acceptului de relocare, către Gestionarul fondului de destinație, a azilurilor sau a adăposturilor autorizate.

Gestionarii fondurilor de destinație vor comunica în termen de (nu este precizat termenul) zile acceptul lor.

În cazul în care în termenul prevăzut nu este exprimat acceptul ori se refuză relocarea se procedează la eliberarea autorizației de extracție prin împușcare, cu o valabilitate de 15 zile.

Întrebare: Cum se previne situația în care gestionarii fondurilor de vânătoare se vor înțelege între ei astfel încât să refuze intenționat relocarea pentru a permite împușcarea unui urs?

„O astfel de înțelegere ar fi ilegală. Dar, da, este un punct care va fi lămurit. Oricum metodologia de intervenție se va face prin ordin comun al Ministerului Mediului și Ministerului de Interne. Sunt reglementări care țin de ordin de ministru care urmează să fie elaborat ”, a declarat Mihai Drăgan.

3. Cine decide dacă un urs trebuie împușcat sau nu?Prevederea din draftul OUG spune că:

„Prin intervenție, în sensul prezenței ordonanțe se înțelege: intervenția umană specializată efectuată în interiorul unei localități ori în cazul unităților locative sau economice izolate pe o rază de 200 de metri în jurul acestora efectuată de către personal cinegetic și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne în cazuri urgente în care valorile ocrotite pe calea prezentei ordonanțe de urgență sunt puse în pericol prin simpla prezență sau manifestările unui urs brun.

Extragerea ursului prin împușcare se face în cazul în care se apreciază că nu se poate face procedura de intervenție prin alungare precum și în cazul în care exemplarul în cauză este rănit. Extragerea prin împușcare se poate realiza în mod direct dacă este considerat necesar de membrii echipei de intervenție fără a fi obligatorie parcurgerea procedurii de intervenție prin alungare.”

Întrebare: Decizia aparține în exclusivitate echipei de intervenție care este un angajat al fondului de vânătoare și un reprezentant al Ministerului de Interne (un jandarm). Cum pot fi prevenite deciziile discreționare în care un urs este împușcat fără să fi pus pe nimeni în pericol? Ce pârghii de control are ministerul și ce sancțiuni sunt prevăzute pentru decizii abuzive?

„Din echipa de intervenție va face parte și un reprezentant al unității administrativ-teritoriale (primăriei) și un medic veterinar, cel care administrează tranchilizantele. Deci nu doar jandarmul și reprezentantul fondului de vânătoare.

În al doilea rând, este vorba despre un reprezentant al fondului de vânătoare, adică de personalul tehnic, care este declarat la minister, nu de un membru-vânător al asociației de vânătoare. Deci nu vânătorul împușcă ursul”, susține directorul de comunicare din cadrul Ministerului Mediului.

Acesta mai spune că mai există încă lucruri de lămurit care vor fi trecute în ordinul de ministru, inclusiv în ceea ce privește cine are decizia finală în situația în care membrii echipei de intervenție au păreri divergente.

4. Ce se întâmplă cu urșii împușcați?Potrivit draftului de ordonanță, după împușcarea ursului acesta devine proprietatea fondului de vânătoare:

„Prin extragere, asociația care gestionează fondul alăturat devine proprietarul exemplarului extras”.

Întrebare: Ce se întâmplă cu trofeul, blana, carnea? Pot fi comercializate?

„Din câte știu este specificat în felul următor: blana și capul rămân în proprietatea statului și doar carnea rămâne la fondul de vânătoare”, a mai explicat Mihai Drăgan.

5. Cu cine s-a consultat Ministerul Mediului pentru această ordonanță de urgență?„La consultări au fost chemați reprezentanții unor ONG-uri și entități care au experiență în managementul animalelor sălbatice: WWF, Conservation Carpathia, ACDB (Asociație pentru Conservarea Diveristății Biologice), Coaliția Natura 2000 și Milvus Group”, spune Mihai Drăgan.

6. În ce măsură ordonanța de urgență respectă directiva europeană privind habitatele?Articolul 12 din „Directiva privind habitatele” interzice capturarea sau uciderea deliberată a exemplarelor din speciile enumerate în anexa IV litera (a). Cu toate acestea, statele membre pot deroga de la dispozițiile acestui articol, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 16.

Printre motivele pentru care este posibilă o astfel de derogare se numără interesul pentru sănătatea publică și siguranța publică, precum și prevenirea daunelor grave aduse culturilor și animalelor sau altor tipuri de bunuri. Este de competența autorităților române să decidă cu privire la emiterea acestor derogări.

Ce prevede articolul 16 din directiva europeană privind habitatele?

„Statele membre pot deroga de la dispozițiile articolelor 12, 13, 14 și 15 literele (a) și (b), cu condiția ca derogarea să nu afecteze negativ menținerea populațiilor din speciile respective la un stadiu corespunzător de conservare în aria lor de extindere naturală și în măsura în care nu există o alternativă satisfăcătoare la derogare”.

Ce spune Codruț Feher de la Asociația pentru Combaterea Abuzurilor • Nu există nici un fel de dovadă a creșterii explozive populației de urs în condițiile în care nu există un studiu serios pe bază de markeri genetici.
 • Nu există nici un fel de corelare științifică între interzicerea vânătorii și creșterea explozivă a populației de ursi.
 • Deși susține sus și tare că proiectul de OUG nu are nimic de-a face cu vânătoarea, în preambulul OUG-ul d-l Tanczos invocă ”interzicerea vânătorii” ca și cauză a situației care impune adoptarea OUG. Prin urmare, deși nu o recunoaște explicit, d-l Tanczos consideră implicit că numai vânătoarea ar putea rezolva problema.
 • Procedura de ”Prevenție” propusă de ministrul Tanczos (art. 6-12 din proiectul de OUG ) încalcă Directiva 92/43 a CEE-(Directiva ”Habitate” pentru că prevede numai împușcarea sau relocarea urșilor adică numai la soluțiile finale, excepționale care necesită acordarea de derogări de la protecția strictă a speciei, ignorând în totalitate soluțiile alternative la ucidere/relocare.
 • Or, Directiva Habitate statuează că aceste soluții ultime, excepționale pot fi aplicate numai dacă, ținând cont de cele mai bune cunoștințe științifice și tehnice relevante, nu există nicio altă soluție alternativă care să permită atingerea scopului urmărit, în mod satisfăcător.
 • În mod evident, soluții alternative al ucidere/relocare care permit evitarea sau limitarea conflictelor om-urs există (limitarea perturbării habitatelor, asigurarea managementul responsabil al deșeurilor, interzicerea și sancționarea hrănirii urșilor în localități sau la marginea localităților, monitorizarea și identificarea urșilor, măsuri aversive pasive- garduri electrice, repelenți cu declanșare pe bază de senzori, măsuri aversive active-gonirea urșilor cu ajutorul repelenților eficienți, spray-uri cu piper, cartușe de cauciuc, câini specializați, măsuri eficiente și rapide de compensarea pagubelor etc) iar ele sunt prevăzute chiar în în Planul național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 625/2018.dar nu sunt aplicate.
 • Procedura de ”Intervenție” din OUG-ul Ministrului Tanzos (prevăzută la art. 19-29 din OUG) este inutilă, lipsită de sens și nu poate salva pe nimeni pentru că este tot o intervenție post- factum care nu împiedică/nu întrerupe un eventual atac ale urșilor, ci doar gestionează o eventuală situație post-atac.
 • Totodată, o asemenea ”intervenție” este permisă și de legislația actuală în cazul procedurilor specifice de gestionare a situațiilor de urgență adoptate de obicei prin Hotărâri ale comitetelor pentru situații de urgență în baza HG 118/2005, Legii 550/2004, OG nr. 30/2007 sau Metodologie privind cooperarea agențiilor specializate de intervenție în cazul urgențelor primite prin SNUAU, ediția 2014.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

6506 vizualizari

 • +9 (53 voturi)    
  Să urmăm exemplul luminos al Germaniei (Marţi, 6 iulie 2021, 18:54)

  Amerlocu [utilizator]

  În 2006 un urs brun a fost văzut pentru prima oară pe teritoriul german după aproape 170 de ani. ursul venise cel mai probabil din nordul Italiei prin Austria. A fost botezat cu drag „Bruno”.

  Echipe de ecologiști (inclusiv unii veniți din Finlanda) au urmărit aventurile lui Bruno timp de luni de zile. În pofida tehnicii moderne de urmărire ursul dispărea și apoi reapărea pe neașteptate.

  S-a creat un fan club Bruno. Șitirile despre el ocupau prima pagină a ziarelor și făceau audiență la TV. Apăruseră o grămadă de Bruno de pluș ce erau preferații copiilor.

  Bruno ca tot ursul, tebuia și el să mănânce, așa că a mai dat atacul pe la stânile de oi omorând câteva zeci de oi de-a lungul timpului, A înfulecat o vacă + peste 100 de găini și rațe din gospodăriile nemților. Mai dădea ocazional atacul pe la stupi de miere pentru desert.

  A apărut la un moment dat pe strada unui sat și chiar a tras un pui de somn în pragul unui post de poliție dintr-o comună bavareză. Dar nu există niciun indiciu că ar fi pus vreodată în pericol viața vreunui om.

  Cu toage astea, odată cu venirea verii și cu lansarea sezonului turistic, guvernul german a decis că Bruno e un pericol imens pentru excursioniștii din munții Bavariei, așa că ordonat uciderea lui Bruno, care a fost împușcat rapid.

  https://www.dw.com/en/germanys-problem-bear-bruno-is-dead/a-2068219

  Deci ditai guvernul german a considerat că un singur urs în libertate pe o suprafață montană impădurită de 60000 kmp e un pericol inacceptabil pentru populație și decide lichidarea sa. Asta cu toate că ursul nu a atacat niciodată pe nimeni.

  Dar desigur că aceeși iexperți ce au salutat împușcarea bietului Bruno în 2006 în Bavaria îți demonstrează că e OK ca în România să fie interzisă vânarea ursului chiar dacă pe o supravață montană împărduriă echivalentă cu cea a Bavariei trăiesc mii de urși ce atacă aproape lunar câte un om...
  • +12 (48 voturi)    
   asa si cu lupii (Marţi, 6 iulie 2021, 19:05)

   arabu [utilizator] i-a raspuns lui Amerlocu

   In nordul Germaniei s-au aventurat cativa lupi din Polonia... dupa bucuria de la inceput, a fost o panica totala... au inchis scolile, gradinitele etc... E una sa comentezi din bloc, si alta cand ti-e frica sa iesi din propria casa de frica sa nu fi mancat...La tastatura toti sunt viteji...
  • +11 (23 voturi)    
   Avem o populatie de ursi enorma (Marţi, 6 iulie 2021, 23:45)

   Clop [utilizator] i-a raspuns lui Amerlocu

   nu un singur urs. (Ati putea sa va ingrijorati si pentru dropii, care si la noi au fost vazute dupa un secol +).

   Cand ursul incepe sa viziteze comunitatile umane sau artefactele lor (pubele), deja are nevoie de "certificate pentru relocare sau vanatoare".

   Mi se pare o lene de minister, gargara pentru media, presiunea unor ONG-uri habarniste.

   Cunosc o persoana scalpata de urs pe cand era la cules de zmeura. Isi reaminteste in somn, in fiecare noapte, incidentul cu sclaparea si urla; omul a ramas traumatizat pe viata. Nevasta lui, de asemene. Pentru ca doarme in pat cu omul ei.

   Ursul trebuie sa stea sus la munte si la barlog. Nu pe marginea soselelor, nu sa umble prin pubele de oras, nu sa coboare la furat de hrana din sate.

   Cred ca populatia de ursi bruni a ajuns la un numar greu estimabil in momentul de fata. Cand face ministerul recensamantul ursilor? Sa mobilizeze ocoalele silvice, ONG-urile protectoare si fondurile de vanatoare pentru recensamant.
   • -4 (10 voturi)    
    milioane de ursi ataca Romania!.. (Miercuri, 7 iulie 2021, 11:13)

    pehash [utilizator] i-a raspuns lui Clop

    1. Avem o populatie de ursi enorma? cat de enorma?.. pe cifre. De ce nu exista nici o numaratoare oficiala de ani de zile??? de ce fondurile cinegetice nu fac publice propriile statistici?

    2. De ce vin ursii sa caute mancare in sat cand fraierul de contribuabil plateste Romsilva care are obligatia sa infiinteze si sa intretina hranitoare pentru animale salbatice in fiecare ocol silvic?

    3. AVPS Cătrușa și AJVPS Covasna au primit in ultimii 3 ani 7, respectiv 6 derogari de "recoltare" pentru examplare agresive. Practic, in fiecare an sunt impuscati legal 2-3 ursi ajunsi la maturitate pe fiecare domeniu de vanatoare. Specie protejata..

    4. Nimeni nu mai discuta despre braconaj in Romania, desi toata lumea stie ca se practica.

    5. De ce nu se investeste nici un ban de la UE in containere de gunoi anti-urs si in garduri electrificate? De ce nu se spune ca avem aces la miliarde din fonduri UE pentru sustinerea speciilor protejate, parte din politica agricola comuna, inclusiv pentru despagubiri?

    6. Cate amenzi s-au dat pana acum idiotilor care hranesc ursii la marginea drumului, prin munti?
    OUG 57/2007.Art.53.2 (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice și de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:
    l) hrănirea animalelor sălbatice de către orice persoană fizică sau juridică pe suprafața ariilor naturale protejate, cu excepția administratorilor fondurilor cinegetice și administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate;
    • +1 (5 voturi)    
     Nu-i nevoie. Sunt milioane de zevzeci ce o atacă (Miercuri, 7 iulie 2021, 16:02)

     Amerlocu [utilizator] i-a raspuns lui pehash

     1. Sunt câteva mii. Preacivilizata și preaumana Germanie a considerat că un singur urs în libertate pe o suprafață montană împădurită egală cu cea a României e un pic prea mult pentru siguranța locuitorilor săi și l-a împușcat.

     2. Pentru că ursului îi e foame și șite că nu are de ce să se teamă de oameni. Ursul nu știe să citească și proabail că n-a aflat încă de la știri despre hrănitoarele Romsilva.

     3. Or fi împușcați 2-3 urși anual. Mă tem însă că din cele câteva mii numărul celor agreisvi e nult mai mare de 2-3.

     4. Se practică braconajul în mod cert. Numai că se pare că nu-i derajează prea tare pe urși.

     5. Dacă ursul te prinde și te mutilează pe viață cam cât credezi că ai merita să primești din fondurile alea? Cât valorează blana ta altfel spus? Mai mult sau mai puțin ca a ursului?

     6. Mai rămâne să implementezi și sncționarea civilîă & penală pe loc a rusului ce iese din pădure în pofida legislației în vigoare. Trebuie de asemenea să mai reglementezi detenția la bârlogul înscris în cartea de identitate și eliberarea condiționată a ursului ce are o comportare exemplară în detenție și care scrie lucrări științifice pentru reducerea pedepsei...

     Tu iei ceva pastiluțe sau îți vin ideile așa în mod natiural?
 • -3 (55 voturi)    
  Pai... (Marţi, 6 iulie 2021, 19:08)

  romanul_cu_spirit_civic [utilizator]

  E mai usor sa te apuci sa omori ursii decat sa-i monitorizezi. Monitorizarea si preventia cazurilor de intalnire cu omul necesita resurse, timp si munca. Nu vrea sa-si complice mandatul domnul ministru caci asa e la Roman: "Pfoaaai, e de munca..." Nu s-a pomenit in raportul dat despre defrisarile masive care au loc in ultimii ani si reducerea considerabila a habitatlui natural al ursilor. Pai na, si acolo iti trebuie o statistica pe care nimeni nu s-a complicat sa o faca.
  • -12 (40 voturi)    
   la fel ca in anii 90 (Marţi, 6 iulie 2021, 19:42)

   qwerasdf [utilizator] i-a raspuns lui romanul_cu_spirit_civic

   cand combinate intregi au fost taiate si vandute la fier vechi, pentru ca romanii erau prea prosti sa le faca rentabile, asa si acum... in loc sa caute o rezolvare pentru problema ei prefera sa impuste direct aceste animale. Nici macar nu s-au sinchisit sa produca un raport de sustenabilitate.
   Ok, reducem populatia ursilor. Dar ce facem in continuare? Taiem padurile? Ne construim case pe versanti si ne miram de ce ne intalnim cu animale salbatice?
   samd...

   ungurului ii place banu', vanatoarea si offroad-ul.. restul sunt doar pretexte
  • +10 (44 voturi)    
   pai spuneti-ne va rog cu cat s-a redus suprafata (Marţi, 6 iulie 2021, 19:51)

   AliKimiku [utilizator] i-a raspuns lui romanul_cu_spirit_civic

   Impadurita a Romaniei intre 1990-2020? 10%? 20%?

   Ecologistii de tastatura au nevoie de statistici, de date genetice, bla-bla . In timp ce orice taran din zona montana ii va spune ca astfel de atacuri pur si simplu nu aveau loc acum 5 sau 10 ani.
   Ce e asa greu de inteles?
   Urs = varful lantului trofic , fara dusmani naturali
   Interzicerea vanatorii = inmultire necontrolata
   Inmultire necontrolata = extinderea teritoriilor si cautarea hranei.
   • +11 (35 voturi)    
    Hmmm... E de-a dreptul inuman! (Marţi, 6 iulie 2021, 20:37)

    Amerlocu [utilizator] i-a raspuns lui AliKimiku

    Nu e frumos din partea ta! Le poți provoca bieților iecologiști dezechilibre emoționale severe.

    Cum poate fi cineva atât de crud încât să agreseze niște ființe atât de senibile și labile cu fapte și date ce le dau peste cap universul perfect compus din curcubee, unicorni și ponei roz?!
    • -2 (8 voturi)    
     Recomandare (Miercuri, 7 iulie 2021, 11:22)

     pehash [utilizator] i-a raspuns lui Amerlocu

     Daca vrei sa vezi cum poate convietui omul cu natura, fa o vizita in Anchorage... Nu au ponei roz, dar au lupi si ursi grizzly prin oras. Uimitor, nu le pica nadragii cand ii vad, nici nu scot pusca.
     • +1 (5 voturi)    
      De ce? (Miercuri, 7 iulie 2021, 13:35)

      Amerlocu [utilizator] i-a raspuns lui pehash

      Îmi place să trag cu arma dar nu-mi place să vânez. Am fost la Anchorage în Alasaka de mai multe ori pe timp de vară și n-arată rău.

      O verișoară a soției mele locuiște la vreo 50 de mile de Anchorage. Într-adevăr nu prea vezi din ăștia cu curcubee, unicorni și ponei. Cam toți oamenii de acolo par republicani hardcore.

      La Ancjorage e la mare modă vânătoarea de urși Grizzly:

      https://rodsalaskanguideservice.com/bear/

      Și nimeni nu are niciun fel de proleme în a împușca ursul dacă-i iese în cale. Nu trebuie uitat că spre deosebire de România în zonele rurale americane sunt mult mai ulte arme de foc ca locuitori...
  • +9 (41 voturi)    
   Chiar mai mult decât monitorizare! (Marţi, 6 iulie 2021, 20:02)

   Amerlocu [utilizator] i-a raspuns lui romanul_cu_spirit_civic

   Mă gândesc că ar merita efortul de a captura măcar câteva sute de ursuleți din ăștia carpatini simpatici care să fie sloboziți prin jurul Brussălului. Nu mă îndoiesc că ursuleții care nu-s deloc mofturoși de felul lor atunci când vine vorba de hrană, nu vor avea nicio problemă să se obișnuiască cu cărnița fragedă de protector al animalelor îndopat vegan...

   Asta ar rezolva atât monitorizarea cât și hrănirea lor.
  • -3 (23 voturi)    
   Ce statistică sa facă acolo (Marţi, 6 iulie 2021, 20:15)

   Captain Obvious [utilizator] i-a raspuns lui romanul_cu_spirit_civic

   Probabil că pădurea e la jumătate din ce există în hârtii .
   • -2 (18 voturi)    
    Romania NU e in stare sa numere URSII (Marţi, 6 iulie 2021, 22:53)

    Gryphus [utilizator] i-a raspuns lui Captain Obvious

    de 30 de ani singura 'solutie' propusa de acesti indivizi din UDMR e impuscarea, asa fac si ei bani de la printii care vin in excursii de vanatoare
    • -1 (5 voturi)    
     Gryphus (Miercuri, 7 iulie 2021, 9:41)

     x312538 [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

     Dar tu, istetule, ce propunere ai?
  • +9 (27 voturi)    
   Comentariile și ursul (Marţi, 6 iulie 2021, 20:20)

   ratonel [utilizator] i-a raspuns lui romanul_cu_spirit_civic

   Pană când politicienii se fac că lucrează , organizațiile nonguvernamentale primesc bani și dau din gură urșii se plimbă cam la două zile prin gospodării si în mijlocul satelor , la mine în gospodărie de exemplu , regulat , aici pe la Bodoc . Fiecare părinte se descurcă cum poate cu transportul copiilor la școală cu mașina . .... Dacă până acuma , urșii au omorât numai animale . întreb și eu , sunt copii în siguranță pe același stradă cu ursul ?!
   Am văzut că după uni , da .....
   • -5 (7 voturi)    
    ii duceti la scoala (Miercuri, 7 iulie 2021, 12:15)

    Captain Obvious [utilizator] i-a raspuns lui ratonel

    cu tractoarele cu care ati carat lemnele. mi se face sila sa vad atata vaiet dupa ce ati distrus tot pe acolo. numara sa vezi cati aveti gatere acolo si cati m3 de cherestea sunt in curti
    • 0 (0 voturi)    
     Habar nu ai ... (Vineri, 9 iulie 2021, 20:44)

     ratonel [utilizator] i-a raspuns lui Captain Obvious

     Lemnele este cărat de cei cu autorizație de la București , omul de rând este amendat ți pentru două crengi . Cade pădurea peste mine și pot să înghet iarna de frig , dacă nu cumpăr lemne din depozit de la cei ”autorizați”.
     Tu cam ce crezi , cam cât la sută din populația care trăiește pe aici , exploatează pădurile ?!
     Nici din padurea ta nu ai voie să tai ...
  • +4 (16 voturi)    
   Sincer putin imi pasa de paduri si etc. (Marţi, 6 iulie 2021, 23:46)

   Gigel cu elefantii [utilizator] i-a raspuns lui romanul_cu_spirit_civic

   Stau langa padure, a inceput sa bantuie si pe aici ursul s ajunge ca deja a atacat oameni in CV si HR. Trebuie facut ceva cu ursii. si cu padurile, dar ursii sunt capitol special. Asta nu e filosofie, decat poate pt. cei de la campie; pt. mine si destui altii din tara e practica si urgenta.

   Omul primeaza, apoi animalele. M-am saturat sa protejam nush'ce specie pana in panzele albe, cu toate ca nu va disparea curand, in timp ce oameni sunt schingiuiti de fiara respectiva. Daca erau ursii in locul nostru, dispaream rapid si lor nici nu le pasa.
 • +9 (39 voturi)    
  Pai stai putin! (Marţi, 6 iulie 2021, 19:23)

  Andy500 [utilizator]

  Deci poti impusca un urs de 300 de kile care se plimba prin oras, DOAR DUPA ce ataca pe cineva?

  Si daca o ataca pe ma-sa lu' ONGistu'? Sau pe copilul lui? Tot asa o tine sus si tare?
  Nu se vede nicio asemanare cu maidanezii?

  Ursul trebuie sa stea la el in padure si sa se teama de oameni. Cei care nu se mai tem, sunt pierduti din pacate.
  • +11 (25 voturi)    
   oamenii vor să sânge (Marţi, 6 iulie 2021, 21:14)

   MG [utilizator] i-a raspuns lui Andy500

   abia atunci cred. Următoarea victimă stă să cadă, precum bietul copil mancat de câini intr-un parc din Bucuresti

   https://www.mediafax.ro/social/tragedie-in-capitala-un-copil-de-4-ani-a-fost-omorat-de-caini-in-zona-parcul-tei-reactia-primariei-sectorului-2-foto-11286469

   Bănuiesc că "iubitorii de animale" iubesc selectiv. Vițeii, mieii, rațuștele și alte animale sacrificate zilnic nu ridică probleme; ursul, în schimb, este un dragălaș de pluș.
   Idiocracy
 • -9 (31 voturi)    
  Ce sa mai zici (Marţi, 6 iulie 2021, 20:11)

  Captain Obvious [utilizator]

  Nici Vlad Voiculescu nu a fost așa hulit ca bietul urs brun
 • +8 (24 voturi)    
  Nu exista „corelare stiintifica” intre interzicererea (Marţi, 6 iulie 2021, 20:46)

  V. Istina [utilizator]

  …vanatorii si cresterea populatiei de ursi… ???

  Dar “corelare logica” exista? O suprapopulare a habitatului ursilor nu e benefica nici pt ursi nici pr oameni, a privi vanatorii adevarati doar ca pe ucigasi sadici e o naivitate greu de acceptat pt un expert in protectia mediului si ecologie… Ori poatw nu e naivitate ci viclenie…

  Nu prea inteleg exageratul interes al hotnews pt subiect, si mai ales prezentat stramb deseori, de parca ar exista doar doua puncte de vedere: vanatori insetati de sange de urs si gingasii ong-isti care nu fac niciodata greseli si vor numai binele…Si niste fonduri, evident.
 • 0 (20 voturi)    
  Nu vreau ursi impuscati (Marţi, 6 iulie 2021, 21:19)

  mynickname [utilizator]

  Vreau populatia de ursi la nivelul anilor 1995-2000. Nu trebuie omorati, se pot vinde, dona ... altora care n-au.
  • +8 (16 voturi)    
   naiv (Marţi, 6 iulie 2021, 22:51)

   arabu [utilizator] i-a raspuns lui mynickname

   Esti prea naiv pentru lumea asta... Apuca-te si vinde ursi... sper ca esti doar sarcastic, dar cunoscand tineretul de azi, tare mi-e frica ca vorbesti serios :(
 • -1 (13 voturi)    
  serviti la tava (Marţi, 6 iulie 2021, 21:56)

  eu@eu [utilizator]

  cautati pe google: friptura de urs. nu e ideea mea. dar daca tot halim mistretii hai sa mancam si ursii, ba mai bine ii exportam cu 100 de euro kilul.
  • -1 (7 voturi)    
   Am papat asa ceva (Marţi, 6 iulie 2021, 23:52)

   Gigel cu elefantii [utilizator] i-a raspuns lui eu@eu

   Nu e cine stie ce, nu recomand, dar daca tot e care pe care si ne trezim si-i mai rarim, normal e sa-i valorificam. Cica unora le place friptura de urs.
   • -2 (4 voturi)    
    apăi na (Miercuri, 7 iulie 2021, 10:02)

    eu@eu [utilizator] i-a raspuns lui Gigel cu elefantii

    nici eu n-am fost impresionat de carnea de mistreț cu alice.
    Între timp a apărut o nouă soluție: atragem câteva familii de inuiți supărați pe canadieni iar oamenii aceia sunt încântați de carnea de urs. Nu vor avea foci, dar câinii vagabonzi sund detul de apropiați de foci, mai puțin grăsimea dar sunt mai ușor de prins!
 • +4 (20 voturi)    
  trei intrebari pentru codrut feher (Marţi, 6 iulie 2021, 22:44)

  log-out [utilizator]

  1. Cine finanteaza si cu ce sume ONG-ul tau
  2. Care este venitul tau anual din aceasta activitate?
  3. Ce pregatire profesionala ai de te pricepi la problema ursilor? Ai studii de specialitate sau iti dai si tu cu parearea in lipsa de altceva?
  Astept cu nerabdare raspuns
 • +2 (18 voturi)    
  vânzarea ursilor (Marţi, 6 iulie 2021, 22:59)

  larimar [utilizator]

  Eu cred ca trebuie sa se termine odata cu protectia acestor animale periculoase pentru om. Ursul trebuie împușcat la fel ca orice animal care atentează la viata omului. De către săteni sau de către vânători. Nu trebuie sateanul atacat in propria curte sa astepte pana vine cineva sa împuște animalul si cand oricum.poate fi prea tarziu pentru el. Vânzarea masivă a acestor animale aduce siguranta si dezvoltarea turismului.
  Asa cum altii de prin vestul Europei pot trai fara ursi putem si noi.
 • -2 (12 voturi)    
  Omorarea ursilor e solutia prostului... (Miercuri, 7 iulie 2021, 2:45)

  filosoful.roman [utilizator]

  Doar un om prost, fara suparare, vine prima data cu solutia uciderii. Sau un psihopat.

  Asta ar trebui sa fie ultima solutie. Pun o intrebare: din ce cauza ursii invadeaza spatiul oamenilor? Oare nu din cauza ca habitatul lor a fost distrus in mare parte in ultimii zeci de ani prin taierea masiva a padurilor?

  Oare o solutie umana nu e reimpaduririle masive, cu efecte benefice inclusiv pt noi, oamenii? Ce vom face daca peste 50 de ani vom avea doar 10% din padurea pe care o avem azi (ceea ce destul de realist, avand in vedere despaduririle masive). Vom extermina si ultimul urs?
  • -1 (7 voturi)    
   Pai tocmai asta intrebam eu odata (Miercuri, 7 iulie 2021, 9:58)

   Gigel cu elefantii [utilizator] i-a raspuns lui filosoful.roman

   Ce legatura ar fi intre taieri masive si ursul care iese din padure? Care e mecanica fenomenului, pas cu pas? Ca mie imi da cu virgula. Adica daca ursul nu mai are padure, de ce vine in oras, de ce nu se duce in alta padure? Si daca prefera orasul - spatiu deschis, atunci de ce nu prefera pasunea care ar lua locul padurii? (nu e chiar asa, de obicei padurea ia locul padurii)

   Ursii vin la oameni pentru ca acolo gasesc gunoi, aka. savarina ursilor. Plus pomi fructiferi. Dau o branca in cires, cad ciresele, in 5 minute le aspira si pleaca. Cam de ce intra mistretii in cucuruz.

   Padurile n-au disparut, inca sunt multe, insa sunt de acord ca impaduririle masive ar fi benefice. Si nu doar la munte, de fapt mai ales la campie si deal, ar preveni uscarea pamantului.
  • 0 (2 voturi)    
   te intreb si pe tine (Miercuri, 7 iulie 2021, 15:48)

   AliKimiku [utilizator] i-a raspuns lui filosoful.roman

   Cu cat s-a redus suprafata impadurita a Romaniei in ultimii 30 de ani? Ai cifre?
   Toata lumea vorbeste de taieri masive dar nimeni nu stie cifrele. De altfel Romsilva da niste cifre care sunt destul de normale si perfect regenerabile dar ONG-urile de mediu nu le accepta. Asa cum nu accepta cifrele de ursi date de Romsilva sau fondurile de vanatoare.
   Relativ la impadurirea/dezpadurirea Romaniei gurile rele spun ca se vede din satelit ca suprafata impadurita nu a scazut in ultimii 30 de ani ba dimpotriva.
   PS - ursul nu are nevoie de codru secular sa isi caute hrana, are nevoie de luminisuri, de zone cu arbusti, paduri tinere, etc.
 • +4 (12 voturi)    
  Dom’le (Miercuri, 7 iulie 2021, 4:49)

  gigilu [utilizator]

  cat timp au de pierdut alesii poporului pe banii contribuabilului. Concluzia e ca pentru politicieni viata omului valoreaza mai putin decat viata ursului. Dau numai declaratii de presa si se fac ca ii rupe munca in folosul cetateanului cand ei nu se pricep la nimic si n-au cum sa rezolve ce nu stiu. Nu stiu cum s-o dea cotita: nu pot sa dea in urs ca-si pun toate organizatiile de protectie a ursului interne si internationale in cap pana la UE si nu da bine la presa- iar cu presa nu te pui-. Nu pot nici sa zica ca nu pot ca nu-i mai alege lumea.Asa c-o scalda si ramane treaba ca la Ploiesti.Iar oamenilor le e frica sa mai iasa din casa pe strada, nu in padure, pe strada.In habitatul lor nu al ursului.Ca autoritatile de toate rangurile nu fac treaba doar se fac ca fac treaba.
 • -2 (6 voturi)    
  academia romana si ministerul - expertii in ursi (Miercuri, 7 iulie 2021, 8:40)

  eucomentez [utilizator]

  :) amandoi din Bucuresti... nu e de mirare ca s-au inmultit ursii peste masura in provincie si incidentele grave sunt zilnice
 • -2 (6 voturi)    
  Taxe pentru cei pro URSI ?? (Miercuri, 7 iulie 2021, 9:29)

  all23 [utilizator]

  Ce ar fi daca toate ONG-urile , dar si asociatiile de vanatori plus administratorii de fond de vanatoare ar plati cate 100 000 euro pentru fiecare vizita a ursului in zonele locuite , iar daca sunt atacuri la animale 500 000 , iar atacuri la om 10 000 000? Asta asa ca o cautiune pentru "prietenii" lor. Nu am nimic cu ursii dar , din pacate nu mai e loc si pentru ei, iar daca sunt cateva rezervatii , acolo trebuie sa fie si paziti sa nu iasa!
 • +3 (7 voturi)    
  te doare mintea (Miercuri, 7 iulie 2021, 12:41)

  gelu antigelu [utilizator]

  ”Nu există nici un fel de dovadă a creșterii explozive populației de urs în condițiile în care nu există un studiu serios pe bază de markeri genetici”
  Asta este din putul gandirii. Deci ursii sunt pe noi, ranesc aproape in fiecare saptamana oameni, distrug proprietati, omoara animale domestice si Gigel ONG-istul vrea studiu genetic ca sa creada. Aveti idee cat dureaza un astfel de studiu serios? Ani de zile. Oricum omul nu intelege ce-s aia markeri genetici, doar repeta ca papagalul ce a primit de la altii. Asta e pozitia lor. Hai sa mai pierdem niste ani sa facem studii serioase, fara ele nu se pot lua masuri ca ursul e animal strict protejat. Se vânează ursul fără probleme în toată Europa, aia n-or fi tot în UE?
  Intr-un fel e bine. Cu cat se agraveaza situatia cu atat fața hâdă a acestor oameni lipsiți total de empatie pentru oameni dar mari iubitori de animale, se devoalează mai bine. Astfel încât marele public să-i vadă exact așa cum sunt. Niște ciudați, absolut marginali, unii cu probleme la mansarda, alții de un cinism înfiorător. Pe termen lung efectul este devastator pentru afacerile lor pentru că modul cum îi percepe marele public este esențial pentru ei.
 • +1 (5 voturi)    
  De ce sunt consultate ONG-uri-le ? (Miercuri, 7 iulie 2021, 17:46)

  O_Tannenbaum [utilizator]

  Ce specialisti au ăia? Avem in tara universitati stralucite in care functioneaza de decenii facultati de silvicultura, cu profesori si specialisti redutabili, care au scris carti ,cursuri si lucrari stiintifice si noi ne uitam in gura ONG-urilor? Adica in gura unor amatori? Pandemia de covid am rezolvat-o ascultind de ONG-uri sau de medici, adica de specialisti?

  Avem la Brasov o facultate de Silvicultura si Exploatari Forestiere de mare traditie. Prodecanul acelei facultati, profesorul Ovidiu Ionescu a explicat clar ca interzicerea vinatorilor a diminuat drastic frica ursilor fata de oameni si de aceea ei si-au schimbat comportamentul. Nu le mai este frica de oameni si de aceea coboara din paduri in sate si localitati, de unde pot obtine mult mai usor hrana . Vinatorile , cu zgomotul impuscaturilor si cu latratul cainilor ii speriau groaznic si vedeau in om un dusman redutabil. Frica de om ii tinea departe de sate si localitati., se ascundeau de oameni si nimeni nu-i vedea pe potecile muntilor. Tot profesorul Ovidiu Ionescu indica si cifra de ursi care asigura in conditii perfecte perpetuarea speciei pe teritoriul Romaniei: 4000 de ursi sunt absolut suficienti.Chiar in exces!
 • -1 (1 vot)    
  ursul mic si bland (Joi, 8 iulie 2021, 11:39)

  nicnicnic [utilizator]

  Ursul nu este agresiv, e o inventie aceasta deviere a realitatii pericolului apropierii omului de urs(sau invers) in directia agresiv sau pasnic, Ursul este un animal salbatic de mari dimensiuni si intotdeauna este un pericol pentru animalele in apropierea carora ajunge. Indiferent ca ii este sau nu foame. Cu atat mai mult este un pericol pentru om. Nu e un pericol pentru ong-uri, nu e un pericol pentru cei care lupta pentru lumea animala,dar e un pericol pentru oamenii care arata ca sunt in pericol in fata ursului si acestia trebuie aparati prin eliminarea ursului. Nu relocari, nu sa-i numaram, nu cei care sunt agresivi, pentru ca acestea sunt simple vorbe, vorbe frumoase dar mincinoase. Ursul este un animal salbatic totdeauna periculos cand se afla in apropierea omului.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by