​Guvernul vrea să suplimenteze miercuri, printr-o Ordonanță de urgență, cu 1.000 de posturi personalul maxim al Casei Naționale de Pensii Publice, o măsură motivată de deficitul de personal de la nivelul caselor teritoriale de pensii raportat la numărul de pensionari aflați în evidența acestora, dar și la complexitatea documentației de stabilire a drepturilor de pensie. Fondurile necesare salarizării se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat urmând ca ulterior să fie decontate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

BaniFoto: Agerpres

UPDATE (15:45) Proiectul de OUG nu a mai fost discutat și adoptat în ședința de miercuri a Guvernului.

Ce prevede acest OUG:

  • "În vederea evaluării pensiilor din sistemul public de pensii, conform Ordinului nr.487 din 31.05.2021 emis de ministrul muncii și protecției sociale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 609 din 18 iunie 2021, se suplimentează numărul maxim de posturi al Casei Naționale de Pensii Publice, cu 1000 de posturi, pentru o perioada determinată, respectiv până la data de 31 august 2023.
  • Fondurile necesare salarizării prevazute la art.1 alin.(2), se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat urmând ca ulterior să fie decontate din Planul Național de Redresare și Reziliență.", se arată într-un proiect de ordonanță de urgență care va fi discutat miercuri în ședința de Guvern.

Executivul motivează urgența adoptării acestui act prin "deficitul de personal de la nivelul caselor teritoriale de pensii raportat la numărul de pensionari aflați în evidența acestora dar și luând în calcul complexitatea documentației în raport de care se stabilesc drepturile de pensie cu consecințe în derularea procesului de evaluare a dosarelor de pensii absolut necesar în vederea recalculări pensiilor, recalculare în urma căreia pensionarii pot beneficia de pensii în cuantumuri mai mari care să le permită un nivel de trai decent."

"Neadoptarea măsurii legislative propuse are consecințe negative pentru pensionarii sistemului public care pot fi afectați în drepturi prin neparcurgerea cu eficiență și în timp util a procedurii de evaluare a dosarelor de pensie", se mai arată în proiectul de OUG.