Deputatul USR PLUS Cristina Prună anunţă că a depus un proiect de lege care va permite accesul angajaţilor, online, la datele proprii din registrul de evidenţă al salariaţilor (REVISAL) şi la dovada vechimii în muncă, fără a mai fi necesar consimțământul angajatorului.

remote workFoto: Hotnews

Cristina Prună spune că, odată adoptat, proiectul lege va permite accesul angajaților, online, la datele proprii din registrul de evidență al salariaților (REVISAL) și la dovada vechimii în muncă, fără cerere scrisă și număr de înregistrare și necondiționat de consimțământul angajatorului.

Principalele modificări

Proiectul de act normativ vizează modificarea și completarea Legii 53/2003 privind Codul muncii și prevede:

 • Registrul general de evidență a salariaților este accesibil online pentru salariați/foști salariați, în privința datelor care îi privesc. Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea și tipărirea acestor date.”
 • Extrasul din registrul general de evidență a salariaților este document ce atestă vechimea în muncă.
 • Metodologia de întocmire a registrului general de evidență a salariaților, înregistrările care se efectuează, condițiile privind accesul online de către salariați sau foști salariați la datele din registru, precum și orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
 • În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se stabilește procedura de acces online a salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general al salariaților, cu cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Argumentele inițiatoarei

 • "Există multiple situații în care oamenii au nevoie de un extras din registrul de evidență al salariaților sau de un document echivalent care atestă vechimea în muncă.
 • Acum, angajații sunt obligați să parcurgă o procedură birocratică greoaie și lipsită de logică pentru un astfel de document. Asta, în condițiile în care există deja o bază de date online. Dar aceștia din urmă nu au acces direct la ea. Într-o țară în care discutăm de ani de zile de o digitalizare accelerată și continuă, acest fapt este o anomalie.
 • Ei pot cere vechimea în muncă fie de la angajator, fie de la Inspectoratul teritorial de muncă. Soluționarea poate dura chiar și 15 zile.
 • Prin adoptarea acestui proiect de lege, ar fi eliminată necesitatea depunerii unei cereri scrise și s-ar elimina termenul de eliberare a documentului de la 15 zile la numai câteva minute.
 • Românii vor putea accesa oricând istoricul contractelor de muncă terminate sau active".

Cum pot avea acum românii acces la istoricul contractelor de muncă

Conform HG nr. 905/2017, accesul de către angajat/fost angajat la datele propriului contract de muncă, se face în următoarele modalități:

 • La solicitarea scrisă a salariatului/fostului salariat, angajatorul este obligat ca în termen de 15 zile să pună la dispoziția acestuia un extras din registru, datat și certificat pentru conformitate;
 • Dacă angajatorul se află în imposibilitate de a furniza extrasul, salariatul se poate adresa Inspectoratului teritorial de muncă pentru eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfășurată la acesta. Inspectoratul teritorial de muncă eliberează documentul în termen de 15 zile de la data solicitării;
 • La solicitarea scrisă a salariatului/fostului salariat, Inspectoratul teritorial de muncă asigură accesul individual. Condițiile, procedura de lucru și limitele accesului la informații se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale.

CONSULTĂ AICI PROIECTUL DE LEGE