Încep concediile de vară, iar mulți aleg să plece cu mașina. Cum trebuie procedat în cazul expirării permisului de conducere? Poate fi obținut un alt document, iar programările pot fi făcute și electronic, pentru evitarea aglomerației. Dacă permisul auto este pierdut, furat sau dacă posesorul își schimbă numele, atunci se eliberează un duplicat. Aflați din text ce documente sunt necesare și care este procedura în fiecare dintre situații.

Permis de conducereFoto: Hotnews

Preschimbarea permisului de conducere dacă a expirat

Pentru preschimbarea permisului de conducere, solicitantul depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din județul unde are domiciliul sau reședința, următoarele documente:

 • 1) Cererea solicitantului care se obține și se completează în format electronic la ghișeu;
 • 2) Actul de identitate al solicitantului, original şi copie;
 • 3) Dovada de plată a contravalorii permisului de conducere – 89 lei
 • 4) Permisul de conducere în original;
 • 5) Documentul emis de o unitate medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medial să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere (fișa medicală). Lista unitaților autorizate este disponibilă pe site-ul Ministerului Sănătății (www.ms.ro).

Important de știut: Cei care vor să își schimbe permisul auto pot face programare online pe site-ul DRCPIV, pentru a evita aglomerația.

Unde poate fi plătită taxa de 89 de lei

 • Contravaloarea permisului de conducere este de 89 lei si se poate achita prin Internet Banking (pentru confirmarea tranzacției este necesara o perioada mai mare de 24 ore), virament bancar, mandat poștal, numerar la sucursalele BCR în contul RO94RNCB0082000367331018, beneficiar RA-APPS, CEC BANK si reteaua de Statii de Plata SelfPay situate în supermarket-uri, mall-uri, magazine din proximitate.

Eliberarea unui duplicat în caz de furt sau pierdere

În cazul pierderii, deteriorării, furtului permisului auto sau schimbării numelui posesorului înainte de expirarea termenului de valabilitate se eliberează un duplicat.

Documente necesare pentru eliberarea unui duplicat:

 • 1) Cererea solicitantului care se obține și se completează în format electronic la ghișeu (împreună cu declarația de furt/pierdere, după caz);
 • 2) Actul de identitate al solicitantului, original şi copie;
 • 3) Dovada de plată a contravalorii permisului de conducere – 89 lei
 • 4) Permisul de conducere în original (în cazul motivului deteriorare).

Duplicatul se eliberează pe perioada de valabilitate a documentului preschimbat.

Cererea pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere se depune personal de către titular la oricare serviciu public comunitar regim premise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Cererea pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere emis după data de 1 ianuarie 2009, însoțită de celelalte documente, poate fi transmisă și prin corespondență, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior. Permisul se ridică , personal de titular, de la serviciul public comunitar menționat de solicitant în cerere. Cererea pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere emis după data de 1 ianuarie 2009, însoțită de celelalte documente, poate fi transmisă și prin poșta electronică pe adresa de e-mail a serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.

Eliberarea permisului de conducere în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate

În cazul cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate, dar care au domiciliul sau reşedinţa în România, cererea privind eliberarea permisului de conducere poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Procura poate fi autentificată şi de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga.

Mandatarul va prezenta următoarele:

 • 1) cererea privind eliberarea permisului de conducere, tehnoredactată sau completată citeț, cu majuscule, semnată de titular în faţa funcţionarului consular, care confirmă acest lucru prin semnătură şi ştampilă;
 • 2) două fotografii color de dată recentă ale titularului, respectând specificaţiile din nota bene, în format 35 x 38,5 mm, care se aplică pe cerere, în spaţiul anume destinat, respectiv în colţul din dreapta sus al procurii speciale şi se certifică prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular;
 • 3) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere - 89 lei.
 • 4) permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului - în cazul pierderii sau furtului permisului de conducere titularul declară acest fapt prin completarea corespunzătoare a cererii;
 • În cazul cetăţenilor români, copia actului de identitate al titularului, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România;
 • În cazul cetăţenilor străini, copia cărţii de rezidenţă, permisului de şedere, certificatului de înregistrare însoţit de copia paşaportului, a paşaport diplomatic/serviciu;
 • 5) documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, care trebuie să îndeplinească după caz, condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga; documentul se prezintă la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în original, însoţit de traducerea legalizată de către funcţionarul consular doar în cazul în care se solicită eliberarea unui permis cu o nouă valabilitate administrativă;
 • Pentru persoanele care locuiesc temporar în Franța, acest document nu necesită supralegalizare întrucât între România şi Franța există Convenţia bilaterală privind asistenţa juridică în materie civilă şi comercială, ratificată prin Decretul nr.77 din 1975.
 • 6) procura specială şi actul de identitate al mandatarului, în original şi copie.

Preschimbarea permisului de conducere străin cu document românesc

Pentru preschimbarea permisului de conducere, solicitantul depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din județul unde are domiciliul sau reședința, următoarele documente:

 • permisul de conducere național eliberat de autoritățile străine și traducerea legalizată în limba română a acestuia sau documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autoritățile statelor membre UE. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia.
 • documentul de identitate al solicitantului, precum şi documentele care fac dovada domiciliului sau reşedinţei în România
 • cererea solicitantului. Cererea de preschimbare a permisului de conducere eliberat de autorităţile competente ale altui stat cu un document similar românesc poate fi descărcată de pe site-ul DRPCIV
 • În cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de preschimbare a permisului de conducere trebuie să conţină şi documentul emis de o unitate de asistenţă medicală autorizată din care să rezulte că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare.
 • dovada achitării taxei de 89 de lei

Întrebări frecvente despre permisul auto

DRPCIV transmite permisele de conducere prin poștă?

 • Permisele de conducere emise de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, ca urmare a obținerii prin examen sau preschimbare, se transmit prin poștă la domiciliul titularilor folosind serviciul de curierat al Poștei Române. Termenul de livrare este cuprins între 5-15 zile. Solicitanții, cu excepția celor care au obținut permisul de conducere prin examen, vor primi înscrisuri doveditoare cu drept de circulație – 15 zile. Livrarea poate fi efectuată la oricare adresa indicată de titular la depunerea documentelor (domiciliu, serviciu sau orice alta adresă). În cazul permiselor noi obținute prin examen, nu se eliberează dovadă de circulație, livrarea efectuându-se automat la adresa de domiciliul/reședință, în termen de 5-15 zile. Adresa de livrare nu poate fi modificată. În situația în care, din diverse motive, livrarea nu poate fi realizată prin serviciul de curierat, permisul de conducere va fi restituit sediul serviciului public comunitar.

Unde se găsesc formularele tipizate?

Având în vedere situația actuală de pandemie, se menține valabilitatea permisului de conducere expirat?

 • Da. Potrivit legii privind instituirea stării de alertă, valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

La solicitarea preschimbării permisului de conducere expirat/eliberare duplicat se eliberează dovada înlocuitoare până la livrarea permisului?

 • Da. Solicitanții vor primi înscrisuri doveditoare cu drept de circulație 15 zile, de la data depunerii documentelor la ghiseu.

Permisul meu de conducere a fost reținut în străinătate ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate. Pot solicita eliberarea unui nou permis de conducere?

 • Da, cu condiția depunerii următoarelor documente: cererea solicitantului în care veți indica situația dvs., actul de identitate - original si copie, fișa medicală, contravaloarea permisului de conducere în valoare de 89 lei.

Am solicitat transmiterea permisului de conducere la adresa de domiciliu, dar sunt nevoit să plec din țară, urgent. Cum pot intra în posesia documentului?

 • Prin mandatarea unei persoane sau la revenirea în țară veți avea posibilitatea de a solicita eliberarea documentului de la ghișeul serviciului public comunitar competent, numai după returnarea acestuia de către serviciul de curierat.

Permisul de conducere poate fi livrat la o altă adresă decât cea de domiciliu?

 • Da, în cazul preschimbării, aveți posibilitatea de a indica adresa la care doriți să vă fie livrat permisul de conducere (domiciliu, serviciu sau oricare altă adresă la care puteți fi găsit). Nu - în cazul permiselor noi - obținute prin examen.

La schimbarea domiciliului este obligatoriu să solicit preschimbarea permisului de conducere?

 • Nu este obligatoriu.

Pot solicita preschimbarea permisului de conducere românesc inainte de expirarea valabilității administrative a acestuia ? Cu cat timp inainte?

 • Da. Legal nu este prevazut.

Permis de conducere reținut. Unde se susține examenul pentru reducerea perioadei de suspendare?

 • Verificarea cunoașterii regulilor de circulație de către contravenient se efectuează la serviciul poliției rutiere care il are în evidență, reducerea perioadei de suspendare operând cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.221 din Regulamentul de aplicare al OUG nr.195/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(Sursa informațiilor: Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor)