Legea care prevede monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi executorii penale a fost promulgată luni de către președintele Klaus Iohannis. Mai exact, agresorii sub control judiciar, în arest la domiciliu sau vizați de ordine de restricție vor putea fi supravegheați prin brăţări electronice care să le monitorizeze prin GPS mişcările, iar actul normativ reglementează crearea unei infrastructuri care să permită monitorizarea electronică.

HotNews.roFoto: Hotnews

Actul normativ a fost adoptat de Camera Deputaților în 21 aprilie și promulgat luni de către Klaus Iohannis, a transmis Administrația Prezidențială.

Legea, care a trecut de Comisiile juridică şi de apărare cu mai multe amendamente faţă de forma adoptată de Senat anul trecut, reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică - SIME, modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere şi modul de acţiune în situaţia generării unor alerte, precum şi măsuri de protecţie a datelor din SIME.

SIME este definit drept un ansamblu de sisteme informatice dedicate, aplicaţii, echipamente şi reţele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, precum şi de dispozitive electronice de supraveghere, destinat monitorizării electronice în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale.

Ce prevede actul normativ:

 • În cadrul monitorizării electronice se pot utiliza dispozitive electronice de supraveghere mobile sau fixe.
 • Dispozitivele electronice de supraveghere mobile trebuie să asigure informarea persoanei supravegheate cu privire la emiterea unei alerte.
 • Montarea, demontarea, precum și orice operațiuni de întreținere a dispozitivelor electronice de supraveghere se realizează de către operatorul tehnic.
 • Persoana supravegheată este obligată să mențină dispozitivul electronic de supraveghere în stare de funcționare, potrivit instrucțiunilor tehnice primite.
 • Persoana protejată sau, după caz, reprezentantul legal este responsabil de menținerea dispozitivelor electronice de supraveghere în stare de funcționare, potrivit instrucțiunilor tehnice primite.
 • Dispozitivul electronic de supraveghere mobil se montează pe glezna persoanelor supravegheate. Prin excepţie, acest dispozitiv se montează pe braţul persoanei atunci când montarea pe gleznă nu este fizic posibilă sau este contraindicată medical.
 • În cazul în care persoana protejată este un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani sau o persoană fără discernământ, consimţământul cu privire la utilizarea dispozitivului electronic de supraveghere se exprimă de către reprezentantul legal, cu excepţia situaţiei în care unicul reprezentant legal este chiar persoana supravegheată, caz în care consimţământul se va exprima de către reprezentantul Direcţiei de Asistenţă Socială.
 • Organul de supraveghere și/sau operatorul tehnic are dreptul și obligația de a verifica inopinat, în orice moment al zilei, periodic ori la sesizare, dispozitivele electronice de supraveghere alocate persoanei supravegheate.
 • În situația în care persoana supravegheată execută măsura arestului la domiciliu, verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere se face la imobilul în care se execută măsura. În acest caz, după fiecare verificare inopinată efectuată, organul de supraveghere informează, despre aceasta, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată
 • Comunicarea între organul de supraveghere şi persoana supravegheată sau persoana protejată realizată prin intermediul unor sisteme de comunicare la distanţă poate fi înregistrată. Înregistrarea se realizează cu informarea prealabilă a persoanei supravegheate sau persoanei protejate, fără a fi necesar acordul acesteia.
 • Atunci când este obligată să se prezinte în fața organelor judiciare, la chemarea acestora, persoana supravegheată informează organul de supraveghere cu privire la aceasta, după cum urmează:
 • (1) a) înainte de a părăsi imobilul, în situația în care este supusă măsurii arestului la domiciliu;
 • b) înainte de a părăsi limita teritorială fixată, în situația în care este supusă măsurii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauțiune.
 • (2) În situațiile prevăzute la alin. (1), organul de supraveghere stabilește itinerariul de deplasare, pe care îl comunică persoanei supravegheate.
 • (3) În cazurile prevăzute la alin. (1), precum și atunci când persoana supravegheată a primit permisiunea de a părăsi imobilul potrivit art. 221 alin. (6) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, organul de supraveghere introduce în SICS datele necesare monitorizării itinerariului de deplasare.