Schimbări majore în justiție: Instanța trebuie să pronunțe decizia în procesele penale odată cu motivarea, în cel mult 120 de zile. Legea a fost promulgată

de I.H.     HotNews.ro
Miercuri, 12 mai 2021, 11:32 Actualitate | Esenţial


Dosar instanta
Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia Images
Legea care modifică Codul de procedură penală și care prevede că termenul maxim în care instanțele sunt obligate să pronunțe deciziile în procesele penale este de maximum 120 de zile de la finalizarea dezbaterilor a fost promulgată miercuri de către președintele Klaus Iohannis. O prevedere importantă, adoptată de Parlament după decizia Curții Constituționale, este că motivarea deciziei trebuie să fie publicată în ziua pronunțării.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Actul normativ a fost adoptat luni de către Camera Deputaților, după ce Curtea Constituțională a stabilit în 7 aprilie ca deciziile instanței să fie pronunțate odată cu motivarea. Decizia CCR a stârnit o furtună în sistemul judiciar.

Acum, motivarea deciziei instanței în procesele penale trebuie redactată într-un un termen de 30 de zile de la pronunțarea deciziei, termen care poate fi prelungit succesiv până la un total de 90 de zile, potrivit Legii 304. În realitate, s-a ajuns la situații în care sentințele au fost motivate de către instanță și după un an de la pronunțarea lor.

Legea a fost inițiată de către USR-PLUS și PNL, iar forma inițială prevedea ca termenul maxim pentru motivarea hotărârilor judecătorești să fie de 90 de zile. Forma inițială a fost contestată de către magistrați, care au susținut că termenul de 90 de zile este mult prea strâns pentru motivarea hotărârilor judecătorești.

Actul normativ promulgat de către șeful statului prevede un termen inițial de 60 de zile, care în "cazuri temeinic justificate” poate fi prelungit succesiv până la 120 de zile. De asemenea, reglementează şi situaţiile în care judecători membri ai completului sunt împiedicaţi - de exemplu, prin pensionare - să semneze motivarea hotărârii.
Principalele prevederi ale legii, în forma promulgată de președinte:

La articolul 208, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 • (4) În tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, instanţa, din oficiu, prin încheiere, verifică periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat menţinerea măsurii arestării preventive şi a măsurii arestului la domiciliu dispuse faţă de inculpat sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestor măsuri.
 • (5) În tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, instanţa verifică, prin încheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri.
Articolul 362 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (1) În tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, instanţa se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.
 • (2) În cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, instanţa este datoare să verifice, în tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, în şedinţă publică, legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 208.
Articolul 391 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (1) Deliberarea, redactarea și pronunțarea hotărârii se fac într-un termen de maximum 60 de zile de la închiderea dezbaterilor.
 • (2) La închiderea dezbaterilor, preşedintele completului informează părţile şi persoana vătămată prezente asupra datei şi modalităţii de pronunţare a hotărârii.
 • (3) În cazuri temeinic justificate, dacă deliberarea, redactarea și pronunțarea hotărârii nu pot avea loc în termenul prevăzut la alin. (1), instanța poate amâna succesiv pronunțarea, fiecare amânare neputând depăși 30 de zile. În toate cazurile, deliberarea, redactarea și pronunțarea hotărârii nu pot avea loc mai târziu de 120 de zile de la închiderea dezbaterilor.
La articolul 400, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 • (1) În afara cazurilor în care sunt aplicabile dispozițiile art. 406 alin. (1), rezultatul deliberării instanței sau, după caz, judecătorului, indiferent de funcția judiciară pe care o exercită, se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conținutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii.
 • (2) Minuta se semnează de membrii completului de judecată.
5. Articolul 405 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (1) Hotărârea se pronunţă, după redactare, în şedinţă publică de către preşedinte sau de către alt membru al completului de judecată desemnat de preşedinte, asistat de grefier, care va citi dispozitivul hotărârii sau se pronunţă prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
 • (2) În cazurile în care rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, deliberarea și pronunțarea hotărârii au loc în termen de cel mult 15 zile de la închiderea dezbaterilor, dacă legea nu prevede altfel. În cazuri temeinic justificate, dacă deliberarea și pronunțarea hotărârii nu pot avea loc în acest termen, instanța poate amâna pronunțarea o singură dată, pentru o durată de cel mult 15 zile. Președintele sau, după caz, alt membru al completului pronunță minuta hotărârii, în condițiile alin. (1), dacă legea nu prevede altfel.
 • (3) La pronunţarea hotărârii părţile şi persoana vătămată nu se citează.
Articolul 406 se modifică și va avea următorul cuprins:
 • (1) Hotărârea trebuie să fie redactată la momentul pronunţării în cazurile în care se pronunţă una dintre soluţiile prevăzute la art. 396 şi 397.
 • (2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se redactează de membrii completului de judecată care au participat la soluţionarea cauzei şi se semnează de toţi membrii completului şi de grefier. În caz de împiedicare a grefierului, hotărârea se semnează de grefierul-şef, făcându-se menţiune pe hotărâre despre cauza care a determinat împiedicarea.
 • (3) În cazurile în care rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, hotărârea se redactează de preşedinte sau de către alt membru al completului de judecată desemnat de preşedinte în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţarea minutei şi se semnează de toţi membrii completului de judecată şi de grefier. Dispozitivul hotărârii trebuie să fie conform cu minuta.
 • (4) În cazurile prevăzute la alin. (3), dacă vreunul dintre membrii completului de judecată este împiedicat să semneze, hotărârea se semnează în locul acestuia de preşedintele completului. Dacă şi preşedintele completului este împiedicat a semna, hotărârea se semnează de preşedintele instanţei. Când împiedicarea îl priveşte pe grefier, hotărârea se semnează de grefierul-şef. În toate cazurile se face menţiune pe hotărâre despre cauza care a determinat împiedicarea.
 • (5) Hotărârea se redactează în două exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de hotărâri al instanței.
La articolul 410, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (1) Pentru procuror, persoana vătămată și părți, termenul de apel este de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, și curge de la data comunicării hotărârii, în cazurile prevăzute la art. 406 alin. (1), sau, după caz, de la data comunicării copiei minutei, în celelalte cazuri.
La articolul 557, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (1) Pe baza mandatului de executare, organul de poliţie procedează la arestarea condamnatului. Celui arestat i se înmânează un exemplar al mandatului şi este dus la locul de deţinere cel mai apropiat, unde organul de poliţie predă celălalt exemplar al mandatului de executare. În termen de cel mult 10 zile de la arestare, persoanei private de libertate i se comunică o copie de pe hotărâre.
Actul normativ mai prevede:
 • Hotărârile judecătoreşti în materie penală pronunţate anterior intrării în vigoare a acestei legi se redactează în termenele prevăzute de legea în vigoare la data pronunţării lor.
 • Hotărârile judecătoreşti în materie penală pronunţate anterior intrării în vigoare a prezentei legi rămân supuse dispoziţiilor referitoare la termenele de declarare a căilor de atac, precum şi celor privind datele de la care acestea încep să curgă, în vigoare la data pronunţării lor.
În 7 aprilie, CCR a stabilit că punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti penale definitive, anterior motivării în fapt şi în drept a acesteia, este contrară dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale referitoare la libertatea individuală şi siguranţa persoanei şi celor care consacră demnitatea umană şi dreptatea ca valori supreme ale statului de drept.

Curtea a decis că sunt neconstituţionale:
 • art. 400 alin. (1) - "Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii";
 • art. 405 alin. (3) - "(3) Preşedintele completului pronunţă minuta hotărârii";
 • art. 406 alin. (1) şi (2) - "(1) Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunţare. (2) Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluţionarea cauzei, în cel mult 30 de zile de la pronunţare, şi se semnează de toţi membrii completului şi de grefier".
Redactarea hotărârii judecătoreşti ulterior pronunţării deciziei în dosarele penale duce la lipsirea persoanei condamnate de garanţiile înfăptuirii actului de justiţie, aduce atingere dreptului de acces la instanţă şi dreptului la un proces echitabil. De asemenea, dreptul la formularea căilor de atac extraordinare devine iluzoriu în condiţiile în care, în intervalul scurs între momentul pronunţării hotărârii şi data motivării şi comunicării acesteia, există posibilitatea ca persoana condamnată să execute o mare parte din pedeapsă sau chiar pedeapsa în integralitatea ei. Astfel agrumentează Curtea Constituţională hotărârea prin care a stabilit ca deciziile instanței să fie pronunțate odată cu motivarea.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

4131 vizualizari

 • +10 (10 voturi)    
  teoria ca teoria, dar practica?.. (Miercuri, 12 mai 2021, 11:47)

  pehash [utilizator]

  Curtea Constitutionala si-a motivat decizia din 7 aprilie fix o luna mai tarziu.

  Ce se va intampla dupa promulgarea aceste legi? Nimic. Instanta care astazi o lungeste un an cu motivarea deciziei va schimba strategia si va pune termenele de judecata la distanta mai mare. Trebuie sa fii extrem de naiv sa crezi ca motivarea intarzie pentru ca judecatorii nu au timp sa o redacteze.
  • -4 (4 voturi)    
   in (Miercuri, 12 mai 2021, 12:29)

   spy [utilizator] i-a raspuns lui pehash

   practica se ajunge si la 17 ani
   • +2 (2 voturi)    
    Cand si unde s-a intamplat sa se motiveze (Miercuri, 12 mai 2021, 13:21)

    Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui spy

    o hotarare la 17 ani de la pronuntarea ei ?
    E vorba de una penala sau civila ?

    PS. Ar fi corect sa ne dai cateva amanunte pt ca ce spui tu e un caz exceptional de interesant !
    • +1 (1 vot)    
     ma refeream la pronuntare, nu la motivare (Joi, 13 mai 2021, 9:34)

     spy [utilizator] i-a raspuns lui Susufler0

     Metal Export-Import 28 de ani, 2291/99/2007 14 ani inca pe rol, 22351/3/2007 14 ani, nu il gasesc e cel de 17 ani, s-au mai sters date de pe portal
     • +2 (2 voturi)    
      Ok ! (Joi, 13 mai 2021, 10:10)

      Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui spy

      Am auzit in treacat de spetele astea !
      Sunt situatii (nu stiu daca si la dosarul vechi de 14 ani e vorba de asa ceva) cand cauza a ramas mult timp in nelucrare din motive extra judiciare,gen: reclamanta s-a divizat (e vorba de spete cu societati comerciale ), dupa care s-a suspendat cauza de mai multe ori (au fost cauze care se suspendau pt lipsa partilor, erau repuse pe rol la limita termenului de perimare - 1 an, dupa care erau din nou suspendate), apoi pt expertize tehnice foarte complexe care se faceau greu si apoi erau desfintate si se relua munca de expertizare de la capat, etc.
      Sunt cauze obiective si subiective care duc uneori la niste procese monstruos de lungi (in materie civila).
      Astfel de durate (14, 17 ani) sunt insa de neacceptat !
 • +2 (6 voturi)    
  Reglementarea asigura dreptul fundamental (Miercuri, 12 mai 2021, 12:17)

  Dilematic [utilizator]

  la aparare, prevazut in Constitutie, intr-un cadru procesual penal echitabil desfasurat in termen rezonabil.
  Este imperios necesara o reglementare procesuala similara si in domeniul civil si de contencios adminitrativ.
  • +3 (3 voturi)    
   Pt identitate de ratiune se va ajunge (Miercuri, 12 mai 2021, 13:23)

   Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui Dilematic

   ca si in materie civila si de contencios adm si fiscal sa se adopte o reglementare similara !
 • +4 (4 voturi)    
  Schimbarile cu adevarat majore....... (Miercuri, 12 mai 2021, 12:38)

  gigiN [utilizator]

  .... in justitie nu s-au facut si probabil nici nu se vor face,pentru ca.,din pacate,ministrii USR-ului sunt buni -si ei-numai de scos vorbe pe gura !!!
 • +4 (4 voturi)    
  Legea s-a promulgat degeaba, nu va schimba nimic ! (Miercuri, 12 mai 2021, 12:55)

  backtothedarkages [utilizator]

  Au existat și până acum diverse termene (10 zile, 30 zile, 60 zile, etc) pe care judecătorii nu le-au respectat. De ce ? Pentru că nefiind prevăzute în lege sancțiuni pentru depășirea termenelor, judecătorii au interpretat în sensul ca respectivele termene nu sunt obligatorii, ci unele de recomandare. Nici actuala lege nu prevede sancțiuni pentru depășirea termenului de 120 de zile, așa că nici acesta nu va fi respectat. Cel puțin o parte din cei care au participat la elaborarea legii, știu aceste lucruri, dar vor să lase impresia că fac totuși ceva.
  • +2 (4 voturi)    
   Hmmm (Miercuri, 12 mai 2021, 14:46)

   Sah [utilizator] i-a raspuns lui backtothedarkages

   Pai nu s-a iesit in strada (pnl/usr/presedinte) pentru a nu se da legea raspunderii magistratului?
   Acum de ce se plang tocmai cei care au iesit in strada fara sa citeasca legea, ca magistratii fac ce vor pentru ca nu au raspundere?
 • 0 (4 voturi)    
  ar mai trebui (Miercuri, 12 mai 2021, 14:14)

  liviu_ [utilizator]

  legi prin care termenele sa aiba o distanta maxima si sa se limiteze tergiversarile partilor!

  oricum atata timp cat judecatorii sunt mai certati cu legea decat persoanele pe care le judeca si cat timp sanctiunile sunt 0 barat legea asta e inutila!
  sigur e un pas inainte... dar e un pas dintr-un maraton...
 • 0 (0 voturi)    
  Termenul (Vineri, 14 mai 2021, 11:02)

  Ibit [utilizator]

  De 120 de zile este foarte bun .
  Cred ca a fost negociat cu cei care sunt judecati , pentru a avea timp sa fuga .........
  Tot la fel s-au negociat pensiile speciale cu magistratii ....


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by