Premierul Florin Cîțu susține că intenționează să analizeze personal fișele individuale, motiv pentru care a fost amânată aprobarea memorandumului privind evaluarea miniștrilor. Este pentru a treia oară când se amână aprobarea acestui memorandum. Potrivit acestuia, la finalul fiecărui trimestru, Comisia Națională de Strategie şi Prognoză (CNSP) va elabora o sinteză a acțiunilor Executivului pentru îndeplinirea Programului de guvernare, a stadiului realizărilor obiectivelor de investiții, cât și a activității ministerelor şi a instituțiilor sau companiilor din subordine.

Guvernul CituFoto: Guvern

Sinteza va fi supusă apoi atenției premierului. Ministerele trebuie să transmită, cel târziu până pe data de 25 ale lunii următoare trimestrului, situația privind stadiul măsurilor.

Sinteza se va baza pe informațiile comunicate de ministere şi va cuprinde suplimentar o analiză a principalelor rezultate economico-sociale, care va fi realizată de CNSP.

Mai exact, procesul de evaluare se va desfășura sub coordonarea Secretarului General al Guvernului, prin Comisia Națională de Strategie şi Prognoză (CNSP), care este organizată şi funcționează ca organ de specialitate în subordinea Secretariatului General al Guvernului(SGG) şi coordonarea Prim-Ministrului.

Fiecare minister transmite fișe individuale care conțin obiectivele generale, obiectivele specifice cu măsurile/acțiunile aferente cuprinse în Programul de guvernare, precum şi alte măsuri de reformă.

Fișele conțin şi elemente de detaliere în ceea ce privește perioadele necesare pentru implementarea măsurilor pe care ministerele vor fi solicitate să le completeze.

De asemenea, în vederea monitorizării activității, ministerele vor transmite trimestrial către Secretariatul General al Guvernului și către Comisia Națională de Strategie şi Prognoză, cel târziu până pe data de 25 ale lunii următoare trimestrului, situația privind stadiul obiectivelor/măsurilor.