Cei cărora le-au fost calculate greșit pensiile își vor putea recupera banii fără a mai exista un termen de prescripție, potrivit unui proiect de lege pentru completarea unui articol din Legea pensiilor adoptat miercuri de către Camera Deputaților.

talon de pensieFoto: Facebook

Proiectul, inițiat de către deputatul PNL Florin Roman, completează articolul 107 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Mai exact, este reglementată excepţia de la regula privind termenul general de prescripţie pentru recuperarea sumelor neplătite din cauza unei erori materiale la calcularea și emiterea deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei.

Care este amendamentul:

  • "Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care, din cauza unei erori materiale, de calcul sau a oricărei greşeli de redactare, omisiune sau menţiuni greşite, intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare şi redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, termenul general de prescripţie nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă".

Potrivit articolului 107, alineatul (1) din Legea nr. 263/2010, în situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

Acum, alineatul (2) al articolului 107, la care face referire amendamentul adoptat de deputaţi, prevede că "sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor".

Deputatul PNL Florin Roman a precizat, la finalul votului, că, graţie acestei legi, "nimeni nu trebuie să se mai teamă că o pensie calculată greşit va fi mai mică", scrie Agerpres.

Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestui proiect de lege.