​Executivul va discuta în ședința de joi programul legislativ pentru anul 2021, care a fost întocmit pe baza Planului Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2021 și a propunerilor comunicate în scris de ministerele/instituțiile interesate. Documentul cuprinde, la nivel de lege, măsurile legislative, iniţiatorii, termenele pentru prezentarea proiectelor de lege în şedinţele Guvernului, precum şi scopul acestora. Ministerul Muncii propune printre cele mai importante și de interes legi. La polul opus se află Ministerul Sănătății, care este foarte sărac în propuneri legislative.

Guvernul CituFoto: Guvern

Vezi aici documentul.

  • Câteva dintre legile care vor fi inițiate de Ministerul Muncii

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - martie

- flexibilizarea acordării stimulentului de inserție prin acordarea acestuia oricând părintelui, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități, fără a mai fi condiționat de reîntoarcerea în câmpul muncii cu 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Proiect de Lege privind desfășurarea activităților casnice - iunie

- reglementarea desfășurarii activităților casnice de către o persoană fizică având calitatea de salariat casnic în folosul unei alte persoane fizice denumită angajator, prin introducerea unui nou tip de contract individual de muncă.

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - iunie

- eliminarea discrepanțelor salariale existente în prezent în sistemul bugetar, precum și restabilirea ierarhiilor funcțiilor în cadrul domeniilor de activitate, precum și între domenii de activitate, ierarhie care a fost denaturată prin modificările legislative succesive ale Legii-cadru nr.153/2017 în vigoare în Parlament;

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă - iunie

- modificarea definiției tânărului NEET ca fiind persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională;

- optimizarea sistemului de acordare a indemnizației de șomaj și a valorii acesteia;

- modificarea modului de stabilire a stagiului de cotizare pentru persoanele care au contract de muncă cu timp parțial;

- stabilirea modalității de acordare a unei prime de formare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în perioada participării la programe de formare profesională.

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - iulie

- eliminarea inechităților din sistemul public de pensii și întărirea principiului contributivității și al egalității de tratament pentru toți asigurații sistemului public de pensii. Introducerea unei formule de calcul care să reflecte principiile enunțate anterior.

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - noiembrie

- stabilirea unei perioade minime de cel puțin 2 luni a concediului pentru creșterea copilului, care nu poate fi transferată între părinți, precum și introducerea unei mai mari flexibilități la nivelul formei în care se poate lua concediul pentru creșterea copilului (pe bază de normă întreagă sau de fracțiune de normă, sau în alte forme flexibile), având în vedere faptul că flexibilitatea mărește șansele ca părinții, în special tații, să facă uz de dreptul lor la un astfel de concediu. directiva va permite părinților și persoanelor curesponsabilități de îngrijire să reconcilieze mai bine sarcinile profesionale și cele de îngrijire.

  • Ministerul Sănătății propune doar două legi

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope - martie

- completarea corespunzătoare a legislație naționale în scopul punerii sub control a noi substanțe stupefiante și psihotrope la recomandarea Organismului Internațional pentru Controlul Stupefiantelor al Organizației Națiunilor Unite

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății - octombrie

- completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu un nou-titlu XXI Registrul Național al Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate.

Proiectele de legi pentru care se propune ca finalizarea procedurii parlamentare să se realizeze până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare, sunt incluse în Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2021. După aprobarea în ședința Guvernului, Programul legislativ al Guvernului pe anul 2021 va fi comunicat celor două Camere ale Parlamentului. Ministerele/instituțiile responsabile urmează să ia măsurile necesare în vederea promovării proiectelor de legi cuprinse în program, în termenele asumate.