Șeful Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Bogdan Mateescu, a fost convocat la audieri de către preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Senat, senatoarea AUR Rodica Boancă, pe tema unei petiţii în care sunt reclamate presupuse abuzuri săvârşite de un procuror prin măsurile dispuse într-un dosar penal. Mateescu spune că aspectele semnalate sunt de competenţa Inspecţiei Judiciare și că este inacceptabilă convocarea sa pentru un astfel de motiv.

HotNews.roFoto: Hotnews

Mateescu a fost convocat pentru marți la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senat de către senatoarea AUR Rodica Boancă, aleasă la șefia acestei comisii în locul Dianei Șoșoacă, care a pierdut funcția după ce a fost exclusă din partid.

Șeful CSM i-a răspuns senatoarei că nu va merge la audieri, considerând că este inacceptabilă convocarea sa pentru a da explicații despre presupuse abuzuri săvârşite de un procuror prin măsurile dispuse într-un dosar penal.

Răspunsul șefului CSM către senatoarea AUR:

  • "Convocarea pentru audiere este motivată prin invocarea principiului loialității și cooperării dintre instituții și a dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Constituția României, republicată.
  • De esența caracterului loial al colaborării este respectarea cadrului constituțional și legal, autoritățile publice datorând loialitate principiului statului de drept și normelor care îl guvernează.
  • Instituțiile/autoritățile puse în situația de a colabora trebuie să contribuie la configurarea principiului loialității. Însă, această configurare se va realiza în raport cu competențele constituționale și legale ale fiecăreia dintre instituțiile/autoritățile aflate în colaborare, cu valorile și principiile constituționale incidente respectivei colaborări, colaborarea trebuind să fie făcută în formele prevăzute de lege.
  • Obiectul dezbaterilor cu privire la care s-a formulat a doua convocare succesivă pentru audiere a Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii îl constituie petiția înregistrată sub nr. XXIX/554/2021, formulată de domnul I.N.
  • Prin această petiție sunt reclamate presupuse fapte de natură abuzivă săvârșite de un procuror, fiind în concret contestate măsurile dispuse de acesta prin ordonanțele emise în dosarul penal nr. (…) al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.
  • Or, potrivit art. 32 lit. f) din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei și petiții, dezbaterile asupra unei petiţii se vor încheia atunci când petentul contestă hotărâri judecătoreşti sau decizii ale parchetelor.
  • Prin urmare, având în vedere obiectul petiției în discuție, care vizează în concret contestarea unor măsuri dispuse prin ordonanța din dosarul penal nr. (…) al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, apreciem că, în conformitate cu dispozițiile regulamentare mai sus redate, dezbaterile asupra acestei petiții ar fi trebuit încheiate în ședința Comisiei din 9 martie 2021.
  • Mai mult, aspectele semnalate în petiția nr. XXIX/554/2021 sunt de competența Inspecției Judiciare care, în conformitate cu art. 74 alin. (1) lit. a) și e) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuează cercetarea disciplinară în vederea exercitării acţiunii disciplinare faţă de procurori și verifică sesizările în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a procurorilor ori în legătură cu încălcarea obligaţiilor profesionale ale acestora.
  • De altfel, sesizarea a și fost transmisă Inspecției Judiciare, aspect care a fost comunicat Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții.
  • În acest context, convocarea pentru audiere a Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii la dezbaterile unei petiții prin care se contestă decizii ale parchetelor apare ca neloială și astfel inacceptabilă, motiv pentru care nu se impune participarea la dezbaterile care vor avea loc în data de 24 martie 2021".