​Guvernul intenționează să aprobe anul acesta 157 de hotărâri și 138 de legi, potrivit unei note de informare cu privire la actualizarea și monitorizarea Planului Anual de Lucru al Guvernului. Toate aceste acte normative sunt prezentate într-o listă, cu termene de aprobare și cu mențiunea dacă sunt sau nu prioritare. Dintre cele 295 de proiecte de acte normative, 123 sunt prioritare. Nota mai arată că anul trecut planul nu a fost respectat decât în proporție de 34%.

Guvernul CituFoto: Guvern

De pe listă lipsesc ordonanțele de urgență. Teoretic, acestea sunt acte normative neprevăzute, apărute în regim de urgență. În realitate, toate Guvernele au guvernat mai mult prin ordonanțe de ugență.

Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) este un instrument de planificare a procesului de reglementare la nivelul administrației publice centrale, cuprinzând proiectele de documente de politici publice și proiectele de acte normative cu impact semnificativ asupra economiei, societății, mediului și bugetului general consolidat, pe care instituțiile administrației publice centrale cu rol de inițiator își propun să le înainteze, în cursul unui an calendaristic, spre aprobare Guvernului.

Procesul de pregătire și elaborare a PALG, precum și monitorizarea și raportarea asupra implementării sale sunt coordonate de Secretariatul General al Guvernului.

Anul trecut, PALG a cuprins 302 de propuneri de acte normative, dintre care doar 105 proiecte (34%) au fost supuse aprobării Guvernului până la finalul anului. Altfel spus, planul nu a fost respectat.