DOCUMENT Decizie CNSU: Interdicție de circulație după ora 22.00 / Restricții în stațiuni / Lista completă a măsurilor restrictive

de I.H.     HotNews.ro
Miercuri, 10 martie 2021, 13:30 Actualitate | Esenţial


carantina de noapte
Foto: Facebook
Carantina de noapte va fi în vigoare de la ora 22.00, față de 23.00, cum este acum, astfel că până la ora 05.00 se va putea ieși din casă doar pentru motive întemeiate și doar în baza declarației pe propria răspundere, potrivit hotărârii de miercuri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin care se prelungește starea de alertă în România. De asemenea, se propune limitarea gradului de ocupare a spațiilor de cazare din hoteluri sau pensiuni la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora, în mai multe stațiuni în care se practică schiul sau alte sporturi de iarnă.

Hotărârea CNSU ar urma să fie aprobată în ședința de miercuri a Guvernului și să intre în vigoare din 14 martie, dată de la care va fi prelungită starea de alertă în România.

Prin această hotărâre, CNSU propune modificarea intervalului orar în care este restricționată deplasarea în afara locuinței. CNSU a propus ca interdicția sa fie valabilă în intervalul orar 22.00-05.00.

Totodată, se propune limitarea gradului de ocupare a spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora, pentru spațiile de cazare dispuse în următoarele localități/zone în care se practică schiul sau alte sporturi de iarnă:
 • Azuga, Bușteni și Sinaia din județul Prahova;
 • Băile Tușnad, Borsec, Băile Homorod, Harghita-Băi din județul Harghita;
 • Borșa și Cavnic din județul Maramureș;
 • Poiana Brașov, Predeal și Bran din județul Brașov;
 • Sovata din județul Mureș;
 • Vatra Dornei din județul Suceava;
 • Voineasa din județul Vâlcea;
 • Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni din județul CarașSeverin;
 • Arieșeni din județul Alba;
 • Durău din județul Neamț;
 • Novaci-Rânca din județul Gorj;
 • Păltiniș din județul Sibiu;
 • Stâna de Vale din județul Bihor;
 • Straja din județul Hunedoara.
Prezentăm integral hotărârea CNSU:

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ:
 • 1. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București-Ilfov pentru situații de urgență, precum și a poliției locale de către Direcția generală de poliție a Municipiului București/inspectoratele județene de poliție.
 • 2. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și obligativitatea stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.
 • 3. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente.
 • 4. Se menține obligația desfășurării în regim permanent a activității tuturor centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate temporară, precum și a Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
 • 5. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile publice, la locul de muncă, în spațiile comerciale, precum și în mijloacele de transport în comun, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 • 6. Se propune menținerea posibilității izolării și carantinării în condițiile art. 7, 8 şi 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • 7. Se propune menținerea testării săptămânale, prin grija direcțiilor de sănătate publică, a personalului de îngrijire şi asistență, a personalului de specialitate şi auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile.
 • 8. Se consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit punctelor 09-25.
 • 9. Se propune menținerea interdicției desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private.
 • 10. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății.
 • 11. Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
 • 12. În condițiile pct. 10, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.
 • 13. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuală, a instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.
 • 14. În condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.
 • 15. În condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive\u0002în sunt permise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/ localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.
 • 16. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 • 17. În condițiile pct. 16, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-COV2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate, fiind interzisă participarea persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități.
 • 18. Se propune menținerea interdicției activităților recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
 • 19. Este permisă desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.
 • 20. Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.
 • 21. Se propune menținerea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății.
 • 22. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, doar sub supravegherea unui medic epidemiolog.
 • 23. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.
 • 24. Se propune menținerea organizării de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor măsuri:
 • a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
 • b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
 • c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
 • d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstraţiei;
 • e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
 • 25. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
 • 26. Se propune menținerea interdicției de circulație în toate localitățile, pentru toate persoanele, în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22.00 - 05.00, cu următoarele excepții motivate de:
 • a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/ gospodărie şi locul/ locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;
 • b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
 • c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 • d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.
 • 27. La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 26 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere.
 • 28. La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 26 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
 • 29. Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 27 și 28, trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.
 • 30. Se propune menținerea interdicției intrării pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu următoarele excepții:
 • a) membri de familie ai cetăţenilor români;
 • b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
 • c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;
 • d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
 • e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;
 • f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
 • g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
 • h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid, precum şi persoane returnate în baza acordurilor de readmisie;
 • i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;
 • j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;
 • k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personal navigant maritim şi fluvial;
 • l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;
 • m) membrii echipelor de filmare a producţiilor cinematografice sau audiovizuale, personalul tehnic şi artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relaţii contractuale dovedite sau a unor documente justificative.
 • 31. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită la pct. 30 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor temporare asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.
 • 32. Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • 33. Se propune menținerea competenței Comitetului Național pentru Situații de Urgență de a adopta măsuri de suspendare a zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre și dinspre țările cu risc epidemiologic ridicat, care au fost stabilite prin hotărâre a Comitetul Național pentru Situații de Urgență la propunerea Institutul Național de Sănătate Publică.
 • 34. Sunt exceptate de la prevederile pct. 33 următoarele categorii de zboruri:
 • a) efectuate cu aeronave de stat;
 • b) de transport marfă și/sau corespondență;
 • c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
 • d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei autorități publice din România;
 • e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România;
 • f) aterizări tehnice necomerciale;
 • g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;
 • h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
 • i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinație;
 • j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;
 • k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale - C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinație.
 • 35. Se propune menținerea interdicției efectuării transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.
 • 36. Se propune menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
 • 37.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.
 • 37.2 la frontiera româno-bulgară:
 • a) Lipnița, județul Constanța;
 • b) Dobromir, județul Constanța;
 • c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
 • 37.3 la frontiera României cu Republica Moldova: Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
 • 37.4 la frontiera româno-sârbă:
 • a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
 • b) Vălcani, județul Timiș;
 • c) Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă);
 • d) Lunga, județul Timiș;
 • e) Foeni, județul Timiș.
 • 37. Se propune menținerea desfășurării programului cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 06.00-22.00, în județele/ localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-22.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.
 • 38. Se propune menținerea desfășurării activității restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 06.00-22.00, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 06.00-22.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în județele/ localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.
 • 39. Măsurile prevăzute la pct. 37 şi 38 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
 • 40. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 38 și 39 este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
 • 41. Operatorii economici prevăzuți la pct. 37 și 38 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.
 • 42. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la pct. 39, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
 • 43. Se propune menținerea interdicției de desfășurare a activității în baruri, cluburi și discoteci.
 • 44. Se propune ca operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 05.00-21.00.
 • 45. Prin excepţie de la prevederile pct. 44, în intervalul orar 21.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
 • 46. Prin excepţie de la prevederile pct. 44, în intervalul orar 21.00-05.00, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone, îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
 • 47. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.
 • 48. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 • 49. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 • 50. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 • 51. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile deconduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 • 52. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să se desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 • 53. Se menține suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.
 • 54. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.
 • 55. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice, operatorii economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 • 56. Se menține obligația ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății.
 • 57. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot desfășura activitatea.
 • 58. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.
 • Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.
 • 59. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
 • 60. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății.
 • 61. Se propune limitarea gradului de ocupare a spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora, dispuse în următoarele localități/zone în care se practică schiul sau alte sporturi de iarnă:
 • 61.1. Azuga, Bușteni și Sinaia din județul Prahova;
 • 61.2. Băile Tușnad, Borsec, Băile Homorod, Harghita-Băi din județul Harghita;
 • 61.3. Borșa și Cavnic din județul Maramureș;
 • 61.4. Poiana Brașov, Predeal și Bran din județul Brașov;
 • 61.5. Sovata din județul Mureș;
 • 61.6. Vatra Dornei din județul Suceava;
 • 61.7. Voineasa din județul Vâlcea;
 • 61.8. Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni din județul Caraș\u0002Severin;
 • 61.9. Arieșeni din județul Alba;
 • 61.10. Durău din județul Neamț;
 • 61.11. Novaci-Rânca din județul Gorj;
 • 61.12. Păltiniș din județul Sibiu;
 • 61.13. Stâna de Vale din județul Bihor;
 • 61.14. Straja din județul Hunedoara.
 • 62. Se menține obligația ca activitatea în creșe și after-school-uri, să se desfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății.
 • 63. Se menține permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a activităților didactice și a altor activități specifice precum și organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății.
 • 64. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților să fie instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.
 • 65. Se propune menținerea suspendării activității târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone publice.
 • 66. În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a celor volante, se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.
 • 67. În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, utilizarea pârtiilor și/sau a traseelor de schi pentru agrement, precum și organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici care le exploatează/întrețin se fac în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.
 • 68. Se propune menținerea obligației de organizare a programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toți angajatorii la care specificul activității permite această desfășurare a muncii.
 • 69. În vederea evitării aglomerării transportului public, în situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, se propune menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru de către angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.
 • 70. Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre se realizează în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
 • 71. Direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.
 • 72. Calculul zilnic prevăzut la pct. 70 se realizează prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă, comunicată comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 1600. Cifra comunicată de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale judeţene este utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

40148 vizualizari

 • +1 (51 voturi)    
  Cred ca paranoicii se bucura ca sunt protejati (Miercuri, 10 martie 2021, 13:34)

  UnOmOarecare [utilizator]

  Ce mai jubileaza acasa babele alea paranoice: sa stea tineretul acasa, ca nu imbolnavim toti...Sa stea babele acasa, nu noi.
  • +13 (25 voturi)    
   Pana acum (Miercuri, 10 martie 2021, 14:33)

   Mica Sirena a lui Vasile Roaita [utilizator] i-a raspuns lui UnOmOarecare

   Copiii au pierdut un an de viata sociala si educatie la nivelul calitativ cerut ca sa ii protejeze pe profesorii lor mai in varsta. Iata ca azi cand unii profesori au aflat ca vor fi vaccinati cu AZ, au refuzat. Vor la Pfizer sau Moderna. OK. Vor sta tot acasa si vine intrebarea: cand vor merge la lucru? Cand vor putea si copiii sa faca ceea ce trebuie - adica sa fie educati?

   Dpdv legal copiii de scoala primara, gimnaziu si liceu nu au "invatamant la distanta" mentionat ca forma de studiu. Contractul dintre ei si stat este "invatamant de zi, forma prezenta". Da, invatamantul la distanta este o masura de urgenta pana cand se rezolva lucrurile. Dar ce facem atunci cand exact cel protejat refuza protectia?!? Il scoatem la pensie?
   • +6 (12 voturi)    
    intrebare (Miercuri, 10 martie 2021, 15:22)

    mi_po [utilizator] i-a raspuns lui Mica Sirena a lui Vasile Roaita

    Ce ai alege dintre:
    - mersul la servici, program complet, cu tot stresul de vigoare sau
    - stat acasa, facut minimul necesar, stress minin, implicare minima, ambele pe aceeasi bani?
    Stai sa ma gandesc....

    Pe cine crezi ca intereseaza ce au pierdut copii?
    Timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim!

    daca s-ar opta pentru salar 100% cu mers fizic la scoala sau 50% in invatamant online, sa vezi atunci vaccinare 100%!
    • +1 (9 voturi)    
     Eu sunt profesor (Miercuri, 10 martie 2021, 16:31)

     Mica Sirena a lui Vasile Roaita [utilizator] i-a raspuns lui mi_po

     Insa imi ador meseria si incerc sa o fac cat mai bine. Dar cand nu se poate, nu se poate. In plus, la nivelul studentilor, regula e ca intotdeauna: cine vrea sa invete, invata. Cine nu, nu.

     DAR: eu ma voi vaccina si de indata ce se va putea voi merge acolo unde imi e locul: la scoala.

     Insa toate acestea trebuiau reglementate. Tocmai pentru a preveni "timpul trece, leafa merge".
  • +7 (13 voturi)    
   Si mai adaug ceva (Miercuri, 10 martie 2021, 15:19)

   Mica Sirena a lui Vasile Roaita [utilizator] i-a raspuns lui UnOmOarecare

   In Romania, ca si in multe state europene invatamantul pana la un anumit nivel este OBLIGATORIU, iar forma de invatamant pana la acel nivel este ZI, cu FRECVENTA.

   Un principiu legal spune ca este INTERZIS sa obligi pe cineva (entitate fizica sau juridica) sa foloseasca sau achizitioneze un bun sau serviciu pe care tot tu i-l interzici sa il foloseasca. Invatamantul in Romania nu este un drept, ci o obligatie, fiind invatamant obligatoriu pana la un anumit nivel. Nu are nici o importanta daca e sau nu gratuit - acest lucru nu schimba cu nimic principiul legal. Legal nu exista "calul de dar nu se cauta la dinti" - legal exista doar contracte (legi intre semnatari) si legi (pentru toti).

   Este ca si cum obligi un om sa aiba carte de identitate pentru a iesi din casa insa ii interzici eliberarea uneia. Este ABSURD.

   Statul roman face exact asta: in cadrul invatamantului OBLIGATORIU le INTERZICE elevilor sa participe la EXACT forma de invatamant pe care ii OBLIGA sa o faca. Este un NONSENS asa ceva.

   Mi se va spune: e stare de urgenta. Da, este. Insa statul roman a avut un an de zile sa adapteze cadrul legal pentru desfasurarea orelor, pentru cuantizarea invatamantului la distanta, pentru crearea unui cadru independent de evaluare, etc. Nu a facut-o. Si ii adresez intrebarea: tot virusul e de vina? Tot nou mai e si acum dupa mai mult de un an de stat? Sau se numeste STAT doar pentru ca ... sta?!?!?!
  • +3 (5 voturi)    
   oare n-am inteles eu bine? (Miercuri, 10 martie 2021, 18:26)

   Gustav666 [utilizator] i-a raspuns lui UnOmOarecare

   In deja celebra decizie a CNSU de azi nu mai apare explicitata interdictia de purtare a mastii in spatiile exterioare. Pana acum, aceasta interdictie era mentionata in mod expres...
 • +16 (26 voturi)    
  80% dintre centrele din Buc nu apar pe platforma (Miercuri, 10 martie 2021, 13:35)

  Kivek [utilizator]

  Din 48 de centre din Bucuresti, doar 11 sunt disponibile pentru programare pe platformă (pt romanii simpli), în timp ce celelalte sunt fie cu circuit închis (adica pt SPECIALI), fie blocate de Institutul de Sănătate Publică (adica pt medici)

  asta e romania in care se impun restrictii cetatenilor de catre aceiasi oameni care au o platforma de vaccinare SECRETA si p[rioritara si cu vaccin la alegere
  • +4 (4 voturi)    
   ora 22 (Miercuri, 10 martie 2021, 21:49)

   robert.b [utilizator] i-a raspuns lui Kivek

   Niste boi!
   Niste boi!
   Niste boi!
   Niste boi!
   Niste boi!
 • +1 (35 voturi)    
  Si nu inteleg (Miercuri, 10 martie 2021, 13:37)

  UnOmOarecare [utilizator]

  De ce l-ar deranja pe arafat ca 10 oameni beau cate o bere acasa...beau cumva din banii lui? Astept si eu o data clara sa stiu cand am voie sa ies fara restrictii pe strada (pentru ca nu sunt bolnav).
  • -9 (23 voturi)    
   Lumea se duce de rapa (Miercuri, 10 martie 2021, 14:31)

   VOX. [utilizator] i-a raspuns lui UnOmOarecare

   Iar voi beti si petreceti. Foarte inteligent.
   • +10 (14 voturi)    
    Se duce de rapa din cauza Prostilor (Miercuri, 10 martie 2021, 14:52)

    Parzivall [utilizator] i-a raspuns lui VOX.

    si a celor de la Guvernare si a celor care ii Asculta!!!
    • -1 (7 voturi)    
     Iar prostii sunt prosti (Miercuri, 10 martie 2021, 15:19)

     Mica Sirena a lui Vasile Roaita [utilizator] i-a raspuns lui Parzivall

     Din cauza lipsei de educatie.
 • +13 (21 voturi)    
  circuitul propunerii in Romania (Miercuri, 10 martie 2021, 13:44)

  licasamadau [utilizator]

  CNSU propune ceva ce Iohanis a zis ca s-a hotarat.
  • +17 (17 voturi)    
   corect (Miercuri, 10 martie 2021, 14:13)

   sucaa [utilizator] i-a raspuns lui licasamadau

   se iau niste decizii in baza a ce?
   io-s curios ce a stat la baza deciziei de a se muta ora de stingere la ora 22:00.
   la ce scandal este acum in presa cu datele data de Voiculescu si cum nu prea au legatura cu ce se raporteaza zilnic, ei vin si pun alte restrictii.
   Nu spun ca nu trebuie impuse anumite restrictii. dar trebuie impuse in baza a unei justificari cu cifre.
   deja lumea nu mai crede ce se raporteaza zilnic iar ei au o problema ca nu rapoartele date de Voiculescu nu aveau aprobare de la nu stim ce sinstitutii. dar nu spune nimeni nimi de 3 zile care sunt acele institutii.
   pnl-ule, ai inceput sa-ti arati metehnele pesdiste.
  • +7 (9 voturi)    
   Haha (Miercuri, 10 martie 2021, 14:15)

   Soarele [utilizator] i-a raspuns lui licasamadau

   Exact.
 • +7 (9 voturi)    
  LoL (Miercuri, 10 martie 2021, 13:47)

  TinoVali [utilizator]

  E bine ca nu au dat decizia de Paste ....
  Si in Septembrie o sa-si dea seama ca trebuie sa gradul de ocupare al spatiilor de cazare de pe litoral :) (fara alea 60-70% care reprezinta apartamente la negru si nu pot fi controlate)
  • +7 (7 voturi)    
   la (Miercuri, 10 martie 2021, 14:36)

   spy [utilizator] i-a raspuns lui TinoVali

   sfirsit de sezon la schiat si s-au trezit sa impuna o camera libera la 2 ocupate? genius at work...
 • +2 (12 voturi)    
  Nu se da o lista de statiuni (Miercuri, 10 martie 2021, 13:48)

  DomnuTrandafir [utilizator]

  Si ce facem cu ele?
  Cum se respecta distanțarea la Predeal de ex.?
  Sau la Telegondola?
  Sau sunt secrete de stat?

  Toate stațiunile sunt foarte aglomerate!
  Nimeni nu respecta nimic!
  Nimeni nu aplica amenzi!
  Pe nimeni nu intereseaza ca nu se mai poate circula după h 22!
  Masura asta e zero!
  Efectul razelor de luna asupra galosilor de gumă!
 • +21 (23 voturi)    
  O masura inutila (Miercuri, 10 martie 2021, 13:54)

  Vinceroy [utilizator]

  Inteleg conceptul si necesitatea instaurarii restrictiilor pe timp de noapte, insa limitarea intervalului pana 22:00 in loc de 23:00 este inutila si stresanta, pentru ca:
  - Oricum cocalarii si nesimtitii care au misunat fara restrictii inclusiv in starea de urgenta o vor face in continuare, doar isi tiparesc adeverinte la firma lui tati, sau invoca tot felul de motive
  - Restul oamenilor, noi, cei care am resepectat vom fi si mai fugariti sa terminam treburile pe care le avem de terminat (vedeti exemplul magazinelor deschise pana la 21:00 in loc de 22:00, unde ora aia chiar conta pentru multi, sa faca niste cumparaturi dupa ce termina ziua de munca de exemplu).
  Acum va fi la fel, mai multa fugareala si stress pentru cei care oricum se protejeaza, ii protejeaza pe altii si respecta regulile si fara niciun impact pentru cocalarii si ghertoii care oricum sunt mai presus de orice (inclusiv lege) in tara asta...
 • -13 (17 voturi)    
  de ce nu 18.00 pe modelul francez? (Miercuri, 10 martie 2021, 14:09)

  demaGOGU [utilizator]

  ...nu vei putea mentine scolile deschide (ca in Fr) fara restrictii dure il alte sectoare de activitate si intervale orare.

  something has to give. always.
  • +14 (16 voturi)    
   poti sta de la 14:00 in casa (Miercuri, 10 martie 2021, 14:20)

   Alin Delin [utilizator] i-a raspuns lui demaGOGU

   Poti sa stai de la 2 PM in casa, nu te opreste nimeni, dar nu ii f...e si pe altii la cap sa iti urmeze modelul
   • +5 (13 voturi)    
    Eu unul azi (Miercuri, 10 martie 2021, 14:35)

    Mica Sirena a lui Vasile Roaita [utilizator] i-a raspuns lui Alin Delin

    Am iesit doar pe camp sa plimb cainii. In rest, ca profesor, stau acasa. Pe salariu complet. Este normal? Sa zicem ca e. Dar daca primesc dreptul de a face vaccin si refuz sa il fac stand in continuare acasa, mai este normal?
 • +14 (14 voturi)    
  Se fac ca muncesc (Miercuri, 10 martie 2021, 14:14)

  lazarus101 [utilizator]

  Actualul guvern, presedintia si comitetul minune al clown-ului Arafat se afunda din ce in ce mai adanc in penibil.
  Nu au oferit nicio justificare pentru prelungirea restrictiilor de circulatie de la ora 22. Nu are niciun fundament o asemenea masura, e luata doar sa poata zice ca au facut si ei ceva.

  Apropo, ventilatoarele coreene au ajuns monsieur Arafat???
 • +13 (15 voturi)    
  In banana country (Miercuri, 10 martie 2021, 14:19)

  TrickyWicky [utilizator]

  totuul e posibil atata timp cat bastinasii chiar cred ca virusii circula pe strazi noaptea de la 22 la 5 dimineata
 • +18 (22 voturi)    
  Somnul rațiunii (Miercuri, 10 martie 2021, 14:23)

  Mazeta [utilizator]

  De ce de la ora 22 și nu de la ora 21? De ce să porți masca singur pe stradă sau în parc? De ce șoferii de autobuze și prezentatorii TV nu poartă mască în spații închise? De ce, de ce, de ce...

  Măsurile sunt intenționat contradictorii, nejustificate și ilogice. Există o campanie împotriva rațiunii, nu a virusului.

  Fără lideri, fără repere și unitate, înfricoșați și dezorientați, oamenii vor accepta orice. Vor fi prizonieri în propriile case, vor fi sclavi propriilor instincte.
  • +2 (8 voturi)    
   Imi pare rau (Miercuri, 10 martie 2021, 14:35)

   Mica Sirena a lui Vasile Roaita [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   Dar eu prefer ora 12:34:56. Deci incepand de atunci sa se dea restrictia. Sau 11:11:11.
  • +2 (2 voturi)    
   Bine zis, (Miercuri, 10 martie 2021, 21:08)

   Namaste [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   ca de obicei ! Multumiri pentru aerul proaspat !
  • +1 (1 vot)    
   De ce? (Joi, 11 martie 2021, 12:52)

   Keyser20 [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   De ce gardienii publici nu isi fac treaba? Si asa sunt prea multi si bine platiti. De ce politia nu isi face treaba?

   De ce trebuie sa impui restrictie de circulatie intre orele alea cand in sectorul 1 sunt zeci de carciumi unde se consuma in interior, unde se tin petreceri in interior. Geamuri la terasa nu inseamna spatiu deschis. Legea e valabila pentru fraieri
   Nu ar fi fost mai bine sa faca multe controale si acolo unde nu se respecta regulile sa fie amendati iar la a 3 abatere sa li se ridice autorizatia de functionare?

   De ce gardienii/politistii nu ii amendeaza pe cei care urca in autobuze/tramvaie...fara masti?
 • +15 (17 voturi)    
  Oare cat mai suportam ineptiile lu Arafat? (Miercuri, 10 martie 2021, 14:30)

  MBA [utilizator]

  Oare cant mai acceptam sa fim calcati pe cap?

  Nu exista dovezi stiintifice ca masca in aer liber duce la infectii.

  Razvan Cherehes - consltant la Ministerul Sanatatii declara ca sansa de contaminare de pe suprafete este infim si totul e un teatru igienic - dar lui Arafat & Co de ce sa le pese de un biet om de stiinta de la UBB Cluj? Mai bine sa se uite la ceilalti, care ii sustin aberatiile. Numai aceia sunt oameni de stiinta, pe care ii consulta el.

  Problema e ca suntem manipulati cu sange rece de acesti nemernici sau poate doar "idioti utili" planurilor mondiale.
 • +16 (22 voturi)    
  Planul (Miercuri, 10 martie 2021, 14:47)

  Nesupusu [utilizator]

  Prin ingradirea libertatilor si prelungirea acestora pe modul repeat, mizeaza pe obosirea psihica a maselor de oameni ca sa cedeze si sa accepte neconditionat vaccinul pentru a reveni la normal.
  In cazul meu si a multora acest santaj nu va functiona indiferent de planurile initiate!
  Nici macar ingradirea calatoriilor in afara tarii nu ma " emotioneaza " chiar daca mai aveam planuri turistice in extern ma pot lipsi de ele!
  Sa fie constiente autoritatile ca orice actiune vor intreprinde vor fi multi ca mine care vor intreprinde o reactie iar aceasta nu o sa fie pe placul lor.
  Am informatii ca au inceput inclusiv sa monitorizeze si sa identifice " nesupusii "!
  F me, F u! Intram in hora nu este problema!
  • +3 (11 voturi)    
   In plus (Miercuri, 10 martie 2021, 15:24)

   Mica Sirena a lui Vasile Roaita [utilizator] i-a raspuns lui Nesupusu

   Eu unul ma voi vaccina. Cum vaccinul ma protejaza (cu o anume probabilitate destul de mare) de o forma grava a bolii - sincer - ma doare undeva ca tu nu te vaccinezi. Daca familia mea VA FI vaccinata si deci vom fi protejati, cu ce anume ma intereseaza ca tu si familia nu vreti sa va vaccinati?! Iar daca te-as obliga sa te vaccinezi inseamna ca implicit admit faptul ca vaccinul nu functioneaza.

   Deci, inteleg restrictii ca sa ne protejam reciproc. Dar odata ce amandoi nu mai avem nevoie de protectie, nu inteleg pentru ce anume mai exista o protectie impusa...
   • +7 (7 voturi)    
    cum sa te protejeze (Miercuri, 10 martie 2021, 16:38)

    TrickyWicky [utilizator] i-a raspuns lui Mica Sirena a lui Vasile Roaita

    Daca el este inca in faza de testare?
    • -1 (3 voturi)    
     Ceva facut bine (Miercuri, 10 martie 2021, 22:30)

     Mica Sirena a lui Vasile Roaita [utilizator] i-a raspuns lui TrickyWicky

     Isi face treaba chiar din perioada de testare. La finalul testelor doar se certifica functionarea (sau nu), dar efectele (sau lipsa lor) se fac simtite imediat, inainte ca testarea sa se fi terminat.
 • +10 (12 voturi)    
  Au dat o lovitură mortală virusului ! (Miercuri, 10 martie 2021, 15:38)

  Tescovin [utilizator]

  Era doar o chestiune de timp până când cineva să se prindă că virusul face cele mai mari ravagii fix între orele 22 și 23, astfel că lockdown-ul de la ora 23 era inutil, dar de la ora 22 va schimba fața patriei !

  Tzaid recu cu locdaunii voștri !
 • +9 (11 voturi)    
  Decizie CNSU: Interdicție de circulație după ora 2 (Miercuri, 10 martie 2021, 16:14)

  Gmih [utilizator]

  Efectiv bataie de joc acest ordin nou!!!Creeaza doar frustrari, cu zero valoare adaugata pentru trecerea prin pandemie.Sunt masuri luate politic, pentru a arata ca "faci ceva", dar fara nici macar un studiu in spate.Toata stima pentru Raed Arafat, cred ca a ajutat mult expertiza sa pentru a trece mai usor, dar in ultima perioada masurile sunt hilare.Imi vine sa ies in strada, sa sfidez, cred ca sunt multi in asentimentul meu.Cum poti sa crezi ca daca vii la 22 acasa in loc de 23 o sa ai mai putine cazuri? Efectiv nu are nici o logica.Suntem si oameni tineri printre Dvs Dle ministru, nu ne culcam cu totii la orele 19.00, pentru ca muncim pana la 22.00.Dorim si noi o ora libera, ne-ati luat-o si pe aceea."Chipurile" pentru ca veti reduce cazurile...In tarile occidentale se testeaza masurile inainte de implementare si doar apoi se ia o decizie.Fiti mai practici, lucrati pentru noi nu pentru voi. Asa din pix, ca sa ziceti ca s-a facut ceva, Dvs ati reusit sa enervati si sa frustrati si ati emis o rusine de ordin.Nu o sa creasca nici numarul de voturi si nici nu o sa scada cazurile de covid.Mai luati si tineret in comisii ca sunt cu mintea mai proaspata.
 • +14 (14 voturi)    
  Zici ca a innebunit toata lumea (Miercuri, 10 martie 2021, 16:22)

  brandiburu [utilizator]

  Problema este simpla: prea ne uitam in gura medicilor si nu facem bine.
  Ce ati vrea sa spuna infectionistii? Ca este nasol si ca trebuie sa avem grija. Si or sa spuna asta cata vreme vom avea chiar si un singur caz de COVID in toata tara pentru simplul fapt ca asa sunt croiti si educati sa gandeasca: chiar si un singur caz poate declansa o intreaga pandemie.
  Insa totusi, faptul ca lumea se indreapta spre al doilea an de restrictii (cu tot cu campania de vaccinare in derulare) nu este deloc un lucru bun si nu poate sa aduca decat si mai multa frustrare si saracie. Iar lucrurile astea doua, luate la comun, reprezinta o combinatie fatala pentru multe guverne.

  Nu incit la nerespectarea regulilor dar parca totusi ar trebui sa nu mai fim chiar atat de incuiati. La propriu si la figurat.
  Si sa faca bine Arafat & Friends si sa ne explice un lucru: de ce nu s-au dublat sau chiar triplat numarul de paturi de ATI? De ce nu s-a perfectionat personal in acest an la foc continuu? Ca sporuri si salarii marite s-au tot dat. De ce nu s-au ridicat centre intregi de ATI sau macar un spital nou in toata tara? Conditiile erau foarte prielnice pentru asa ceva, exista toata disponibilitatea populatiei fata de o astfel de constructie.
  Nu poti sa vii, la peste 1 an de pandemie, cu acelasi numar de paturi ATI, ba de fapt chiar mai putine (daca tinem cont si de alea care au ars, cu tot cu pacienti) si sa ai pretentia sa nu iti ia cineva gatul.
 • +8 (8 voturi)    
  De-abia astept urmatoarea electorala (Miercuri, 10 martie 2021, 19:40)

  MBA [utilizator]

  Sper sa vina antcipatele si votez impotriva acestor netrebnici! Va apare un partid care sa spuna STOP si cei 70% care n-au votat data trecuta ii vor vota indiferent de petele pe care le vor avea. Jos cu Talharii astia!
 • +2 (2 voturi)    
  Alba neagra (Joi, 11 martie 2021, 1:41)

  Flav_ [utilizator]

  Dupa milionu' de esențiali vaccinati , o grămadă care au făcut boala, masti, distanțare, contenționare, etc, acum vine valul 3 cu alte restricții? Nu trebuia sa fie invers?Tovarășii "specialisti" Covid, sănătate publica sau cati or mai fi, ca nu mai încapi de ei, după ce au macanit în gol un an de zile acum o iau de la capăt după acelasi scenariu. Pare ca virusache își cam bate joc de ei sau ăștia de la butoane sunt din alt film.
 • +3 (3 voturi)    
  Deci ne-am captusit cu ora 10 acu (Joi, 11 martie 2021, 2:14)

  gie [utilizator]

  Pas cu pas o sa ajungem sa stam iar in casa... De tot. Ca nu am vazut nici un semn de revenire. Restrictiile pare ca vor curge si nu se vor anula nici atunci cand situatia medicala se va imbunatati. Ca stai sa vezi ca uite ca sunt atatia infectati, ca nu sunt, ca-s atatia vaccinati ca nu sunt, ca mai avem o tulpina, ca testu e bun, dar vaccinu nu, dar stai parfizerul e bun, dar nu moderna si uite-asa o sa o tot tinem. Dar restrictiile raman si se aduna. N-am inteles niciodata care-i ratiunea sa nu poti circula noaptea daca totul este inchis.
  In fine. Noapte buna!
 • +6 (6 voturi)    
  m-am saturat (Joi, 11 martie 2021, 2:19)

  Casalot [utilizator]

  Am stat cuminte in casa anul trecut pana in mai, am continuat sa ma tem de covid, am facut pana la urma fara sa stiu de unde am luat, din fericire nu stiu sa fi dat nimanui. M-am si vaccinat recent pentru ca am fost eligibil si oricum stiinta nu mai conteaza, si nu conteaza daca ai anticorpi obtinuti pe cale naturala, dovediti cu test. tot esti considerat un pericol. Si sincer m-am saturat. Totul pare o mascarada. Statistic 1% din oameni dezvolta forme grave. 1% e mult, stiu. Dar oare ceilalti 99% trebuie sa fie niste legume care sa stea in casa? Asta e viata? Asta inseamna sa traiesti? Nu se gandeste nimeni ca viata unor oameni e pusa pe hold? Mai ales oamenii tineri, corecti, singuri, fara familie. Ca sa avem o viata normala parca trebuie sa simti ca devii infractor, incalci normele societatii... Asta-i societatea corecta? Unde-i corectitudinea? Unde-i echitatea? Unde-i empatia? Cereti empatie pentru cei 1% care pot fi afectati, dar restul care sunt sanatosi si ar putea avea o viata normala nu mai conteaza. De ce nu ii protejam pe cei care sunt in categoriile de risc si sa ii lasam pe ceilalti sa isi vada de viata? Un an deja e mult pentru acest virus. Deja simt ca am sacrificat destul.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by