Curtea Constituţională a României a respins, marţi, ca neîntemeiată, sesizarea Avocatului Poporului cu privire la constituirea completurilor de judecată. Avocatul Poporului ceruse Curţii să declare neconstituționale textele din legea de organizare judiciară care permit colegiilor de conducere să stabilească arbitrar componenţa completelor colegiale, iar nu în mod aleatoriu.

Sala judecataFoto: Kitsdesign / Sciencephoto / Profimedia

Potrivit CCR, legiuitorul are competenţa atât de a înfiinţa completuri specializate, cât şi de a acorda Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie decizia constituirii acestora.

  • "Astfel, spre deosebire de situaţia în care legea înfiinţează completuri specializate (a se vedea art. 29 din Legea nr.78/2000), în ipoteza în care legea prevede doar posibilitatea înfiinţării unor completuri specializate, precum în cauza de faţă (art.19 alin.(3) din Legea nr.304/2004), decizia înfiinţării lor aparţine colegiului de conducere", a transmis CCR, printr-un comunicat de presă.

Curtea mai spune că nu există nicio prevedere constituţională sau vreo exigenţă rezultată din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale care să impună ca modalitatea de desemnare a membrilor completurilor să fie realizată în mod direct prin lege.

  • "Dacă legea reglementează un anumit mod de desemnare a membrilor completurilor de judecată (spre exemplu, tragere la sorţi, în cazul Completurilor de 5 judecători din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie), colegiile de conducere ale instanţelor judecătoreşti nu pot stabili un alt mod de desemnare a acestora.
  • În lipsa unei prevederi legale exprese care să reglementeze un anumit mod de desemnare a membrilor completurilor (art.29 alin.(1) teza întâi şi art.31 alin.(1) lit.c), respectiv art.52 alin.(1)), colegiile de conducere ale instanţelor judecătoreşti pot stabili ele însele modul de desemnare a acestora", explică CCR.

Judecătorii constituţionali au dezbătut sesizarea Avocatului Poporului asupra mai multor dispoziţii din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Avocatul Poporului spunea în sesizare că dispoziţiile criticate aduc atingere mai multor prevederi din Constituţie.

Avocatul Adrian Toni Neacşu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, arată într-o postare pe Facebook că Avocatul Poporului cerea Curţii Constituţionale să constate că textele din legea de organizare judiciară care permit colegiilor de conducere să stabilească arbitrar componenţa completelor colegiale, iar nu în mod aleatoriu, sunt neconstituţionale.

"Mai exact, pe calea excepţiei de neconstituţionalitate ridicată direct, Avocatul Poporului solicită CCR să constate că textele din legea de organizare judiciară care permit colegiilor de conducere să stabilească arbitrar componenţa completelor colegiale, iar nu în mod aleatoriu, sunt neconstituţionale. În acest dosar, am trimis şi eu în 26.11.2019 un Amicus Curiae în care susţin şi întăresc argumentele Avocatului Poporului în special în ce priveşte neconstituţionalitatea textului de lege care permite ICCJ să stabilească completele de judecată fără tragerea la sorţi, sau în orice altă modalitate aleatorie care nu înseamnă aşezarea cu mâna a judecătorilor care le compun", a explicat avocatul.