O ordonanță de urgență care prevede prorogarea termenului la care intră în vigoare completele de trei judecători figurează pe ordinea de zi a ședinței de guvern de miercuri. Practic, dacă ordonanța nu este adoptată până la finalul anului, judecarea apelurilor va trebui efectuată în complete de trei judecători, începând cu 1 ianuarie 2021.

HotNews.roFoto: Hotnews

Ce prevede ordonanța de urgență:

Articol unic

  • (1) Dispozițiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică apelurilor formulate în procese pornite începând cu data de 1 ianuarie 2023. În procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2021 şi până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, apelurile se judecă în complet format din 2 judecători.
  • (2) În cauzele penale, dispozițiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică la judecarea apelurilor în cauzele care au fost înregistrate în primă instanţă începând cu data de 1 ianuarie 2023. Apelurile formulate în cauzele penale înregistrate în primă instanţă începând cu data de 1 ianuarie 2021 şi până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv se judecă în complet format din 2 judecători.

Intrarea în vigoare a acestei prevederi a fost amânată succesiv începând cu 2018. Ultima oară, prin Legea nr. 239/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 măsura a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv,

În expunerea de motive publicată pe site-ul SGG se arată că, având în vedere timpul scurt rămas până la intrarea în vigoare a prevederilor privind completele de 3, respectiv 1 ianuarie 2021, „o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţe negative”.

Guvernul argumentează necesitatea acestei amânări prin faptul că schemele de personal ale instanțelor judecătorești sunt subdimensionate, iar aplicarea deciziei privind completurile de 3 judecători ar putea să pună în dificultate funcționarea sistemului judiciar în ansamblu.

Ordonanța de urgență este inițiată de ministrul Justiției, Stelian Ion.

Legea 207/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, care a intrat în vigoare în data de 23 iulie 2018, a modificat compunerea completurilor pentru judecarea cauzelor în apel. Astfel, prin art. I pct. 30 din prima lege citată a fost modificat art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, stabilindu-se următoarele: “Apelurile şi recursurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.”