Ministerul Justiției anunță, vineri, declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de procuror european delegat în România. Potrivit anunțului MJ, candidaturile pot fi depuse până la data de 7 ianuarie, interviurile se vor desfășura în perioada 25-28 ianuarie, urmând ca rezultatele să fie anunțate pe 29 ianuarie.

Parchetul European - EPPOFoto: European Public Prosecutor's Office

În ceea ce privește cerințele de selecție, candidații trebuie să fie procurori cu o vechime în funcție de minimum 12 ani, cu grad profesional cel puțin de parchet pe lângă tribunal, să aibă experiență practică relevantă și să cunoască limba engleză.

Ministerul Justiției precizează că în final vor fi selectați candidații pentru ocuparea celor 15 posturi de procurori europeni delegați, precum și 5 propuneri de rezervă.

Amintim că, recent, Comisia Europeană a făcut apel la statele membre să-și numească rapid procurorii delegați pentru a permite Parchetului European (EPPO), noua armă a UE împotriva fraudei, să-și înceapă activitatea la 1 martie 2021, deși inițial acesta trebuia să funcționeze de la finalul lui 2020.

Redăm mai jos anunțul Ministerului Justiției privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de procuror european delegat în România

„Având în vedere:

 • dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.137 din 20 februarie 2019;
 • dispozițiile Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO);
 • dispozițiile Deciziei Colegiului EPPO nr. 001/29.09.2020 de stabilire a regulilor cu privire la condițiile de angajare a procurorilor europeni delegați;
 • dispozițiile Deciziei Colegiului EPPO nr. 002/30.09.2020 cu privire la regimul lingvistic intern;
 • dispozițiile Deciziei Colegiului EPPO nr. 003/12.10.2020 privind regulile interne de procedură ale Parchetului European;
 • acordul la care s-a ajuns între procurorul-șef european și ministrul justiției, în temeiul art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1939, potrivit căruia Parchetul European își desfășoară activitatea în cadrul birourilor teritoriale din București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași, cu un număr de 15 procurori europeni delegați, ce își desfășoară activitatea, după caz, în București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași;

Se declanșează procedura de selecție a candidaților pentru funcția de procuror european delegat în România.

Cerințe pentru ocuparea funcției de procuror european delegat în România

Poate fi desemnată candidat pentru funcția de procuror european delegat în România persoana care îndeplinește următoarele condiții cumulative:

 • este cetățean român, cu domiciliul în România;
 • este procuror cu o vechime în funcție de minimum 12 ani, dovedită cu adeverință;
 • deține gradul profesional cel puțin de parchet de pe lângă tribunal, dovedită cu adeverință;
 • are experiență practică relevantă în sistemul judiciar românesc, îndeosebi în domeniul urmăririi penale a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori a infracțiunilor în domeniul fiscal sau vamal;
 • deține o cunoaștere satisfăcătoare a limbii de lucru în cadrul EPPO, respectiv limba engleză.

Persoanele interesate își pot depune candidatura până la data de 7 ianuarie 2021, inclusiv, după cum urmează:

a) în format hârtie, în mod direct prin depunere la sediul Ministerului Justiției, până la ora 17:00,

b) prin poștă sau servicii de curierat, la adresa de corespondență a Ministerului Justiției - str. Apolodor nr.17, Sector 5, cod poștal 050741 București, în atenția Direcției Resurse Umane. Pentru a se considera candidatura depusă în termen, este necesar ca data oficiului poștal/a firmei de curierat să fie în interiorul termenului mai sus indicat, respectiv până în data de 07.01.2021, inclusiv;

sau

c) electronic, la adresa de email: selectie.ped@just.ro, până în data de 07.01.2021, inclusiv, până la ora 24:00.

Candidaturile transmise după această dată nu vor fi luate în considerare.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele înscrisuri:

- copie de pe C.I./B.I.;

- o scrisoare de motivație redactată în limbile română și engleză;

- un curriculum vitae european redactat în limbile română și engleză;

- dovada îndeplinirii condițiilor de vechime prevăzute de lege, precum și dovada gradului profesional deținut, atestate prin adeverințe;

- copii ale oricăror înscrisuri pe care candidații le apreciază ca relevante pentru a atesta experiența practică a acestora în sistemul judiciar românesc, îndeosebi în domeniul urmăririi penale a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori a infracțiunilor în domeniul fiscal sau vamal;

- copii ale oricăror documente pe care candidații le consideră necesare pentru susținerea candidaturii;

- informarea cu privire la acceptarea posibilității de a-și desfășura activitatea în altă localitatea decât aceea în care o desfășoară în prezent.

Procedura de selecție se va desfășura potrivit următorului calendar orientativ, acesta putând suferi modificări în funcție de numărul candidaților înscriși și admiși la interviu:

 • termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere și a tuturor înscrisurilor prevăzute în anunț – 07.01.2021, inclusiv;
 • verificarea, de către Comisia de selecție, a îndeplinirii de către candidații înscriși a condițiilor de participare la interviu - 08.01.2021- 18.01.2021;
 • afișarea listei candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la interviu – 19.01.2021;
 • programarea și stabilirea eventualelor aspecte tehnice cu candidații – 19-22.01.2021;
 • interviul în fața Comisiei de selecție – 25-28.01.2021;
 • afișarea rezultatelor selecției - 29.01.2021;
 • transmiterea listei candidaților pentru funcția de procuror european delegat Procurorului-șef european – 29.01.2021 – 02.02.2021.

Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selecție, iar rezultatele verificării și informațiile privind data, ora și locul organizării sesiunii de audiere vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii şi al Ministerului Public.

Interviul va avea loc în perioada 25-28 ianuarie 2021, perioadă ce poate suferi modificări în funcție de numărul candidaților și de modalitatea de desfășurare a interviului. Acesta se va desfășura la sediul Ministerului Justiției sau prin mijloace de comunicare la distanță, în funcție de evoluția situației pandemice. Interviul se va transmite în direct, audio-video, pe pagina de internet a Ministerului Justiției. Interviul are o durată de maximum 45 de minute/candidat.

Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate și întrebări în limba engleză. Candidații pot răspunde la întrebările respective în limba engleză.

Evaluarea candidaților se face pe baza aspectelor relevante rezultate din susținerea interviului, din analiza documentelor depuse de către candidat cu privire la experiența practică relevantă, precum și a altor aspecte verificabile rezultate din activitatea sa profesională.

La finalizarea interviurilor, Comisia de selecție va selecta candidații pentru ocuparea celor 15 posturi de procurori europeni delegați, precum și 5 propuneri de rezervă. Lista candidaturilor va fi comunicată Procurorului Șef European, în temeiul art. 13 alin.(2) din Regulamentul (UE) 2017/1939. Lista va fi publicată pe site-ul Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii şi al Ministerului Public. Data începerii activității în calitate de procuror european delegat în România va fi cea stabilită urmare procedurilor specifice în cadrul EPPO.

Candidații înscriși în procedura de selecție trebuie să cunoască, pe lângă legislația națională în materie, Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) publicat în JO L 283 din data de 31.10.2017, alături de îndreptările erorilor materiale din cuprinsul acestuia și deciziile Colegiului EPPO. Totodată, candidații pot consulta și Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO), aflat în dezbaterea Parlamentului. ”