Românii din străinătate pot obține informații despre alegerile parlamentare la o linie telefonică disponibilă 24 din 24 de ore, până în 7 decembrie. Este prima dată când alegerile parlamentare în străinătate se vor derula pe parcursul a două zile - sâmbătă și duminică.

AlegeriFoto: Agerpres

Linia telefonică 004 021 431 2065, cu tarif normal, este disponibilă de joi și până în 7 decembrie la ora 20:00, ora României.

În străinătate, alegerile parlamentare se vor derula în 5 și 6 decembrie. Votarea se desfăşoară între orele 07:00 - 21:00 (ora locală), cu posibilitatea prelungirii până la ora locală 23:59 dacă mai sunt alegători în secţie sau la rând în afara secţiei de votare.

Circumscripţia electorală pentru cetăţenii români din afara ţării este reprezentată de 2 senatori şi 4 deputaţi.

În străinătate, figurează cu drept de vot la acest scrutin peste 740.000 de români. Pentru votul prin corespondenţă au optat 35.808 de români, iar 3.078 au optat pentru votul la secţia de votare prin înregistrarea pe site-ul votstrainatate.ro.

Vor fi organizate 748 de secţii de votare în 93 de ţări. Cele mai multe sunt în Spania - 140, Italia - 137, Germania - 61, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord - 50, Franţa - 48.

Ministerul Afacerilor Externe a lansat, joi, oHARTĂ INTERACTIVĂ a secţiilor de votare în străinătate.

CINE POATE VOTA ÎN STRĂINĂTATE

 • Pot vota în străinătate la alegerile pentru Parlamentul României cetăţenii români care:
 • dețin un act de identitate românesc valabil (inclusiv dacă acesta a expirat în perioada 1 martie - 6 decembrie 2020);
 • au vârsta de cel puţin 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită până în ziua alegerilor inclusiv;
 • nu au fost puşi sub interdicţie sau nu li s-a interzis exercitarea dreptului de vot, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • au domiciliul în străinătate (dovedit prin menționarea țării de domiciliu în pașaport) sau au reședința în străinătate (dovedită printr-un document emis de autoritățile locale din statul de reședință, care poate fi prezentat în original, în copie sau în format electronic și care este considerat valabil chiar dacă a expirat în perioada 1 martie-6 decembrie 2020).

Alegătorii cu domiciliul în străinătate votează pe baza următoarelor acte de identitate românești:

 • a. pașaportul simplu, cu menționarea țării de domiciliu;
 • b. pașaportul simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu;
 • c. pașaportul simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu.

Alegătorii cu reședința în străinătate votează pe baza unui act de identitate românesc și a unui document emis de autoritățile străine, care dovedește dreptul legal de ședere în străinătate pe o durată mai mare de 90 de zile.

Actele de identitate românești în baza cărora pot vota alegătorii cu reședința în străinătate sunt:

 • a. cartea de identitate;
 • b. cartea electronică de identitate;
 • c. cartea de identitate provizorie;
 • d. buletinul de identitate;
 • e. pașaportul diplomatic;
 • f. pașaportul diplomatic electronic;
 • g. pașaportul de serviciu;
 • h. pașaportul de serviciu electronic;
 • i. pașaportul simplu;
 • j. pașaportul simplu electronic;
 • k. pașaportul simplu temporar.

Cetățenii cu reședința în străinătate trebuie să prezinte, pe lângă actul de identitate românesc, oricare din documentele emise de autoritățile străine prevăzute în lista care poate fi consultată pe pagina de internet a MAE: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_omae_1627_20191_cu_anexe-1.pdf.

Excepții pentru votul în străinătate în cazul cetățenilor români fără domiciliul sau reședința în străinătate:

 • 1. militarii, polițiștii și personalul civil român din instituțiile sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională trimiși în misiune în teatre de operațiuni din străinătate își exercită dreptul de vot pe baza listei avizate de serviciul personal al MApN/MAI care să ateste calitatea de militar în misiune;
 • 2. candidații la alegerile parlamentare în circumscripția nr. 43 pot vota la secțiile organizate în străinătate;
 • 3. personalul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, secțiilor consulare și institutelor culturale din străinătate poate vota la secțiile organizate în străinătate;
 • 4. membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate (inclusiv operatorii de calculator) pot vota la secțiile organizate în străinătate dacă au domiciliul sau reședința în străinătate;
 • 5. cetățenii români aflați în străinătate pentru tratament medical pe o perioadă mai mare de 90 de zile pot vota la secțiile de votare din străinătate pe baza documentelor emise ori avizate de o autoritate medicală.

REGULI DE PROTECȚIE SANITARĂ, ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19

 • Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate vor purta mască de protecţie.
 • Alegătorii care se prezintă la vot trebuie să poarte măşti, să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în localul de vot, după fiecare contact cu alte persoane sau cu obiecte care ar putea fi atinse şi de alte persoane, precum şi la ieşirea din localul de vot.
 • Alegătorii trebuie să păstreze o distanţă fizică de minimum un metru faţă de ceilalţi participanţi la procesul electoral în timp ce se află în interiorul secţiei de votare şi în timp ce aşteaptă la rând să intre în localul de vot.
 • Localul de vot va fi dotat cu recipiente pentru dezinfectarea mâinilor, atât la intrare şi la ieşire, cât şi în interior. Încăperea în care se află secţia de votare va fi aerisită periodic, suprafeţele comune (birouri, cabine de vot) şi instrumentele necesare votării vor fi dezinfectate periodic pe durata derulării procesului electoral.
 • De asemenea, alegătorii vor fi supuşi, la intrarea în sediul secţiei de votare, unui triaj observaţional şi vor fi termometrizaţi cu ajutorul unui termometru non-contact, în cazul persoanelor cu simptome respiratorii evidente (de exemplu tuse, rinoree, dificultăţi în respiraţie) sau febrilitate (temperatură de peste 37,3°C) fiind stabilite proceduri stricte şi sigure pentru accesul în localul de vot.
 • Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia, după caz, se va asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, exceptând alegătorii şi delegaţii acreditaţi, nu va fi mai mare de 15.
 • Alegătorii vor fi îndemnați să își poziționeze actele de identitate în suportul tabletei operatorului de calculator, în vederea preluării automate a CNP-ului.
 • Pentru verificarea identității, alegătorii își vor îndepărta masca de protecție pentru scurt timp, asigurându-se că respectă distanța de cel puțin 1,5 metri față de operatorul de calculator.
 • La prezentarea actelor de identitate și, dacă este cazul, a documentelor care atestă reședința în străinătate, încercați pe cât posibil să evitați contactul direct cu membrii secției.
 • Veți semna electronic în lista electorală, pe tableta operatorului, cu un instrument pe care îl veți prelua singur de pe biroul operatorului.
 • În cazul în care tabletele din secție nu sunt funcționale, veți semna olograf pe o listă întocmită pe hârtie, cu un pix pe care îl veți prelua singur de pe biroul alegătorului.
 • Operatorul va așeza pe birou buletinele de vot și ștampila cu mențiunea ”VOTAT”, astfel încât alegătorii să le poată prelua singuri, cu evitarea contactului fizic cu operatorul.
 • După ce votați, operatorul de calculator vă va îndemna să vă aplicați singur ștampila cu mențiunea ”VOTAT” pe pașaport sau timbrul autocolant pe cartea de identitate.
 • Membrii secției de votare vă vor asista în respectarea măsurilor de siguranță sanitară.

PROCEDURA DE VOTARE

 • Veți primi două buletine de vot: unul pentru alegerea Senatului, unul pentru alegerea Camerei Deputaților.
 • În cabina de vot, aplicați ștampila cu mențiunea ”VOTAT” în patrulaterele care corespund opțiunilor dumneavoastră.
 • Îndoiți buletinele de vot astfel încât ultima pagina (cu ștampila de control a secției) să fie în afară, în vederea asigurării secretului votului.
 • Introduceți buletinele de vot în urnele corespunzătoare.
 • Introducerea unui buletin de vot în altă urnă nu atrage nulitatea buletinului de vot.
 • În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și veți primi, numai o singură dată, un nou buletin de vot.
 • Dacă aplicația informatică SIMPV semnalează că ați mai votat la alegerile parlamentare, președintele secției va verifica dacă semnătura dumneavoastră există pe lista electorală din secția semnalată de SIMPV și veți putea vota doar după ce completați și semnați un proces verbal.
 • Infracțiunea de fraudă la vot se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.